Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Informaciniai pranešimai (10 d.d. pastaboms)

„DĖL DETALIOJO PLANO JAKŠTAIČIUKŲ KAIME, SVAJONIŲ G. 12, 14, 16, 20, 28, TVIRTINIMO"

2019-05-22 Dalintis

Atliekamas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. A-229 „Dėl detaliojo plano Jakštaičiukų kaime, Svajonių g. 12, 14, 16, 20, 28, tvirtinimo" patvirtinto detaliojo plano dalies koregavimas, Šiaulių rajono savivaldybėje, Kužių sen., Jakštaičiukų kaime, Svajonių g. 8 (kad. Nr. 9116/0007:547), 10 (kad. Nr. 9116/0007:540), 24 (kad. Nr. 9116/0007:541), 12 (kad. Nr. 9116/0007:542), 18 (kad. Nr. 9116/0007:531).

Planavimo pagrindas - 2018-11-02 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Įsakymas Nr. A-1480 ir  planavimo darbų programa;

 Detaliojo plano koregavimo organizatorius – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius. Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai. Tel. (8 41) 59 66 42, faksas (8 41) 52 38 86,el. p. prim@siauliuraj.lt

 Detaliojo plano koregavimo iniciatorius – privatus asmuo.

 Teritorijų planavimo dokumento koregavimo uždaviniai: Koreguoti Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-03-20 įsakymu Nr. A-229 „Dėl detaliojo plano Jakštaičiukų kaime, Svajonių g. 12, 14, 16, 20, 28 tvirtinimo“patvirtinto detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 33 (Svajonių g. 8, kad. Nr. 9116/0007:547), sklype Nr. 35 (Svajonių g. 10, kad. Nr. 9116/0007:540), sklype Nr. 36 (Svajonių g. 24, kad. Nr. 9116/0007:541), sklype Nr. 37 (Svajonių g. 12, kad. Nr. 9116/0007:542) ir  sklype Nr. 41 (Svajonių g.18, kad. Nr. 9116/0007:531). Sklypų naudojimo būdo patikslinimas, nustatant vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, koreguoti sklypų užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, statybos zoną bei ribą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Šiaulių r. savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas -  UAB „Idea urbana“, Sporto g. 10, LT-09238 Vilnius, tel. 2113331, el. p. info@ideaurbana.lt, projekto vadovė – Daiva Jonikienė.

Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos.

Viešumo procedūros: Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2019-05-24 iki 2019-06-07 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt , TPD Nr. K-VT-91-19-28), projekto rengėjo patalpose Sporto g. 10 darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. ir Kužių seniūnijoje (Vilties g. 2, Kužių mstl., Kužių sen. Šiaulių r.  LT-80028, tel. (+370 41) 375441, kuziai@siauliuraj.lt ).

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui, atstovaujančiam iniciatorių, raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos 2019-06-07. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.


Pranešimas           Planas