2018 m. spalio 22 d., pirmadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Mėnesio darbo planai

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS,

ŠIAULIŲ RAJONO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS

2018 M. SPALIO MĖNESIO

RENGINIŲ PLANAS

2018-09-28

Šiauliai

 

 

Eil. Nr.

 

Diena

Val.

Renginio pavadinimas

Dalyvauja

Vieta

Atsakingas

Atsakingo asmens

Tel. Nr.

Registracija, dalyvio mokestis

1.

1

8.30

Verbūnų mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai (globėjai, rūpintojai)

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

B. Juodraitienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

2.

1

13.00

Geografijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Geografijos mokytojai

Švietimo ir sporto skyrius

A. Leišienė,

     V. Lapėnienė

8 675 24465

8 601 04230

www.semiplius.lt

3.

1–12

-

Anketinė apklausa „Psichologinės pagalbos poreikis Šiaulių rajono ugdymo įstaigose“

Mokytojai,

9–12 klasių mokiniai

Anketos pildymo nuoroda bus atsiųsta elektroniniu paštu

V. Bagdonienė,

K. Bičkauskienė,

J. Simonavičienė

8 675 21899

 

4.

1–31

-

Respublikinis kraštotyrinis-kūrybinis konkursas „Lietuvos šimtmetis: asmenybės ir įvykiai“

Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, pedagogai

Kužių gimnazija

R. Meinoriutė,

A. Leišienė,

  V. Laurutienė

8 675 24465

8 614 68587

 

5.

2

8.30

Gruzdžių gimnazijos mokinių SUP vertinimas

Vaiko gerovės komisijos

(toliau – VGK) pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai (globėjai, rūpintojai)

Gruzdžių gimnazija

V. Barzdžiuvienė,

B. Juodraitienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

6.

2

14.00

Projekto “LECTIO DE VIA / Skaitymo kelias” mokyklų dalyvių atstovų pasitarimas

Direktorių pavaduotojai ugdymui

Švietimo ir sporto skyrius

R. Galkus

43 25 74

 

7.

2

17.15

Pozityvios tėvystės mokymai.

II susitikimas

Tėvai (globėjai, rūpintojai)

Aukštelkės mokykla-

daugiafunkcis  centras

J. Simonavičienė

58 08 13

 

8.

3

9.00

Pykčio kontroliavimo programa.

I užsiėmimas

7–8 klasių mokiniai

Pakapės mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

9.

3

9.55

Pykčio kontroliavimo programa.

I užsiėmimas

9–10 klasių mokiniai

Pakapės mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

10.

3

14.00

Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Rusų kalbos mokytojai

Švietimo ir sporto skyrius

A. Leišienė,

I. Prialgauskienė

8 675 24465

8 636 42027

www.semiplius.lt

11.

3

16.00

Pozityvios tėvystės mokymai.

I susitikimas

Tėvai (globėjai, rūpintojai)

Daugėlių lopšelis-darželis

J. Simonavičienė

58 08 13

 

12.

4

9.00

Dramos šventė-festivalis „Vaikystės aitvarai“

Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai, pedagogai

Šiaulių r. savivaldybės kultūros centro Kužių  filialas

A. Leišienė,

L. Legačinskienė

8 675 24465

37 53 60

 

13.

4

9.55

Pykčio kontroliavimo programa.

I užsiėmimas

7 klasės mokiniai

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

14.

4

15.00

Tarptautinės mokytojo dienos minėjimas

Švietimo įstaigų darbuotojai (pagal kvietimus)

Šiaulių arenos mažoji salė

J. Šertvytienė,

E. Leparskienė

43 05 24

43 76 57

 

15.

5

8.00

Edukacinė išvyka „Tavo pamokos Druskininkuose“

Drąsučių mokyklos pedagogai

Druskininkai

   I. Labenskienė,

A. Leišienė

8 673 50011

8 675 24465

www.semiplius.lt

16.

