2018 m. gegužės 20 d., sekmadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Įgyvendinami projektai
VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTRA

 

TURIZMAS IR KULTŪROS PAVELDAS

 „Kurtuvėnų dvaro sodybos parko tvarkymas“, Nr.05.4.1-APVA-V-016-01-0007
"Šiaulių rajono savivaldybės Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro plėtra (2 etapas)", Nr.20AM-KS-17-1-01443-PR001
"Kuršėnų dvaro  sodybos (unikalus kodas 16057) tvarkybos darbai ir pritaikymas kultūros ir verslo poreikiams (I - as etapas)", Nr. 05.4.1-CPVA-R-302
MIESTO IR KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ VYSTYMAS IR PLĖTRA

"Kompleksinis Kuršėnų m. daugiabučių namų gyvenamųjų kvartalų sutavrkymas 1 etapas" Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-61-0006

„Meškuičių miestelio bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros kompleksiškas atnaujinimas“, Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-61-0002

"Ventos upės viešosios erdvės Kuršėnų mieste įrengimas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams" Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-61-0004

"Viešosios infrastruktūros įrengimas Sutkūnų kaime", Nr. 20KI-KS-17-1-01814-PR001

"Viešosios infrastruktūros įrengimas Žeimių kaime", Nr. 20KI-KS-17-1-01627-PR001

"Viešosios infrastruktūros įrengimas Naisių kaime", Nr. 20KI-KS-17-1-02345-PR001

AUKŠTOS UGDYMO IR ŠVIETIMO PASLAUGŲ KOKYBĖS BEI JŲ PRIEINAMUMO UŽTIKRINIMAS

„Šiaulių rajono Gruzdžių gimnazijos pastato rekonstravimas“. Finansavimo sutarties Nr. KKS-S-33(2016)

„Pastato, esančio adresu Daugėlių g. 90B modernizavimas" Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-61-0001

SOCIALINIŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO DIDINIMAS  

„Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šiaulių rajone“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-01-0007 
„Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių rajone“

MODERNIOS SUSISIEKIMO SISTEMOS PLĖTRA  

 
VIEŠŲJŲ PASTATŲ MODERNIZAVIMAS
 
DARNIOS IR ŠVARIOS APLINKOS UŽTIKRINIMAS
 
EFEKTYVAUS, GYVENTOJŲ POREIKIUS ATITINKANČIO VIEŠOJO VALDYMO UŽTIKRINIMAS
 
Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-15 16:19:48 Atgal