2018 m. gegužės 20 d., sekmadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Mėnesio darbo planai

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS,

ŠIAULIŲ RAJONO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS

2018 M. GEGUŽĖS MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

2018-04-30

Šiauliai

 

Eil. Nr.

 

Diena

Val.

Renginio pavadinimas

Dalyvauja

Vieta

Atsakingas

Atsakingo asmens

Tel. Nr.

Registracija, dalyvio mokestis

1.

2–3

10.00

 Projekto „Lyderių laikas 3“ neformaliosios  programos „Švietimo lyderystė“ mokymai

LL3 programos dalyviai

Švietimo ir sporto skyrius

R. Galkus,

R. Piežienė

58 08 13

 

2.

2–31

-

Priežiūra „Mokinių pažangos stebėsenos veiksmingumas bendrojo ugdymo mokyklose“

Bendrojo ugdymo mokyklų (toliau – BUM) vadovai

BUM

R. Galkus,

E. Leparskienė,

R. Paulauskienė,

A. Sirienė

43 25 74

43 76 57

43 99 03

 

3.

2–31

-

Stebėsena „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“

Neformaliojo vaikų švietimo  teikėjai

Šiaulių rajonas

K. Eizintas

43 25 74

 

4.

2

9.00

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (skaitymas)

2 ir 4  klasių mokiniai

BUM

R. Paulauskienė

43 76 57

 

5.

2

11.00

Šiaulių rajono BUM mokinių lengvosios atletikos trikovės varžybos

2007 metų gimimo ir jaunesni mokiniai (mergaitės bei berniukai)

Kužių gimnazija

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

6.

2

12.00

Pykčio kontroliavimo programa.

VIII užsiėmimas

7 klasės mokiniai

Voveriškių mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

7.

13.00

8 klasės mokiniai

8.

2

13.00

Higienos kursai

Šakynos mokyklos darbuotojai

Šakynos mokykla

V. Arvasevičius,

I. Spudienė

37 76 16

 

9.

2

17.30

Pozityvios tėvystės mokymai.

II susitikimas

Tėvai (globėjai, rūpintojai)

Ginkūnų lopšelis-darželis

V. Barzdžiuvienė

58 08 13

 

10.

3

10.00

Šiaulių rajono ,,Jaunųjų fizikų olimpiada 7–8 klasių mokiniams“

7–8 klasių mokiniai

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

A. Nemunaitė,

R. Piežienė

8 614 23707

www.srspt.eu

Iki 2 d.

11.

3

10.00

Gerosios patirties renginys „Tyrinėjimais pagrįstas mokymas“

Fizikos mokytojai

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

A. Nemunaitė,

V. Čibinskienė,

A. Leišienė

8 614 23707

8 610 16339

www.semiplius.lt

12.

3

10.00

Lietuvos kūno kultūros ženklo programa „Augti ir stiprėti“ ir „Kasdien judėti“

8–11 metų ir 12–13 metų vaikai

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

13.

3

10.00

Šiaulių rajono 15-oji ekonomikos ir verslumo olimpiada pirmus metus besimokantiems mokiniams

9–10 klasių mokinių komandos

(po 4 mokinius)

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

L. Kairytė,

R. Piežienė

8 663 79752

 

14.

3

10.00

Seminaras „Verslumo ugdymo(si) galimybės mokykloje“

Ekonomikos ir verslumo mokytojai

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

L. Kairytė,

J. Čaplinskienė,

A. Leišienė

8 663 79752

www.semiplius.lt

15.

4

9.00

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (rašymas, II dalis)

2 klasių

mokiniai

BUM

R. Paulauskienė

43 76 57

 

16.

4

9.00

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (pasaulio pažinimas)

4 klasių

mokiniai

BUM

R. Paulauskienė

43 76 57

 

17.

4

12.00

2017–2018 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių BUM mokinių virvės traukimo finalinės varžybos

Šiaulių rajono komanda nugalėtoja

Meškuičių gimnazija

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

18.

