2019 m. birželio 26 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Ekonomikos apžvalga
Pareigos Pavardė Telefonas EL.paštas Kabineto Nr.
Vedėja  A. Birutienė (8 41)  596 669 audrone.birutiene@siauliuraj.lt  227
Vyriausioji specialistė V. Bučinskytė (8 41)  596 668 violeta.bucinskyte@siauliuraj.lt 226 
Vyriausioji specialistė V. Kerėžienė (8 41)  596 667 vaida.kereziene@siauliuraj.lt 221
Vyriausioji specialistė K. Smirnovienė (8 41)  596 668 kristina.smirnoviene@siauliuraj.lt 226
Vyriausiasis specialistas A. Urbutienė (8 41)  596 667  aida.urbutiene@siauliuraj.lt 221

 

Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:

1. įgyvendinti Valstybės politiką smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo, gyventojų užimtumo, kaimo plėtros ir bendruomenių rėmimo, keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimo, leidimų (licencijų) išdavimo, prekybos ir kitų paslaugų teikimo, mokestinių lengvatų juridiniams bei fiziniams asmenims taikymo tvarkos nustatymo srityse;

2. koordinuoti Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių bei viešųjų įstaigų veiklą;

3 dalyvauti formuojant ir įgyvendinant Šiaulių rajono ir Regiono ekonominės plėtros programas, investicinius projektus;

4. administruoti ekonominės plėtros, nuostolingų reisų išlaidų kompensavimo programų lėšas;

5. koordinuoti Šiaulių rajono strateginio plėtros plano rengimą bei priežiūrą.

 

2.ŠIAULIŲ RAJONO EKONOMINĖ APŽVALGA 

Šiaulių rajono demografinė situacija.

Pagal statistikos duomenis Šiaulių rajone 2016 m. pradžioje buvo registruoti 41534 gyventojai. Rajono teritorija užima 1807 kv. km plotą.

Verslas

Registruotų Šiaulių rajono sav. ūkio subjektų metų pradžioje buvo 1881. Veikiančių ūkio subjektų skaičius rajone - 832. Veikiančių ūkio subjektų skaičius rajone - 832. Per 2015 metus Šiaulių rajone įregistruota 77 juridiniai asmenys, išregistruota – 55. Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis 2015 metais Šiaulių rajone 1110 gyventojų įsigijo 1201 vnt. verslo liudijimą. 923 gyventojams, įsigijusiems verslo liudijimus, buvo pritaikytos gyventojų pajamų mokesčio lengvatos.

 

Registruoti ūkio subjektai pagal ekonominės veiklos rūšis 2013-2015 m.

 

Šiaulių r. sav.

2013

2014

2015 

Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė ir žuvininkystė

133

143

165 

Kasyba ir karjerų eksploatavimas

3

4

Apdirbamoji gamyba

171

194

251 

Elektros, dujų, garo tiekimas ir kondicionavimas. Vandens tiekimas, nuotėkų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

16

25

37 

Statyba

83

100

150 

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas, asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas

352

370

450 

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

31

32

32 

Transportas ir sandėliavimas

156

166

249 

Informacija ir ryšiai

10

11

11 

Nekilnojamasis turto operacijos

18

21

28 

Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas

2

2

Švietimas

52

53

53 

Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

30

33

34 

Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla

82

84

86 

Kita

230

230

329 

Viso:

1737

1817

1881 

 

Didžiausios Šiaulių rajono įmonės

 

Įmonės pavadinimas

Veiklos rūšys

1.UAB „Baltic Champs“

Grybų auginimas, komposto ruošimas

2.UAB „Grafų baldai“

Baldų gamyba, prekyba

3.UAB „Bageta“

Medinių padėklų, medienos piūvenų granulių ir briketų gamyba

4.Kuršėnų ŽŪB

Žemės ūkio veikla

5.UAB „Apsaga“

Prekyba kuru

6.Uždaroji akcinė bendrovė „Ageseta“

Batų prekybos tinklas

7.UAB „Pekotra“

Tarptautinių krovinių gabenimo įmonė

8.UAB „Devold AMT “

Stiklo ir anglies pluošto audinio gamyba

9.UAB „Prekių gausa“

Dėvėti drabužiai, pigūs rūbai, avalynė - mažmeninė prekyba

 

10.Kuršėnų komunalinis ūkis, UAB

Gatvių apšvietimas, šiukšlių surinkimas ir išvežimas, želdinių priežiūra, statyba, remontas, kelių priežiūra, pirčių priežiūra

11.ŽŪB „Ginkūnų agrofirma“

Žemės ūkio veikla

12.UAB „Verbūnų duona“

Duonos ir pyrago gaminių gamyba

13.UAB „Senasis Paventys“

Konditerijos gaminių gamyba

14.Uždaroji akcinė bendrovė „Šiaulių agrocentras“

Žemės ūkio veikla

15.UAB „Gausuva“

Dėvėti drabužiai - didmeninė prekyba

16.Kuršėnų vandenys, UAB

Vandens tiekimas ir nuotėkų tvarkymas

17.UAB „Autogedas“

Automobilių, autobusų, motociklų, laivų, kitų transporto priemonių salonų remontas, tiuningas. Laivų gamyba, prekyba, restauravimas. Senovinių automobilių restauravimas.

