2018 m. vasario 17 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Neformalus vaikų švietimas

Šiaulių rajono savivaldybėje įgyvendinamų 2018 m. vasario mėn. neformaliojo vaikų švietimo programų grafikas

KVIETIMAS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAMS

 

1 priedas Programų paraiška

2 priedas KTPRR registro lango pavyzdys

Mokiniai gali lankyti kelias neformaliojo vaikų švietimo veiklas, tačiau finansinę sutartį (skiriant valstybės dotaciją) pasirašyti tik su vienu teikėju.

Dokumentai reglamentuojantys neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą:

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO


ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS "DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ VERTINIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" 

1. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA

2. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJO ATITIKTIES REIKALAVIMAMS NUSTATYMO PARAIŠKOS FORMA

3. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJO ATITIKTIES REIKALAVIMAMS VERTINIMO FORMA

4. ŠVIETIMO TEIKĖJO NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

Dėl informacijos susijusios su ŠMIR, KTPRR registrų tvarkymu ir neformaliojo švietimo programų įgyvendinimu galima kreiptis į Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistę Sandrą Valavičiūtę tel. (8 41) 43 99 03, el. p. sandra.valaviciute@siauliuraj.lt

--------------------------------------------------------------------------------------Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2018-02-07 10:39:08 Atgal