4

14.00

Pasitarimas „Valstybinių brandos egzaminų vykdymas“

Valstybinių brandos egzaminų vykdytojai

Švietimo ir sporto skyrius

R. Paulauskienė,

I. Vaičiulienė

43 76 57

 

19.

5

9.00

Užsienio kalbos (anglų) valstybinis brandos egzaminas (klausymo, skaitymo, rašymo dalys)

12 klasių mokiniai

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

R. Paulauskienė,

R. Galkus

43 76 57

 

20.

5

12.00

Metodinė diena „Vaikų muzikinio ugdymo iššūkiai ir galimybės“

Meno ir muzikos mokyklų pedagogai

Kuršėnų meno mokykla

R. Bakavičienė,

N. Bukantas,

A. Leišienė

8 676 14467

8 615 96637

www.semiplius.lt

21.

7

8.30

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) vertinimas. Metodinės konsultacijos dėl specialiųjų poreikių mokinių ugdymo

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, pedagogai, tėvai (globėjai, rūpintojai)

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla

V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

22.

7

8.55

R. Radžiūtės-Bačkauskienės, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos anglų kalbos mokytojos praktinės veiklos vertinimas

I. Klinauskienė, Kuršėnų Stasio Anglickio anglų kalbos mokytoja metodininkė,

A. Sirienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

A. Sirienė

43 99 03

 

23.

8

8.30

Kuršėnų Daugėlių lopšelio-darželio, Bazilionų mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių (vaikų) SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai (globėjai, rūpintojai)

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

24.

8

10.00

Tarptautinė konferencija „Pažinkime savo gimtąjį kraštą“

Latvijos, Suomijos, Lietuvos mokyklų gamtos, tiksliųjų ir socialinių mokslų mokytojai,

5–8, I–IV G klasių mokiniai

Meškuičių gimnazija

E. Valuntienė,

R. Serpauskienė,

I. Spudienė

8 686 39983

8 616 36185

www.semiplius.lt

25.

8

11.00

2017–2018 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių BUM mokinių lengvosios atletikos kroso estafečių finalinės varžybos

Šiaulių rajono komandos nugalėtojos

(1999–2002 metų gimimo bei 2003 metų gimimo ir jaunesni mokiniai)

Kėdainiai

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

26.

8

18.00

Paskaita „Tėvų ir vaikų tarpusavio santykių stiprinimas“

Tėvai (globėjai, rūpintojai)

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

27.

9

8.30

Kuršėnų Daugėlių lopšelio-darželio vaikų SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistas, tėvai (globėjai, rūpintojai)

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė

8 675 21899

 

28.

9

10.00

Seminaras „Asmens duomenų apsauga biudžetinėse įstaigose“

Vadovai, pedagogai ir kiti darbuotojai

Švietimo ir sporto skyrius

R. Piežienė,

I. Spudienė

8 675 18511

www.semiplius.lt

Kaina 20 Eur

29.

9

10.00

Lietuvos kūno kultūros ženklo programa „Augti ir stiprėti“ ir „Kasdien judėti“

8–11 metų vaikai ir 12–13 metų vaikai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

30.

9

12.00

Pykčio kontroliavimo programa.

IX užsiėmimas

7 klasės mokiniai

Voveriškių mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

31.

13.00

8 klasės mokiniai

32.

9

17.30

Pozityvios tėvystės mokymai.

III susitikimas

Tėvai (globėjai, rūpintojai)

Ginkūnų lopšelis-darželis

V. Barzdžiuvienė

58 08 13

 

33.

10

10.00

Šiaulių rajono 5–8 klasių mokinių istorijos olimpiada

5–8 klasių mokiniai

Kužių gimnazija

V. Laurutienė,

R. Piežienė

37 53 96

www.srspt.eu

Iki 8 d.

34.

10

10.00

Respublikinis BUM 2–6 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių eilėraščio iliustravimo ir deklamavimo konkursas „Jos vardas – Lietuva“

Respublikos BUM logopedai, specialieji pedagogai, pradinio ugdymo mokytojai, 2–6 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai

Kuršėnų Pavenčių mokykla- daugiafunkcis centras

I. Kulikauskienė,

G. Novogreckienė,

I. Spudienė

8 614 74198

www.semiplius.lt

35.

