2019 m. rugpjūčio 17 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Mėnesio darbo planai

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS,

ŠIAULIŲ R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS

2019 M. BIRŽELIO MĖNESIO

RENGINIŲ PLANAS

2019-05-30

Šiauliai

 

Eil. Nr.

 

Diena

Val.

Renginio pavadinimas

Dalyvauja

Vieta

Atsakingas

Atsakingo asmens

Tel. Nr.

Registracija, dalyvio mokestis

1.

1

9.00

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas

IV gimnazijos klasių mokiniai

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

R. Paulauskienė

43 99 03

 

2.

1

9.00

Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinis brandos egzaminas

IV gimnazijos klasių mokiniai

Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla

R. Paulauskienė

43 99 03

 

3.

1–20

-

Patikra „Valstybinių brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas“

Gimnazijų administracijos

Savivaldybės gimnazijos

R. Galkus,

R. Paulauskienė

43 25 74

43 99 03

 

4.

3

8.00

Kužių gimnazijos mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) vertinimas

Vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Kužių gimnazija

V. Barzdžiuvienė,

V. Monkienė,

S. Žarina

58 08 13

 

5.

3

14.00

Logopedų, specialiųjų pedagogų metodinis pasitarimas

Logopedai, specialieji pedagogai

Švietimo ir sporto skyrius

V. Bagdonienė

58 08 13

 

6.

3–14

-

Patikra „Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas mažose gimnazijose“

Gimnazijų administracija

Savivaldybės gimnazijos

R. Galkus,

M. Pavilionienė

43 25 74

43 99 03

 

7.

4

8.15

Bendravimo įgūdžių ugdymo užsiėmimai, paremti EQUIP programa. I užsiėmimas

9 klasės mokiniai

Drąsučių mokykla

K. Bičkauskienė,

J. Petraitė

58 08 13

 

8.

4

8.30

Naisių mokyklos mokinių SUP vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Naisių mokykla

V. Barzdžiuvienė,

V. Monkienė,

S. Žarina

58 08 13

 

9.

4

9.00

Biologijos valstybinis brandos egzaminas

IV gimnazijos klasių mokiniai

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

R. Paulauskienė

43 99 03

 

10.

4

10.00

Pažintinis seminaras „Kupiškio rajono švietimo ir kultūros įstaigų patirtis organizuojant ugdomąjį procesą“

Raudėnų mokykla-

daugiafunkcis centras

Kupiškio r. Skapiškio pagrindinė mokykla

V. Aleknavičienė,

N. Žalys

8 612 37036

8 675 18511

www.semiplius.lt

11.

4

10.00

Seminaras „Išmaniųjų įrenginių galimybės ugdymo procese“

Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos mokytojai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras

S. Riškienė,

A. Leišienė

8 614 74406

8 675 24465

www.semiplius.lt

12.

5

8.15

Bendravimo įgūdžių ugdymo užsiėmimai, paremti EQUIP programa. II užsiėmimas

9 klasės mokiniai

Drąsučių mokykla

K. Bičkauskienė,

J. Petraitė

58 08 13

 

13.

5

8.30

Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

J. Simonavičienė,

S. Žarina

58 08 13

 

14.

5

8.45

Patikra „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (matematika) organizavimas ir vykdymas“

Mokyklų administracijos

Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos

E. Leparskienė,

R. Paulauskienė,

M. Pavilionienė

43 76 57

43 99 03

 

15.

5

9.00

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (matematika)

10, II gimnazijos klasės mokiniai

Bendrojo ugdymo mokyklos

R. Paulauskienė

43 99 03

 

16.

5

10.00

Pleneras „Žemės menas 2019“, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti

1–10 klasių mokiniai ir jų mokytojai

Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla

 

I. Viršilienė,

A. Leišienė

 

8 600 63365

8 675 24465

www.semiplius.lt

17.

6

9.30

Gabiausių Savivaldybės 1–6 klasių mokinių išvyka į Pasvalio rajoną

1–6 klasių mokiniai (pagal pateiktą sąrašą) ir juos lydintys mokytojai

Pasvalio rajono Raubonių parkas

R. Galkus,

R. Piežienė

43 25 74

58 57 64

 

18.

6

10.00

Seminaras „Psichologinis aktyvumas“

Kurtuvėnų, Aukštelkės mokyklos-

daugiafunkciai centrai, Bubių mokykla

Bubių mokykla

V. Radionovienė,

N. Žalys

8 672 39771

8 675 18511

www.semiplius.lt

19.

6

11.00

2018–2019 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų mokinių lengvosios atletikos finalinės varžybos

Meškuičių gimnazijos merginų ir vaikinų komandos

Šiauliai

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

20.

6

6.30

Edukacinė išvyka „Pažintis su Aukštaitijos krašto edukacinėmis erdvėmis ir ikimokykliniu ugdymu“

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui

Aukštaitija

D. Gricienė,

A. Leišienė

8 646 02473

8 675 24465

www.semiplius.lt

21.