 

 

Šiaulių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios įmonės

 

Eil. Nr.

Bendrovės pavadinimas

ĮSTATINIS KAPITALAS (€)  2016 m. gegužės 19 d.

Savivaldybės

%

Iš viso:

1.

UAB Kuršėnų komunalinis ūkis

2 433 590,68

100

2 433 590,68

2.

UAB „Kuršėnų vandenys"

  995 642,50

100

   995 642,50

3.

UAB Kuršėnų autobusų parkas

  264 800,16

100

   264 800,16

4.

Viešoji įstaiga Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centras

12 743,28

100              12 743,28

 

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. A-241 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų finansininkų (buhalterių) darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtinta nauja darbo apmokėjimo tvarka šių kategorijų darbuotojams, kurią įmonės privalo taikyti nuo 2016 m. vasario 24 d. 

Priklausomai nuo įmonės kategorijos (gamybos apimties, darbuotojų skaičiaus ir t.t.), Savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovams valdybos turėtų nustatyti mėnesinio atlyginimo pastoviąją dalį (MMA) dydžio koeficientais. Priklausomai nuo bendrovės praėjusio ketvirčio finansinių rezultatų, paslaugų apimties pokyčių, bendrovės administracijos pastangų pritraukti papildomus finansavimo šaltinius, poslinkių sprendžiant darbuotojų darbo ir buities sąlygas, vadovaujančių darbuotojų atlyginimo kintamoji dalis gali keistis, tačiau ji negali siekti daugiau kaip 50 proc. nuo bendrovių praėjusio ketvirčio darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio (VDU). 

 Bendrovės vadovų pastoviosios dalies dydis nustatomas atsižvelgiant į lentelėje nurodytus koeficientus: 

 

 

Eil. Nr.

 

 

Bendrovės pavadinimas

Didžiausias leistinas koeficientas

(Lietuvos Respublikos Seimo nustatytais Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) baziniais  dydžiais)

1.

UAB Kuršėnų komunalinis ūkis

10,6

2.

UAB ,,Kuršėnų vandenys“

10,6

3.

UAB Kuršėnų autobusų parkas

9,3

Savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovams pavesta nustatyti bendrovių vadovų pavaduotojams ir vyriausiesiems finansininkams (buhalteriams) mėnesinius atlyginimus 10-20 proc. mažesnius už vadovo mėnesinį atlyginimą. 

Dėl pasiūlymų plėtojant smulkų ir vidutinį verslą rajone prašome skambinti tel: 841 596 669, 596 667.

 

3. PARAMA SMULKIAJAM IR VIDUTINIAM VERSLUI 

Šiaulių rajono savivaldybės 2016 m. biudžete smulkiajam ir vidutiniam verslui remti skirta 51,3 tūkst. Eur, iš jų: 42,6 tūkst. Eur viešųjų paslaugų verslui plėtoti, 8,7 tūkst. Eur - smulkiam ir vidutiniam verslui remti: organizuojamų verslininkų mokymų, verslo misijų, verslo parodų išlaidoms apmokėti, o taip pat naujų įmonių įregistravimo išlaidoms dalinai padengti.

 

4. INVESTICIJOS IR RYŠIAI SU UŽSIENIU 

Šiaulių rajonas yra šalies šiaurės vakarinėje dalyje. Gera geografinė padėtis leidžia kryžiuotis įvairiems sausumos keliams, todėl jis yra patrauklus išorinių investicijų pritraukimo požiūriu. Čia kertasi automagistralės, vedančios į Sankt-Peterburgą, Kaliningradą, Vilnių, Varšuvą (didžiojo Hansa kelio dalis šiuo metu atnaujinta Šiaulių šiauriniu apvažiavimu Kelmės - Kuršėnų -Joniškio kryptimis). Rajone yra gerai išvystytas geležinkelių tinklas (magistralės Mažeikių, Vilniaus, Kaliningrado, Rygos kryptimis). Netoli (150 km) atstumu yra neužšąlantis Klaipėdos uostas. Rajono teritorijoje yra veikiantis krovininis Zoknių aerouostas bei vienas didžiausių šalies miestų -Šiauliai. Dauguma gyventojų sutelkti miestelių tipo gyvenvietėse ir tai yra svarbus veiksnys, padedantis vystyti traukos centrus vystant smulkų ir vidutinį verslą. Yra pakankamai laisvų žemės plotų su netoliese esančiomis komunikacijomis (elektros tinklais, dujotiekiais, vandentiekio magistraliniais tinklais). Tai ypač svarbu, nes Lietuvai įstojus į ES ateityje tai turės didelį potencialą industrinių parkų kūrimui. Vertinant ES politiką, Šiaulių rajono savitumus (Kryžių kalnas, Kurtuvėnų draustinis, Gruzdžių, Kurtuvėnų, Kuršėnų bažnyčios, piliakalniai bei amatininkystės tradicijos) nemažos galimybės slypi turizmo ir kaimo turizmo vystymo srityje.