10

10.00

Šiaulių rajono BUM mokyklų mokinių lengvosios atletikos keturkovės varžybos

2004 metų gimimo ir jaunesni mokiniai (mergaitės bei berniukai)

Kuršėnų sporto mokyklos stadionas

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

36.

10

10.00

Šiaulių rajono „Vilčių startų“ lengvosios atletikos varžybos

2007–2008 metų gimimo mokiniai

Kuršėnų sporto mokyklos stadionas

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

37.

11

10.00

Metodinė diena „Šokis manyje“

Respublikos šiuolaikinių šokių kolektyvai, vadovai, neformalus jaunimas, švietimo, kultūros įstaigų, neformaliojo ugdymo organizacijų darbuotojai, kaimo bendruomenės

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Drąsučių filialas

 

 

I. Jonuškienė,

G. Ramanauskaitė,

  1. Leišienė

 

 

8 603 21269

8 683 56438

www.semiplius.lt

38.

11

10.00

Šiaulių rajono 5–7 klasių mokinių dailės olimpiada „Lietuvos sėkmės istorijos šimtmetis: praeitis, dabartis, idėja Lietuvai“

5–7 klasių mokiniai

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla

L. Perminienė,

R. Piežienė

8 600 14535

www.srspt.eu

Iki 9 d.

39.

11

10.00

Seminaras ,,Gerosios patirties sklaida projektinėje veikloje“

Dailės ir technologijų mokytojai

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla

L. Perminienė,

R. Piežienė

8 600 14535

www.semiplius.lt

40.

11

11.00

2017–2018 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių BUM mokinių lengvosios atletikos trikovės finalinės varžybos

Šiaulių rajono komandos nugalėtojos

(mergaičių bei berniukų)

Utena

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

41.

12

9.00

Informacinių technologijų valstybinis brandos egzaminas

12 klasių mokiniai

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

R. Paulauskienė

43 76 57

 

42.

14

8.30

Drąsučių mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistas, tėvai (globėjai, rūpintojai)

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

43.

14

10.00

Šiaulių rajono BUM bei kaimo vietovių mokyklų mokinių lengvosios atletikos komandinės atskirų rungčių varžybos

Amžius neribojamas (merginos bei vaikinai)

Kuršėnų sporto mokyklos stadionas

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

44.

14

10.00

Šiaulių rajono vaikų lengvosios atletikos pirmenybės

2005–2006 metų gimimo mokiniai

Kuršėnų sporto mokyklos stadionas

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

45.

15

8.30

Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai (globėjai, rūpintojai)

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

46.

15

9.30

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančių įstaigų ugdytinių sporto šventė „Judėjimo džiaugsmas”

Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikai pagal šventės nuostatus

Kurtuvėnų regioninis parkas

L. Šidlauskaitė

A. Garškienė

37 01 20,

55 91 81

 

47.

15

10.00

Tarptautinė Web konferencija „Idėjos, patirtis ir vertybės, organizuojant tarptautinių švenčių renginius ikimokyklinėse įstaigose“

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, vadovai

Kuršėnų lopšelis-darželis „Buratinas“

V. Kumžienė,

A. Leišienė

8 604 12420

www.semiplius.lt

Konferencija vyks nuotoliniu būdu, prisijungus pagal pateiktą nuorodą

48.

15

11.00

2017–2018 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių BUM mokinių lengvosios atletikos keturkovės tarpzoninės varžybos

Šiaulių rajono komandos nugalėtojos

(mergaičių bei berniukų)

Kuršėnų sporto mokyklos stadionas

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

49.

15

11.30

Seminaras ,,Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos patirtis ugdant mokinių skaitmeninį raštingumą“

Švietimo įstaigų vadovai

Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla

R. Galkus,     

D. Lotiukienė-Kotova,

I. Spudienė

58 16 36

www.semiplius.lt

50.

