2018 m. vasario 17 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijos

Priešmokyklinis ugdymas privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vaikų priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės lopšelius-darželius tvarkos aprašas 

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-143 „Dėl vaikų priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimad „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-143 „Dėl vaikų priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-177 „Dėl mokesčio kompensacijos dydžio nustatymo už vaiko ugdymą ir priežiūrą Šiaulių miesto bei Šiaulių rajono nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos spendimas dėl vaikų, gyvenančių Šiaulių rajone, nukreipimo į Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir mokesčio už vaikų išlaikymą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo                                        

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos srendimas dėl švietimo pagalbos ikimokyklinio amžiaus vaikus namuose auginančioms šeimoms, gyvenančioms Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Specialus informacinis portalas Lietuvos ikimokyklinukų ugdytojams http://www.ikimokyklinis.lt/


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2017-12-28 14:54:03 Atgal