Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Naujienos

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ PRIIMA PARAIŠKAS SOCIALINIAMS BUTAMS PIRKTI

2019-09-10 Komentarai (0) Aktualijos (import) Dalintis

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr.1036 ,,Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ bei 2018 m. kovo 22 d. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-372 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A-88 „Dėl Socialinių būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų bei vertinimo kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintomis pirkimo sąlygomis.

Perkančioji organizacija: Šiaulių rajono savivaldybės administracija (kodas 188726051)

Adresas: Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, tel. (8 41) 59 66 42, faks. (8 41) 52 38 86

Informacija teikiama: tel. (8 41) 59 66 79, mob. 8 611 22 037

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos

Pirkimo objektai: butai skirti savivaldybės socialinio būsto fondui.

Pirkimo objekto trumpas aprašymas: pirkimas skaidomas į 14 dalių.

Šiuo metu vykdomas pirkimas: pagal pirkimo sąlygų XIV dalį pirkimo objektas – vienas 2-jų kambarių butas Kuršėnų mieste, Šiaulių r.

Reikalavimai butams: 2-jų kambarių butas negali būti didesnis kaip 55 kv. m ir ne mažesnis nei 40 kv. m bendro naudingo ploto;

perkamas butas privalo būti inventorizuotas kartu su priklausiniais (rūsiais ir kt.), jei tokie yra. Buto kadastrinių matavimų byla turi atitikti faktinę padėtį;

butai turi būti ne žemesnės nei G energinio naudingumo klasės;

butas turi būti geros techninės būklės, tinkamas gyventi be papildomų remonto išlaidų, jis turi atitikti teisės aktų nustatytus sanitarinius ir techninius reikalavimus gyvenamosioms patalpoms, jame turi būti įrengti šalto ir karšto vandens, dujų, elektros energijos apskaitos prietaisai;

butas negali būti perleistas tretiesiems asmenims, įkeistas ar kitaip suvaržytos buto valdymo ir naudojimo teisės, jis neturi būti kitų asmenų deklaruojamas kaip gyvenamoji vieta;

neturi būti įsiskolinimų už komunalinius patarnavimus;

siūlomas butas turi būti apie 500 m nuo viešojo transporto stotelės.

Butai neperkami:

butai įsigyti ar renovuoti už kredito įstaigų kreditus ir nebaigti išsimokėti;

butai, Nekilnojamojo turto registro duomenimis nusidėvėję 60 ir daugiau procentų;

bendrabučio tipo gyvenamuosiuose namuose, įrengti palėpėse, pusrūsiuose, kitose negyvenamosios paskirties pastatuose, taip pat nepilnai įrengti butai.

Pasiūlymų vertinimo kriterijai: kaina, vieta, patalpų ir jų įrenginių techninė būklė, būsto energinio naudingumo klasė.

Pasiūlymų pateikimo vieta: Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius, 220 kab., darbo dienomis ir darbo valandomis.

Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2019 m. rugsėjo 23 d. 13.00 val.

Kalba, kuria turi būti parengtas pasiūlymas ar paraiška: lietuvių.

Pasiūlymų pateikimo sąlygos:

1. Butų pirkimo sąlygas ir pasiūlymo tipinę formą pasiūlymų teikėjai gauna Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 220 kab. Pirkimo sąlygos taip pat skelbiamos Šiaulių rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.siauliuraj.lt, nuorodoje „Aktualijos“.

2. Teikiant pasiūlymus, į pardavimo kainą būtina įskaičiuoti atlyginimą notarui už pirkimo–pardavimo sutarties sudarymą ir pažymos apie visišką atsiskaitymą išdavimą.

3. Butas negali būti užstatytas ar įkeistas fiziniams ar juridiniams asmenims, jame neturi būti registruotų kitų asmenų, jis neturi būti kitų asmenų deklaruojamas kaip gyvenamoji vieta. Jeigu butas įsigytas ar renovuotas banko kredito lėšomis, šis kreditas privalo būti išmokėtas.

4. Užpildytas pasiūlymas su dokumentais pateikiamas užklijuotame voke, ant kurio užrašoma: „Socialinio būsto pirkimo komisijai. Skelbiamoms deryboms dėl buto (įrašyti dalies Nr.) pirkimo daliai“ ir nurodomas parduodamo būsto adresas, kontaktinio asmens vardas, pavardė ir telefonas.

5. Dokumentai voke privalo būti sunumeruoti, susiūti ir pasirašyti pasiūlymo teikėjo.

6. Jeigu dokumentus pateikia buto savininko atstovas, privalo būti pateiktas notaro patvirtintas įgaliojimas.

Kandidatai turi pateikti šiuos parduodamo turto dokumentus:

parduodamų gyvenamųjų patalpų nuosavybę įrodančio dokumento kopiją (Nekilnojamojo turto registro išraše turi būti nurodytas buto fizinio nusidėvėjimo procentas);

kadastrinių matavimų bylos kopiją;

buto energinio naudingumo sertifikato kopiją arba buto Nekilnojamojo turto registro išrašo kopiją, kuriame būtų pažymėta energinio naudingumo klasė;

asmens dokumento kopiją;

nurodo parduodamo turto apžiūrėjimo sąlygas (laiką, per kurį galima apžiūrėti butą, taip pat kandidato įgalioto asmens, į kurį galima kreiptis dėl perkamo turto apžiūrėjimo, vardą, pavardę, adresą, telefono numerį);

nurodo buto pradinę pardavimo kainą (skaičiais ir žodžiais);

nurodo terminą, kada įsigytu turtu faktiškai galima pradėti naudotis;

nurodo kitas kandidato siūlomas pirkimo sąlygas.

7. Vokai su pasiūlymais atplėšiami 2019 m. rugsėjo 23 d. 13.15 val.

 

SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO PIRKIMO SĄLYGOS

„DĖL SOCIALINIŲ BŪSTŲ PIRKIMO SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU SĄLYGŲ BEI VERTINIMO KRITERIJŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMAS

 

Komentarai

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}} {{comment.name}}
{{comment.comment}}