2019 m. vasario 18 d., pirmadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Mėnesio darbo planai

 

 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS,

ŠIAULIŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS

2019 M. VASARIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

2019-01-31

Šiauliai

 

 

Eil. Nr.

 

Diena

Val.

Renginio pavadinimas

Dalyvauja

Vieta

Atsakingas

Atsakingo asmens

Tel. Nr.

Registracija, dalyvio mokestis

1.

1–5

 

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų konkursas- paroda „Stebuklinga duonelė“

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai

Drąsučių mokykla

I. Jonuškienė,

L. Vaitkienė,

A..Leišienė

8 603 21269

8 647 55809

8 675 24465

iki vasario 5 d. siunčiami piešiniai adresu: Melioratorių g.17, Drąsučiai,

Šiaulių r., LT-81106

2.

1–28

 

Respublikinė erdvinių kūrybinių darbų konkursas-paroda ,,Mano pagalvėlė“

Respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai

Kuršėnų

lopšelis-darželis „Nykštukas“

E. Jurkienė,

A..Leišienė

8 616 81533

8 675 24465

iki 2019 m. kovo 20 d. renginio nuostatuose nurodytu el. pašto adresu

3.

1

10.00

67-osios Lietuvos mokinių 9–12 klasių fizikos olimpiados rajoninis etapas

 

9–12 klasių mokiniai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras

R. Piežienė

58 08 13

iki sausio 29  d.

www.srspt.eu

4.

1

10.00

„Mr.Golas“ Lietuvos mokyklų salės futbolo žaidynės

Šiaulių r. mokyklų (2004–2005 m. g.) mokiniai

Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

5.

1

10.00

2018–2019 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų mokinių tinklinio zoninės varžybos

Meškuičių gimnazijos merginų (2002 m. g. ir jaunesnių) komanda

Tytuvėnai

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

6.

1

10.00

2018–2019 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų mokinių tinklinio zoninės varžybos

Kužių gimnazijos vaikinų (2002 m. g. ir jaunesnių) komanda

Kelmė

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

7.

3

11.00

2018–2019 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių bendrojo ugdymo mokyklų mokinių stalo teniso zoninės varžybos

Naisių mokyklos merginų (2003 m. g. ir jaunesnių) komanda

Mažeikių r.

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

8.

3

11.00

2018–2019 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių bendrojo ugdymo mokyklų mokinių stalo teniso zoninės varžybos

Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos vaikinų (2003 m. g. ir jaunesnių) komanda

Mažeikių r.

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

9.

4

8.30

Šiaulių logopedinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė,

V. Monkienė,

J. Petraitė

8 675 21899

 

10.

4

18.00

Pozityvios tėvystės mokymai.

I susitikimas

Gruzdžių gimnazijos mokinių tėvai

Gruzdžių gimnazija

J. Simonavičienė

58 08 13

 

11.

5

8.30

Meškuičių gimnazijos mokinių SUP vertinimas

Vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Meškuičių gimnazija

V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

12.

5

8.30

Emocinio atsparumo lavinimo užsiėmimai.

VI susitikimas

5 klasės mokiniai

Aukštelkės mokykla-daugiafunkcis centras

J. Simonavičienė

58 08 13

 

13.

5

9.00

Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa vaikams „Emociukų kelionė“.

IV susitikimas

Ikimokyklinio amžiaus vaikai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras

K. Bičkauskienė,

J. Petraitė

58 08 13

 

14.

5

9.25

Emocinio atsparumo lavinimo užsiėmimai.

VI susitikimas

4 klasės mokiniai

Aukštelkės mokykla-

daugiafunkcis centras

J. Simonavičienė

58 08 13

 

15.

5

10.00

Šiaulių rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir kaimo vietovių mokyklų mokinių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ estafečių finalinės varžybos

2008 m. g. ir jaunesni mokiniai

Kuršėnų sporto mokykla

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

16.

6

8.30

Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

K. Bičkauskienė,

J. Simonavičienė

8 675 21899

 

17.

6

8.30

Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ vaikų SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė

58 08 13

 

18.

6

10.00

Šiaulių rajono 6–8 klasių mokinių komandinė geografijos olimpiada „Žemaitija“

6–8 klasių mokiniai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras

V. Lapėnienė,

R. Piežienė

8 601 04230

iki 1 d. el. paštu

vilija0416@gmail.com

19.

6

10.40

 

Atvira informacinių technologijų pamoka IIGb kl.

Informacinių technologijų mokytojai

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

 

D. Tamoševičiūtė,

T. Tarasevičius,

N. Žalys

 

8 675 18511

www.semiplius.lt

20.

