2019 m. spalio 21 d., pirmadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Mėnesio darbo planai

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS,

ŠIAULIŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS

2019 M. SPALIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

2019-09-30

Šiauliai

 

 

Eil. Nr.

 

Diena

Val.

Renginio pavadinimas

Dalyvauja

Vieta

Atsakingas

Atsakingo asmens

Tel. Nr.

Registracija, dalyvio mokestis

1.

1–31

Pagal suda-

rytą tvar-

karaštį

Projekto „Aš jau ne vaikas“ veiklų įgyvendinimas“

Kuršėnų Pavenčių mokyklos-

daugiafunkcio centro, Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos, Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos 7–8 klasių mokiniai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras, Kuršėnų Daugėlių pagrindinė mokykla, Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija

V. Bagdonienė

58 08 13

 

2.

1–31

 

Metodinė pagalba naujai pradėjusiems dirbti ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo pedagogams

Kairių pagrindinės mokyklos, Voveriškių mokyklos ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo pedagogai, direktoriaus pavaduotojai ugdymui

Kairių pagrindinė mokykla,

Voveriškių mokykla

V. Lipskienė

43 76 57

 

3.

1–19

16

Paroda „Kūryba išlaisvina“

Dailės ir technologijų mokytojai

Savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centras

A. Gricienė,

A. Leišienė

8 672 24927

8 675 24465

www.semiplius.lt

4.

1

9.00

Ginkūnų lopšelio-darželio vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) vertinimas

Vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Ginkūnų lopšelis-darželis

I. Kulikauskienė

58 08 13

 

5.

1

10.00

Seminaras „Veiksmingas mokyklos veiklos planavimas: išlikti ar tobulėti?“

Švietimo įstaigų vadovai (direktoriai, direktorių pavaduotojai ugdymui)

Švietimo ir sporto skyrius

M. Pavilionienė,

N. Žalys

 43 99 03

8 675 18511

www.semiplius.lt

6.

1

13.00

Paskaita „Tėvų ir vaikų tarpusavio santykių stiprinimas“

Raudėnų mokyklos-

daugiafunkcio centro tėvai

Raudėnų mokykla-

daugiafunkcis centras

K. Bičkauskienė

58 08 13

 

7.

2

9.00

Gruzdžių lopšelio-darželio „Puriena“ vaikų SUP vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Gruzdžių lopšelis-darželis „Puriena“

I. Kulikauskienė,

S. Žarina

58 08 13

 

8.

2

13.00

Seminaras „Žmogaus sauga“

Mokytojai, dėstantys priešgaisrinės saugos pagrindus ir asmenys, atsakingi už priešgaisrinę saugą

Kuršėnų meno mokykla

R. Snarskis,

N. Žalys

8 656 70775

8 675 18511

www.semiplius.lt

9.

2

16.00

Pozityvios tėvystės mokymai.
I užsiėmimas

Daugėlių lopšelio-darželio tėvai

Daugėlių lopšelis-darželis

J. Simonavičienė

58 08 13

 

10.

3

8.30

Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ vaikų SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

I. Kulikauskienė,

S. Žarina

58 08 13

 

11.

3

13.25

Emocinio atsparumo lavinimo užsiėmimai.

II susitikimas

7 klasės mokiniai

Aukštelkės mokykla-

daugiafunkcis centras

J. Simonavičienė

58 08 13

 

12.

3

13.30

Anketinės apklausos „Metodinė veikla Šiaulių rajono ugdymo įstaigose“ rezultatų pristatymas

Šakynos mokyklos pedagogai

Šakynos mokykla

A. Leišienė,

N. Žalys

8 675 24465

8 675 18511

 

13.

4

9.00

Edukacinė išvyka „Italijos regiono istorinio, kultūrinio ir kulinarinio paveldo integravimas į ugdymo procesą“

Gruzdžių gimnazijos pedagogai

Šiauliai

A. Leišienė,

N. Žalys

8 675 24465

8 675 18511

www.semiplius.lt

14.

