2018 m. vasario 17 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Įgyvendinami projektai
VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTRA

 

TURIZMAS IR KULTŪROS PAVELDAS

 „Kurtuvėnų dvaro sodybos parko tvarkymas“
MIESTO IR KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ VYSTYMAS IR PLĖTRA
„Šiaulių rajono vietovių kraštovaizdžio tvarkymas“

„Meškuičių miestelio bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros kompleksiškas atnaujinimas“

AUKŠTOS UGDYMO IR ŠVIETIMO PASLAUGŲ KOKYBĖS BEI JŲ PRIEINAMUMO UŽTIKRINIMAS

„Šiaulių rajono Gruzdžių gimnazijos pastato rekonstravimas“. Finansavimo sutarties Nr. KKS-S-33(2016)

„Pastato, esančio adresu Daugėlių g. 90B modernizavimas" Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-61-0001

SOCIALINIŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO DIDINIMAS  

„Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šiaulių rajone“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-01-0007 

MODERNIOS SUSISIEKIMO SISTEMOS PLĖTRA  

 
VIEŠŲJŲ PASTATŲ MODERNIZAVIMAS
 
DARNIOS IR ŠVARIOS APLINKOS UŽTIKRINIMAS
 
EFEKTYVAUS, GYVENTOJŲ POREIKIUS ATITINKANČIO VIEŠOJO VALDYMO UŽTIKRINIMAS
 
Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2018-02-02 09:42:08 Atgal