15

16.30

Paskaita „Vaikų elgesio ir emocinės problemos“

Tėvai (globėjai, rūpintojai)

Meškuičių lopšelis-darželis

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

51.

16

12.00

Pykčio kontroliavimo programa.

X užsiėmimas

7 klasės mokiniai

Voveriškių mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

52.

13.00

8 klasės mokiniai

53.

16

13.00

Pasitarimas-metodinė diena ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančių BUM direktorių pavaduotojams ugdymui

BUM direktorių pavaduotojai ugdymui

Švietimo ir sporto skyrius

S. Valavičiūtė

43 99 03

 

54.

16

17.30

Pozityvios tėvystės mokymai.

IV susitikimas

Tėvai (globėjai, rūpintojai)

Ginkūnų lopšelis-darželis

V. Barzdžiuvienė

58 08 13

 

55.

17

8.30

L. Lukoševičiūtės, Naisių mokyklos istorijos mokytojos praktinės veiklos vertinimas

V. Laurutienė, Kužių gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė,

E. Leparskienė, Švietimo ir sporto skyrius

Naisių mokykla

E. Leparskienė

43 76 57

 

56.

17

9.00

Šiaulių rajono 5–8 klasių mokinių informacinių technologijų konkursas

5–8 klasių mokiniai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras

P. Paulauskas,

R. Piežienė

8 614 24900

www.srspt.eu

Iki 14 d.

57.

17

10.00

Paskaita „Vaiko adaptacija pradėjus lankyti darželį“

Tėvai (globėjai, rūpintojai)

Gruzdžių lopšelis-darželis „Puriena“

J. Simonavičienė

58 08 13

 

58.

17

10.00

Seminaras „Įsivertinimas ir asmeninė pažanga specialiosiose pratybose“

Telšių rajono specialieji pedagogai, logopedai

Švietimo pagalbos tarnyba

T. Borisevičienė,

I. Spudienė

8 600 16799

www.semiplius.lt

59.

17

10.00

Metodinis pasitarimas „Švietimo pagalbos teikimas vaikui, pakeitusiam ugdymo įstaigą“. Atvejo analizė

Kuršėnų lopšelių-darželių ir BUM mokyklų logopedai

Švietimo pagalbos tarnyba

B. J. Juodraitienė

58 08 13

 

60.

18

7.30

Edukacinė išvyka „Daugiakultūrinio, istorinio Kėdainių paveldo integracija ugdymo procese“

Matematikos, informatikos mokytojai

Kėdainiai

I. Spudienė,

A. Mataitė,

P. Paulauskas

8 615 92466

8 614 24900

www.semiplius.lt

61.

18

10.00

Gerosios darbo patirties seminaras „Išmani mokykla: patirtys bei idėjos“

Respublikos pedagogai

Vilniaus Karalienės Mortos mokykla

S. Riškienė,

I. Spudienė

8 614 74406

www.semiplius.lt

62.

18

11.00

2017–2018 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų mokinių lengvosios atletikos finalinės varžybos

Šiaulių rajono komandos nugalėtojos

(merginų bei vaikinų)

Šiauliai

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

63.

18–19

12.00

2017–2018 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų mokinių virvės traukimo finalinės varžybos

Šiaulių rajono komanda nugalėtoja

Jūžintai

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

64.

19

9.00

Fizikos valstybinis brandos egzaminas

12 klasių mokiniai

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

R. Paulauskienė

43 76 57

 

65.

21

8.30

Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikų SUP vertinimas.

Švietimo pagalbos specialistai, pedagogai, tėvai (globėjai)

Švietimo pagalbos tarnyba

B. J. Juodraitienė

8 675 21899

 

66.

21

10.00

Šiaulių rajono lengvosios atletikos jaunučių, jaunių ir jaunimo pirmenybės

Pagal nuostatus

Kuršėnų sporto mokyklos stadionas

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

67.

22

8.30

Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai (globėjai, rūpintojai)

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė

8 675 21899

 

68.

23

10.00

2017–2018 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių BUM mokinių lengvosios atletikos keturkovės finalinės varžybos

Šiaulių rajono komandos nugalėtojos

(mergaičių bei berniukų)

Alytus

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

69.

