2019 m. vasario 18 d., pirmadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Įgyvendinami projektai
VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTRA

 

TURIZMAS IR KULTŪROS PAVELDAS

 „Kurtuvėnų dvaro sodybos parko tvarkymas“, Nr.05.4.1-APVA-V-016-01-0007
"Šiaulių rajono savivaldybės Etninės kultūros ir tradicinių amatų centro plėtra (2 etapas)", Nr.20AM-KS-17-1-01443-PR001
"Kuršėnų dvaro  sodybos (unikalus kodas 16057) tvarkybos darbai ir pritaikymas kultūros ir verslo poreikiams (I - as etapas)", Nr. 05.4.1-CPVA-R-302
"Savivaldybes jungiančios turizmo infrstruktūros plėtra Šiaulių regione", Nr. 05.4.1-LVPA-R-821-61-0001
MIESTO IR KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ VYSTYMAS IR PLĖTRA

"Kompleksinis Kuršėnų m. daugiabučių namų gyvenamųjų kvartalų sutavrkymas 1 etapas" Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-61-0006

„Meškuičių miestelio bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros kompleksiškas atnaujinimas“, Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-61-0002

"Ventos upės viešosios erdvės Kuršėnų mieste įrengimas ir pritaikymas bendruomeniniams ir verslo poreikiams", Nr. 07.1.1-CPVA-R-905-61-0004

"Viešosios infrastruktūros įrengimas Sutkūnų kaime", Nr. 20KI-KS-17-1-01814-PR001

"Viešosios infrastruktūros įrengimas Žeimių kaime", Nr. 20KI-KS-17-1-01627-PR001

"Viešosios infrastruktūros įrengimas Naisių kaime", Nr. 20KI-KS-17-1-02345-PR001

"Viešosios infrastruktūros įrengimas Varputėnų kaime", Nr. 20KI-KS-17-1-01867-PR001

"Gruzdžių miestelio bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros kompleksiškas atnaujinimas", Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-61-0006

"Vietinių vandens tiekimo sistemų sukūrimas Saulučių ir Papelkių kaimuose", Nr. 20KI-KS-17-1-01808-PR001

"Viešosios infratsruktūros įrengimas Gilvyčių kaime", Nr. 20KI-KT-17-1-02297-PR001

"Kairių miestelio bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros kompleksiškas atnaujinimas", Nr. 08.2.1-CPVA-R-908-61-0009

AUKŠTOS UGDYMO IR ŠVIETIMO PASLAUGŲ KOKYBĖS BEI JŲ PRIEINAMUMO UŽTIKRINIMAS

„Šiaulių rajono Gruzdžių gimnazijos pastato rekonstravimas", Nr. KKS-S-33(2016)

„Pastato, esančio adresu Daugėlių g. 90B modernizavimas", Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-61-0001

"Šiaulių r. Ginkūnų lopšelio-darželio plėtra", Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-61-0006

"Šiaulių r. Pavenčių mokyklos - daugiafunkcio centro modernizavimas", Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-61-0009

SOCIALINIŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO DIDINIMAS  

„Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šiaulių rajone“, Nr. 08.4.1-ESFA-V-416-01-0007 
"Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių rajone", Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-61-0001

MODERNIOS SUSISIEKIMO SISTEMOS PLĖTRA  

 "Eismo saugumo priemonių gerinimas Šiaulių rajone", Nr. 06.2.1-TID-R-511-61-0004
"Šiaulių rajono pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra", Nr. 04.5.1-TID-R-516-61-0004
"Kuršėnų miesto Kudirkos g., Tilvyčio g., Dambrausko g. ir Kapų g. rekonstrukcija, įrengiant eismo saugumo priemones", Nr. 06.2.1-TID-R-511-61-0005
VIEŠŲJŲ PASTATŲ MODERNIZAVIMAS

"Žadžiūnų kaimo viešojo pastato ir jo aplinkos atnaujinimas ir pritaikymas vietos gyventojų poreikiams", Nr. 20KI-KS-18-1-01863-PR001

DARNIOS IR ŠVARIOS APLINKOS UŽTIKRINIMAS

 "Šiaulių rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas", Nr. 04.5.1-TID-R-518-61-0002

"Makrofitų biomasės šalinimas Kairių ežere ir priekrantėse", Nr. 05.3.1-APVA-V-012-01-0002

EFEKTYVAUS, GYVENTOJŲ POREIKIUS ATITINKANČIO VIEŠOJO VALDYMO UŽTIKRINIMAS
 
Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2018-11-07 15:33:18 Atgal