Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Savivaldybės pavaldžiose įstaigose

DĖL KONKURSŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGOMS EITI

                      Atsižvelgdami į 2020 m. gegužės 15 d. gautą iš Švietimo mokslo ir sporto ministerijos raštą Nr. SR-228 „Dėl konkursų eiti valstybės ar savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vykdymo ir kompetencijų vertinimo atnaujinimo“ (pridedama), informuojame apie keičiamas direktorių atrankos datas:

  • Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos ir Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos direktorių atrankos data  iš 2020 m. birželio 18 d. perkeliama į 2020 m. rugsėjo 3 d. Dokumentų priėmimo data iš 2020 m. birželio 4 d. perkeliama į  2020 m. rugpjūčio 20 d.
    Dokumentai priimami iki 2020 m. rugpjūčio 20 d. 17.00 val.
  •  Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos ir Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų direktorių atrankos data  iš 2020 m. birželio 19 d. perkeliama į 2020 m. rugsėjo 4 d. Dokumentų priėmimo data iš 2020 m. birželio 5 d. perkeliama į 2020 m. rugpjūčio 21 d.
    Dokumentai priimami iki 2020 m. rugpjūčio 21 d. 17.00 val.

           Informuojame, kad Nacionalinė švietimo agentūra nuo 2020 m. birželio 1 d. atnaujina švietimo įstaigų vadovų kompetencijų vertinimą.

           Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimą organizuoja Nacionalinė švietimo agentūra. Skirdama pretendentų kompetencijų vertinimo laiką, agentūra pirmenybę teikia pretendentui, kuris jau yra pateikęs savivaldybei prašymą dėl dalyvavimo konkurse. Pretendentas, pateikęs savivaldybei prašymą dėl dalyvavimo konkurse, kompetencijoms vertinti turėjo registruotis Nacionalinėje švietimo agentūroje per 25 darbo dienas nuo konkurso paskelbimo dienos (konkursai buvo paskelbti 2020 m. vasario 13, 14 d.), todėl pirmumo teisės į kompetencijų vertinimą nebeturi.

Išsamesnė informacija tel. (8 41) 596651, el. p. jolanta.tautvaisiene@siauliuraj.lt.

DĖL KONKURSŲ EITI VALSTYBINĖS AR SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS (IŠSKYRUS AUKŠTĄJĄ MOKYKLĄ) VYDYMO IR KOMPETENCIJŲ VERTINIMO ATNAUJINIMO

Dėl konkursų švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti organizavimo

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 3.2.3 papunktis, kuriuo yra draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai bei susibūrimai, yra taikytinas ir paskelbtiems konkursams savivaldybių švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti (toliau – konkursai). Iki Nutarimo priėmimo paskelbtų konkursų, kurių atrankos turėtų būti įvykdytos karantino laikotarpiu, data bus perkeliama po karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje atšaukimo. Detali informacija, kuriam laikui perkeliama dokumentų pateikimo ir (ar) konkurso atrankos data bus paskelbta Šiaulių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje.

Taip pat informuojame, kad dėl karantino laikinai stabdomas vadovavimo valstybinei ir savivaldybės švietimo įstaigai (išskyrus aukštąją
mokyklą) kompetencijų vertinimas arba jam prilygintas vertinimas. Detali informacija, kaip ir kada šių vertinimų vykdymas bus atnaujintas, pačiu artimiausiu metu paskelbta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėse. Pretendentai, kurie buvo užsiregistravę kompetencijų vertinimui, gaus detalią informaciją elektroninio pašto adresais, kuriuos yra nurodę Nacionalinei švietimo agentūrai.
 

LR ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMAS „DĖL KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) VADOVAMS APRAŠO PATVIRTINIMO“

LR ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMAS „DĖL KONKURSO VALSTYBINIŲ IR SAVIVALDYBIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) VADOVŲ PAREIGOMS EITI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“
LR VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS „DĖL VIEŠŲ KONKURSŲ LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ STEIGĖJA YRA ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, VADOVŲ PAREIGOMS EITI NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016 M. BALANDŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. A-457 „DĖL KITŲ PAREIGŲ, Į KURIAS DARBUOTOJAI PRIIMAMI KONKURSO BŪDU VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE, KURIŲ SAVININKĖ YRA ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO IR KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ NUSTATYMO ŠIOMS PAREIGOMS“ PAKEITIMO


PRETENDENTŲ Į ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ AR ĮMONIŲ VADOVUS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

Pranešimo data Pareigybės pavadinimas Laimėjęs asmuo arba atrankos
neįvykimo priežastis
2020-07-03 Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos direktorius  
2020-07-03 Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos direktorius  
2020-07-03 Šiaulių r. Kairių pagrindinės mokyklos direktorius  
2020-07-03 Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio direktorius  
2020-07-03

Šiaulių r. Kužių  gimnazijos direktorius

 
2020-02-13 Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos direktorius  
2020-02-13 Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių pagrindinės mokyklos direktorius  
2020-02-13 Šiaulių r. Kuršėnų kūrybos namų direktorius  
2020-02-13 Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos direktorius  

 

Informacija atnaujinta 2020-07-03 09:23