5

9.00

Edukacinė išvyka „Istorinio paveldo įtaka etnokultūriniam vaikų ugdymui“

Kuršėnų lopšelio- darželio „Eglutė“ pedagogai

Chaimo Frenkelio vila

V. Milevičienė,

A. Leišienė

8 606 16906

8 675 24465

www.semiplius.lt

17.

5

11.00

Edukacinė išvyka

„Gruzdžių gimnazijos mokytojų edukacinės patirties, įgytos Kurtuvėnų regioniniame parke, integravimas į ugdymo procesą“

Gruzdžių gimnazijos pedagogai

Kurtuvėnų regioninis parkas

 

A. Belskienė,

A. Leišienė

 

8 677 35806

8 675 24465

www.semiplius.lt

18.

5

11.30

Edukacinė išvyka „Plungės krašto kultūrinio paveldo temų panaudojimas, kuriant edukacines erdves mokiniams“

Kužių gimnazijos pedagogai

Plungės kraštas

A. Leišienė,

R. Meinoriutė

8 675 24465

8 620 91316

www.semiplius.lt

19.

5

12.00

Edukacinė išvyka „Plungės krašto kultūrinio paveldo temų panaudojimas, kuriant edukacines erdves mokiniams“

Kuršėnų

Lauryno Ivinskio gimnazijos pedagogai

Plungės kraštas

A. Leišienė,

L. Lukaitė

8 675 24465

8 650 26662

www.semiplius.lt

20.

5

12.30

Edukacinė išvyka „Neatrastos edukacinės erdvės Tytuvėnų krašte“

Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos pedagogai

Tytuvėnai

A. Leišienė,

S. Bernotienė

8 675 24465

8 672 28771

www.semiplius.lt

21.

5

13.00

Edukacinė išvyka „Žagarės regioninio parko gamtos ir kultūros paveldo vertybės ir jų pritaikymas ugdyme“

Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos pedagogai

Žagarės regioninis parkas

M. Petrauskienė,

A. Leišienė

8 652 02826

8 675 24465

www.semiplius.lt

22.

8

8.00

Projekto „Šiuolaikinė mokymosi aplinka“ nuotoliniai 9 mėn. trukmės mokymai

Šilutės rajono mokytojai

Nuotoliniu būdu

V. Šarauskienė,

A. Leišienė

8 652 88008

8 675 24465

www.semiplius.lt

23.

8

8.30

Šilėnų mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai (globėjai, rūpintojai)

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

B. Juodraitienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

24.

8

10.30

Metodinė diena „Mokytojų patirtis – mokinių pažanga. Tiriamoji kūrybinė veikla už mokyklos sienų“

 

Raudėnų mokyklos- daugiafunkcio centro, Gilvyčių mokyklos mokytojai ir vadovai

Raudėnų mokykla- daugiafunkcis centras

Z. Bezarienė,

V. Aleknavičienė,

A. Leišienė

8 614 74367

8 612 37036

8 675 24465

www.semiplius.lt

25.

8

14.00

Ekonomikos ir verslumo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Ekonomikos ir verslumo mokytojai

Švietimo pagalbos tarnyba

L. Kairytė,

A. Leišienė

8 663 79752

8 675 24465

www.semiplius.lt

26.

9

8.30

Gilvyčių mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai (globėjai, rūpintojai)

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

B. Juodraitienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

27.

9

10.00

Gerosios patirties seminaras „Tarpinstituciniai  mokymai plėtojant edukacines erdves ikimokyklinėse įstaigose“

Kuršėnų lopšelio-darželio „Buratinas“ pedagogai

Šeduva

A. Leišienė,

V. Kumžienė

8 675 24465

58 06 94

www.semiplius.lt

28.

9

17.15

Pozityvios tėvystės mokymai.

III susitikimas

Tėvai (globėjai, rūpintojai)

Aukštelkės mokykla-

daugiafunkcis centras

J. Simonavičienė

58 08 13

 

29.

10

9.55

Pykčio kontroliavimo programa.

