2019 m. birželio 26 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Socialinė parama

DĖL GLOBOTINIŲ PILNAMEČIŲ ASMENŲ TEISIŲ UŽTIKRINIMO

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pavedimu, informuojame globėjus, tėvus, auginančius sunkią negalią turinčius vaikus, kuriems artėja pilnametystės amžius:

- Iš anksto (likus šešiems mėnesiams iki prižiūrimo asmens pilnametystės),

kreiptis į teismą dėl neveiksnumo nustatymo pilnamečiui asmeniui;

- prašyti teismo pavesti teismo ekspertrizę atlikti tai ekspertų įstaigai, kurioje ši procedūra bus atlikta per trumpesnį laiką;

- prašyti teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl galimybės teismo proceso metu įgyvendinti globėjo teises ir pareigas;

- teikiant prašymą dėl tikslinių išmokų mokėjimo, pateikti savivaldybės administracijai dokumentą apie pradėtą teisminį procesą.

PASTABA. Prieš kreipiantis į teismą dėl veiksnumo apribojimo, prašome atvykti į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, adresu: Sukilėlių g. 41, Šiauliai, 110 kab. ir užpildyti prašymą ,,Dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimo atlikimo ir išvados pateikimo“ (su savimi turėti asmens dokumentus ir medicininę pažymą (forma 046/a).

Informacija teikiama tel.: (8 41) 59 66 85.

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS 2019 METAMS

 

BŪSTO PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS

 

PARAMA MAISTO PRODUKTAIS IR HIGIENOS PREKĖMIS IŠ EUROPOS PAGALBOS LABIAUSIAI SKURSTANTIEMS ASMENIMS FONDO

 

NUO 2019 METŲ DIDĖJA VAIKO PINIGAI

 

 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS 2018 METAMS

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS 2017 METAMS

 

DUOMENYS APIE NUKENTĖJUSIEMS PAGALBĄ TEIKIANČIAS INSTITUCIJAS

 

SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANAS 2016 METAMS

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SKYRIMAS IR TEIKIMAS

 

DĖL GLOBOS (RŪPYBOS) TIKSLINIO PRIEDO SKYRIMO GLOBĖJUI (RŪPINTOJUI), KAI VAIKO GLOBA (RŪPYBA) NUSTATYTA ŠEIMOJE

 

ANTROJO LAIPSNIO VALSTYBINĖS PENSIJOS BUS MOKAMOS IR 5 VAIKUS UŽAUGINUSIOMS MOTINOMS

 

INFORMACIJA APIE IŠMOKAS UŽ KOMUNALINES PASLAUGAS NEDARBINGIEMS NEĮGALIESIEMS, AUGINANTIEMS VAIKUS


PAŽYMŲ IŠDAVIMO TVARKA


VIENKARTINĖ IŠMOKA VAIKUI

 
Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-11 13:19:51 Atgal