2019 m. rugsėjo 21 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Neformalus vaikų švietimas

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl mokinių priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Neformaliojo vaikų švietimo teikimo sutartis (NVŠ teikėjas ir tėvai)

Sutarties pildymo rekomendacijas galite rasti čia:

https://www.lmnsc.lt/uplfiles2/NVS%CC%8C%20paslaugu%CC%A %20sutarties%20forma%202018.08.31_galutin%C4%97.pdf

 Šiaulių rajone vykdomos neformaliojo vaikų švietimo ugdymo programos

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas "Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo mokinių atostogų metu tvarkos aprašo patvirtinimo"

Kvietimas neformaliojo vaikų švietimo teikėjams

 

1 priedas Programų paraiška

2 priedas KTPRR registro lango pavyzdys

Mokiniai gali lankyti kelias neformaliojo vaikų švietimo veiklas, tačiau finansinę sutartį (skiriant valstybės dotaciją) pasirašyti tik su vienu teikėju.

Dokumentai reglamentuojantys neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą:

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-1 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO


ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS "DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ VERTINIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" 

1. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA

2. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJO ATITIKTIES REIKALAVIMAMS NUSTATYMO PARAIŠKOS FORMA

3. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJO ATITIKTIES REIKALAVIMAMS VERTINIMO FORMA

4. ŠVIETIMO TEIKĖJO NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

Dėl informacijos susijusios su ŠMIR, KTPRR registrų tvarkymu ir neformaliojo švietimo programų įgyvendinimu galima kreiptis į Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistę Rasą Paulauskienę tel. (8 41) 43 76 57, el. p. rasa.paulauskiene@siauliuraj.lt

--------------------------------------------------------------------------------------

 


Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-08 15:51:15 Atgal