Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Dalyvaujamasis biužetas

Kvietimas gyventojams teikti projektų idėjų pasiūlymus

 Kvietimas parengtas atsižvelgiant į Šiaulių rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-171 (toliau – Aprašas), nuostatas.

Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija, kviečia Šiaulių rajone gyvenamąją vietą deklaravusius fizinius asmenis (ne jaunesnius kaip 18 metų) teikti projektų idėjų pasiūlymus gyventojų iniciatyvoms, skirtoms gyvenamajai ir rekreacinei aplinkai, viešajai ir socialinei infrastruktūrai gerinti ir kurti. Vieno pareiškėjo teikiamų projektų idėjų pasiūlymų skaičius nėra ribojamas.

Gyventojo siūlomas projektas turi būti nekomercinės paskirties infrastruktūrinis projektas, įgyvendinamas per vienerius metus, kurio bendra įgyvendinimo vertė neviršija 30 tūkst. eurų. Projektas turi būti įgyvendinamas Šiaulių rajone, Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui. Bus atrenkami ir finansuojami 3 projektai, kiekvienam projektui skiriant iki 30 tūkst. eurų Savivaldybės biudžeto lėšų. Atrinkus projektus įgyvendins Savivaldybės administracija.

Pasiūlymas turi būti pateiktas užpildant Projekto idėjos pasiūlymo formą (Aprašo priedas). Pasiūlymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, kompiuteriu, užpildytos visos formos grafos. Pasiūlymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba pasirašytas ir nuskenuotas, kad būtų galima identifikuoti pasiūlymą teikiantį asmenį. Projektų idėjų pasiūlymai priimami el. paštu idejos@siauliuraj.lt. Pasiūlymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 22 d. (imtinai).

Būtinieji reikalavimai  projekto idėjos pasiūlymui:

  • projektas turi būti įgyvendinamas Šiaulių rajone, Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui;
  • projektas turi būti nekomercinės paskirties infrastruktūrinis (išskyrus gatvių / kelių, geriamojo vandens ir nuotekų tinklų statybą, rekonstrukciją ir remontą) projektas, skirtas gyvenamajai ir rekreacinei aplinkai, viešajai ir socialinei infrastruktūrai gerinti ir kurti;
  • projekto sprendiniai neturi prieštarauti toje teritorijoje galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, jau patvirtintiems kitiems Savivaldybės projektų sprendiniams, netrukdyti esamiems inžineriniams tinklams ir komunikacijų sistemoms eksploatuoti;
  • projekto veiklomis sukurti rezultatai turi atitikti Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme (11 straipsnis) numatytus reikalavimus architektūros kokybei.

Visas išlaidas, susijusias su projekto idėjos pasiūlymo rengimu ir pateikimu, padengia pareiškėjas. Su projekto idėjos pasiūlymu galima pateikti projekto eskizus ir (ar) vizualizaciją, kuri vėliau bus naudojama projekto viešinimui.

Konsultacijas ir metodinę pagalbą gyventojams, kurie nori teikti projektų idėjų pasiūlymus, teikia Savivaldybės administracija iki paskutinės projektų idėjų pasiūlymų pateikimo dienos. Administracijos darbo laikas: pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val., penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

Konsultacijas telefonu ir el. paštu teikia:

  • bendraisiais administraciniais projektų idėjų pasiūlymų pateikimo klausimais – Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyr. specialistė Kristina Smirnovienė (tel. (8 41) 596 668, el. p. kristina.smirnoviene@siauliuraj.lt);
  • infrastruktūros gerinimo ir kūrimo klausimais – Turto valdymo skyriaus vyr. specialistas Audrius Zaturskas (tel. (8 41) 596 664, el. p. audrius.zaturskas@siauliuraj.lt);
  • projekto atitikimo galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams, teritorijos priklausymo Savivaldybei ar valstybei bei kitais architektūros srities klausimais – Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistė Jovita Rūkienė (tel. (8 41) 500 016, el. p.jovita.rukiene@siauliuraj.lt).

KVIETIMAS VIEŠINIMUI (.PDF)

Informacija atnaujinta 2021-11-19 13:23