Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

2020-04-28 posėdžio klausimai

I DALIS

 1. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2019 metų veiklos atskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-131).

Pranešėjai: Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė,

Šiaulių rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininkas Rolandas Spulginas.

 1. Dėl atstovo delegavimo į atrankos komisiją (sprendimo projektas Nr. TSP-128).

Pranešėja Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja Jurgita Mickūnė.

 1. Dėl Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-142).

Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė,

Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos direktorius Juozas Vasiliauskas.

 1. Dėl Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-148).

Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė,

Šiaulių r. Meškuičių gimnazijos  direktorius Algirdas Kontrimas.

 1. Dėl Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-141).

Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė,

Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos direktorė Danutė Lotiukienė-Kotova.

 1. Dėl Šiaulių r. Kairių mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-145).

Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė,

Šiaulių r. Kairių mokyklos direktorius Artūras Kulikauskas.

 1. Dėl Šiaulių r. Naisių mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-155).

Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė,

Šiaulių r. Naisių mokyklos direktorius Vytautas Šimkus.

 1. Dėl Šiaulių r. Šakynos mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-150).

Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė,

Šiaulių r. Šakynos mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas Lina Samoškienė.

 1. Dėl Šiaulių r. Ginkūnų lopšelio-darželio 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-149).

Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė,

Šiaulių r. Ginkūnų lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas Kristina Garbačauskienė.

 1. Dėl Šiaulių r. Kužių gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-147).

Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė,

Šiaulių r. Kužių gimnazijos direktorė Auksė Rasilavičienė.

 1. Dėl Šiaulių r. Drąsučių mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-153).

Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė,

Šiaulių r. Drąsučių mokyklos direktorė Auksė Rasilavičienė.

 1. Dėl Šiaulių r. Bubių mokyklos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-146).

Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė,

Šiaulių r. Bubių mokyklos direktorius Vaidas Bacys.

 1. Dėl Šiaulių r. Kurtuvėnų mokyklos-daugiafunkcio centro 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-144).

Pranešėjai: Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė,

Šiaulių r. Kurtuvėnų mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius Vaidas Bacys.

 1. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-40 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metais bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-140).

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė.

 1. Dėl sutikimo reorganizuoti Šiaulių r. Aukštelkės mokyklą-daugiafunkcį centrą, Šiaulių r. Bubių mokyklą ir Šiaulių r. Kurtuvėnų mokyklą-daugiafunkcį centrą ir jungtinės mokyklos steigimo (sprendimo projektas Nr. TSP-135).

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė.

 1. Dėl sutikimo reorganizuoti Šiaulių r. Naisių mokyklą (sprendimo projektas Nr. TSP-136).

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė.

 1. Dėl sutikimo reorganizuoti Šiaulių r. Ginkūnų lopšelį-darželį (sprendimo projektas Nr. TSP-134).

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė.

 1. Dėl sutikimo reorganizuoti Šiaulių r. Kužių lopšelį-darželį ,,Vyturėlis“ (sprendimo projektas Nr. TSP-143).

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė.

 1. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-403 ,,Dėl Priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-127).

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė.

 1. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų, neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų pedagogų vykimo į darbą dalinio išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-152).

Pranešėja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė.

II DALIS

 1. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-35 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės lankytinų vietų pavadinimų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-137).

Pranešėja Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė.

 1. Dėl šilumos ūkio Šiaulių rajone specialiojo plano keitimo (sprendimo projektas Nr. TSP-138).

Pranešėja Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė.

 1. Dėl gatvės geografinių charakteristikų keitimo Meškuičių seniūnijoje, Šiaulių rajono savivaldybėje (sprendimo projektas Nr. TSP-126).

Pranešėja Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vedėja Vilija Vaičekauskienė.

 1. Dėl Viešosios įstaigos Kuršėnų ligoninės 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-160).

Pranešėja Savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja Inga Rimgailienė.

 1. Dėl Viešosios įstaigos Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-159).

Pranešėja Savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja Inga Rimgailienė.

 1. Dėl Viešosios įstaigos Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-139).

Pranešėjai: Savivaldybės gydytoja Inga Rimgailienė,

Viešosios įstaigos Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorijos direktorė Zita Jablonskienė.

 1. Dėl Uždarosios akcinės bendrovės Kuršėnų komunalinio ūkio 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-125).

Pranešėjai: Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė,

Uždarosios akcinės bendrovės Kuršėnų komunalinio ūkio Vytautas Budrys.

 1. Dėl leidimo uždarajai akcinei bendrovei Kuršėnų komunaliniam ūkiui atnaujinti kreditavimo sutartį ir garantijos suteikimo investiciniam projektui finansuoti (sprendimo projektas Nr. TSP-156).

Pranešėja Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė.

 1. Dėl Uždarosios akcinės bendrovės ,,Kuršėnų vandenys“ 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-123).

Pranešėjai: Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė,

Uždarosios akcinės bendrovės ,,Kuršėnų vandenys“ direktorius Algimantas Jonas Glodenis.

 1. Dėl leidimo uždarajai akcinei bendrovei „Kuršėnų vandenys“ imti ilgalaikę paskolą ir garantijos suteikimo“ (sprendimo projektas Nr. TSP-165).

Pranešėja Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė.

 1. Dėl Uždarosios akcinės bendrovės Kuršėnų autobuso parko 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-124).

Pranešėjai: Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė,

Uždarosios akcinės bendrovės Kuršėnų autobuso parko direktorius Vidmantas Šulčius.

 1. Dėl pritarimo asociacijos „Sauginių bendruomenė“ dalyvavimui projekto vykdytojo teisėmis ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui partnerio teisėmis projekte „Kuriame tradicijas ir ateitį drauge“ ir dalinio finansavimo skyrimo (sprendimo projektas Nr. TSP-164).

Pranešėja Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja Audronė Birutienė.

   33. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-154).

Pranešėjai: Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas Jolantas Šiuparienė,

Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorės Danguolė Kraskauskienė.

  34. Dėl Kuršėnų vaikų globos namų 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-158).

Pranešėjai: Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas  Jolantas Šiuparienė,

Kuršėnų vaikų globos namų direktorius Feliksas Rudzinskas.

  35. Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą epidemijos COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) metu lengvatų suteikimo savivaldybės biudžeto sąskaita (sprendimo projektas Nr. TSP-157).

Pranešėjas Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Renata Ulvydienė.

 1. Dėl pastato nuomos ne konkurso būdu (sprendimo projektas Nr. TSP-166).

Pranešėjas Turto valdymo skyriaus vedėjas Alfredas Budrys.

  37. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 metų veiklos ataskaitos pristatymo.

Pranešėjas Savivaldybės meras Antanas Bezaras.

  38. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės mero 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-162).

        Mero 2019 m. veiklos ataskaita

Pranešėjas Savivaldybės meras Antanas Bezaras.

39. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos ataskaitų patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-161).

Pranešėjas Savivaldybės administracijos direktorius Gipoldas Karklelis.

40. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-163).

Pranešėjas Savivaldybės kontrolierius Saulius Mickus.

  41. Dėl Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo (sprendimo projektas Nr. TSP-151).

Pranešėjas Savivaldybės antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojas Algimantas Gaubas.

  42. Kiti klausimai, informacija.

Savivaldybės meras                                                                                                  Antanas Bezaras

Informacija atnaujinta 2020-04-27 15:17