10

8.15

Bendravimo įgūdžių ugdymo užsiėmimai, paremti EQUIP programa. III užsiėmimas

9 klasės mokiniai

Drąsučių mokykla

K. Bičkauskienė,

J. Petraitė

58 08 13

 

22.

10

8.30

Kairių pagrindinės mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

V. Monkienė,

J. Petraitė,

S. Žarina

58 08 13

 

23.

10

9.00

Fizikos valstybinis brandos egzaminas

IV gimnazijos klasių mokiniai

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

R. Paulauskienė

43 99 03

 

24.

10

10.00

Seminaras „Mokymas(is) iš patirties ir per patirtį. Mano miestas – mano mokymo(si) erdvė“

Istorijos mokytojai ir mokiniai (iš dalyvaujančios mokyklos 1 mokytojas ir 3 mokiniai)

Šiaulių r. savivaldybės kultūros centras (Ventos g. 11 A, Kuršėnai)

J. Majauskaitė,

N. Žalys

8 675 18511

www.semiplius.lt

25.

11

8.15

Bendravimo įgūdžių ugdymo užsiėmimai, paremti EQUIP programa. IV užsiėmimas

9 klasės mokiniai

Drąsučių mokykla

K. Bičkauskienė,

J. Petraitė

58 08 13

 

26.

11

8.30

Meškuičių gimnazijos mokinių SUP vertinimas

VGK pirmininkas, švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Meškuičių gimnazija

V. Barzdžiuvienė,

V. Monkienė,

S. Žarina

58 08 13

 

27.

11

13.00

Konsultacija dėl ugdymo planų rengimo

Bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui

Švietimo ir sporto skyrius

M. Pavilionienė

43 99 03

 

28.

11

9.00–12.00

Micro: Bit kompiuteriukų programavimo turnyras „Jaunieji inovatoriai“

Šiaulių rajono ir Šiaulių miesto mokyklų mokiniai, kurie programuoja Micro: Bit kompiuteriukais

Viešoji įstaiga „Išmanioji mokykla“

(Tilžės g. 74, Šiauliai)

K. Juodeikienė,

N. Žalys

8 670 20888

8 675 18511

 

29.

12

8.00

Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

S. Žarina

58 08 13

 

30.

12

8.30

Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ vaikų SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė

58 0 8 13

 

31.

12

10.00

Seminaras „Inovatyvūs matematikos mokymo metodai ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme“

Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai

Kuršėnų Pavenčių mokykla-

daugiafunkcis centras

V. Sičiūnienė,

N. Žalys

8 675 24465

8 675 18511

 

www.semiplius.lt

32.

13

8.00

Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

J. Simonavičienė

58 08 13

 

33.

14

9.00

Matematikos valstybinis brandos egzaminas

IV gimnazijos klasių mokiniai

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

R. Paulauskienė

43 99 03

 

34.

14

10.00

Mokymai „Įtraukus ugdymas: ar / ir kaip pasaulinė švietimo politika tampa kasdiene praktika“

Kurtuvėnų, Aukštelkės mokyklų-

daugiafunkcių centrų, Bubių mokyklos mokytojai, vadovai

Aukštelkės mokykla-

daugiafunkcis centras

A. Valienė,

A. Leišienė

 

8 689 79719

8 675 24465

 

www.semiplius.lt

35.

14

11.00

2018–2019 mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynių bendrojo ugdymo mokyklų mokinių lengvosios atletikos komandinės atskirų rungčių finalinės varžybos

Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos merginų komanda bei Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos vaikinų komanda

(2004 metų gimimo ir jaunesni)

Šiauliai

A. Ankudinovas

8 670 15706

 

36.

17

8.15

Bendravimo įgūdžių ugdymo užsiėmimai, paremti EQUIP programa. V užsiėmimas

9 klasės mokiniai

Drąsučių mokykla

K. Bičkauskienė,

J. Petraitė

58 08 13

 

37.

17

8.30

Šiaulių sanatorinės mokyklos, Gruzdžių vaikų socializacijos centro mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

V. Monkienė,

J. Petraitė,

S. Žarina

58 08 13

 

38.

18

8.00

Edukacinė išvyka „Edukacinė patirtis Biržų krašte“

Drąsučių mokyklos mokytojai

Biržai

I. Labenskienė,

A. Leišienė

8 673 50011

8 675 24465

www.semiplius.lt

39.

18

8.15

Bendravimo įgūdžių ugdymo užsiėmimai, paremti EQUIP programa. VI užsiėmimas

9 klasės mokiniai

Drąsučių mokykla

K. Bičkauskienė,

J. Petraitė

58 08 13

 

40.

18

8.30

Šiaulių sanatorinės mokyklos mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė,

V. Monkienė,

S. Žarina

58 08 13

 

41.

