2019 m. balandžio 26 d., penktadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Viešosios bibliotekos renginiai

RENGINIAI IR PARODOS

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS

STRUKTŪRINIUOSE TERITORINIUOSE PADALINIUOSE

2019 M. BALANDŽIO MĖNESĮ

ŠVENTĖS IR ATMINTINOS DIENOS

■2 d. – Tarptautinė vaikų knygos diena.

■7 d. – Pasaulinė sveikatos diena.

■18 d. – Tarptautinė paminklų apsaugos diena.

■21, 22 d. – Velykos.

■23 d. – Pasaulinė knygos ir autorinių teisių diena.

SUKAKTYS

■ 1 d. – 1889 m. Kybarčiuose (Gruzdžių vlsč., Šiaulių apskr.) gimė Juozas ŽŪRONAS, muzikos mokytojas, chorvedys, dainininkas (baritonas). 1908m.atvyko į JAV. Sukūrė kūrinių chorui, duetų, solo dainų su fortepijono pritarimu.

/Lietuvių enciklopedija. – Boston, 1966. – T.35, p. 431./

■ 9 d. – 1909 m. Bėčiūnuose (Biržų r.) gimė Jurgis PAVINKŠNIS, veterinarijos gydytojas. 1938 m. baigęs Vienos aukštąją veterinarijos mokyklą, dirbo Gruzdžiuose ir kt. vietose veterinarijos gydytoju. Paskelbė mokslinių straipsnių veterinarijos temomis. /M L T E. Vilnius, 1968. T. 2, p. 802./

■ 11 d. – 1879 m. Niūronyse (Anykščių r.) gimė Jonas BILIŪNAS, prozininkas, kritikas, poetas, publicistas. Studijavo Tartu, Leipzigo ir Züricho universitetuose. Parašė apysaką ,,Liūdna pasaka“, apsakymus ,,Lazda“, ,,Žvaigždė“ ir kt., eilėraščių, straipsnius apie Žemaitę, realizmo estetiką, visuomeninio turinio brošiūrų. 1902–1903 m. gyveno Šiauliuose. 1904 m. Kairių bažnytėlėje susituokė su Julija Janulaityte iš Malavėnų kaimo. Mirė 1907 12 08 Zakopanėje (Lenkija, Krokuvos vaiv.) /Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. – Vilnius, 1996, p.150; Jonas Biliūnas . Internetinė prieiga: http://www.rasyk.lt/rasytojai/jonas-biliunas.html/

■ 13 d. – 1904 m. Ritinėje (Mažeikių r.) gimė Antanas SKRIPKAUSKAS, pedagogas, prozininkas, kultūros veikėjas. Baigė Šiaulių mokytojų seminariją. Nuo 1926 m. mokytojavo Sereikiuose (Šiaulių r.), Minupiuose, Ariogaloje. Buvo literatūros žurnalo „Taškas“ redaktorius. Išleido keturis romanus: ,,Jis ir moteris“ (1931), ,,Romanas be moters“ (1932), ,,Savanoriai aria“ (1936), ,,Mokytojo dalia“ (1937). Rezistencijos dalyvis. Prasidėjus sovietų okupacijai įsitraukė į Lietuvos aktyvistų fronto organizaciją, buvo pogrindžio laikraščio „Laisva Lietuva“ redakcijos narys ir bendradarbis. 1941 m. suimtas, tų pat metų gruodžio 18 d. sušaudytas Gorkyje (dabar Nižnij Novgorodas, Rusija). Apdovanotas Vyčio kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinu (1997 m., po mirties).

/Vanagas V. Lietuvių rašytojų sąvadas. – Vilnius, 1996, p. 243; Antanas Skripkauskas (1904–1941) . Internetinė prieiga:// http://kariuomeneskurejai.lt/veikla/savanoriu-istorijos-fragmentai/apie-antraja-savanoriu-banga-1941-m-sukilelius-lietuvos-partizanus/kariuomenes-kurejas-savanoris-skripkauskas-antanas-1904-1941/

■27 d. – 1894 m. Ginkūnuose (Šiaulių r.) gimė Jurgis FLEDŽINSKAS, altininkas, pedagogas, dirigentas. 1949 m. baigė Lietuvos konservatoriją. Nuo 1949 m. iki mirties joje dėstė. 1959–1971 m. – Kamerinio ansamblio katedros vedėjas. Profesorius (1974). 1946–1981 m. griežė Lietuvos kvartete, kuris 1959 m. Budapešto ir 1964 Liežo tarptautiniuose konkursuose laimėjo II vietą. Su kvartetu koncertavo Europos šalyse, Kanadoje. Surengė solinių koncertų. 1965 m. – Lietuvos valstybinė premija. Mirė 1988 m. Vilniuje.

/Muzikos enciklopedija. – V., 2000. – T. 1, p. 402.

■ 28 d. – 1874 m. Malavėnuose (Šiaulių r.) gimė Pranciškus JANULAITIS, kunigas, knygnešys, Kauno kapitulos garbės kanauninkas, laisvės gynėjas. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje. 1893 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. Dalyvavo slapto lietuvių klierikų būrelio veikloje. 1898 m.įšventintas į kunigus ir paskirtas Troškūnų vikaru (Anykščių r.). Čia dirbdamas mokė vaikus lietuviško rašto. Įkūrė slaptą lietuviškų knygų bibliotekėlę. Kunigaudamas Šeduvoje taip pat platino lietuvišką spaudą. 1900 m. prasidėjus Liudo Vaineikio bylai ir įkliuvus broliui Augustinui Janulaičiui, buvo kratytas ir jo butas. 1902 m. ištremtas į Smolenską. Čia gyvenantiems lietuviams tremtiniams sakė lietuviškus pamokslus. 1905 m. grįžo į Lietuvą, paskirtas Ugionių filialistu (Raseinių r.). Dalyvavo visuomeninėje veikloje. Klebonavo Betygaloje. Nuo 1924 — Veliuonos klebonas ir dekanas. Lietuviškuose laikraščiuose ,,Vilniaus žiniose“, ,,Lietuvos ūkininke“, ,,Viltyje“ ir kt. bendradarbiavo nuo 1905. Po II pasaulinio karo įsitraukė į partizaninę kovą, buvo Žemaičių apygardos partizanų ryšininkas. Suimtas 1946 m., nuteistas 5-iems metams, išvežtas į Vladimiro kalėjimą (Rusija). Ten ir mirė.