6

13.30

Paskaita „Ką keisti savyje, kad sutartume su kitais?“

Kuršėnų Daugėlių lopšelio-darželio darbuotojai

Kuršėnų Daugėlių lopšelis-darželis

J. Simonavičienė

58 08 13

 

21.

7

8.30

Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė

8 675 21899

 

22.

7

9.50

Pykčio valdymo programa.

I susitikimas

7 klasės mokiniai

(I grupė)

Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

23.

7

10.55

Pykčio valdymo programa.

I susitikimas

7 klasės mokiniai

(II grupė)

Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

24.

7

12.00

Šiaulių rajono 5–8, 9–12  klasių mokinių diktanto konkursas

5–8, 9–12 klasių mokiniai

Kužių gimnazija

L. Jankauskienė,

R. Piežienė

8 672 31911

iki 5 d.

www.srspt.eu

25.

7

13.00

Istorijos ir kultūros žurnalo ,,Padubysio kronikos“ Nr. 11 pristatymas, piešinių konkurso ,,Paminklai Lietuvos 100-čiui“ apibendrinimas

Šiaulių r. mokytojai, 5–12 klasių mokiniai

Bazilionų mokykla-daugiafunkcis centras

L. Perminienė,

N. Žalys

8 600 14535

8 675 18511

Mokytojai www.semiplius.lt, mokiniai

pagal renginio nuostatus

26.

7

15.30

Pozityvios tėvystės mokymai.

I susitikimas

Kuršėnų miesto tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

27.

8

9.00

Lietuvos mokinių technologijų olimpiados „Mano laiškas rytojui“ rajoninis etapas

7–12 klasių mokiniai

VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykla

A. Jakelaitis,

R. Piežienė

58 08 13

iki 5 d.

www.srspt.eu

28.

8

10.00

9-oji projekto „Lyderių laikas 3“ Savivaldybės kūrybinės komandos konsultacija

Savivaldybės kūrybinės komandos nariai

Švietimo ir sporto skyrius

R. Galkus

43 25 74

iki 7 d.

Moodle sistema

29.

8–10

11.00

2018–2019 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų mokinių futbolo tarpzoninės varžybos

Meškuičių gimnazijos merginų (2004 m. g. ir jaunesnių) komanda

Pagal nuostatus

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

30.

11

9.00

Lions Quest programos

“Laikas kartu” mokymai tėvams

Drąsučių, Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklų, Gruzdžių gimnazijos,  mokinių tėvai

Švietimo ir sporto skyrius

L. Slušnys,

V. Bagdonienė

58 08 13

 

31.

11

18.00

Pozityvios tėvystės mokymai.

II susitikimas

Gruzdžių gimnazijos mokinių tėvai

Gruzdžių gimnazija

J. Simonavičienė

58 08 13

 

32.

12

8.30

Emocinio atsparumo lavinimo užsiėmimai.

VII susitikimas

5 klasės mokiniai

Aukštelkės mokykla-

daugiafunkcis centras

J. Simonavičienė

58 08 13

 

33.

12

8.30

Gruzdžių gimnazijos mokinių SUP vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Gruzdžių gimnazija

V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

34.

12

9.00

Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa vaikams „Emociukų kelionė“.

V susitikimas

Ikimokyklinio amžiaus vaikai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras

K. Bičkauskienė,

J. Petraitė

58 08 13

 

35.

12

9.25

Emocinio atsparumo lavinimo užsiėmimai.

VII susitikimas

4  klasės mokiniai

Aukštelkės mokykla-daugiafunkcis centras

J. Simonavičienė

58 08 13

 

36.

12

10.00

Respublikinė 5–8, I–IV gimnazijos klasių mokinių bei mokytojų konferencija  „Viešojo kalbėjimo įgūdžių tobulinimas: kelionių įspūdžiai“

Dalykų mokytojai (lietuvių, anglų, rusų kalbų, geografijos mokytojai, klasės vadovai), mokiniai

Meškuičių gimnazija

L. Sarpauskienė,

A..Leišienė

37 05 68,

8 675 24465

Mokytojai www.semiplius.lt,

mokiniai iki 7 d.

pagal renginio nuostatuose nurodytus el. pašto adresus

37.

12

10.00

Šiaulių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių štangos spaudimo finalinės varžybos

Šiaulių r. mokyklų mokinių komandos

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

38.

13

8.30

Kuršėnų Daugėlių lopšelio-darželio vaikų SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė

8 675 21899

 

39.

