2018 m. rugpjūčio 20 d., pirmadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Mėnesio darbo planai

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS,

ŠIAULIŲ RAJONO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS

2018 M. BIRŽELIO MĖNESIO

RENGINIŲ PLANAS

2018-05-30

Šiauliai

 

Eil. Nr.

 

Diena

Val.

Renginio pavadinimas

Dalyvauja

Vieta

Atsakingas

Atsakingo asmens

Tel. Nr.

Registracija, dalyvio mokestis

1.

1

9.00

Matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas

10, II gimnazijos klasių mokiniai

Bendrojo ugdymo mokyklos

R. Paulauskienė,

bendrojo ugdymo mokyklų direktoriai

43 76 57

 

2.

2–15

-

Priežiūra „Mokinių pažangos stebėsenos veiksmingumas bendrojo ugdymo mokyklose“

Bendrojo ugdymo mokyklų (toliau – BUM) vadovai

BUM

R. Galkus,

E. Leparskienė,

R. Paulauskienė,

A. Sirienė

43 25 74

43 76 57

43 99 03

 

3.

2

9.00

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas

IV gimnazijos klasių mokiniai

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

R. Paulauskienė,

gimnazijų direktoriai

43 76 57

 

4.

2

9.00

Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinis brandos egzaminas

IV gimnazijos klasių mokiniai

Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla

R. Paulauskienė,

gimnazijų direktoriai

43 76 57

 

5.

4

8.30

Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau – MDC) mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) vertinimas

Švietimo pagalbos specialistas, tėvai (globėjai, rūpintojai)

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė,

V. Monkienė

58 08 13

 

6.

4–15

-

Priežiūra „Ugdymo proceso organizavimas iki 06-15 d.“

Bendrojo ugdymo mokyklų direktoriai

Bendrojo ugdymo mokyklos

R. Galkus,

E. Leparskienė,

R. Paulauskienė,

A. Sirienė

43 25 74

43 76 57

 

7.

4–29

-

Priežiūra „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjai

Šiaulių rajonas

K. Eizintas

43 25 7443 99 03

 

8.

5

8.30

Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ vaikų SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistas, tėvai (globėjai, rūpintojai)

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė,

V. Monkienė

58 08 13

 

9.

5

10.00

Metodinė konsultacija „Pasiruošimas planuojamam etatinio darbo apmokėjimo įvedimui“

Šiaulių rajono bendrojo ugdymo mokyklų vadovai

Švietimo ir sporto skyrius

R. Piežienė,

A. Leišienė

8 675 24482

www.semiplius.lt

10.

5

11.00

Mokinių saviraiškos, sceninių gebėjimų ugdymas

Meno ir muzikos mokyklų mokytojai

Šiaulių Dainų muzikos mokykla

I. Dešriuvienė,

A. Leišienė

8 683 79532

www.semiplius.lt

11.

5

11.00

Edukacinė išvyka „Mokymosi aplinkų kūrimas ir modernizavimas ikimokykliniame, priešmokykliniame  ugdyme“

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai

Skuodas

S. Valavičiūtė,

I. Spudienė

8 675 18511

www.semiplius.lt

12.

5

15.00

Seminaras „Kaip išmokyti mokinius mąstyti ir spręsti problemas“

Kuršėnų

Stasio Anglickio mokyklos bendruomenė

Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla

D. Lotiukienė-

Kotova,

I. Spudienė

58 16 36

www.semiplius.lt

13.

6

7.30

Edukacinė išvyka-seminaras „Edukacinių aplinkų panaudojimas organizuojant kokybišką ikimokyklinį ugdymą“

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai

Biržų švietimo pagalbos tarnyba

A. Kasperukienė,

S. Valavičiūtė

37 53 60

43 99 03

 

14.

7

10.00

Pleneras „Žemės menas“

Šiaulių regiono mokytojai, mokiniai, įstaigų vadovai ir darbuotojai

VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla

I. Viršilienė,

I. Spudienė

8 600 63365

www.semiplius.lt

15.

8

11.00

Edukacinė išvyka „Edukacinių aplinkų kūrimo galimybės Dzūkijos etnografiniame regione“

Dirvonėnų MDC mokytojai

Merkinė, Druskininkai, Liškiava

I. Drazdovienė,

I. Spudienė

8 618 46124

www.semiplius.lt

16.

9

9.00

Matematikos valstybinis brandos egzaminas

IV gimnazijos klasių mokiniai

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

R. Paulauskienė,

gimnazijų direktoriai

43 76 57

 

17.

11

9.00

Vaikų brandumo mokytis vertinimai

Tėvai (globėjai, rūpintojai)

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

V. Monkienė

58 08 13

 

18.

11–12

-

Projekto „Lyderių laikas 3“ neformaliosios studijos

Savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojai, studijų dalyviai

Kelmė

R. Galkus

43 25 74

 

19.

12

9.00

Neugdomų ugdymo įstaigoje vaikų SUP vertinimas

Tėvai (globėjai, rūpintojai)

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

V. Monkienė

58 08 13

 

20.

14

9.00

Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų įteikimas Kuršėnų sporto mokyklos absolventams

Kuršėnų sporto mokyklos absolventai bei tėvai

Kuršėnų sporto mokykla

I. Vaičiulienė

58 13 82

 

21.

14

10.00

Projekto „Lyderių laikas 3“ IV konsultacija

Savivaldybės kūrybinės komandos nariai ir konsultantai

Švietimo ir sporto skyrius

R. Galkus

43 25 74

 

22.