 

Vienas pagrindinių ekonominės plėtros faktorių yra tiek vidaus tiek užsienio investicijos. Tuo tikslu Šiaulių rajono savivaldybė bendradarbiauja su Prancūzijos, Suomijos, Norvegijos regionais, skatina verslo misijas užmezgant verslo kontaktus. 

Pagrindiniai šiuo metu vykdomi projektai pateikiami Skyriaus tinklalapyje. 

5. NAUJIENOS 

1. 2015-05-28 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-100 ,,Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2016 metams“.

2. 2015-05-28 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-99 ,,Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo 2016 metams".

3. 2015-10-29 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-290 ..Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2016 metais vykdomai veiklai, nustatymo“. 

4. 2016-05-19 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-171 ,,Dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo 2017 metams“.

 

5. 2016-05-19 d. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-170 ,,Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo 2017 metams".

 

 

Vadovaujantis 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinančio Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 7 straipsnio 1 dalimi “Kiekviena kompetentinga institucija kartą per metus paskelbia suvestinę ataskaitą apie viešųjų paslaugų įsipareigojimus, už kuriuos ji atsakinga, pasirinktus viešųjų paslaugų operatorius ir šiems viešųjų paslaugų operatoriams kaip atlygį sumokėtas kompensacijas ir suteiktas išimtines teises" pateikiama informaciją viešinimui.

Vadovaujantis 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinančio Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70 7 straipsnio 1 dalimi “Kiekviena kompetentinga institucija kartą per metus paskelbia suvestinę ataskaitą apie viešųjų paslaugų įsipareigojimus, už kuriuos ji atsakinga, pasirinktus viešųjų paslaugų operatorius ir šiems viešųjų paslaugų operatoriams kaip atlygį sumokėtas kompensacijas ir suteiktas išimtines teises" pateikiama informaciją viešinimui.

SUVESTINĖ ATASKAITA APIE VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ ĮSIPAREIGOJIMUS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

VIEŠOJO TRANSPORTO TINKLE 2018 M.

Viešųjų paslaugų operatorius

Pagrindas teikti viešąsias paslaugas

Operatoriui suteiktų išimtinių teisių pobūdis ir apimtis

Operatoriui sumokėtas kompensacijos Eur

Operatoriui padengti nuostoliai dėl suteiktų keleivių vežimo paslaugų Eur

UAB Kuršėnų autobusų parkas

Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo 2016-10-28 sutartis Nr. SRZ-804(3.67)

Užtikrintas bendrus interesus tenkinančių keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimas reguliariuose vietinio susisiekimo maršrutuose, kurių bendra rida 814816,7 km. 

94033,59 Eur už lengvatinį keleivių vežimą aptarnaujamuose maršrutuose.

254309,5 Eur nuostoliai patirti aptarnaujamuose maršrutuose.

UAB „Vlasava“ ir UAB „Ridvija“ (jungtinė sutartis)

Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo 2017-01-18 sutartis Nr. VP1-7(3.67)

Užtikrintas bendrus interesus tenkinančių keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimas reguliariuose vietinio susisiekimo maršrutuose, kurių bendra rida  1023882,35 km.

73142,26 Eur už lengvatinį keleivių vežimą aptarnaujamuose maršrutuose.

304951,9 Eur nuostoliai patirti aptarnaujamuose maršrutuose.

TŪB „Rigas mikroautobusų satiksme“

Keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo 2017-04-03 sutartis Nr. VP1-85(3.67)

Užtikrintas bendrus interesus tenkinančių keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimas reguliariuose vietinio susisiekimo maršrutuose, kurių bendra rida 1031904,83 km.

78663,52 Eur už lengvatinį keleivių vežimą aptarnaujamuose maršrutuose .

258998,04 Eur nuostoliai patirti aptarnaujamuose maršrutuose.

Informacija paskelbta /Paslaugos576995348833574

 

Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus
vyr. specialistė                                                                                                                                                      Vaida Kerėžienė                                                        

 

 

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-14 14:37:08 Atgal