Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos

Sudaryta

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais:

2018 m. kovo 16  d. įsakymas Nr. A-339

2018 m. gegužės 3  d. įsakymas Nr. A-579

2019 m. sausio 14  d. įsakymas Nr. A-35

2020 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. A-33

 

1. Savivaldybės pastatų, statinių bei įrenginių statybos, remonto ir rekonstrukcijos darbams ir su jais susijusioms prekėms ir paslaugoms pirkti:

Pirmininkas – Valentas Plukas, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas.

Pirmininko pavaduotojas – Viktor Bakanov, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas.

Sekretorė – Simona Adomaitienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė.

Nariai:

Birutė Adomaitienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė,

Vaida Pielikienė, Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė,

Sigitas Getneris, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas,

Rasa Pališkienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė,

Ramūnas Palkus, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas;


 

2. prekėms, paslaugoms ir darbams, susijusiems su aplinkosauga, pirkti:

Pirmininkas – Viktor Bakanov, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas.

Pirmininko pavaduotoja – Rita Šilingienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė.

Sekretorė – Jolanta Ignotienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė.

Nariai:

Birutė Adomaitienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė,

Rasa Nutautė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji buhalterė;


 

3. hidrotechninių ir melioracijos statinių, rekonstrukcijos, remonto darbams ir su jais susijusioms prekėms ir paslaugoms pirkti:

Pirmininkas – Viktor Bakanov, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas.                    

Pirmininko pavaduotojas – Valentas Plukas, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas.

                      Sekretorė – Erika Šimaitienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė.

                      Nariai:

                      Aldona Dominauskienė, Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė,

                      Jolanta Ignotienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė,

                      Rasa Pališkienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė,

                      Ramūnas Palkus, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas


 

4. organizacinei, kompiuterinei ir programinei įrangai pirkti:

Pirmininkas – Valentas Plukas, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas.

Pirmininko pavaduotojas – Jonas Sidaravičius, Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas.

Sekretorius – Viktor Bakanov, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas.

Nariai:

Rasa Pališkienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė,

Ramūnas Palkus, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas;


5. socialinės paskirties paslaugoms ir prekėms pirkti:

Pirmininkė –  Jolanta Šiuparienė,  Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja.

                      Pirmininko pavaduotojas – Valentas Plukas, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas.

                      Sekretorė – Erika Šimaitienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė.

                      Nariai:

                      Viktor Bakanov, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas,

                      Jolanta Ignotienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė,

                      Ramūnas Palkus, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas,

                      Aldona Šidlauskienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji buhalterė


 

6. teritorijų planavimo dokumentų, žemės sklypų kadastrinių matavimų paslaugoms pirkti:

Pirmininkė – Sniegena Breikštienė, Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Architektūros poskyrio vyriausioji specialistė.

Pirmininko pavaduotojas – Valentas Plukas, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas.

Sekretorius – Viktor Bakanov, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas.

Nariai:

Audronė Kuizinienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji buhalterė,

Ramūnas Palkus, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas;


 

7. Savivaldybės administracijos poreikiams skirtoms prekėms bei paslaugoms pirkti:

Pirmininkas – Antanas Šeputis, Ūkio ir transporto skyriaus vedėjas.

Pirmininko pavaduotojas – Valentas Plukas, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas.

Sekretorė – Birutė Adomaitienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė.

Nariai:

Audrius Dešrius, Informacinių technologijų skyriaus vedėjas,

Rasa Pališkienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė,

Mindaugas Jasulevičius, Ūkio ir transporto skyriaus specialistas,

Viktor Bakanov, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas;


 

8. prekėms, paslaugoms ir darbams, susijusiems su kultūros paveldo objektų tvarkymu, pirkti:

Pirmininkas – Viktor Bakanov, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas.

Sekretorė – Jolanta Ignotienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė.

Nariai:

Audronė Kuizinienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė,

Ramūnas Palkus, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas,

Valentas Plukas, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas,

Vytautas Kirkutis, Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vyriausiasis specialistas.

 

Informacija atnaujinta 2020-03-05 16:47