Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Protokolas 2020-12-02

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

DARBO TARYBOS RINKIMŲ KOMISIJOS POSĖDŽIO

PROTOKOLAS

2020 m. gruodžio 2 d.  Nr. KR-62(4.17)

Šiauliai

Posėdis įvyko 2020 m. gruodžio 2 d. 15.00 val., Vilniaus g. 263, Šiauliai.

DALYVAVO:

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. A-1751 sudarytos Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Darbo tarybos rinkimų komisijos nariai (toliau – Darbo tarybos rinkimų komisija):

Simona Dambrauskienė, jaunimo reikalų koordinatorė;

Diana Greičė, Civilinės metrikacijos ir archyvo skyriaus vedėja;

Inesa Lukošiūtė, Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausioji specialistė.

     DARBOTVARKĖ:

 1. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Darbo tarybos (toliau – Darbo taryba) rinkimų paskelbimas neįvykusiais.
 1. SVARSTYTA. Darbo tarybos rinkimų paskelbimas neįvykusiais.

Darbo tarybos rinkimų komisijos pirmininkė Diana Greičė informavo, kad pagal DK 170 str. 1 dalies 2 punktą į Darbo tarybą, turi būti renkami 5 kandidatai. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos darbuotojai per nustatytą laikotarpį (nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki 2020 m. lapkričio 11 d.) į Darbo tarybą buvo pasiūlė trylika kandidatų:

 1. Artūras Šulčius, Kairių seniūnijos seniūnas;
 2. Ineta Navickaitė, Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja;
 3. Ingrida Venckuvienė, Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausioji specialistė;
 4. Loreta Ščipokienė, Kuršėnų miesto seniūnijos specialistė socialiniam darbui;
 5. Mindaugas Gedvila, Šakynos seniūnijos seniūnas;
 6. Rasa Nutautė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji buhalterė;
 7. Rasa Pališkienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė;
 8. Rita Pitrinienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė;
 9. Rosita Katkuvienė, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė;
 10. Tomas Vaitkus, Kultūros skyriaus vedėjas;
 11. Viktorija Savickė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;
 12. Vilija Kvasienė, Ginkūnų seniūnijos seniūnė;
 13. Vytautas Slabys, Bubių seniūnijos seniūnas.

Pagal darbdavio pateiktą darbuotojų sąrašą, vadovaujantis DK 171 str. 1 d., Darbo tarybos rinkimuose gali dalyvauti ir balso teisę turi 223 darbuotojai.

2020 m. gruodžio 2 d. nuo 9.00 val. iki 15.00 val. vykusiuose rinkimuose dalyvavo 75 balsavimo teisę turintys darbuotojai. Darbo tarybos rinkimams buvo parengti 223 biuleteniai. Darbo tarybos rinkimų metu buvo išduota – 75 biuleteniai, nepanaudota – 148 biuleteniai. Balsavimams pasibaigus rasta 75 galiojantys biuleteniai, negaliojančių – 0.

Darbo tarybos rinkimų balsavimo rezultatai pasiskirstė taip:

Eil. Nr.

Kandidato pavardė

Kandidato vardas

Kandidato pareigos

Surinktų balsų skaičius

1.       

KVASIENĖ

VILIJA

Ginkūnų seniūnijos seniūnė

41

2.       

SAVICKĖ

VIKTORIJA

Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė

30

3.       

VAITKUS

TOMAS

Kultūros skyriaus vedėjas

29

4.       

VENCKUVIENĖ

INGRIDA

Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausioji specialistė

27

5.       

ŠULČIUS

ARTŪRAS

Kairių seniūnijos seniūnas

26

6.       

GEDVILA

MINDAUGAS

Šakynos seniūnijos seniūnas

25

7.       

PITRINIENĖ

RITA

Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė

24

8.       

NAVICKAITĖ

INETA

Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja

23

9.       

SLABYS

VYTAUTAS

Bubių seniūnijos seniūnas

22

10.   

ŠČIPOKIENĖ

LORETA

Kuršėnų miesto seniūnijos specialistė socialiniam darbui

19

11.   

PALIŠKIENĖ

RASA

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji buhalterė

16

12.   

KATKUVIENĖ

ROSITA

Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

15

13.   

NUTAUTĖ

RASA

Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji buhalterė

7

Vadovaujantis DK 171 str. 10 d. Darbo tarybos rinkimai laikomi neįvykusiais, o per artimiausias septynias dienas turi būti surengti pakartotiniai rinkimai.

NUTARTA.

 1. Darbo tarybos rinkimus laikyti neįvykusiais.
 2. Pakartotinius Darbo tarybos rinkimus organizuoti 2020 m. gruodžio 9 d. nuo 9.00 val. iki 15.00 val.
 3. Apie neįvykusius Darbo tarybos rinkimus darbuotojus informuoti el. paštu ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos internetiniame tinklapyje www.siauliuraj.lt, paskelbiant šį Darbo tarybos rinkimų komisijos protokolą.

Komisijos pirmininkė                                                                                 Diana Greičė

Komisijos narė                                                                                           Inesa Lukošiūtė

Komisijos narė                                                                                           Simona Dambrauskienė

Informacija atnaujinta 2020-12-03 16:13