2018 m. gruodžio 13 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas Savivaldybės tarybos 2018-12-18 posėdžio darbotvarkė
Posėdžio data 2018-12-18 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-3 ,,DĖL 2018 METŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ (Nr. TSP-387) 2018biudzpatiksl12.docx
2018-m.biudzeto-patiksl_1...
aiskinamasis2018_12_men.d...
Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-4 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2018–2020 METAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Smirnovienė
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-372) gatviu-suteikimo-s.-kaim....
slepkuverduliuku.jpg
melduginkunai.jpg
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (Nr. TSP-397) geografines-ch.-12-10.doc
untitled_20181210_172500....
Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-5 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO IR SOCIALINIO BŪSTO, KAIP BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-358) tar_spr_del_fondo.docx
bendras_f_2018_01_01.xlsx
socialiniai_2018_01_01.xl...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-339 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-365) aiskinamasis-rastas-2016-...
2018-m.-11-28-projekto-ly...
2018-12-18-energinio-efek...
2018-12-18-priedai-energi...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ, PRIPAŽINTŲ NETINKAMAIS (NEGALIMAIS) NAUDOTI, SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IŠBRAUKIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR JŲ PARDAVIMO VIEŠAME AUKCIONE (Nr. TSP-371) tar_sprend_del_pripaz_neg...
tar_spr_priedas.docx
sam_dubysos_6_1.pdf
sam_dubysos_6_3.pdf
sam_maniusiu_bt_2.pdf
sam_raudondvaris.pdf
sam_selvenai.pdf
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ ŠIAULIŲ PREKYBOS, PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAMS (Nr. TSP-351) sprendimas-del-panaudos-p...
aiskinamasis-del-panaudos...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ ASOCIACIJAI „DRĄSUČIŲ BENDRUOMENĖ“ (Nr. TSP-375) sprendimas-del-panaudos-d...
aiskinamasis-del-panaudos...
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (Nr. TSP-392) vasltybes_turtas_sprendim...
ar_valstybes_turtas.docx
Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPRENDIMO NR. T-364 ,,DĖL PRITARIMO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IŠLAIDŲ DYDŽIAMS IR MAKSIMALAUS VIETŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. TSP-368) aiskinamasis-del-kursenu-...
kvgnpaslaugu-islaidu-dydz...
Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Aldona Laukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-327 ,,DĖL KURŠĖNŲ VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE TEIKIAMOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS KAINOS NUSTATYMO" PAKEITIMO (Nr. TSP-369) aiskinamasiskurrsenuvgnka...
kvgnpaslaugoskaina2018.do...
Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Aldona Laukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BALANDŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-138 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJŲ TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-386) sprendimas.svara.2018-12-...
aiskinamasis.docx
taisykles2018-12-18.docx
Savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja Inga Rimgailienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-256 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KURŠĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO BEGLOBIŲ GYVŪNŲ GAUDYMO IR KARANTINAVIMO, EUTANAZIJOS IR LAIKINOSIOS GLOBOS PASLAUGŲ ŠIAULIŲ RAJONE ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-382) sprendimas.docx
priedas.xlsx
lyginamasis.xlsx
Savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja Inga Rimgailienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL PRITARIMO RENGTI IR ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA ŠIAULIŲ RAJONE“ IR DALINIO FINANSAVIMO (Nr. TSP-353) 1.tsp_vdc_bvgn.docx
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja Ineta Navickaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI INVESTICIJŲ PROJEKTĄ „ŠIAULIŲ RAJONO KUŽIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VYTURĖLIS” PASTATO ATNAUJINIMAS, DIDINANT ENERGETINĮ EFEKTYVUMĄ“ IR FINANSAVIMO SKYRIMO (Nr. TSP-366) 2.tsp_vyturelis-1.docx
investiciju-projektas_kuz...
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja Ineta Navickaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL PRITARIMO RENGTI IR ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ PAGAL PRIEMONĘ NR. 09.2.1-ESFA-K-728 „IKIMOKYKLINIO IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VEIKLOS TOBULINIMAS“ IR DALINIO FINANSAVIMO (Nr. TSP-381) tsp_svietimosk.projektas....
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja Ineta Navickaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL PRITARIMO RENGTI IR ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „INOVATYVUS SKAITYMAS IKIMOKYKLINIAME AMŽIUJE“ IR DALINIO FINANSAVIMO (Nr. TSP-385) 4.-tsp_svietimosk.projekt...
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja Ineta Navickaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL LEIDIMO VYKDYTI PROJEKTO „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA ŠIAULIŲ RAJONE“ VEIKLAS (Nr. TSP-395) 6.sprendimas-del-leidimo-...
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja Ineta Navickaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL ŽEMĖS SKLYPO PANAUDOS SUTARTIES NUTRAUKIMO (Nr. TSP-394) 5.sprendimas-del-zemes-pa...
Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja Ineta Navickaitė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-360) tsp-del-reklamos-rinkliav...
aiskinamasis-rastas-rekla...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-150 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PREKYBOS TURGAVIETĖSE IR VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-377) tsp-del-prekybos-taisykli...
aiskinamasis-rastas-preky...
lyginamasis-variantas-pre...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL UAB KURŠĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO ATLIEKAMŲ DARBŲ KAINŲ PATVIRTINIMO (Nr. TSP-373) ikainiu_antikorupcinepazy...
kku_ikainiai_prieziuros-l...
tsp_373.docx
tsp_373_aiskinamasis_rast...