4

11.00

Edukacinė išvyka „Susipažinimas su Biržų krašto istoriniu ir kultūriniu paveldu iš arčiau, jo panaudojimo galimybės ugdymo procese“

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos pedagogai

Biržų krašto muziejus „Sėla“

A. Leišienė,

N. Žalys

8 675 24465

8 675 18511

www.semiplius.lt

15.

4

11.30

Edukacinė išvyka „Gamtos ir kultūros paveldo objektų įtaka pažintiniam vaikų ugdymui“

Kuršėnų lopšelio darželio „Eglutė“ pedagogai

Kurtuvėnai, Bubiai

A. Leišienė,

N. Žalys

8 675 24465

8 675 18511

www.semiplius.lt

16.

4

12.00

Edukacinė išvyka „Pilietiškumo ir kūrybiškumo ugdymas gamtinėje aplinkoje ir piligrimystės tradicijos Tytuvėnų krašte“

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos pedagogai

Tytuvėnai, Tytuvėnų gimnazija

A. Leišienė,

N. Žalys

8 675 24465

8 675 18511

www.semiplius.lt

17.

4

12.00

Edukacinė išvyka „Biržų istorinės, kultūrinės, etnografinės erdvės“

Raudėnų mokyklos-

daugiafunkcio centro pedagogai

Biržai

A. Leišienė,

N. Žalys

8 675 24465

8 675 18511

www.semiplius.lt

18.

4

13.00

Edukacinė išvyka „Neatrastų edukacinių erdvių Plungės dvare, Žemaičių dailės muziejuje pritaikymas ugdymo procese“

Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos pedagogai

Plungė

A. Leišienė,

N. Žalys

8 675 24465

8 675 18511

www.semiplius.lt

19.

4

13.00

Edukacinė išvyka „Kurtuvėnų dvaras – netradicinių ir integruotų ugdymo erdvių pavyzdys“

VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos pedagogai

Kurtuvėnai

A. Leišienė,

N. Žalys

8 675 24465

8 675 18511

www.semiplius.lt

20.

7

8.30

Raudėnų mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

I. Kulikauskienė,

V. Monkienė,

J. Petraitė,

S. Žarina

58 08 13

 

21.

7

9.30

Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa „Emociukų kelionė“.

I susitikimas

Ikimokyklinio amžiaus vaikai

Ginkūnų lopšelis-darželis

K. Bičkauskienė,

J. Petraitė

 

58 08 13

 

22.

8

8.45

Naisių mokyklos mokinių SUP vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Naisių mokykla

I. Kulikauskienė,

V. Monkienė,

S. Žarina

58 08 13

 

23.

8

13.00

Priešmokyklinio ugdymo mokytojų pasitarimas

Priešmokyklinio ugdymo mokytojai

Švietimo ir sporto skyrius

I. Vrubliauskienė,

A. Leišienė

 

8 675 24465

 

www.semiplius.lt

24.

9

8.00

Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

I. Kulikauskienė,

S. Žarina

58 08 13

 

25.

9

13.00

Pasitarimas „Socialinių pedagogų metodinė veikla, veiklos aktualijos 2019 m.“

Socialiniai pedagogai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras

J. Petraitė,

A. Leišienė,

N. Žalys

 

8 675 24465

8 675 18511

www.semiplius.lt

26.

9

14.00

Muzikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Muzikos mokytojai

Švietimo ir sporto skyrius

S. Pakštienė,

A. Leišienė

 

8 675 24465

 

www.semiplius.lt

27.

9

16.00

Pozityvios tėvystės mokymai.
II užsiėmimas

Daugėlių lopšelio-darželio tėvai

Daugėlių lopšelis-darželis

J. Simonavičienė

58 08 13

 

28.

10

8.00

Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

K. Bičkauskienė,

J. Simonavičienė

58 08 13

 

29.

10

9.00

Kužių lopšelio-darželio „Vyturėlis“ vaikų SUP vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Kužių lopšelis-darželis „Vyturėlis“

I. Kulikauskienė,

S. Žarina

58 08 13

 

30.

