Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Savivaldybės pavaldžiose įstaigose

 
 

LR ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMAS „DĖL KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) VADOVAMS APRAŠO PATVIRTINIMO“

LR ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMAS „DĖL KONKURSO VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) VADOVŲ PAREIGOMS EITI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“
LR VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS „DĖL VIEŠŲ KONKURSŲ LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ STEIGĖJA YRA ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ PAREIGOMS EITI NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. BALANDŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. A-457 „DĖL KITŲ PAREIGŲ, Į KURIAS DARBUOTOJAI PRIIMAMI KONKURSO BŪDU VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE, KURIŲ SAVININKĖ YRA ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ NUSTATYMO ŠIOMS PAREIGOMS“ PAKEITIMO


PRETENDENTŲ Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ AR ĮMONIŲ VADOVUS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

Pranešimo data Pareigybės pavadinimas Laimėjęs asmuo arba atrankos
neįvykimo priežastis
2020-09-17 Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų direktorius  
2020-09-17 Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos direktorius  
2020-07-03 Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos direktorius  
2020-07-03 Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos direktorius  
2020-07-03 Šiaulių r. Kairių pagrindinės mokyklos direktorius  
2020-07-03 Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio direktorius  
2020-07-03

Šiaulių r. Kužių  gimnazijos direktorius

 
2020-02-13 Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos direktorius Konkursas neįvyko (nebuvo pretendentų)
2020-02-13 Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos direktorius Daiva Diktanienė 
2020-02-13 Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų direktorius Konkursas neįvyko (nebuvo pretendentų)
2020-02-13 Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos direktorius Auksė Rasilavičienė

 

Informacija atnaujinta 2020-10-01 13:43