Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Naujienos

PATVIRTINTAS 2019 METŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS

2019-02-14 Komentarai (0) Naujienos Dalintis

Pirmasis 2019 m. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos posėdis prasidėjo naujo Savivaldybės nario Stanislovo Nainio priesaika, kurią priėmė Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos narys Tauras Rutkūnas. Svarstytas svarbiausias posėdžio klausimas – 2019 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimas. Sprendimo projektas buvo aptartas visuose komitetuose, taip pat buvo publikuojama viešai, nuomonę galėjo pareikšti ir rajono gyventojai.

Klausimą dėl 2019 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo pristatė Savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė. Planuojama, kad 2019 metais į rajono iždą įplauks daugiau nei 21 mln. eurų pajamų. Svarbiausias pajamų šaltinis – gyventojų pajamų mokestis. Šio mokesčio numatoma gauti 57,4 proc. biudžeto pajamų.

Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto asignavimai 2019 m. yra skiriami 9 Savivaldybės vykdomoms programoms. Žymiausiai planuojami asignavimai didėja Švietimo ir sporto veiklos programai, Savivaldybės veiklos ir saugios aplinkos užtikrinimo programai ir Socialinės paramos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros programai.

2019 m. didžiausia dalis visų asignavimų – 45,29 proc. – skirta Švietimo ir sporto veiklos programai. Lėšos bus naudojamos švietimo įstaigų veiklai vykdyti, neformaliajam vaikų ugdymui, specialiųjų poreikių vaikų ugdymui, sutrikusio intelekto vaikų ugdymui, ikimokykliniam ugdymui Šiaulių mieste, ikimokykliniam ugdymui nevalstybinėse įstaigose, sporto programoms ir priemonėms vykdyti, vaikų vasaros stovykloms, kitoms priemonėms.

Savivaldybės veiklos ir saugios aplinkos užtikrinimo programai skirta 19,26 proc. visų asignavimų. Lėšos bus naudojamos paskoloms grąžinti ir palūkanoms mokėti, Savivaldybės administracijai valdyti, Priešgaisrinei tarnybai, kompensacijoms už lengvatinį keleivių vežimą, keleivinio kelių transporto viešosioms paslaugoms, mokinimas pavėžėti, Kontrolės ir audito tarnybai, detaliesiems planams rengti, kitoms priemonėms vykdyti.

Socialinės paramos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros programai skirta 12,69 proc. visų asignavimų. Lėšos bus naudojamos pašalpoms iš savivaldybės biudžeto, Kuršėnų vaikų globos namams, socialinei paramai mokiniams, Šiaulių rajono socialinių paslaugų centrui, socialinei globai asmenims su sunkia negalia, pašalpoms iš valstybės biudžeto, vaikų šeimynoms, paramai šeimai gimus vaikui, mokinių sveikatos priežiūrai, visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai, savižudybių prevencijai užtikrinti, asmens sveikatos priežiūrai.

Komunalinio ūkio plėtros, savivaldybės turto valdymo, vietinės reikšmės kelių, gatvių priežiūros ir plėtros programai – 5,51 proc., Projektų finansavimo programai – 5,29 proc., Kultūros plėtros programai – 4,50 proc., Aplinkos apsaugos programai – 4,08 proc., Seniūnijų veiklos programai – 3,12 proc., Ekonominės plėtros, visuomeninių iniciatyvų skatinimo, turizmo ir žemės ūkio plėtros programai – 0,26 proc.

Didžiausia dalis asignavimų pagal valstybės funkcijas numatoma švietimui – 45,73 proc., bendrosioms valstybės paslaugoms – 13,18 proc., socialinei apsaugai – 12,81 proc.

Po klausimų, replikų bei pasisakymų 2019 metų savivaldybės biudžetas patvirtintas toks, koks ir buvo numatytas.

Į Savivaldybės tarybos posėdį susirinkę politikai balsavo dėl daugiau nei 50 projektų sprendimų. Posėdyje buvo patikslintas Šiaulių rajono savivaldybės strateginis veiklos planas 2019–2021 metams, patvirtinti Šiaulių rajono švietimo įstaigų nuostatai ir švietimo įstaigų vadovų 2018 m. veiklos ataskaitos. Svarstyti ir kiti klausimai, priimti sprendimai.

 

Bendrųjų reikalų skyriaus informacija

 

* Gautas sutikimas viešinti

 

Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}} {{comment.name}}
{{comment.comment}}