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL UAB KURŠĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO ATLIEKAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO TERITORIJŲ VALYMO IR TVARKYMO DARBŲ KAINOS PATVIRTINIMO (Nr. TSP-396) ikainiu_antikorupcinepazy...
aiskinam.rastas_t-339keit...
t_339keitimas2.docx
t_339lyg.ras.docx
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T-349 „DĖL AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ AKCIJŲ PERDAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JOMIS PATIKĖJIMO TEISE“ PAKEITIMO (Nr. TSP-359) t_349-keitimas-2018-12.do...
aiskinamasisrastasakciju....
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-230 ,,DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ŠIAULIŲ VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BEI PARDAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO GYVENTOJAMS KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-370) svandenys-t230keitimas-20...
svandenysa.r.-2018-12-18....
Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERDAVIMO ŠIAULIŲ RAJONO KUŽIŲ GIMNAZIJAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-376) aiskinamasis-rastas-kuziu...
sprendimas-kuziu-gimnazij...
Ūkio ir transporto skyriaus vedėjas Antanas Šeputis
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL AUTOBUSO PERDAVIMO UAB KURŠĖNŲ AUTOBUSŲ PARKUI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. TSP-367) sprendimas-kursenu-ap-for...
aiskinamasis-rastas-kurse...
Ūkio ir transporto skyriaus vedėjas Antanas Šeputis
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL AUTOBUSŲ PERDAVIMO UAB KURŠĖNŲ AUTOBUSŲ PARKUI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ (Nr. TSP-388) aiskinamasis-rastas-kap-i...
sprendimas-kursenu-ap-ive...
Ūkio ir transporto skyriaus vedėjas Antanas Šeputis
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-340 „DĖL NAUDOJIMOSI ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJA BIBLIOTEKA TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. TSP-363) sprendimas-t_340-netekusi...
vb-t-340-aiskin..docx
Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PARTNERIO TEISĖMIS ĮGYVENDINANT IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ „GYVENTOJŲ SKATINIMAS IŠMANIAI NAUDOTIS INTERNETU ATNAUJINTOJE VIEŠOSIOS INTERNETO PRIEIGOS INFRASTRUKTŪROJE“ (VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE) (Nr. TSP-389) sprendimas-pritarimas-vb-...
sutartis_bibliotekoms_sia...
vb-proj.-aiskin..docx
Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-209 „DĖL TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE BIBLIOTEKOJE“ PAKEITIMO (Nr. TSP-390) sprendimas-vb-kainu-pakei...
aiskinamasis-rastas-vb-ka...
priedas-info-zaliavos-kai...
lyginamasis-variantas-vb-...
Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LAPKRIČIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-309 ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS IR TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-362) spendimas-ektac-nuostatu....
ektac-nuostatu-aisk..docx
lyginamasis-variantas-ekt...
ektac-nuostatai-2018-m..d...
Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO (Nr. TSP-391) sprendimas-gp-2018-m..doc...
aiskinamasis-gp-2018-m..d...
Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL PRITARIMO 24 VALANDŲ PENKIŲ DARBO DIENŲ VEIKLOS GRUPĖS DARBO NUTRAUKIMO ŠIAULIŲ R. KAIRIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „SPINDULĖLIS" (Nr. TSP-374) 2018-12-18_tsp_kairiu_dar...
2018-12-18_tsp_kairiu_dar...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOJE PARTNERIO TEISĖMIS ĮGYVENDINANT PROJEKTĄ „MOKINIŲ UGDYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS DIEGIANT KOKYBĖS KREPŠELĮ" IR DALINIO FINANSAVIMO (Nr. TSP-378) tsp-kokybes-krepselis.doc...
kokybes-krepselis-aiskina...
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-358 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ RĖMIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-393) pakeitimas.docx
sporto-projektai-aiskinam...
t_358-lyginamasis.docx
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO (Nr. TSP-383) deluabdurpetazemesnuomosm...
alternatyvus-deluabdurpet...
ardeluabdurpetazemesnuomo...
ar-alternatyvus-deluabdur...
Žemės ūkio skyriaus vedėjas Saulius Darginavičius
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO (Nr. TSP-384) alternatyvus-del-uab-sven...
ar-del-uab-sventjonis-zem...
ar-alternatyvus-del-uab-s...
deluabsventjoniszemesnuom...
Žemės ūkio skyriaus vedėjas Saulius Darginavičius
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ (Nr. TSP-379) sprendimas-_vienkiemiai_2...
sarasas_nuasmeninti2018_1...
aiskinamasis-rastas_vieti...
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Renata Ulvydienė
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-364 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ SUMAŽINIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SĄSKAITA“ PAKEITIMO (Nr. TSP-380) vietine-rinkliava_-sprend...
aiskinamasis_vietine-rink...
Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Renata Ulvydienė
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-82 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-357) t_82pakeitimas.docx
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL KADENCIJOS IR PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTO NUSTATYMO SAULIUI MICKUI, ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIUI (ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALSYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VADOVUI) (Nr. TSP-356) t-309-pakeitimas.docx
aiskinam-rastas-2018.docx
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-353 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS, SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, SAVIVALDYBĖS CENTRALIZUOTOS VIDAUS AUDITO TARNYBOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VERTINIMO KOMISIJOS NARIŲ TARNYBINĖS VEIKLOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. TSP-364) aiskinam-rastas-2018.docx
tsp_364.docx
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTO NUSTATYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI (Nr. TSP-355) aiskinam-rastas-2018.docx
tsp_355.docx
Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTO NUSTATYMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI 6161_TSP_354 6162_TSP_354_aiskinamasis Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL 2019 METŲ I KETVIRČIO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR KOMITETŲ POSĖDŽIŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO (Nr. TSP-361) tsp_grafikas_i_ketvirtis....
tsp_grafikas_i_ketvirtis_...
Savivaldybės meras Antanas Bezaras
Įtrauktas į darbotvarkę
48 KITI KLAUSIMAI, NFORMACIJA

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška