2018 m. vasario 17 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Mėnesio darbo planai

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS,

ŠIAULIŲ RAJONO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS

2018 M. VASARIO MĖNESIO

RENGINIŲ PLANAS

2018-01-30

Šiauliai

 

Eil. Nr.

 

Diena

Val.

Renginio pavadinimas

Dalyvauja

Vieta

Atsakingas

Atsakingo asmens

Tel. Nr.

Registracija, dalyvio mokestis

1.

1

10.00

„LadyGolas“ 2018 m. Lietuvos mokyklų moksleivių salės futbolo žaidynės

8 kl. mokinės (2003 m. gimimo ir jaunesnės)

Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

2.

1–14

 

Projektas „Auskim, auskim Lietuvos šimtmečio juostą“

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai

Kuršėnų Daugėlių lopšelis-darželis

V. Jagminienė,

R. Jablonskienė,

I. Spudienė

8 676 14471

8 656 27216

www.semiplius.lt

3.

2

10.00

66-oji Lietuvos 9–12 klasių mokinių fizikos olimpiada

9–12 kl. mokiniai

Šiaulių universitetas

(P. Višinskio g. 25, Šiauliai, 519 a.)

A. Nemunaitė,

R. Piežienė

8 675 24482

www.srspt.eu

 iki vasario 1 d.

4.

2

10.00

Šiaurės Lietuvos 5–8 klasių mokinių integruotų gamtos mokslų ir biologijos olimpiados etapas

5–8 kl. mokiniai

Šiaulių universitetas

(P. Višinskio g. 25, Šiauliai, 220 a.)

N. Medeišis,

R. Piežienė

8 675 24482

www.srspt.eu

 iki vasario 1 d.

5.

2

10.00

Lietuvos 8–12 klasių mokinių technologijų olimpiada

8–12 kl. mokiniai

Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla

L. Perminienė,

R. Piežienė

8 675 24482

www.srspt.eu

 iki vasario 1 d.

6.

3

10.00

2017–2018 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų mokinių krepšinio 3x3 finalinės varžybos

Gruzdžių gimnazijos merginų (2001 m. gimimo ir jaunesnių) komanda

Jonavos kūno kultūros ir sporto centras

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

7.

3

13.00

2017–2018 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų mokinių krepšinio 3x3 finalinės varžybos

Kužių gimnazijos vaikinų (2001 m. gimimo ir jaunesnių) komanda

Jonavos kūno kultūros ir sporto centras

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

8.

4

11.00

2017–2018 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių bendrojo ugdymo mokyklų mokinių stalo teniso zoninės varžybos

Naisių mokyklos merginų (2002 m. gimimo ir jaunesnių) komanda

Joniškio rajonas

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

9.

4

11.00

2017–2018 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių bendrojo ugdymo mokyklų mokinių stalo teniso zoninės varžybos

Meškuičių gimnazijos vaikinų (2002 m. gimimo ir jaunesnių) komanda

Joniškio rajonas

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

10.

5

9.00

Respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Vaikas yra žmogus“

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, įstaigų vadovai

Kuršėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“

R. Andrulaitienė,

E. Jokubauskienė,

I. Spudienė

8 620 17722

58 08 13

www.semiplius.lt

Kaina 9 Eur

11.

5

9.00

Dirvonėnų mokyklos-daugiafunkcio centro, Šiaulių sanatorinės mokyklos mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai (globėjai)

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

12.

5

10.00

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas

5–8, 9–12 kl. mokiniai

Etninės kultūros ir tradicinių amatų centras

(Ventos g. 7A, Kuršėnai)

R. Piežienė

8 675 24482

Dalyvių anketas atsiųsti iki vasario 2 d. svietimopagalba@siauliuraj.lt

13.

5

15.20

Savęs pažinimo grupė „Pažink save tokį, koks esi“

Kuršėnų miesto mokyklų 9–12 kl. mokiniai

Švietimo pagalbos tarnyba

K. Bičkauskienė

8 651 23268

kriststank@gmail.com

14.

6

9.00

Voveriškių mokyklos mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas

Vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, pedagogai, tėvai (globėjai)

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė,

A. Mickevičienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

15.

7

10.00

Integruota muzikos ir istorijos konferencija „Atkurtai Lietuvai – 100“

Istorijos ir muzikos mokytojai, 5–8, I–IV gimanzijos kl.  mokiniai

Meškuičių gimnazija

R. Serpauskienė,

K. Daukšaitė

8 616 36185

8 686 39984

www.semiplius.lt

16.

7

10.00

„LadyGolas“ 2018 m. Lietuvos mokyklų moksleivių salės futbolo žaidynės

10 kl. (2001 m. gimimo ir jaunesnės) mokinės

Kuršėnų sporto mokyklos sporto salė

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

17.

7

12.00

Seminaras „Asmenybės brandos, socialinės raidos, mokinių pasiekimų ir individualios pažangos vertinimas“

Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro mokytojai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras

G. Vaitkienė,

A. Leišienė

8 670 27794

 

www.semiplius.lt

18.

8

10.00

Šiaulių rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir kaimo vietovių mokyklų mokinių  „Drąsūs, stiprūs, vikrūs” estafečių finalinės varžybos

2005 metų gimimo ir jaunesni mokiniai

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

19.

8

10.00

Respublikinė pradinių klasių mokinių ir mokytojų pažintinė-praktinė konferencija „Mano įdomiausia pamoka – kelias į mokymosi sėkmę“

Pradinių klasių mokytojai

Kairių pagrindinė mokykla

J. Gailaitienė,

Dž. Astasevičienė,

I. Spudienė

8 603 88435

58 08 13

 

www.semiplius.lt

20.

8

10.00

Regioninė 2–4 klasių mokinių anglų kalbos konferencija „It is me. I’m from Lithuania“

2–4 kl. mokiniai,

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla

R. Sidabrienė,

Z. Urbietienė,

I. Spudienė

8 614 20807

8 618 11510

58 08 13

www.semiplius.lt

21.

8

13.00

Mokinių viktorina „Lietuvos istorijos žinovas“

5–8 kl. mokiniai

Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla

G. Miknius,

I. Spudienė

8 618 51802

www.semiplius.lt

22.

8

14.00

Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Pirmininko rinkimai.

Rusų kalbos mokytojai

Švietimo ir sporto skyrius

I. Prialgauskienė,

I. Spudienė

8 636 42027

58 08 13

www.semiplius.lt

23.

9

10.00

5–8 klasių mokinių matematikos rajoninė olimpiada

5–8 kl. mokiniai

Šiaulių universitetas

(P. Višinskio g. 25, 220 a.)

A. Mataitė,

R. Piežienė

8 675 24482

www.srspt.eu

 iki vasario 7 d.

24.

9

10.00

67-oji Lietuvos 9–12 klasių mokinių matematikos olimpiada

9–12 kl. mokiniai

Šiaulių universitetas

(P. Višinskio g. 25, 220 a.)

A. Mataitė,

R. Piežienė

8 675 24482

www.srspt.eu

 iki vasario 7 d.

25.

9

18.00

Renginys „Pramogų alėja 2018“

Meškuičių gimnazijos mokiniai

Meškuičių gimnazija

R. Keplšienė,

R. Piežienė

8 677 34053

 

26.

11

11.00

2017–2018 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų mokinių stalo teniso zoninės varžybos

Naisių mokyklos merginų (2002 m. gimimo ir jaunesnių) komanda

Telšių rajonas

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

27.

11

11.00

2017–2018 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų mokinių stalo teniso zoninės varžybos

Meškuičių gimnazijos vaikinų (2002 m. gimimo ir jaunesnių) komanda

Telšių rajonas

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

28.

12

8.00

Atvira integruota pamoka 6 klasėje „Skaitinio reiškinio reikšmės skaičiavimas“

Matematikos ir kūno kultūros mokytojai

Kuršėnų Daugėlių pagrindinė mokykla

R. Poškienė,

R. Juodis,

A. Leišienė,

I. Spudienė

8 682 24257

www.semiplius.lt

29.

12

9.00

Šakynos mokyklos mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, pedagogai, tėvai (globėjai)

Šakynos mokykla

V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

30.

12

13.00

Metodinės konsultacijos dėl specialiųjų poreikių mokinių ugdymo

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, pedagogai, tėvai (globėjai)

Šakynos mokykla

V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

31.

12

15.20

Savęs pažinimo grupė „Pažink save tokį, koks esi“

Kuršėnų miesto mokyklų 9–12 kl. mokiniai

Švietimo pagalbos tarnyba

K. Bičkauskienė

8 651 23268

kriststank@gmail.com

32.

12–28

 

Piešinių paroda, skirta Lietuvos 100-ečiui paminėti „Nupiešiu, nuspalvinsiu visą gimtinę…“

Ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai, ikimokyklinio ugdymo pedagogai

Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vaikų literatūros skyrius

(Vilniaus g. 15-1, Kuršėnai)

E. Jurkienė,

I. Spudienė

8 616 81533

58 08 13

www.semiplius.lt

33.

13

9.00

Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro, Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, pedagogai, tėvai (globėjai)

Bazilionų mokykla-daugiafunkcis centras, švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė,

A. Mickevičienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

34.

13

10.00

Šiaulių rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir kaimo vietovių mokyklų mokinių  „Drąsūs, stiprūs, vikrūs” estafečių finalinės varžybos

2007 metų gimimo ir jaunesni mokiniai

Kuršėnų sporto mokyklos sporto salė

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

35.

13

12.00

Metodinės konsultacijos

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, pedagogai, tėvai (globėjai)

Bazilionų mokykla-daugiafunkcis centras

B. J. Juodraitienė,

V. Barzdžiuvienė,

A. Mickevičienė

8 675 21899

 

36.

13

12.00

Tarpmokyklinė mokinių viktorina-konkursas „Vasario 16-osios protų mūšis“

5–10 kl. mokiniai

Šilėnų mokykla

A. Kontrimas,

A. Leišienė

8 663 62244

www.semiplius.lt

37.

14

10.00

Šiaulių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių štangos spaudimo finalinės varžybos

Dalyvių amžius 14 metų ir vyresni

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

38.

14

12.00

Pykčio kontroliavimo programa

I užsiėmimas

7 kl. mokiniai

Voveriškių mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

39.

14

13.00

Pykčio kontroliavimo programa

I užsiėmimas

8 kl. mokiniai

Voveriškių mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

40.

15

9.00

Mokymai „Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi planavimo mokymai savivaldybėje“

I dalis

Vietos bendruomenės pirmininkai, nariai, bibliotekos, muziejaus, seniūnijos, kultūros namų darbuotojai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, suaugusiųjų mokytojai, švietimo centro darbuotojai, atsakingi už suaugusiųjų neformalųjį švietimą

Švietimo pagalbos tarnyba

A. Leišienė,

I. Spudienė

8 675 24465

Mokymai nemokami.

Registruotis el. p. svietimopagalba@gmail.com

Daugiau informacijos www.srspt.eu

41.

15

12.00

Diktanto konkursas

Bendrojo ugdymo mokyklų 5–10 ir gimnazijų I–IV kl. mokiniai

Kužių gimnazija

R. Meinoriutė,

L. Jankauskienė,

R. Piežienė

37 53 96

8 672 31911

http:/srspt.ur/

konkursai/

iki vasario 12 d.

42.

16–28

 

Respublikinis specialiųjų poreikių mokinių piešinių konkursas „Aš piešiu Lietuvą“

Specialiųjų poreikių mokiniai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras

R. Biknevičienė,

R. Kančauskienė,

J. Saldauskienė,

R. Kaminskas,

A. Leišienė

8 657 63946

8 600 24438

www.semiplius.lt

43.

19

9.00

Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai (globėjai)

Švietimo pagalbos tarnyba

B. J. Juodraitienė,

V. Barzdžiuvienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

44.

19

9.00

Seminaras „Atnaujinta mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodika: aktualumas mokytojui“

Pakapės mokyklos mokytojai

Pakapės mokykla

V. Butkienė,

A. Leišienė

37 73 24

www.semiplius.lt

45.

19

10.00

Praktinis seminaras „Pramoginis šokis mokykloje“

Šokių, neformaliojo ugdymo, pradinių klasių mokytojai, turintys šokių pamokas ir šokių kolektyvų vadovai

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

A. Riekumas,

A. Leišienė

8 675 24465

www.semiplius.lt

46.

19

10.00

IV-asis seminaras „Pramoginė muzika Lietuvos 10-mečio atkūrimui“

Muzikos mokytojai

Šiaulių Dainų muzikos mokykla

R. Anajevienė,

L. Andriuškienė,

A. Leišienė

8 6556 86955

www.semiplius.lt

47.

19

10.00

Muzikinis festivalis „Pramoginė muzika ir tautiniai instrumentai“

Muzikos mokytojai

Šiaulių Dainų muzikos mokykla

L. Andriuškienė,

R. Anajevienė,

A. Leišienė

8 652 52400

www.semiplius.lt

48.

19–28

 

Stebėsena „Edukacinių erdvių panaudojimas patirtinio vaikų ugdymo skatinimui”

Įstaigos, įgyvendinančios ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programą

Šiaulių rajonas

S. Valavičiūtė

43 99 03

 

49.

20

9.00

Mokymai „Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi planavimo mokymai savivaldybėje“

II dalis

Vietos bendruomenės pirmininkai, nariai, bibliotekos, muziejaus, seniūnijos, kultūros namų darbuotojai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, suaugusiųjų mokytojai, švietimo centro darbuotojai, atsakingi už suaugusiųjų neformalųjį švietimą

Švietimo pagalbos tarnyba

A. Leišienė,

I. Spudienė

8 675 24465

Mokymai nemokami.

Daugiau informacijos www.srspt.eu

50.

20

9.00

Šiaulių sanatorinės mokyklos mokinių

specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai (globėjai)

Švietimo pagalbos tarnyba

B. J. Juodraitienė,

V. Barzdžiuvienė,

A. Mickevičienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

51.

20

9.00

Matematikos mokytojų metodinis pasitarimas

Matematikos mokytojai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras

A. Mataitė,

A. Leišienė

8 615 92466

www.semiplius.lt

52.

20

10.00

Seminaras „Interaktyvių matematikos mokymo(si) priemonių kūrimas“

Matematikos mokytojai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras

J. Bagdonienė,

R. Gedamisnkienė,

A. Leišienė

8 686 92809

8 614 33149

www.semiplius.lt

53.

20

10.00

Seminaras „Mokinių ugdymo karjerai keliamų tikslų įgyvendinimas mokykloje”

Šiaulių rajono ir miesto karjeros mokytojai, koordinatoriai, konsultantai, klasių vadovai

Švietimo ir sporto skyrius

V. Urniežienė,

A. Leišienė

8 615 74916

8 675 24465

www.semiplius.lt

54.

21

10.00

Metodinė diena „Kartu mes galime daugiau“

Verbūnų ir Raudėnų mokyklų-daugiafunkcių centrų bendruomenės

Verbūnų mokykla-daugiafunkcis centras

R. Jurgaitienė,

I. Spudienė

8 686 15988

www.semiplius.lt

55.

22

13.00

Seminaras „Pagrindinės strategijos ugdant autizmo spektro bei emocijų ir elgesio sutrikimų turinčius vaikus“

Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos bendruomenė, Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ projekto ARBA ONV darbo grupė

Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinė mokykla

D. Kuprienė,

M. Vaičekauskienė,

A. Leišienė

8 675 24465

www.semiplius.lt

56.

23

10.00

Konkursas „Tu pati gražiausia, mano Lietuva“

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai (3–5 metų)

Kuršėnų lopšelis-darželis „Buratinas“

A. Buožienė,

I. Spudienė

8 611 42341

www.semiplius.lt

iki vasario 15 d.

57.

23

11.00

Mokymai „Išorės vertinimas. Atnaujinti vertinimo rodikliai“

Gruzdžių gimnazijos pedagogai

Gruzdžių gimnazija

J. Vasiliauskas,

A. Leišienė

8 620 91264

www.semiplius.lt

58.

23

13.00

Mokymai „Corel Draw pradžiamokslis“

Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojai

Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vaikų literatūros skyrius

(Vilniaus g. 15-1, Kuršėnai)

I. Viršilienė,

I. Spudienė

8 600 63365

www.semiplius.lt

59.

24

11.00

Tarptautinės jaunųjų matematikų varžybos

9–12 kl. mokinių komanda

Šiaulių universitetas (Vilniaus g. 141, Šiauliai)

A. Mataitė,

R. Piežienė

8 675 24482

Pastaba:

Šiaulių rajono savivaldybės komanda bus sudaryta matematikos mokytojų sprendimu. Registracija nuo 9.30 val.

60.

26

9.00

Drąsučių mokyklos mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai (globėjai)

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

61.

26

12.00

Respublikinė gimtosios kalbos konferencija „Gimtųjų žodžių apkabintas aš gyvas kalboje“

9–12 kl. (I–IV gimnazijos) kl. mokiniai

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

V. Šventickienė,

A. Leišienė

8 675 24465

www.semiplius.lt

62.

26

15.20

Savęs pažinimo grupė „Pažink save tokį, koks esi“

Kuršėnų miesto mokyklų 9–12 (I–IV gimnazijos) kl. mokiniai

Švietimo pagalbos tarnyba

K. Bičkauskienė

8 651 23268

kriststank@gmail.com

63.

27

9.00

Aukštelkės mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, pedagogai, tėvai (globėjai)

Aukštelkės mokykla-daugiafunkcis centras

V. Barzdžuvienė,

B. J. Juodraitienė,

A. Mickevičienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

64.

27

10.00

28-oji Lietuvos 10–12 kl. mokinių istorijos olimpiada

10–12 kl. mokiniai

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

A. Ščipokas,

R. Piežienė

8 675 24482

www.srspt.eu

 iki vasario 23 d.

65.

27

13.00

Metodinės konsultacijos dėl specialiųjų poreikių mokinių ugdymo

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, pedagogai, tėvai (globėjai)

Aukštelkės mokykla-daugiafunkcis centras

V. Barzdžuvienė,

B. J. Juodraitienė,

A. Mickevičienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

66.

28

7.30

Išvyka į metodinę dieną „Mokytojų mokymasis aktyviam mokinių mokymuisi“

Pradinio ugdymo pedagogai

Panevėžio „Vyturio“ progimnazija

I. Einingienė,

A.Sirienė,

I. Spudienė

8 614 24344

 

67.

28

10.00

24-oji Lietuvos 8–12 kl. mokinių dailės olimpiada

8–12 kl. mokiniai

Kuršėnų meno mokykla

L. Perminienė,

R. Piežienė

8 675 24482

www.srspt.eu

 iki vasario 26 d.

68.

28

10.00

7-oji 6–8 kl. mokinių geografijos olimpiada „Mano gaublys“

6–8 kl. mokiniai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras

V. Lapėnienė,

R. Piežienė

8 675 24482

www.srspt.eu

 iki vasario 26 d.

69.

28

10.00

Viktorina „Kaip gerai, kad esi, mano gimtasis lietuviškas žodi“

Šiaulių regiono

7–8 kl. mokiniai

Bubių mokykla

L. Malakauskienė,

A. Leišienė

8 652 51248

www.semiplius.lt

70.

28

12.00

Pykčio kontroliavimo programa

II užsiėmimas

7 kl. mokiniai

Voveriškių mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

71.

28

13.00

Pykčio kontroliavimo programa

II užsiėmimas

8 kl.  mokiniai

Voveriškių mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

72.

28

13.00

Šilėnų mokyklos mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai (globėjai)

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė,

 

8 675 21899

 

II. PRISTATYTI

Eil. Nr.

Tema

Data

Atsakingas

1.

Paraiškas elektroniniu paštu dėl dalyvavimo tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“ (paraiškos forma išsiųsta elektroniniu paštu) ir dalyvio mokestį

Iki 7 d.

R. Paulauskienė

2.

Preliminarūs tėvų apklausos rezultatai dėl 10,5 val. ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupių darbo vasaros mėnesiais, el. paštu sandra.valaviciute@siauliuraj.lt

Iki 26 d.

S. Valavičiūtė

3.

Pagrindinių mokyklų (išskyrus Kuršėnų miesto) vadovų veiklos ataskaitas el. paštu

Iki 28 d.

Mokyklą kuruojantiems specialistams

4.

Švietimo pagalbos tarnybos strateginio plano projektą

Iki 28 d.

R. Galkus

 

________________________________

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2018-02-02 08:52:01 Atgal