10

13.25

Emocinio atsparumo lavinimo užsiėmimai.

III susitikimas

7 klasės mokiniai

Aukštelkės mokykla-

daugiafunkcis centras

J. Simonavičienė

58 0 813

 

31.

10

14.00

Etikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Etikos mokytojai

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

V. Pleskūnienė,

N. Žalys

8 610 22314,

8 675 18511

www.semiplius.lt

32.

11

7.30

Edukacinė išvyka „Pagramančio krašto ugdymo(si) aplinkos“

Šiaulių r. 2018 m., 2019 m. metodinių būrelių pirmininkai

Pagramančio regioninis parkas, Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija

R. Galkus,

A. Leišienė,

N. Žalys

 

8 675 24465

8 675 18511

www.semiplius.lt

33.

14–31

 

Projekto „LECTO DE VIA Skaitymo kelias“ pamokų stebėjimas

Projekte dalyvaujančių mokyklų mokytojų pamokos

Gruzdžių gimnazija, Kairių pagrindinės, Drąsučių, Pakapės, Voveriškių mokyklų

R. Galkus,

43 25 74

 

34.

14

8.30

Drąsučių mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

I. Kulikauskienė,

V. Monkienė,

J. Petraitė,

S. Žarina

58 08 13

 

35.

14

9.30

Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa „Emociukų kelionė“. II susitikimas

Ikimokyklinio amžiaus vaikai

Ginkūnų lopšelis-darželis

K. Bičkauskienė,

J. Petraitė

58 08 13

 

36.

15

8.30

Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ vaikų SUP vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė“

I. Kulikauskienė,

S. Žarina

58 08 13

 

37.

15

10.00

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui pasitarimas „Ugdomosios veiklos planavimas ir vaiko pasiekimų vertinimas siekiant vaiko ugdymosi pažangos“

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojai ugdymui

Švietimo ir sporto skyrius

V. Lipskienė

43 76 57

 

38.

15

14.00

Geografijos metodinio būrelio pasitarimas

Geografijos mokytojai

Švietimo ir sporto skyriaus

V. Lapėnienė,

N. Žalys

8 601 04230

8 675 18511

www.semiplius.lt

39.

15

14.00

Matematikos mokytojų metodinis pasitarimas „Šiaulių r. projektas „LECTIO DE VIA/Skaitymo kelias. Integruotos pamokos“

Matematikos mokytojai

Švietimo pagalbos tarnyba

A. Leišienė,

N. Žalys

8 675 24465

8 675 18511

www.semiplius.lt

40.

16

8.30

Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ vaikų SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

I. Kulikauskienė,

S. Žarina

58 08 13

 

41.

16

14.00

Pasitarimas dėl Savivaldybės strateginių veiklos krypčių ir priemonių, teikiant pagalbą švietimo įstaigų direktoriams, kuriantiems strateginius planus

Švietimo įstaigų direktoriai

Švietimo ir sporto skyrius

J. Šertvytienė

43 05 24

 

42.

16

16.00

Pozityvios tėvystės mokymai.
III užsiėmimas

Daugėlių lopšelio-darželio tėvai

Daugėlių lopšelis-darželis

J. Simonavičienė

58 08 13

 

43.

17

8.30

Meškuičių lopšelio-darželio vaikų SUP vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Meškuičių lopšelis-darželis

I. Kulikauskienė,

S. Žarina

58 08 13

 

44.

17

13.25

Emocinio atsparumo lavinimo užsiėmimai.

IV susitikimas

7 klasės mokiniai

Aukštelkės mokykla-

daugiafunkcis centras

J. Simonavičienė

 

58 08 13

 

45.

17

14.00

Rusų, vokiečių kalbų mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Rusų ir vokiečių kalbų mokytojai

Švietimo ir sporto skyriaus

S. Bernotienė,

A. Leišienė

 

8 675 24465

 

www.semiplius.lt

46.

