Atspausdinta iš e-seimas.lrs.lt
Eil. Nr. Rūšis Pavadinimas Dok. Nr.
1 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-401 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-13 ,,Dėl piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
2 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-383 ,,Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
3 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-395 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-145 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo išdavimą atlikti kasinėjimo darbus Šiaulių rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
4 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-397 ,, Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo "
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
5 Antikorupcinio vertinimo pažyma Antikorupcinio vertinimo pažyma sprendimo projektui Nr. TSP-403 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis remiamų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Parengė Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Atspausdinta iš e-seimas.lrs.lt