II užsiėmimas

7–8 klasių mokiniai

Pakapės mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

30.

10

10.50

Pykčio kontroliavimo programa.

II užsiėmimas

9–10 klasių mokiniai

Pakapės mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

31.

10

13.00

Paskaita „Kaip atpažinti seksualinį smurtą prieš vaikus ir tinkamai reaguoti“

Švietimo pagalbos specialistai, klasių vadovai, VGK pirmininkai

Švietimo ir sporto skyrius

V. Bagdonienė,

E. Leparskienė

8 675 21899

www.semiplius.lt

32.

10

16.00

Pozityvios tėvystės mokymai.

II susitikimas

Tėvai (globėjai, rūpintojai)

Daugėlių lopšelis-darželis

J. Simonavičienė

58 08 13

 

33.

11

9.55

Pykčio kontroliavimo programa.

II užsiėmimas

7 klasės mokiniai

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

34.

12

10.00

7-a projekto „Lyderių laikas 3” kūrybinės komandos konsultacija

Kūrybinės komandos nariai

Švietimo ir sporto skyrius

R. Galkus

43 25 74

 

35.

15

8.30

Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai (globėjai, rūpintojai)

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

B. Juodraitienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

36.

16

8.30

Kužių gimnazijos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistas, tėvai (globėjai, rūpintojai)

Kužių gimnazija

V. Barzdžiuvienė,

B. Juodraitienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

37.

16

17.15

Pozityvios tėvystės mokymai.

IV susitikimas

Tėvai (globėjai, rūpintojai)

Aukštelkės mokykla-

daugiafunkcis centras

J. Simonavičienė

58 08 13

 

38.

17

10.50

Pykčio kontroliavimo programa.

III užsiėmimas

7–8 klasių mokiniai

Pakapės mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

39.

17

11.55

Pykčio kontroliavimo programa.

III užsiėmimas

9–10 klasių mokiniai

Pakapės mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

40.

17

14.00

Savivaldybės metodinių būrelių pirmininkų pasitarimas

Metodinių būrelių pirmininkai

Švietimo pagalbos tarnyba

J. Formanskė,

A. Leišienė

8 675 24465

www.semiplius.lt

41.

17

16.00

Pozityvios tėvystės mokymai.

III susitikimas

Tėvai (globėjai, rūpintojai)

Daugėlių lopšelis-darželis

J. Simonavičienė

58 08 13

 

42.

18

8.30

Ginkūnų lopšelio-darželio vaikų SUP vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai (globėjai, rūpintojai)

Ginkūnų lopšelis-darželis

V. Barzdžiuvienė,

B. Juodraitienė

8 675 21899

 

43.

18

9.55

Pykčio kontroliavimo programa.

III užsiėmimas

7 klasės mokiniai

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

44.

18

13.30

Seminaras „Socialinis-emocinis ugdymas“

Pakapės mokyklos bendruomenė

Pakapės mokykla

A. Leišienė,

V. Butkienė

8 675 24465

37 73 24

www.semiplius.lt

45.

22

8.30

Kuršėnų Stasio Anglickio mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai (globėjai, rūpintojai)

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

B. Juodraitienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

46.

23

8.30

Kuršėnų Daugėlių lopšelio-darželio vaikų SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai (globėjai, rūpintojai)

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

B. Juodraitienė

8 675 21899

 

47.

23

10.15

Atvira fizikos pamoka „Dinamometro gradavimas“

Fizikos mokytojai

Gruzdžių gimnazija

A. Leišienė,

D. Jonkienė

8 675 24465

 

48.

23

13.00

Anglų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Anglų kalbos mokytojai

Kuršėnų

 Lauryno Ivinskio gimnazija

A. Leišienė,

J. Formanskė

8 675 24465

8 639 18517

www.semiplius.lt

49.

23

14.00

Lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Lietuvių kalbos mokytojai

Švietimo ir sporto skyrius

J. Reimerienė,

A. Leišienė

8 612 77240

8 675 24465

www.semiplius.lt

50.