18

9.00

Istorijos valstybinis brandos egzaminas

IV gimnazijos klasių mokiniai

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

R. Paulauskienė

43 99 03

 

42.

19

6.30

Gabiausių Savivaldybės 7–12 klasių mokinių išvyka į Vilnių

7–12 klasių mokiniai (pagal pateiktą sąrašą) ir juos lydintys mokytojai

Vilnius

R. Galkus,

R. Piežienė

43 25 74

58 57 64

 

43.

19

8.15

Bendravimo įgūdžių ugdymo užsiėmimai, paremti EQUIP programa. VII užsiėmimas

9 klasės mokiniai

Drąsučių mokykla

K. Bičkauskienė,

J. Petraitė

58 08 13

 

44.

19

10.00

Kuršėnų Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro mokinių SUP vertinimas

Švietimo pagalbos specialistai, tėvai

Švietimo pagalbos tarnyba

V. Barzdžiuvienė

K. Bičkauskienė,

S. Žarina

58 08 13

 

45.

19

10.00

Seminaras „Pilietinio ir istorijos ugdymo teorija ir praktika“

Šiaulių rajono ir Šiaulių miesto istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojai

Švietimo ir sporto skyrius

V. Laurutienė,

N. Žalys

8 675 18511

www.semiplius.lt

46.

19

12.00

Gerosios patirties seminaras „Tyrinėjimu grįstas STEAM mokymas(is)“

Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos ir Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos mokytojai

Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla

N. Kadytė,

A. Leišienė

8 699 16227

8 675 24465

www.semiplius.lt

47.

20

9.00

Geografijos valstybinis brandos egzaminas

IV gimnazijos klasių mokiniai

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija

R. Paulauskienė

43 99 03

 

48.

20

12.00

Regioninė konferencija „Mokslo ir praktikos dermė: (ne)mažuose darbuose dideli iššūkiai“

Mokytojai, mokyklų vadovai, pavaduotojai

Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla

D. Vičienė,

A. Leišienė

 

8 624 04718

8 675 24465

 

www.semiplius.lt

49.

21

12.00

Edukacinė išvyka ,,Sportinio ugdymo organizavimas ir valdymas Plungės sporto ir rekreacijos centre“

Kuršėnų sporto mokyklos neformaliojo švietimo mokytojai

Plungė

I. Vaičiulienė,

A. Leišienė

8 614 56544

58 08 13

 

50.

27

7.00

Edukacinė išvyka į Birštoną mokytojams, kurių mokiniai pasiekė aukštų rezultatų 2019 metais mokslo, sporto bei meno srityse

Savivaldybės švietimo įstaigų mokytojai (pagal pateiktą sąrašą)

Birštonas

R. Galkus,

R. Piežienė

43 25 74

58 57 64

 

51.

28

6.30

Edukacinė išvyka „Pažintis su Pamario krašto edukacinėmis ir rekreacinėmis erdvėmis“

Įstaigų vadovai ir pavaduotojai

Pamario kraštas

R. Piežienė,

J. Šertvytienė

58 08 13

43 05 24

iki birželio 7 d., preliminari kaina 30 eurų (jei vyksta 30 asmenų)

www.semiplius.lt

52.

28

8.00

Edukacinė išvyka „Pavilnių regioninis parkas – rekreacija, dendrologija“

Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla

Vilnius, Pavilnys

D. Lotiukienė-Kotova,

N. Žalys

58 16 36,

8 675 18511

www.semiplius.lt

II. PRISTATYTI

 

Eil. Nr.

Tema

Data

Atsakingas

1.

Gruzdžių gimnazijos, Kairių pagrindinės, Drąsučių, Pakapės, Voveriškių mokyklų projekto „LECTO DE VIA / Skaitymo kelias“ gegužės mėnesį pravestų integruotų pamokų ataskaitas (originalus)

Iki 6 d.

R. Galkus

2.

Mokyklų ugdymo planų projektus

Iki 21 d.

Kuruojantys specialistai

3.

Specialiuosius poreikius turinčių mokinių (vaikų) sąrašas (1 lentelė; 1 egz.)

Iki 21 d.

V. Bagdonienė

4.

Švietimo pagalbos gavėjų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, sąrašas (3 lentelė; 1 egz.)

Iki 21 d.

V. Barzdžiuvienė

5.

Žinios apie švietimo pagalbos gavėjus, turinčius kalbėjimo ir kalbos sutrikimų (4.1. lentelė; ikimokyklinio ugdymo įstaigos; 1 egz.)

Iki 21 d.

V. Barzdžiuvienė

6.

Žinios apie švietimo pagalbos gavėjus, turinčius kalbėjimo ir kalbos sutrikimų (5.1. lentelė; mokyklos, mokyklos-daugiafunkciai centrai; 1 egz.)

Iki 21 d.

V. Barzdžiuvienė

_______________________________

 

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-03 13:14:26 Atgal