/Lietuvių enciklopedija. – Boston, 1956. – T.24, p. 294./

 

RENGINIAI

■ 2 d. 12 val. – ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO PARODŲ SALĖJE (VENTOS G. 11A, KURŠĖNAI) – vaikų knygos šventė „Knygos padeda neskubėti“, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai. Organizuoja Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyrius ir Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras.

■ 4 d. 10 val. – ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO GINKŪNŲ FILIALO SALĖJE – teatralizuotas rytmetis Ginkūnų bendruomenės vaikams „Vaidiname draugams“, skirtas Tarptautinei vaikų knygos dienai. Organizuoja Ginkūnų biblioteka ir Šiaulių r. savivaldybės kultūros centro Ginkūnų filialas.

■ 5 d. 15.30 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – Kino erdvėje – Kino seansas 1–5 klasių mokiniams.

■ 11 d. 10 val. – ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO GINKŪNŲ FILIALO SALĖJE – istorinė-literatūrinė valanda „Grafų Zubovų kultūros palikimas Šiaulių kraštui“, Pranešėja Šiaulių „Aušros“ muziejaus darbuotoja V. Karinauskienė. Rengia Ginkūnų biblioteka.

■ 12 d. 14.30 val. – BRIDŲ BIBLIOTEKOJE– prevencinis-informacinis renginys „Saugūs jūs, kai saugūs mes...“. Dalyvauja Šiaulių apskrities Šiaulių miesto ir rajono komisariato bendruomenės pareigūnų grupės pareigūnai.

■ 12 d. 16.30 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – kūrybinės dirbtuvės „Šeimos vakaras su Lego“, pagal projektą „Prisijungusi Lietuva“

■ 12 d. 15.30 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – Kino erdvėje – Kino seansas 6–9 klasių mokiniams.

■ 17 d. 9.30 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – rytmetis „Kokia tavo ateities biblioteka?“, skirta Nacionalinei bibliotekų savaitei.

■ 18 d. 9.30 val.– GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – valandėlė vaikams „Velykų rytą lelija pražydo: papročiai ir tautosaka“.

■ 18 d. 17 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – bibliotekos rankdarbių būrelio „Svajingosios levandos“ velykinių atvirukų kūrybinės dirbtuvės „Skrebinimo technika atviruke“.

■ 18 d. 16 val. – KUŽIŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinis užsiėmimas suaugusiems „Kiaušinių marginimas vašku“. Edukatorė Nina Taunienė.

■ 19 d. 15.30 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – Kino erdvėje – Kino seansas 9–12 klasių mokiniams.

■ 24 d. 10–13 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – kūrybinės dirbtuvės švietimo įstaigų darbuotojams „Menų dūzgės 2019“.

■ 26 d. 17 val. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – diskusijų popietė „Biblioteka – informacijos ir žinių aruodas. Ar tinkamai išnaudojame ją?“, skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei.

■ 26 d. 14 val. – KAIRIŲ BIBLIOTEKOJE – šventinė popietė „Knyga – mus jungiantis tiltas“, skirta Kairių bibliotekos veiklos 70-mečiui.

■ 26 d. 15.30 val. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – Kino erdvėje – Kino seansas senjorams.

■ 26 d. 15 val. – VOVERIŠKIŲ BIBLIOTEKOJE – edukacinis užsiėmimas „Ateik – sužinok ir išmok“, skirtas Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei.

■ 28 d. 13 val. – GILAIČIŲ BIBLIOTEKOJE – Kūrybinės dirbtuvėlės „Mokomės nerti žaislus“. Edukatorė Sandra Žukaitytė.

PARODOS

■ 1 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – Foto meno erdvėje – Viltės Kaulinytės fotografijos darbų paroda „Šalių magija“ (veikia nuo 02-22 iki 04-14).

■ 1 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – Šiaulių rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikų piešinių paroda „Prie senelių prisiglaudus“, skirta Žemaitijos metams (veikia nuo 03-18 iki 04-26).

■ 6 d. – KUŽIŲ BIBLIOTEKOJE – Aistės Bagdonaitės kūrybinių darbų paroda „Antras lino gyvenimas“ (veiks iki 04-30).

■ 11 d.– KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – tekstilininkės, tautodailininkės Dalios Poškienės velykinių margučių paroda „Margučių pavasaris“, skirta Šv. Velykoms (veiks iki 05.03).

■ 15 d. – GRUZDŽIŲ AUGUSTINO GRICIAUS BIBLIOTEKOJE – kūrybinių darbų paroda „Sulaukėm Velykų, atrieda margučiai“ (veiks iki 04-30).

■ 15 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUJE – darbelių paroda „Mano gražiausia, svarbiausia knyga“, skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei (veiks iki 05-31).

■ 16 d. – KURŠĖNŲ VYTAUTO VITKAUSKO BIBLIOTEKOJE – Foto meno erdvėje – fotografės Neringos Eigirdienės fotografijos darbų paroda „Meilės atspindžiai“ (veiks iki 06-03).

 

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-01 10:55:17 Atgal