24

10.00

Pasitarimas “Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo naujovės. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų analizė”

BUM direktoriai, direktorių pavaduotojai ugdymui

Švietimo ir sporto skyrius

R. Paulauskienė

43 76 57

 

51.

24

10.00

Šiaulių rajono moksleivių šaškių lygos Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos šaškių turnyras „Ginkūnai-2018“

Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla

D. Jagminienė,

J. Šertvytienė

43 05 24

 

52.

24

11.00

Konferencija „Stebiu, tyrinėju, pažįstu“

Pradinių klasių, neformaliojo vaikų švietimo mokytojai, mokiniai

Kuršėnų

Daugėlių pagrindinė mokykla

A. Startienė,

A. Leišienė

8 606 01196

8 675 24465

www.semiplius.lt

53.

24

11.55

Pykčio kontroliavimo programa.

IV užsiėmimas

7–8 klasių mokiniai

Pakapės mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

54.

24

13.00

Pykčio kontroliavimo programa.

IV užsiėmimas

9–10 klasių mokiniai

Pakapės mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

55.

24

16.00

Pozityvios tėvystės mokymai.

IV susitikimas

Tėvai (globėjai, rūpintojai)

Daugėlių lopšelis-darželis

J. Simonavičienė

58 08 13

 

56.

25

9.00

Seminaras „Informacinių technologijų taikymas pedagogo darbe“

Švietimo pagalbos specialistai (logopedai, specialieji, socialiniai pedagogai, psichologai)

Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla

   V.  Bagdonienė,

A. Leišienė

8 675 24465

www.semiplius.lt

57.

25

9.55

Pykčio kontroliavimo programa.

IV užsiėmimas

7 klasės mokiniai

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

58.

25

10.00

Erasmus+ Projekto „Digital Opportunities in Preschool“ praktinė veikla „Bendradarbiaujame ir kuriame video“

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai

Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė“

L. Šidlauskienė,

A. Leišienė

8 600 41817

8 675 24465

www.semiplius.lt

59.

29

8.30

Neugdomų ugdymo įstaigoje vaikų SUP vertinimas

Tėvai (globėjai, rūpintojai)

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

B. Juodraitienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

60.

29

9.00

Higienos mokymai

Kuršėnų

Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro pedagogai

Kuršėnų

Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras

J. Banienė,

A. Leišienė

58 33 64

8 675 24465

 

61.

30

9.30

Seminaras „Socialinė ir emocinė vaiko sveikata“

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedai, mokytojai, ugdytinių tėvai (globėjai)

Daugėlių lopšelis-darželis

D. Liaudanskienė,

A. Gedvilienė,

K. Aginskienė,

A. Leišienė

 

8 698 71351

8 699 08376

8 675 24465

www.semiplius.lt

62.

31

10.00

Higienos mokymai

Kužių gimnazijos pedagogai

Kužių gimnazija

R. Meinoriutė,

A. Leišienė

37 53 96

8 675 24465

 

II. PRISTATYTI

Eil. Nr.

Tema

Data

Atsakingas

1.

Informaciją apie į mokomuosius dalykus integruotas programas (pagal elektroniniu paštu pateiktas lenteles)

Iki 10 d.

R. Galkus

2.

Informaciją apie švietimo įstaigos asmens duomenų tvarkymo taisyklių parengimą ir asmens, atsakingo už duomenų tvarkymą įstaigoje, paskyrimą

Iki 19 d.

R. Galkus

3.

Duomenis apie tolimesnę mokinių veiklą baigus 8, 10 (II gimnazijos), IV gimnazijos klases (pagal elektroniniu paštu pateiktas lenteles)

Iki 24 d.

R. Paulauskienė

4.

Informaciją apie Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų taikymą (pagal elektroniniu paštu pateiktą formą)

Iki 31 d.

E. Leparskienė

 

________________________________

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2018-09-28 15:38:20 Atgal