13

8.30

Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

K. Bičkauskienė,

J. Simonavičienė

8 675 21899

 

40.

13

14.00

Rusų, vokiečių kalbų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Rusų, vokiečių kalbų mokytojai

Švietimo ir sporto skyrius

I. Prialgauskienė,

A. Leišienė

8 636 42027

www.semiplius.lt

41.

14

8.30

Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė

8 675 21899

 

42.

14

9.50

Pykčio valdymo programa.

II susitikimas

7 klasės mokiniai

(I grupė)

Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

43.

14

10.00

Bulvių skutimo čempionatas

1–4 klasių mokiniai, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai

Bazilionų mokykla-daugiafunkcis centras

V. Stumbrienė,

A. Leišienė

8 626 79334

8 675 24465

 

44.

14

10.00

Šiaulių rajono bendrojo ugdymo mokyklų ir kaimo vietovių mokyklų mokinių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ estafečių finalinės varžybos

2006 m. g. ir jaunesni mokiniai

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

45.

14

10.55

Pykčio valdymo programa.

II susitikimas

7 klasės mokiniai

(II grupė)

Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

46.

14

12.00

Projekto „Lyderių laikas 3“ renginys „Į STEAM kompetencijas orientuotas ugdymo procesas ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir pradinėse klasėse“

Bubių, Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų, Kuršėnų Daugėlių pagrindinės, Kuršėnų Stasio Anglickio, Pakapės, Šakynos, Drąsučių, Voveriškių mokyklų ir Aukštelkės mokyklos-

daugiafunkcio centro pradinių klasių mokytojai

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla

R. Galkus,

D. Jagminienė

43 25 74

8 611 11308

 

47.

14

13.00

Supervizijų grupė socialiniams pedagogams

Socialiniai pedagogai

Švietimo pagalbos tarnyba

K. Bičkauskienė,

J. Petraitė

58 08 13

www.semiplius.lt

48.

14

15.30

Pozityvios tėvystės mokymai.

II susitikimas

Kuršėnų miesto tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

49.

15

9.30

Seminaras Šiaulių rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams „Skaitovų meninio skaitymo konkursui rengimo metodika“

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centras (Ventos g. 7A, Kuršėnai)

  1. Mazūraitė,

R. Piežienė

58 08 13

www.semiplius.lt

50.

15

10.00

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas

5–12 klasių mokiniai

Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centras (Ventos g. 7A, Kuršėnai)

R. Piežienė

58 08 13

 

51.

18

8.30

Kairių pagrindinės mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė,

V. Monkienė,

J. Petraitė

8 675 21899

 

52.

18

18.00

Pozityvios tėvystės mokymai.

III susitikimas

Gruzdžių gimnazijos mokinių tėvai

Gruzdžių gimnazija

J. Simonavičienė

58 08 13

 

53.

19

8.45

Atvira veikla rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Ugdymas M. Montessori metodu inovatyviai

ir kitaip“

Šiaulių r. ikimokyklinio ugdymo pedagogai

Kuršėnų

lopšelis-darželis „Nykštukas“

E. Jurkienė,

A..Leišienė

8 616 81533

8 675 24465

www.semiplius.lt

54.

19

10.00

Fizikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Fizikos mokytojai

Švietimo pagalbos tarnyba

A. Nemunaitė,

N. Žalys

 

8 675 18511

 

www.semiplius.lt

55.

20

8.30

Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

K. Bičkauskienė,

J. Simonavičienė

8 675 21899

 

56.

20

10.00

Erasmus+Projekto „Digital opportunities in preschool“ (skaitmeninės galimybės darželyje). Praktikumas

„IKT įrankiai bendradarbiavimui stiprinti“

Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai

Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė“

D. Jokubauskienė,

A..Leišienė

8 683 03571

8 675 24465

www.semiplius.lt

57.

20

10.00

Apskritojo stalo diskusija

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio ugdymo (muzikos) mokytojai, direktorių pavaduotojai

ugdymui

Bubių mokykla

S. Banevičienė,

A..Leišienė

 

8 636 07025

8 675 24465

 

www.semiplius.lt

58.

20

10.00

Seminaras „Švietimo pagalbos veiklos formų ir metodų įvairovė ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“

Šiaulių r. švietimo įstaigų pagalbos specialistai, dirbantys su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais

Švietimo pagalbos tarnyba

D. Urbonienė,

A..Leišienė

8 686 92942

8 675 24465

www.semiplius.lt

59.

21

8.30

Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė

8 675 21899

 

60.

