Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

ATRANKA Į PAKAITINIO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS EKONOMIKOS IR VERSLO PLĖTROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJO) PAREIGAS

Skelbiama atranka į pakaitinio Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse į valstybės tarnautojo pareigas, Valstybės tarnybos departamentui per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt   privalo pateikti:

  1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse. Prašyme turi būti nurodytas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmeniui Sistemoje ir statistikos tikslais identifikuoti, ir elektroninio pašto adresas.
  2. Sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą.
    3. Užpildytą Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimų deklaraciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės (2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1295 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ 1.2 papunkčiu.
    4. Užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną. (Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 1 priedas).
    5. Diplomo kopiją.         
    6. Darbo patirtį įrodančio dokumento kopiją.

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per sistemą.

Dokumentai priimami iki 2021-09-07.

Skelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje data  -  2021-08-31.

Atrankos administravimo procedūras atlieka Šiaulių rajono savivaldybės administracija.

Pareiginės algos koeficientas – 7,4 (1309,8 Eur).  Gali būti mokami priedai ir priemokos.

Skelbimo Nr.10076

Jūratė  Janušauskienė

Teisės ir personalo administravimo skyriaus

vyriausioji specialistė

tel. (8 41) 596 651

el.p. kadrai@siauliuraj.lt

Informacija atnaujinta 2021-09-02 10:50