2019 m. birželio 26 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Švietimo naujienos

Dėl informacijos sklaidos apie korepetitorių / laisvai samdomų mokytojų skaidrią veiklą

Šiaulių rajono savivaldybės administracija skelbia Vaikų vasaros poilsio organizavimo projektų finansavimo 2019 metais konkursą (Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio organizavimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“)

Šiaulių r. savivaldybės 2, 4, 6 ir 8 klasės mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo panaudojant nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) įrankius ataskaita

2018–2019 mokslo metų brandos egzaminų bazinė mokykla

Abiturientai brandos egzaminus pasirinks iki spalio 24 dienos

2018–2019 m. m. ugdymo proceso pradžia, pabaiga, atostogų laikas

2018 m. Šiaulių rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio stovyklos

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ VYKDYMO MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU TVARKOS APRAŠAS

 

                                                                                          Šiaulių rajono savivaldybės administracijos
                                                                                          direktoriaus 2018 m. birželio  20   d.
                                                                                          į̇sakymo Nr. A- 826
                                                                                          priedas

FINANSUOJAMŲ VAIKŲ VASAROS POILSIO ORGANIZAVIMO PROJEKTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Juridinių asmenų registro kodas

Projekto pavadinimas

Skirta lėšų (Eur)

1.

Aukštelkės neformaliojo ugdymo akademija

304255631

,,Kurk, tyrinėk, eksperimentuok“

1 200

2.

Kurtuvėnų Šv. apašt. Jokūbo parapija

191253181

,,Kurtuvėnų parapijos jaunimo stovykla“

2 400

3.

Laisvųjų imtynių klubas „Gintaras“

193061347

,,Sportuok – būsi sveikas“

700

4.

Kuršėnų kyokushin karate klubas „DAO“

193061151

,,Vasara su karate“

1 300

5.

Šiaulių rajono sporto klubas „Lukas“

145794274

,,Vasarok sportuodamas“

800

6.

Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namai

290088450

,,Skautiškos vertybės po vasaros dangum“

1 600

Iš viso:

8 000

___________________________________


Lietuvių kalbos ir literatūros VBE rezultatų analizė 2015–2018 m.

Matematikos VBE rezultatų analizė 2015–2018 m.

Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų analizė 2015–2018 m.

2018 m. brandos egzaminų rezultatai:

Lietuvių kalba ir literatūra (valstybinis brandos egzaminas)

Lietuvių kalba ir literatūra (mokyklinis brandos egzaminas)

Biologija (valstybinis brandos egzaminas)

Chemija (valstybinis brandos egzaminas)

Geografija (valstybinis brandos egzaminas)

Istorija (valstybinis brandos egzaminas)

Fizika (valstybinis brandos egzaminas)

Informacinės technologijos (valstybinis brandos egzaminas)

Matematika (valstybinis brandos egzaminas)

Užsienio kalba (anglų) (valstybinis brandos egzaminas)

Užsienio kalba (rusų) (valstybinis brandos egzaminas)

Užsienio kalba (vokiečių) (valstybinis brandos egzaminas)

Menai (mokyklinis brandos egzaminas)

Technologijos (mokyklinis brandos egzaminas)

2018 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai Šiaulių r.:

Lietuvių kalba ir literatūra

Matematika

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programas ilgiau nei 4 val., 2018 metų vasaros darbo grafikas

Šiaulių r. savivaldybės 2, 4, 6 ir 8 klasės mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo panaudojant nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (nmpp) įrankius ataskaita 

Nepalik atšvaito namie!

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijos

Prevencinės programos Šiaulių rajono švietimo įstaigose

Dėl priėmimo mokytis Vilniaus lietuvių namuose

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus čia

 

 

 

 

 

 

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-02 15:42:07 Atgal