21

10.00

Šiaulių regiono ikimokyklinio amžiaus ugdytinių eilėraščių deklamavimo konkursas „Tu pati gražiausia, mano Lietuva“

ikimokyklinio amžiaus ugdytiniai

Kuršėnų lopšelis-darželis „Buratinas“

A. Buožienė,

R. Piežienė

58 08 13

8 611 42 341

iki 15 d. el.paštu

ld@buratinas.

kursenai.lm.lt arba auksebu@gmail.com

61.

21

15.30

Pozityvios tėvystės mokymai.

III susitikimas

Kuršėnų miesto tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

62.

22

13.00

Vaikų ir jaunimo liaudiškos muzikos ir tautosakos konkursas „Tramtatulis“

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai, 1–12 klasių mokiniai

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras, Verbūnų filialas (Gluosnių g. 2, Verbūnai)

M. Pavilionienė

43 99 03

iki 12 d. el. paštu bitienerolanda@

gmail.com

63.

25

8.30

Bubių mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė,

V. Monkienė,

J. Petraitė

8 675 21899

 

64.

25

18.00

Pozityvios tėvystės mokymai.

IV susitikimas

Gruzdžių gimnazijos mokinių tėvai

Gruzdžių gimnazija

J. Simonavičienė

58 08 13

 

65.

25–28

 

Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir gamtos dalykų mokytojų apklausa „Gamtamokslinio ugdymo ypatumai Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“

Savivaldybės mokyklų 4, 7, 8 klasių mokiniai,

gamtos dalykų mokytojai

Bendrojo ugdymo mokyklos

R. Galkus,           M. Pavilionienė,

V. Bagdonienė,

A. Garškienė,    E. Valuntienė

43 99 03

 

66.

26

8.30

Naisių mokyklos mokinių SUP vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Naisių mokykla

V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė,

V. Monkienė

8 675 21899

 

67.

26

8.30

Emocinio atsparumo lavinimo užsiėmimai.

VIII susitikimas

5 klasės mokiniai

Aukštelkės mokykla-

daugiafunkcis centras

J. Simonavičienė

58 08 13

 

68.

26

9.00

Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa vaikams „Emociukų kelionė“.

VI susitikimas

Ikimokyklinio amžiaus vaikai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras

K. Bičkauskienė,

J. Petraitė

58 08 13

 

69.

26

9.25

Emocinio atsparumo lavinimo užsiėmimai.

VIII susitikimas

4  klasės mokiniai

Aukštelkės mokykla-

daugiafunkcis centras

J. Simonavičienė

58 08 13

 

70.

26

10.00

 

29-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados rajoninis etapas

10–12 klasių mokiniai

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

R. Piežienė

58 08 13

iki 24 d.

www.srspt.eu

71.

26

10.00

VIII-oji geografijos olimpiada „Mano gaublys“ rajoninis etapas

2–5 klasių mokiniai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras

V. Lapėnienė,

R. Piežienė

58 08 13

iki 24 d.

www.srspt.eu

72.

26

10.00

Šiaulių rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokinių smiginio varžybos

Šiaulių r. mokyklų mokinių komandos

Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykla

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

73.

27

8.30

Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

K. Bičkauskienė,

J. Simonavičienė

8 675 21899

 

74.

27

8.30

Kuršėnų lopšelio-darželio

„Eglutė“ vaikų SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė

8 675 21899

 

75.

27

10.00

25-osios Lietuvos mokinių dailės olimpiados „Mano Lietuva: minime Pasaulio lietuvių metus“ rajoninis etapas

8–12 klasių mokiniai

Kuršėnų meno mokykla

R. Piežienė

58 08 13

iki 25 d.

www.srspt.eu

76.

27

10.00

VIII-oji geografijos olimpiada „Mano gaublys“ rajoninis etapas

6–8 klasių mokiniai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras

V. Lapėnienė,

R. Piežienė

58 08 13

iki 25 d.

www.srspt.eu

77.

27

12.00

Lions Quest programos

„Laikas kartu“ mokymai

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos bendruomenė

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla

J. Beržanskytė,

R. Ruškienė,

V. Bagdonienė

8 675 21899

 

78.

28

8.30

Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

B. J. Juodraitienė

8 675 21899

 

79.

28

9.50

Pykčio valdymo programa.

III susitikimas

7 klasės mokiniai

(I grupė)

Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

80.

28

10.00

VIII-oji geografijos olimpiada „Mano gaublys“ rajoninis etapas

9–12 klasių mokiniai

Kužių gimnazija

V. Lapėnienė,

R. Piežienė

58 08 13

iki 26 d.

www.srspt.eu

81.

