2019 m. lapkričio 12 d., antradienis
Spausdinti puslapio vidurį
Mėnesio darbo planai
 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS,

ŠIAULIŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS

2019 M. LAPKRIČIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS

 2019-10-31

Šiauliai

 

 

Eil. Nr.

 

Diena

Val.

Renginio pavadinimas

Dalyvauja

Vieta

Atsakingas

Atsakingo asmens

Tel. Nr.

Registracija, dalyvio mokestis.

Pastabos

1.

4–29

 

Priežiūra „Sisteminga mokymosi pagalba mokinių mokymosi pasiekimų gerinimui bendrojo ugdymo mokyklų 9–10 ir I–IV gimnazijų klasėse“

Direktoriai, direktorių pavaduotojai ugdymui

Gruzdžių, Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos, Bazilionų mokykla-daugiafunkcis centras, Bubių, Drąsučių, Kairių pagrindinė, Šakynos, Voveriškių mokyklos

 

 

R. Galkus,

E. Leparskienė,

R. Paulauskienė,

M. Pavilionienė

 

 

43 25 74

43 76 57

43 99 03

 

2.

4–29

 

Stebėsena „Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančių įstaigų individualaus ir grupinio ugdytinių mokymo metodai, būdai ir formos“

Neformaliojo vaikų švietimo įstaigos

 

Neformaliojo vaikų švietimo įstaigos

 

V. Lipskienė

43 76 57

 

3.

4–29

 

Stebėsena „Ugdomosios aplinkos sukūrimas vaikų patirtinio ugdymo skatinimui“

Ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programą vykdančios švietimo įstaigos

Švietimo įstaigos

V. Lipskienė

43 76 57

 

4.

4–29

Pagal suda-

rytą tvar-

karaštį

Projekto „Aš jau ne vaikas“ veiklų įgyvendinimas

Kuršėnų Pavenčių mokyklos-

daugiafunkcio centro, Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos, Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos 7–8 klasių mokiniai

Kuršėnų Daugėlių pagrindinė mokykla, Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras, Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija

V. Bagdonienė

58 08 13

 

5.

4–29

 

Projekto „LECTIO DE VIA Skaitymo kelias“ pamokų stebėjimas

Projekte dalyvaujančių mokyklų lietuvių, biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, istorijos, matematikos mokytojai

Gruzdžių gimnazija, Kairių pagrindinė, Drąsučių, Pakapės, Voveriškių mokyklos

R. Galkus,

E. Leparskienė,

M. Pavilionienė,

R. Paulauskienė

43 25 74

Po 1 pamoką kiekvienoje iš projekte dalyvaujančių mokyklų

6.

4

8.30

Kužių gimnazijos mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau –  SUP) vertinimas

Vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Kužių gimnazija

I. Kulikauskienė,

V. Monkienė,

S. Žarina

58 08 13

 

7.

4

9.30

Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa „Emociukų kelionė“. III susitikimas

Ikimokyklinio amžiaus vaikai

Ginkūnų lopšelis-darželis

K. Bičkauskienė,

J. Petraitė

58 08 13

 

8.

5

8.30

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos mokinių SUP vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla

I. Kulikauskienė,

V. Monkienė,

S. Žarina

58 08 13

 

9.

5

10.00

Bendrojo ugdymo mokyklų ir kaimo vietovių mokyklų mokinių finalinės kvadrato varžybos

2009 m. ir jaunesni mokiniai

Kuršėnų sporto mokykla

 

A. Ankudinovas

 

 

8 670 15706

 

 

10.

5

12.00

Pristatymų rengimas

Priešmokyklinio ugdymo grupių mokytojai

Kuršėnų

V. Vitkausko biblioteka

I. Vrubliauskienė,

  1. Leišienė

8 612 68534

8 675 24465

www.semiplius.lt

11.

5

13.00

Higienos mokymai

Meškuičių gimnazijos bendruomenė

Meškuičių gimnazija

A..Kontrimas,

N. Žalys

8 620 91233

8 675 18511

 

12.

6

8.00

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos mokinių SUP  vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

I. Kulikauskienė,

S. Žarina

58 08 13

 

13.

