2019 m. rugsėjo 15 d., sekmadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Mokyklų tinklas

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 26 D. SPRENDIMAS NR. T-75 „DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ŠIAULIŲ R. VERBŪNŲ MOKYKLĄ-DAUGIAFUNKCĮ CENTRĄ"

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 26 D. SPRENDIMAS NR. T-74 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-40 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METAIS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 9 D. SPRENDIMAS NR. T-294 „DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ STASIO ANGLICKIO MOKYKLOS DIRVONĖNŲ SKYRIAUS VEIKLOS NUTRAUKIMO IR ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ STASIO ANGLICKIO MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 9 D. SPRENDIMAS NR. T-293 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-40 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METAIS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMAS NR. T-177 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ R. DIRVONĖNŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO REORGANIZAVIMO“

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 27 D. SPRENDIMAS NR. T-85 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-40 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METAIS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BEDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METAIS BEDROJO PLANO 1 PRIEDAS (Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-85 redakcija)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO PROJEKTUI  „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-40 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METAIS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

AIŠKINAMOJO RAŠTO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO PROJEKTUI  „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-40 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METAIS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PRIEDAS


 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METAIS BENDROJO PLANO 1 PRIEDAS (Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 4 d. sprendimo Nr. T-153  redakcija)

AIŠKINAMASIS RAŠTAS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 4 D. SPRENDIMO PROJEKTUI „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-40 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METAIS BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 


 
 

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-07 08:13:44 Atgal