18

15.00

Chemijos-biologijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Chemijos ir biologijos mokytojai

Švietimo ir sporto skyriaus

N. Medeišis,

N. Žalys

8 675 18511

www.semiplius.lt

47.

21–25

10.00

Bendrojo ugdymo mokyklų ir kaimo vietovių mokyklų mokinių kvadrato zoninės varžybos

Mergaitės 2007 m. ir jaunesnės bei berniukai 2007 m. ir jaunesni

Šiaulių rajonas

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

48.

21–31

 

Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ir pradinių klasių ir gamtos dalykų mokytojų apklausa „Gamtamokslinio ugdymo ypatumai Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“

Bendrojo ugdymo mokyklų mokinių 3–4, 7–8 klasių mokiniai, gamtos dalykų mokytojai

Bendrojo ugdymo mokyklos

R. Galkus,

V. Bagdonienė

43 25 74

58 08 13

 

49.

21

8.30

Drąsučių mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

I. Kulikauskienė,

V. Monkienė,

J. Petraitė,

S. Žarina

58 08 13

 

50.

21

14.00

Liaudiškų ir šiuolaikinių šokių kolektyvų (grupių) vadovų pasitarimas dėl pasirengimo 2020 m. Šiaulių rajono dainų ir šokių šventei

Kolektyvų (grupių) vadovai

Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros centras (Ventos g. 11A, Kuršėnai)

J. Šertvytienė,

T. Vaitkus,

L. Lideikienė

43 05 24

8 678 16572

8 614 59424

 

51.

22

8.30

Bubių mokyklos mokinių SUP vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Bubių mokykla

I. Kulikauskienė,

V. Monkienė,

S. Žarina

58 08 13

 

52.

22

14.30

Pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Pradinių klasių mokytojai

Švietimo ir sporto skyriaus

G. Sudeikienė,

N. Žalys

8 674 39020

8 675 18511

www.semiplius.lt

53.

22

14.00

Metodinis pasitarimas „2019 m. veiklos aptarimas. 2020 m. gairių numatymas ir naujo veiklos plano sudarymas“

Anglų kalbos mokytojai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras

L. Vestartienė,

  1. Leišienė

8 676 25959

8 675 24465

www.semiplius.lt

54.

23

8.30

Kairių pagrindinės mokyklos mokinių SUP vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Kairių pagrindinė mokykla

I. Kulikauskienė,

V. Monkienė,

S. Žarina

58 08 13

 

55.

23

9.00

Respublikinė konferencija

 „Per vaiką žvelkime į save“

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai

Kuršėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“

A. Leišienė,

N. Žalys

8 675 24465

8 675 18511

www.semiplius.lt

56.

23

10.00

Šaškių varžybos

1–12 klasių mokiniai

Bubių mokykla

V. Bacys,

D. Bernotienė,

J. Šertvytienė

38 86 80

8 616 72830

43 05 24

 

57.

23

10.00

12-oji projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės komandos konsultacija

Šiaulių rajono savivaldybės kūrybinės komandos nariai

Švietimo ir sporto skyrius

R. Galkus

43 25 74

 

58.

24

8.30

Kuršėnų lopšelio-darželio „Buratinas“ vaikų SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Kuršėnų lopšelis-darželis „Buratinas“

I. Kulikauskienė,

S. Žarina

58 08 13

 

59.

24

11.00

Seminaras-konsultacija „Veiksmingas ugdymo įstaigos veiklos planavimas (2): sisteminio požiūrio į planavimą įtaka įstaigos veiklos kokybei“

Švietimo įstaigų vadovai (direktoriai ir / ar direktorių pavaduotojai / skyrių vedėjai, atsakingi už įstaigos veiklos planavimą)

Švietimo ir sporto skyrius

M. Pavilionienė,

V. Lipskienė,

N. Žalys

43 99 03

43 76 57

8 675 18511

www.semiplius.lt

60.

24

13.00

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Lietuvių kalbos mokytojai

Švietimo ir sporto skyrius

A. Mazūraitė,

A. Leišienė

8 675 24465

www.semiplius.lt

61.