23

11.00

Respublikinis konkursas „Edukacinės programos ikimokyklinio/priešmokyklinio amžiaus vaikams“

Ikimokyklinio /

priešmokyklinio ugdymo pedagogai

Gruzdžių lopšelis-darželis „Puriena“

S. Valavičiūtė,

I. Spudienė

8 675 18511

www.semiplius.lt

70.

24

8.30

L. Lukoševičiūtės, Naisių mokyklos istorijos mokytojos praktinės veiklos vertinimas

V. Laurutienė, Kužių gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė,

E. Leparskienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Naisių mokykla

E. Leparskienė

43 76 57

 

71.

25

10.00

Seminaras „Informacinių technologijų panaudojimas kūno kultūros ir neformalaus ugdymo pamokose“

Kūno kultūros ir neformalaus ugdymo mokytojai

Kuršėnų Pavenčių mokykla - daugiafunkcis centras

R. Radavičienė,

I. Spudienė

8 606 11101

www.semiplius.lt

72.

25

10.00

Gerosios darbo patirties seminaras „Išmani mokykla: patirtys bei idėjos“

Respublikos pedagogai

Kauno Karalienės Mortos mokykla

S. Riškienė,

A. Leišienė

8 614 74406

www.semiplius.lt

73.

25

11.00

2017–2018 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių BUM mokinių lengvosios atletikos finalinės varžybos

Šiaulių rajono komandos nugalėtojos

(merginų bei vaikinų)

Alytus

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

74.

26

9.00

Biologijos valstybinis brandos egzaminas

12 klasių mokiniai

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

R. Paulauskienė

 

43 76 57

 

75.

28

8.30

Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai (globėjai, rūpintojai)

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

76.

28

9.00

Lietuvių kalbos (gimtosios) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (raštu, I dalis)

10 klasių mokiniai

BUM

R. Paulauskienė

43 76 57

 

77.

28

10.00

Projekto „Lyderių laikas 3“ Šiaulių rajono kūrybinės komandos mokymai

(3 konsultacija)

Kūrybinės komandos nariai

Švietimo ir sporto skyrius

R. Galkus

43 25 74

 

78.

29

8.30

Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ vaikų SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, pedagogai, tėvai (globėjai, rūpintojai)

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

79.

29

9.00

Lietuvių kalbos (gimtosios) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (raštu, II dalis)

10 klasių  mokiniai

BUM

R. Paulauskienė

43 76 57

 

80.

30

10.00

Švietimo pagalbos specialistų (logopedų, specialiųjų pedagogų) metodinis pasitarimas

Logopedai, specialieji pedagogai

Švietimo ir sporto skyrius

V. Bagdonienė,

V. Barzdžiuvienė,

J. B. Juodraitienė

8 675 21899

 

 II. PRISTATYTI

Eil. Nr.

Tema

Data

Atsakingas

1.

Užpildytus Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo klausimynus (4, 6, 8 klasių mokiniai)

Iki 3 d.

R. Paulauskienė

2.

Informaciją apie organizuojamas vaikų vasaros poilsio dienos stovyklas (vaikų skaičius, iš jų socialiai remtinų vaikų skaičius, stovyklos organizavimo data)

Iki 15 d.

E. Leparskienė

3.

Ugdymo planų 2018–2019 m. m. pamokų paskirstymo lenteles kuruojantiems specialistams

Iki 31 d.

Vyr. specialistai

4.

Švietimo pagalbos gavėjų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, sąrašas (6 lentelė)

Iki 31 d.

J. B. Juodraitienė

5.

Žinios apie švietimo pagalbos gavėjus, turinčius kalbėjimo ir kalbos sutrikimų (7 lentelė)

Iki 31 d.

J. B. Juodraitienė

6.

Žinios apie švietimo pagalbos gavėjus, turinčius kalbėjimo ir kalbos sutrikimų (9 lentelė)

Iki 31 d.

J. B. Juodraitienė

 

________________________________

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2018-05-02 11:11:34 Atgal