Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

BENDRO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIO, ĮVYKSIANČIO 2020 M. GEGUŽĖS 26 D. 10.00 VAL. NUOTOLINIU BŪDU, DARBOTVARKĖ

I DALIS

 1. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T-149 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-170).

Pranešėja Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė.

 1. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T-56 ,,Dėl Saugaus elgesio Šiaulių rajono savivaldybės paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-187).

Pranešėja Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė.

 1. Dėl įgaliojimo rengti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir pavaduotojo (politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojų), Šiaulių rajono savivaldybės kontrolieriaus (karjeros valstybės tarnautojo) pareigybių aprašymus (sprendimo projektas Nr. TSP-177).

Pranešėja Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė.

 1. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-30 ,,Dėl 2020 metų Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo(sprendimo projektas Nr. TSP-204).

Pranešėja Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė.

 1. Dėl leidimo Šiaulių rajono savivaldybei imti ilgalaikę paskolą (sprendimo projektas Nr. TSP-197).

Pranešėja Finansų skyriaus vedėja Rita Balčiuvienė.

 1. Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kuršėnų filialui (sprendimo projektas Nr. TSP-169).

Pranešėjas Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys.

 1. Dėl Šiaulių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio savivaldybės buto pardavimo (sprendimo projektas Nr. TSP-172).

Pranešėjas Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys.

 1. Dėl nekilnojamojo turto, pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo bei likvidavimo (sprendimo projektas Nr. TSP-168).

Pranešėjas Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys.

 1. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčio dydžio apskaičiavimo ir jo keitimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-179).

Pranešėjas Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys.

 1. Dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A18 Šiaulių aplinkkelio (Šiaurės-Rytų krypties) tiesimo specialiojo plano keitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-171).

Pranešėja Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė.

 1. Dėl Ginkūnų bendrojo plano rengimo (sprendimo projektas Nr. TSP-182).

Pranešėja Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė.

 1. Dėl siūlymo keisti gyvenamosios vietovės pavadinimą (sprendimo projektas Nr. TSP-178).

Pranešėja Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė.

 1. Dėl gatvės pavadinimo priskyrimo kitai gyvenamajai vietovei Ginkūnų seniūnijoje, Šiaulių rajono savivaldybėje (sprendimo projektas Nr. TSP-173).

Pranešėja Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė.

 1. Dėl gatvių geografinių charakteristikų keitimo Šiaulių rajono savivaldybėje (sprendimo projektas Nr. TSP-174).

Pranešėja Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė.

15. Dėl pritarimo dalyvauti projekte ,,Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ (sprendimo projektas Nr. TSP-190).

Pranešėja Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas, Jolanta Šiuparienė.

16. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T-158 ,,Dėl Dovanos (išmokos) kūdikiui skyrimo Šiaulių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-206).

Pranešėja Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas, Jolanta Šiuparienė.

17. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-13 ,,Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-205).

Pranešėja Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas, Jolanta Šiuparienė.

18. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 15 d. sprendimo Nr. T-302 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-181).

Pranešėja Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas, Jolanta Šiuparienė.

 1. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo vertinimo komisijos sudarymo (sprendimo projektas Nr. TSP-189).

Pranešėja Savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja Inga Rimgailienė.

 1. Dėl Taksi stotelių įrengimo ir naudojimosi jomis Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-185).

Pranešėja Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė.

 1. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 2021 metams (sprendimo projektas Nr. TSP-180).

Pranešėja Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė.

 1. Dėl žemės mokesčių tarifų nustatymo 2021 metams (sprendimo projektas Nr. TSP-196).

Pranešėja Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė.

II DALIS

 1. Dėl pritarimo projekto ,,Ginkūnų MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“ įgyvendinimui (sprendimo projektas Nr. TSP-195).

Pranešėjas Žemės ūkio skyriaus vedėjas Saulius Darginavičius.

 1. Dėl pritarimo projekto ,,Šakynos MSNA ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“ įgyvendinimui (sprendimo projektas Nr. TSP-194).

Pranešėjas Žemės ūkio skyriaus vedėjas Saulius Darginavičius.

 1. Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo 2020 metams (sprendimo projektas Nr. TSP-184).

Pranešėjas Žemės ūkio skyriaus vedėjas Saulius Darginavičius.

 1. Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti projektus vandens transporto priemonių nuleidimo vietoms įrengti Šiaulių rajone ir dalinio finansavimo (sprendimo projektas Nr. TSP-193).

Pranešėja Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Renata Ulvydienė.

 1. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2019 metų įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-198).

Pranešėja Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja Ineta Navickaitė.

 1. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko skyrimo (sprendimo projektas Nr. TSP-130).

Pranešėjas Savivaldybės meras Antanas Bezaras.

 1. Dėl Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokyklos organizuojamų viešų sportinių renginių ir aukšto sportinio meistriškumo sporto treniruočių stovyklų sportininkams bei kitiems dalyviams skiriamų maitinimo išlaidų neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-183).

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė.

 1. Dėl pritarimo dalyvauti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programoje, rengiant ir įgyvendinant projektą „Virtualios ir papildytosios realybės taikymas mokymosi pasiekimų gerinimui“, ir dalinio finansavimo skyrimo (sprendimo projektas Nr. TSP-176).

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė.

 1. Dėl pritarimo įsteigti 10,5 val. darbo trukmės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes Šiaulių r. Kuršėnų lopšelyje-darželyje ,,Nykštukas“, Šiaulių r. Pakapės mokykloje ir Šiaulių r. Aukštelkės mokykloje-daugiafunkciame centre (sprendimo projektas Nr. TSP-167).

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė.

 1. Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise (sprendimo projektas Nr. TSP-175).

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė.

 1. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pareigybių skaičiaus ir jų finansavimo šaltinių nustatymo (sprendimo projektas Nr. TSP-188).

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė.

 1. Dėl Šiaulių r. Aukštelkės mokyklos-daugiafunkcio centro, Šiaulių r. Bubių mokyklos, Šiaulių r. Kurtuvėnų mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo ir Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos nuostatų patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-207).

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė.

 1. Dėl Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir jų finansavimo šaltinių nustatymo (sprendimo projektas Nr. TSP-208).

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė.

 1. Dėl biudžetinių įstaigų Šiaulių r. Daugėlių lopšelio-darželio ir Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Buratinas“ reorganizavimo ir Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio nuostatų patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-192).

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė.

 1. Dėl Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir jų finansavimo šaltinių nustatymo (sprendimo projektas Nr. TSP-191).

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė.

 1. Dėl Šiaulių r. Naisių mokyklos reorganizavimo ir Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos nuostatų patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-200).

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė.

 1. Dėl Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir jų finansavimo šaltinių nustatymo (sprendimo projektas Nr. TSP-201).

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė.

 1. Dėl biudžetinės įstaigos Šiaulių r. Ginkūnų lopšelio-darželio reorganizavimo ir Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos nuostatų patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-186).

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė.

 1. Dėl Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir jų finansavimo šaltinių nustatymo (sprendimo projektas Nr. TSP-203).

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė.

 1. Dėl Šiaulių r. Kužių lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ reorganizavimo ir Šiaulių r. Kužių gimnazijos nuostatų patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-199).

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė.

 1. Dėl Šiaulių r. Kužių gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir jų finansavimo šaltinių nustatymo (sprendimo projektas Nr. TSP-202).

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė.

 1. Kiti klausimai, informacija.

Posėdžio pirmininkas                                                                                                Česlovas Greičius

Informacija atnaujinta 2020-05-25 16:18