2018 m. vasario 17 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Socialinių paslaugų centras

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Adresas  J. Basanavičiaus g. 7
Kuršėnai, Šiaulių rajonas

Klientų priėmimo laikas:

Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais 8.00 val. - 17.00 val.

Penktadieniais 8.00 val. - 15.45 val.

Pietų pertrauka 12.00 val. - 12.45 val.

Prieššventinėmis dienomis darbo laikas trumpinamas 1 val.

 

Direktorė  Rasa Sabaliauskienė 

  Tel. (8 41)  59 66 84 

  El. paštas   rasa.sabaliauskiene@siauliuraj.lt

Socialinio darbo organizatorė  Lina Šiukšterienė

  Tel. (8 41)  59 66 84, mob. 8 682 27205

  El. paštas lina.siuksteriene@siauliuraj.lt

Vyr. buhalterė   Raimonda Kukarskienė

  Tel. (8 41) 596684

  El. paštas raimonda.kukarskiene@siauliuraj.lt

Vyriausioji socialinė darbuotoja Birutė Orentienė

 Tel. (8 41) 58 14 99, mob. +370 629 74 704

 El. paštas birute.orentiene@siauliuraj.lt

Pareigybės paskirtis - koordinuoti socialinių darbuotojų darbui su rizikos šeimomis darbą, siekiant bendro darbo su riziką patyrusiomis šeimomis tikslo

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO

Socialinių darbuotojų darbui su rizikos šeimomis sąrašas ir kontaktai

VARDAS, PAVARDĖ

DARBOVIETĖ

KONTAKTAI

KRISTINA BERŽINIENĖ

BUBIŲ SEN.

kristina.berziniene@siauliuraj.lt
(8 41) 388 684,
Mob.865800338,

REDA BALTUTIENĖ

 

KUŽIŲ SEN.

reda.baltutiene@siauliuraj.lt
(841) 375 333,
Mob. 863650397

EDITA ZDANIENĖ

ŠAKYNOS SEN.

edita.zdaniene@siauliuraj.lt
(8 41) 377 636,
Mob. 865800560.

SIMONA KONTENIENĖ

GINKŪNŲ SEN.

simona.konteniene@siauliuraj.lt
(8 41) 507 025,
Mob. 860863679

SILVIJA MORKEVIČIENĖ

KURŠĖNŲ KAIMIŠKOJE SEN.

silvija.morkeviciene@siauliuraj.lt
(8 41) 581 440,
Mob. 860650019

KAROLINA KIRTIKLĖ

MEŠKUIČIŲ SEN.

karolina.kirtikle@siauliuraj.lt
(8 41) 370 545,
Mob. 865800503.

ZINAIDA BALTRAMAITIENĖ

ŠIAULIŲ KAIMIŠKOJI SEN.

(8 41) 596 693,
Mob. 860043863 (asmeninis)
zinaida.baltramaitiene@siauliuraj.lt

KRISTINA SKĖRIENĖ

GRUZDŽIŲ SEN.

kristina.skeriene@siauliuraj.lt
(8 41) 372 235,
Mob. 865604246.

KRISTINA ŠIUKŠTERYTĖ

 

 

DANUTĖ BRAZIENĖ

 

RAIMONDA TAMAŠAUSKAITĖ

KURŠĖNŲ MIESTO SEN.

kristina.siuksteryte@siauliuraj.lt
(8 41) 580 442,
Mob. 865800775

danute.braziene@siauliuraj.lt
(8 41) 580 442,
Mob. 865800775

raimonda.tamasauskaite@siauliuraj.lt(8 41) 580 442,
Mob. 865800775

IRENA ŠUMBARAUSKAITĖ

RAUDĖNŲ SEN.

irena.sumbarauskaite@siauliuraj.lt
(8 41) 376615,
Mob. 861227864 (asmeninis).

LAIMA VIRGINIENĖ

KAIRIŲ SEN.

laima.virginiene@siauliuraj.lt
(8 41) 374 189,
Mob. 865 800 511,

AUSMA TAURINSKIENĖ

KAIRIŲ SEN.

(8 41) 374 189,
laima.virginiene@siauliuraj.lt
Mob. 865 800 511,

BIRUTĖ ORENTIENĖ

ŠIAULIŲ R. SAV. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

birute.orentiene@siauliuraj.lt
(841) 581 499,
Mob. 862 974 704


 Socialinių paslaugų centro tikslas - įgyvendinti socialinių paslaugų strategiją, kuria siekiama sudaryti žmonėms palankias, saugias, orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, užtikrinančias savarankiškumo išsaugojimą, skatinančias integruotis į  visuomenę.

Įstaiga teikia paslaugas vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Socialinės apsaugos ir darbo ministro  2006 m. balandžio 5 d.įsakymu Nr. A1-93, Socialinių paslaugų katalogu bei kitais norminiais teisės aktais.

MES NORIME IR GALIME JUMS PADĖTI !

Bendrosios socialinės paslaugos:

  • informavimas;
  • konsultavimas;
  • tarpininkavimas ir atstovavimas;
  • bendravimas;
  • aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis;
  • transporto organizavimas.

Specialiosios socialinės paslaugos - socialinė priežiūra.

Pagalba į namus - asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Socialinių paslaugos namuose gavėjai:

  • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
  • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
  • vaikai su negalia ir jų šeimos;
  • kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys

Kviečiame visus Šiaulių rajono gyventojus, senyvo amžiaus asmenų vaikus, gimines, bendruomenių narius, socialinius darbuotojus kreiptis dėl išvardintų paslaugų gavimo.

Apie socialinių paslaugų kainas, teikimo sąlygas informuoja Socialinių paslaugų centro darbuotojai.

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATAI

 

INTEGRALIOS PAGALBOS (DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS IR SLAUGOS) ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS, NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTAS PIRKIMO SUTARTIS

INTEGRALI PAGALBA Į NAMUS ŠIAULIŲ RAJONE

PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR ĮKAINIAI

SPRENDIMAS „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATAI 
 

SPRENDIMAS „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS 
 

DĖL SPECIALIOSIOS PASKIRTIES TRANSPORTO PASLAUGŲ ĮKAINIO NUSTATYMO IR SPECIALIOSIOS PASKIRTIES TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO BEI MOKĖJIMO UŽ ŠIAS PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

T-323 (2010-12-16)

T-251 (2011-09-15)

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2011 M. VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2010 M. VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2009 M. VEIKLOS ATASKAITA

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2017-12-07 14:08:53 Atgal