24

13.30

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinis pasitarimas

Ikimokyklinio ugdymo pedagogai

Švietimo pagalbos tarnyba

E. Jurkienė,

A. Leišienė

8 675 24465

www.semiplius.lt

62.

28

9.30

Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa „Emociukų kelionė“. III susitikimas

Ikimokyklinio amžiaus vaikai

Ginkūnų lopšelis-darželis

 

K. Bičkauskienė,

J. Petraitė

 

58 08 13

 

63.

28

10.00

Paskaita-diskusija
„Vaikų elgesio problemos: ką gali mokytojų kolektyvas?“

Pedagogai

Raudėnų mokykla-

daugiafunkcis centras

J. Petraitė

58 08 13

 

64.

29

10.00

Gerosios patirties praktinis seminaras „Ažūro technologiniai variantai meninio ugdymo pamokose“

Dailės ir technologijų, pradinio ugdymo mokytojai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras

A. Leišienė,

N. Žalys

8 675 24465

8 675 18511

www.semiplius.lt

65.

29

10.00

Fizikos mokytojų metodinis pasitarimas

Fizikos mokytojai

Švietimo pagalbos tarnyba

A..Nemunaitė-

Makaravičienė,

N. Žalys

8 614 23707,

8 675 18511

www.semiplius.lt

66.

29

13.00

Turizmo vadovų mokymai

Pedagogai

Švietimo pagalbos tarnyba

A. Leišienė,

N. Žalys

8 675 24465

8 675 18511

www.semiplius.lt

67.

30

9.30

Gerosios darbo patirties seminaras „Užsienio šalių (JAV, Bulgarijos ir kt.) patirtis teikiant švietimo pagalbą“

Švietimo pagalbos specialistai

Švietimo pagalbos tarnyba

S. Daniutė,

V. Bagdonienė

58 0 813

www.semiplius.lt

68.

30

9.30

Gerosios darbo patirties seminaras „Edukacinių erdvių kūrimas ir naudojimas: iššūkiai ir galimybės“

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai

Daugėlių lopšelis-darželis

A. Gendvilienė,

A. Leišienė

 

8 620 91272

8 675 24465

 

www.semiplius.lt

69.

30

16.00

Pozityvios tėvystės mokymai.
IV užsiėmimas

Daugėlių lopšelio-darželio tėvai

Daugėlių lopšelis-darželis

J. Simonavičienė

58 08 13

 

II. PRISTATYTI

Eil. Nr.

Tema

Data

Atsakingas

1.

Gruzdžių gimnazijos, Kairių pagrindinės, Drąsučių, Pakapės, Voveriškių mokyklų projekto „LECTO DE VIA / Skaitymo kelias“ 2019–2020 m. m. rugsėjo mėnesį pravestų  integruotų pamokų ataskaitas

Iki 8 d.

R. Galkus

2.

2-mokykla ataskaitą Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (ŠVIS)

Iki 11 d.

R. Galkus

3.

Duomenis apie tolimesnę mokinių veiklą baigus 8, 10 (II gimnazijos), IV gimnazijos klases (pagal elektroniniu paštu pateiktas lenteles)

Iki 18 d.

R. Paulauskienė

4.

Baigiamųjų (IVg) klasių mokinių, buvusių mokinių ir eksternų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriems reikalingi lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymai, sąrašas (7 lentelė)

Iki 19 d.

V. Bagdonienė

5.

Gruzdžių gimnazijos, Kairių pagrindinės, Drąsučių, Pakapės, Voveriškių mokyklų projekto „LECTIO DE VIA / Skaitymo kelias“ 2019–2020 m. m. lapkričio mėnesį konsultantų stebimų pamokų grafikus

Iki 25 d.

R. Galkus

6.

Ikimokyklinių / priešmokyklinių ugdymo grupių ilgalaikius ugdomosios veiklos planus (gaires) 2019–2020 m. m.

Iki 31 d.

V. Lipskienė

_______________________________

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-11 14:22:40 Atgal