Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbimai

DĖL PROJEKTO ,,BENDRUOMENINIŲ APGYVENDINIMO BEI UŽIMTUMO PASLAUGŲ ASMENIMS SU PROTO IR (AR) PSICHIKOS NEGALIA PLĖTRA ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ PARTNERIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2020-05-14 Dalintis

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL PROJEKTO ,,BENDRUOMENINIŲ APGYVENDINIMO BEI UŽIMTUMO PASLAUGŲ ASMENIMS SU PROTO IR (AR) PSICHIKOS NEGALIA PLĖTRA ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ PARTNERIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2020 m. gegužės  12 d. Nr. A-718

Šiauliai

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu,  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“, įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 ,,Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“, projektų finansavimo sąlygų aprašo     Nr. 2, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. A1-226, 15 punktu, atsižvelgdamas į Projekto ,,Bendruomeninių apgyvendinimo paslaugų bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia  plėtra Šiaulių rajono savivaldybėje“ partnerių atrankos komisijos 2020 m. gegužės 8 d.  posėdžio protokolą Nr. V1(25)-51(25.8),

            t v i r t i n u  Partnerių, dalyvausiančių įgyvendinant projektą ,,Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir  (ar) psichikos negalia plėtra Šiaulių rajono savivaldybėje“ ir vykdysiančių paslaugų teikimą, sąrašą:

  1. savivaldybės biudžetinė įstaiga – Socialinių paslaugų centras, juridinio asmens kodas 145783783, buveinės adresas J. Basanavičiaus g. 7, Kuršėnai;
  2. savivaldybės biudžetinė įstaiga – Kuršėnų šeimos namai, juridinio asmens kodas 190087696, buveinės adresas Pramonės g. 2, Kuršėnai;
  3. viešoji įstaiga – Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims, juridinio asmens kodas 301739602, buveinės vieta Durpynų g. 10, Kuršėnai.

           Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

           Administracijos direktorius                                                                                                                                       Gipoldas Karklelis 

Informacija atnaujinta 2020-05-14 09:39