6

13.00

Projektas „Ugdymas netradicinėse erdvėse”. Apskrito stalo diskusija su Šiaulių universiteto Botanikos sodo darbuotojais „Patyriminio ugdymo veiklų tobulinimas ir plėtra“

Projekte „Ugdymas netradicinėse erdvėse“ dalyvaujančių mokyklų pradinių klasių, chemijos, biologijos ir fizikos mokytojai

Šiaulių universiteto Botanikos sodas (Pataičių g. 4, Šiauliai)

R. Galkus,

M. Kazlauskas

43 25 74

 

14.

7

8.00

Daugėlių lopšelio-darželio vaikų SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

I. Kulikauskienė,

S. Žarina

58 08 13

 

15.

7

8.00

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos mokinių SUP  vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

K. Bičkauskienė,

J. Simonavičienė

58 08 13

 

16.

7

10.00

Gamtos mokslų mokinių konferencija „Tyrinėjimu pagrįstas mokymasis“

Bendrojo ugdymo mokyklų 7–8 klasių, gimnazijų  I–IV klasių mokiniai ir jų mokytojai

Gruzdžių gimnazija

D. Jonkienė,

N. Žalys

8 614 94089

8 675 18511

 

17.

7

10.00

Bendrojo ugdymo mokyklų ir kaimo vietovių mokyklų mokinių zoninės kvadrato varžybos

2007 m. g. ir jaunesnės mergaitės bei 2007 m. g. ir jaunesni berniukai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras

 

A. Ankudinovas

 

 

8 670 15706

 

 

18.

7

10.00

Bendrojo ugdymo mokyklų ir kaimo vietovių mokyklų mokinių zoninės kvadrato varžybos

2007 m. g. ir jaunesnės mergaitės bei 2007 m. g. ir jaunesni berniukai

Meškuičių gimnazija

 

 

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

19.

7

13.25

Emocinio atsparumo lavinimo užsiėmimai.

V susitikimas

7 klasės mokiniai

Aukštelkės mokykla-

daugiafunkcis centras

J. Simonavičienė

58 08 13

 

20.

 

7

 

14.00

3-as mokymų ciklo „Veiksmingas mokyklos veiklos planavimas”

renginys-apskrito stalo diskusija „Veiksnių, lemiančių ugdymo(si) sėkmę pamokoje, valdymas”

Bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui

Švietimo ir sporto skyrius

M. Pavilionienė

43 99 03

 

21.

7

16.00

Paskaita „Vaiko raida“

Tėvai

Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė“

J. Simonavičienė

58 08 13

 

22.

8

10.00

Bendrojo ugdymo mokyklų ir kaimo vietovių mokyklų mokinių zoninės kvadrato varžybos

2007 m. g. ir jaunesnės mergaitės bei 2007 m. g. ir jaunesni berniukai

Bubių mokykla

 

A. Ankudinovas

 

 

8 670 15706

 

 

23.

8

10.00

Lietuvos mokyklų mokinių salės futbolo žaidynės „MrGolas“

2007 m. g. ir jaunesni mokiniai

Kuršėnų sporto mokykla

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

24.

8

10.00

Bendrojo ugdymo mokyklų ir kaimo vietovių mokyklų mokinių zoninės kvadrato varžybos

2007 m. g. ir jaunesnės mergaitės bei 2007 m. g. ir jaunesni berniukai

Kužių gimnazija

 

A. Ankudinovas

 

 

8 670 15706

 

 

25.

8–10

11.00

2019–2020 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių bendrojo ugdymo mokyklų mokinių zoninės kvadrato varžybos

Šiaulių rajono komanda nugalėtoja (2009 m. g. ir jaunesni mokiniai)

Šiaulių rajonas

 

A. Ankudinovas

 

 

8 670 15706

 

 

26.

11

8.00

Voveriškių mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

I. Kulikauskienė,

V. Monkienė,

S. Žarina

58 08 13

 

27.

11

9.30

Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa „Emociukų kelionė“. IV susitikimas

Ikimokyklinio amžiaus vaikai

Ginkūnų lopšelis-darželis

K. Bičkauskienė,

J. Petraitė

58 08 13

 

28.

11

10.00

Lietuvos mokyklų mokinių salės futbolo žaidynės „MrGolas“

2003 m. g. ir jaunesni mokiniai

Raudėnų mokykla-daugiafunkcis centras

 

A. Ankudinovas

 

 

8 670 15706

 

 

29.