28

10.55

Pykčio valdymo programa.

III susitikimas

7 klasės mokiniai

(II grupė)

Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

 

82.

 

28

11.00

Rajoninė konferencija ,,Gimtųjų žodžių apkabintas aš gyvas kalboje“ (Just. Marcinkevičius)

8–12 klasių mokiniai ir lietuvių kalbos mokytojai

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

V. Šventickienė,

A..Leišienė

8 675 24465

iki  22 d. el. paštu vita.sventickiene

@gmail.com

83.

28

12.00

Projekto „Lyderių laikas 3“ renginys

„Į STEAM kompetencijas orientuotas gamtamokslinis ugdymas“

Bubių, Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų, Kuršėnų Daugėlių pagrindinės, Kuršėnų Stasio Anglickio, Pakapės, Šakynos, Drąsučių, Voveriškių mokyklų ir Aukštelkės mokyklos-

daugiafunkcio centro gamtamokslinio ugdymo mokytojai

Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla

R. Galkus,

I. Kudrevičienė,

E. Valuntienė

43 25 74,

8 678 07004

 

84.

28

12.00

Lions Quest programos

„Laikas kartu“ mokymai

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos bendruomenė

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla

J. Beržanskytė,

R. Ruškienė,

V. Bagdonienė

8 675 21899

 

85.

28

15.30

Pozityvios tėvystės mokymai.

IV susitikimas

Kuršėnų miesto tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

 

II. PRISTATYTI

 

Eil. Nr.

Tema

Data

Atsakingas

1.

Brandos egzaminų rezultatų gerinimo planą 2019 m. I pusm. (elektroniniu paštu, gimnazijos, Kuršėnų Daugėlių pagrindinė, Kuršėnų Stasio Anglickio, Drąsučių, Šakynos mokyklos, Kuršėnų Pavenčių, Raudėnų mokyklos-daugiafunkciai centrai, Švietimo pagalbos tarnyba)

Iki 4 d.

R. Paulauskienė

2.

Švietimo įstaigų vadovų 2018 m. veiklos ataskaitas

Iki 6 d.

Kuruojantys specialistai

3.

Gruzdžių gimnazijos, Drąsučių, Kairių pagrindinės, Pakapės, Voveriškių mokyklų projekto „LECTIO DE VIA/Skaitymo kelias“ sausio mėnesį pravestų integruotų pamokų ataskaitas (originalus)

Iki 8 d.

R. Galkus

4.

Bendrojo ugdymo mokyklų pažangos įsivertinimo ataskaitas (atspausdintas, gali būti skenuotos ir atsiųstos el. paštu)

Iki 8 d.

M. Pavilionienė

5.

Paraiškas elektroniniu paštu dėl dalyvavimo tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“ (paraiškos forma išsiųsta elektroniniu paštu) ir dalyvio mokestį

Iki 11 d.

R. Paulauskienė

6.

Elektroniniu paštu planuojamą ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių, mokinių/ ugdytinių skaičių jose 2019–2020 mokslo metais (forma bus atsiųsta elektroniniu paštu)

Iki 15 d.

E. Leparskienė

7.

Švietimo įstaigų 2019 m. veiklos planus

Iki 22 d.

Kuruojantys specialistai

8.

Informaciją dėl liaudiškų šokių kolektyvų, ketinančių dalyvauti Kuršėnų miesto dainų ir šokių šventėje, el. p. judita.setvytiene@siauliuraj.lt, nurodant pageidaujamą šokių peržiūrai datą ir laiką (atsižvelgiant į koletyvo vadovo darbo laiką įstaigoje)

Iki 25 d.

 

J. Šertvytienė

 

9.

Gruzdžių gimnazijos, Drąsučių, Kairių pagrindinės, Pakapės, Voveriškių mokyklų projekto „LECTIO DE VIA / Skaitymo kelias“ 2018–2019 m. m. kovo mėnesį konsultantų stebimų pamokų grafikus

Iki 28 d.

R. Galkus

10.

Gruzdžių gimnazijos, Drąsučių, Kairių pagrindinės, Pakapės, Voveriškių mokyklų projekto „LECTIO DE VIA / Skaitymo kelias“ 2018–2019 m. m. kovo mėnesį lietuvių kalbos mokytojų ne savoje mokykloje vedamų pamokų grafikus

Iki 28 d.

R. Galkus

11.

Bendrojo ugdymo mokyklų 2018 m.veiklos ataskaitas

Iki 28 d.

Kuruojantys specialistai

 

_______________________________


Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-04 14:31:54 Atgal