14

11.00

Edukacinė išvyka  „Sportinio ugdymo organizavimas ir valdymas Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centre“

Kuršėnų sporto mokyklos mokytojai

Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centras

I. Vaičiulienė,

V. Bogamolovas,

I. Spudienė

58 13 82

www.semiplius.lt

23.

18

9.00

Istorijos valstybinis brandos egzaminas

IV gimnazijos klasių mokiniai

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

R. Paulauskienė,

gimnazijų direktoriai

43 76 57

 

24.

18

14.00

Projekto „LECTIO DE VIA / Skaitymo kelias“ dalyvių pasitarimas

Projekte dalyvaujančių mokyklų direktoriai, direktorių pavaduotojai ugdymui, po 1 lietuvių kalbos mokytoją

Švietimo ir sporto skyrius

R. Galkus

43 25 74

 

25.

19

-

Edukacinė išvyka gabiausiems Savivaldybės 5–10, I–IV gimnazijos klasių mokiniams  į Anykščius

Komisijos atrinkti 5–10, I–IV gimnazijos klasių mokiniai

Anykščiai

R. Piežienė,

R. Galkus

58 08 13

Pagal atrankos komisijos (Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2018-05-21 įsakymas Nr. Org-24)  patvirtintą sąrašą

26.

19

9.00

Higienos mokymai

Gilvyčių mokyklos, Raudėnų MDC darbuotojai

Šiaulių r. savivaldybės sveikatos biuras

Z. Bezarienė,

B. Banienė,

I. Spudienė

8 620 91162

8 620 91259

 

27.

19

8.00

Edukacinė išvyka „Šakių krašto etinio, istorinio ir kultūrinio paveldo integravimas ugdymo procese“

Gruzdžių gimnazijos mokytojai

Šakiai

J. Vasiliauskas,

A. Leišienė

37 22 51

www.semiplius.lt

28.

20

-

Edukacinė išvyka gabiausius Savivaldybės mokinius išugdžiusiems mokytojams į Anykščius

Komisijos atrinkti Savivaldybės švietimo įstaigų mokytojai

Anykščiai

R. Piežienė,

R. Galkus

58 08 13

Pagal atrankos komisijos (Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2018-05-21 įsakymas Nr. Org-24) patvirtintą sąrašą

29.

20

8.00

Edukacinė išvyka „Netradicinės ugdymosi aplinkos Pamaryje siekiant mokinių mokymosi kokybės“

Bubių mokyklos pedagogai

Pamario kraštas

V. Radionienė,

A. Leišienė

38 86 80

www.semiplius.lt

30.

21

9.00

Edukacinė išvyka „Istorinės, kultūrinės atmintie integravimas ugdymo procese“

Drąsučių mokyklos mokytojai

Telšiai

I. Labenskienė,

A. Leišienė

8 673 50011

www.semiplius.lt

31.

21

15.00

Gabiausių ir talentingiausių savivaldybės ugdytinių, mokinių, jų mokytojų bei tėvų (globėjų, rūpintojų) apdovanojimas

Komisijos atrinkti Savivaldybės švietimo įstaigų ugdytiniai, mokiniai, jų mokytojai, tėvai (globėjai, rūpintojai)

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos salė

J. Šertvytienė,

R. Galkus,

A. Piežienė

43 05 24

Pagal atrankos komisijos (Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2018-05-21 įsakymas Nr. Org-24) pateiktą sąrašą.

PASTABA: Apdovanojimo laikas gali būti tikslinamas

32.

22

8.00

Edukacinė išvyka „Žemaitijos krašto istorinio-kultūrinio paveldo integracija ugdymo procese“

Kuršėnų

Stasio Anglickio mokyklos bendruomenė

Plungė, Plateliai

D. Lotiukienė-Kotova,

I. Spudienė

8 678 06999

www.semiplius.lt

33.

22

10.00

Edukacinė išvyka „Zarasų krašto etnokultūrinio paveldo integracija  ugdymo procese“

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos mokytojai

Zarasai

Z. Urbietienė,

A. Leišienė

8 618 11510

www.semiplius.lt

34.

22

10.00

Edukacinė išvyka „Žemaitijos krašto istorinis, dvasinis paveldas mokytojo kompetencijos sklaidai“

Kužių gimnazijos mokytojai

Telšiai

R. Meinoriutė,

I. Spudienė

8 614 55909

www.semiplius.lt

35.

22

10.00

Geroji neformaliojo vaikų švietimo veiklos patirtis

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjai

Švietimo ir sporto skyrius

K. Eizintas

43 25 74

 

36.

Data ir laikas bus tikslinama

Edukacinė išvyka „Mokymosi aplinkų kūrimas, modernizavimas mokinių pasiekimų pažangai užtikrinti Latvijos ugdymo įstaigose“

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

Latvija

N. Lukaitė,

A. Leišienė

58 58 45

www.semiplius.lt

37.

Data ir laikas bus tikslinama

Edukacinė išvyka „Mokymosi aplinkų kūrimas, modernizavimas mokinių pasiekimų pažangai užtikrinti Latvijos ugdymo įstaigose“

Meškuičių lopšelio-darželio bendruomenė

Latvija

S. Užkuraitienė,

I. Spudienė

37 05 68

www.semiplius.lt

 

II. PRISTATYTI

 

Eil. Nr.

Tema

Data

Atsakingas

1.

Informaciją apie bendrųjų etninės kultūros ugdymo programų įgyvendinimą (užpildyti lenteles pateiktas elektroniniu paštu)

Iki 12 d.

E. Leparskienė

 

______________________

 

 
Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-05 13:22:22 Atgal