11

13.00

Paskaita ,,Kas lemia vaiko gerą savijautą mokykloje“

Tėvai, mokytojai

Raudėnų mokykla-

daugiafunkcis centras

J. Petraitė

58 08 13

 

30.

11–18

-

Projekto „Lyderių laikas 3“ mokyklų bendradarbiavimo renginys

Projekte “Ugdymas netradicinėse erdvėse” dalyvaujančių mokyklų mokytojai (po 2 atstovus iš mokyklos)

Voveriškių mokykla

R. Galkus,

A. Gudaitienė

43 25 74

Tiksli renginio data ir tema bus pateikta elektroniniu paštu gavus lektoriaus patvirtinimą.

31.

11–22

10.00

Bendrojo ugdymo mokyklų ir kaimo vietovių mokyklų mokinių zoninės futbolo 5x5 varžybos

2005 m. g. ir jaunesnės mokinės bei 2006 m. g. ir jaunesni mokiniai

Pagal nuostatus

 

A. Ankudinovas

 

 

8 670 15706

 

 

32.

12

10.00

Bendrojo ugdymo mokyklų ir kaimo vietovių mokyklų mokinių finalinės kvadrato varžybos

2007 m. g. ir jaunesnės mergaitės bei 2007 m. g. ir jaunesni berniukai

Šiaulių rajonas

 

A. Ankudinovas

 

 

8 670 15706

 

Varžybų vieta bus patikslinta po zoninių varžybų

33.

13

8.00

Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

I. Kulikauskienė,

S. Žarina

58 08 13

 

34.

13

10.00

Lietuvos mokyklų mokinių salės futbolo žaidynės „MrGolas“

2005 m. g. ir jaunesni mokiniai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras

 

A. Ankudinovas

 

 

8 670 15706

 

 

35.

13

14.00

Šiaulių rajono metodinių būrelių pirmininkų pasitarimas

Metodinių būrelių pirmininkai

Švietimo pagalbos tarnyba

A. Leišienė,

N. Žalys,

R. Galkus

8 675 24465

8 675 18511

 

36.

14

8.00

Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

K. Bičkauskienė,

J. Simonavičienė

58 08 13

 

37.

14

8.30

Gruzdžių lopšelio-darželio „Puriena“ vaikų SUP vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Gruzdžių lopšelis-darželis „Puriena”

I. Kulikauskienė,

S. Žarina

58 08 13

 

38.

14

9.00

Dramos šventė-festivalis „Vaikystės aitvarai“

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai ir ugdytiniai

 Kužių seniūnija

 (Vilties g. 2, Kužių mstl.)

A. Leišienė,

A. Kasperukienė,

L. Legačinskienė

8 675 24465

8 615 48451

 

39.

14

13.25

Emocinio atsparumo lavinimo užsiėmimai.

VI susitikimas

7 klasės mokiniai

Aukštelkės mokykla-

daugiafunkcis centras

J. Simonavičienė

58 08 13

 

40.

14

14.00

Projekte „LECTIO DE VIA / Skaitymo kelias“ dalyvaujančių mokyklų koordinatorių pasitarimas

Gruzdžių gimnazijos, Drąsučių, Kairių pagrindinės, Pakapės ir Voveriškių mokyklų projekto koordinatoriai

Švietimo ir sporto skyrius

R. Galkus

43 25 74

 

41.

15

10.00

Bendrojo ugdymo mokyklų

 5–8 klasių mokinių, bendradarbiaujančių su pagalbos mokiniui specialistais, matematikos olimpiada

Bendrojo ugdymo mokyklų specialieji pedagogai, logopedai, matematikos mokytojai, 5–8 klasių mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių

Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras

V. Bagdonienė,

R. Gedaminskienė,

G. Novogreckienė

8 686 92809

8 614 33149

 

42.

15

11.00

Gerosios patirties seminaras „Tolerancija. Aš esu toks“

Dorinio ugdymo mokytojai ir 9–10,

I– IV klasių mokiniai

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

V. Pleskūnienė,

N. Žalys

8 610 22314

 8 675 18511

www.semiplius.lt

43.

15–17

11.00

2019–2020 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių bendrojo ugdymo mokyklų mokinių zoninės kvadrato varžybos

Šiaulių rajono komandos nugalėtojos (mergaitės 2007 m. ir jaunesnės bei berniukai 2007 m. ir jaunesni)

Šiaulių rajonas

 

A. Ankudinovas

 

 

8 670 15 706

 

 

44.

16

13.00

Respublikinė poezijos šventė „Mūsų bočių takais“

Respublikos ugdymo įstaigų kuriantys mokiniai ir mokytojai

Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro

Bridų filialas (Bridų g. 37 B, Bridai)

A. Leišienė,

J. Formanskė

8 675 24465

 

45.

18

8.00

Voveriškių mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

I. Kulikauskienė,

V. Monkienė,

S. Žarina

58 08 13

 

46.

18

9.30

Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa „Emociukų kelionė“. V susitikimas

Ikimokyklinio amžiaus vaikai

Ginkūnų lopšelis-darželis

K. Bičkauskienė,

J. Petraitė

58 08 13

 

47.

19

8.30

Gruzdžių gimnazijos mokinių SUP vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Gruzdžių gimnazija

I. Kulikauskienė,

V. Monkienė,

S. Žarina

58 08 13

 

48.

19

10.00

4–8 klasių mokinių raiškiojo skaitymo anglų kalbos konkursas „Time for poems“

4–8 klasių mokiniai

Gruzdžių gimnazija

L. Gorškovienė,

A. Leišienė  

8 675 24465

 

49.

20

8.00

Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro, Drąsučių mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

I. Kulikauskienė,

S. Žarina

58 08 13

 

 

50.

21

8.00

Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro, Drąsučių mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

K. Bičkauskienė,

J. Simonavičienė

58 08 13

 

51.

21

8.45

Pakapės mokyklos mokinių SUP vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Pakapės mokykla

I. Kulikauskienė,

S. Žarina

58 08 13

 

52.

21

10.00

 

Muzikinis edukacinis renginys

„Muzikinė dėžutė“

 

Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokiniai

Raudėnų mokykla-

daugiafunkcis centras

 

V. Bružienė,

A. Leišienė

 

8 670 23554

8 675 24465

 

53.

21

13.25

Emocinio atsparumo lavinimo užsiėmimai.

VII susitikimas

7 klasės mokiniai

Aukštelkės mokykla-

daugiafunkcis centras

J. Simonavičienė

58 08 13

 

54.

21

14.00

Mokinių savivaldų atstovų apskrito stalo diskusija ,,Mokinių savivalda: demokratija ar žaidimas”

Mokinių savivaldų atstovai, Švietimo ir sporto skyriaus specialistai, Jaunimo reikalų koordinatorius

Švietimo ir sporto skyrius

E. Leparskienė,

S. Dambrauskienė

43 76 57

 

55.

22–24

11.00

2019–2020 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų mokinių zoninės kvadrato varžybos

Šiaulių rajono komandos nugalėtojos (mergaitės 2007 m. ir jaunesnės bei berniukai 2007 m. ir jaunesni)

Šiaulių rajonas

 

A. Ankudinovas

 

 

8 670 15 706

 

 

56.

25

9.30

Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa „Emociukų kelionė“. VI susitikimas

Ikimokyklinio amžiaus vaikai

Ginkūnų lopšelis-darželis

K. Bičkauskienė,

J. Petraitė

58 08 13

 

57.

25

15.00

 Skaitmeninio raštingumo mokymai „Efektyvus laiko planavimas ir bendravimas“

Ugdymo įstaigų pedagogai

Gruzdžių Augustino Griciaus biblioteka (Šiaulių g. 3, Gruzdžiai)

A. Leišienė,

N. Žalys

8 675 24465

8 675 18511

www.semiplius.lt

58.

26

9.00

Šakynos mokyklos mokinių SUP vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Šakynos mokykla

I. Kulikauskienė,

V. Monkienė,

S. Žarina

58 08 13

 

59.

26

10.00

Pradinių klasių mokinių kūrybinis konkursas „Seku seku pasaką“

Pradinių klasių mokiniai

Kužių seniūnija

(Vilties g. 2, Kužių mstl.)

R. Lukauskienė,

N. Žalys

8 611 28305

8 675 18511

 

60.

26–27

10.00

Bendrojo ugdymo mokyklų ir kaimo vietovių mokyklų mokinių finalinės futbolo 5x5 varžybos

2005 m. g. ir jaunesnės mokinės bei 2006 m. g. ir jaunesni mokiniai

Pagal nuostatus

 

A. Ankudinovas

 

 

8 670 15 706

 

 

61.

27

8.00

Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

K. Bičkauskienė,

J. Simonavičienė

58 08 13

 

62.

28

8.00

Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

I. Kulikauskienė,

S. Žarina

58 08 13

 

63.

28

9.30

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių muzikos festivalis „Tylų vakarėlį skamba lopšinėlė“

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai

Kultūros centro Kairių filialas (Plento g. 2, Kairiai)

J. Kaminskė,

D. Gricienė,

  1. Leišienė

8 675 47167

8 646 02473

 

64.

28

13.25

Emocinio atsparumo lavinimo užsiėmimai.

VIII susitikimas

7 klasės mokiniai

Aukštelkės mokykla-

daugiafunkcis centras

J. Simonavičienė

58 08 13

 

65.

28

15.00

Skaitmeninio raštingumo mokymai „Efektyvus laiko planavimas ir bendravimas“

Ugdymo įstaigų pedagogai

Gruzdžių Augustino Griciaus biblioteka

A. Leišienė,

N. Žalys

8 675 24465

8 675 18511

www.semiplius.lt

66.

29

8.00

Kupiškio rajono švietimo ir kultūros įstaigų patirtis organizuojant ugdomąjį procesą

Matematikos, fizikos ir informacinių technologijų mokytojai

Kupiškio rajono ugdymo įstaigos

A. Mataitė,

N. Žalys

8 615 92466

8 675 18511

www.semiplius.lt

67.

29

13.00

Higienos mokymai

Bazilionų mokyklos-

daugiafunkcio centro mokytojai

Bazilionų mokykla-

daugiafunkcis centras

R. Gorys,

N. Žalys

8 41 373866

8 675 18511

 

68.

29–30

11.00

2019-2020 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų mokinių zoninės kvadrato varžybos

Šiaulių rajono komanda nugalėtoja (2009 m. g. ir jaunesni mokiniai)

Šiaulių rajonas

 

A. Ankudinovas

 

 

8 670 15 706

 

 

69.

29–30

11.00

2019-2020 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių bendrojo ugdymo mokyklų mokinių zoninės futbolo 5x5 varžybos

Šiaulių rajono merginų komanda nugalėtoja (2005 m. g. ir jaunesnės mokinės)

Pagal nuostatus

 

A. Ankudinovas

 

 

8 670 15 706

 

 

II. PRISTATYTI

Eil. Nr.

Tema

Data

Atsakingas

1.

Gruzdžių gimnazijos, Kairių pagrindinės, Drąsučių, Pakapės, Voveriškių mokyklų projekto „LECTIO DE VIA / Skaitymo kelias“ 2019–2020 m. m. rugsėjo mėnesį pravestų  integruotų pamokų ataskaitas

Iki 7 d.

R. Galkus

2.

Paraiškas dalyvauti Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiadoje

Iki 7 d.

M. Pavilionienė

3.

Prašymus dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos lėšų skyrimo ir dalyvavimo partnerio teisėmis švietimo įstaigų vykdomuose bei naujai teikiamuose projektuose 2020 metais

Iki 20 d.

E. Leparskienė

4.

Gruzdžių gimnazijos, Kairių pagrindinės, Drąsučių, Pakapės, Voveriškių mokyklų projekto „LECTIO DE VIA / Skaitymo kelias“ 2019–2020 m. m. lapkričio mėnesį konsultantų stebimų pamokų grafikus

Iki 25 d.

R. Galkus

5.

Šiaulių rajono ugdymo įstaigų  planuojamų renginių 2020 m. užpildytą lentelę  (elektroniniu paštu pagal atsiųstą formą)

Iki 27 d.

R. Piežienė

6.

Patvirtinti ŠVIS-e 3-mokykla, 3D-mokykla, 3ES-mokykla ataskaitas

Iki 29 d.

R. Paulauskienė

_______________________________


Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-08 11:30:30 Atgal