Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Informacija

Informaciją apie Kultūros paveldą Šiaulių rajone galite gauti Savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriuje,

Vilniaus g. 263,  Šiauliai

Vyriausioji specialistė Siegena Breikštienė

Tel. (8 41) 500 016 ~ 706, mob. +370 687 15 601, el. p. sniegena.breikstiene@siauliuraj.lt


Dėl kultūros paveldo apskaitos 2020 m. planavimo
 

Parengti Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčios statinių komplekso (2332), Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčios (2331), klebonijos pastato (23677), klėties (23678) individualūs apsaugos reglamentai

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad parengti Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčios statinių komplekso (2332); Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčios (2331); klebonijos pastato (23677); klėties (23678), esančių Bazilionuose, Bubių sen., Šiaulių r. sav., individualūs apsaugos reglamentai.

Reglamentai ir jų tvirtinimo aktai paskelbti Kultūros vertybių registre –  interneto adresas: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search


DĖL GRUZDŽIŲ MIESTELIO ISTORINĖS DALIES ĮREGISTRAVIMO KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE

                      Informuojame, kad 2019 m kovo 4 d. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antroji nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba (toliau – Vertinimo taryba) nusprendė suteikti teisinę apsaugą Gruzdžių miestelio istorinei daliai (unikalus kodas – 43369), esančiai Gruzdžių mstl., Šiaulių raj. sav., įrašyti šį objektą į Kultūros vertybių registrą, nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas. Objekto reikšmingumo lygmuo – vietinis.

                      Vadovaujantis LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 8 straipsnio 12 dalimi, Kultūros vertybių registro duomenys yra vieši. Šiai kultūros vertybei yra taikomi LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo reikalavimai. Su objekto apskaitos medžiaga (Vertinimo tarybos aktu, teritorijos ribų planu, kitais akto priedais) galima susipažinti Kultūros vertybių registro duomenų bazėje, adresu: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search


Parengtas Šiupylių Šv. Aloyzo bažnyčios varpinės (2321) individualus apsaugos reglamentas

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad parengtas Šiupylių Šv. Aloyzo bažnyčios varpinės individualus apsaugos reglamentas. Reglamentas ir jo tvirtinimo aktas yra registruoti Kultūros vertybių registre.

Duomenys skelbiami Kultūros vertybių registre adresu: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search


Parengtas Meškuičių vėjo malūno (15946) individualus apsaugos reglamentas

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad parengtas  Meškuičių vėjo malūno (15946) individualus apsaugos reglamentas. Reglamentas ir jo tvirtinimo aktas yra registruoti Kultūros vertybių registre.

Duomenys skelbiami Kultūros vertybių registre adresu: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search


Parengtas Paliesių dvaro sodybos fragmentų (621; 16058; 31465) Individualus apsaugos reglamentas

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos parengė ir patvirtino Paliesių dvaro sodybos fragmentų (621; 16058; 31465), Paliesių k., Šakynos sen., Individualų apsaugos reglamentą. Dokumentas skelbiamas Kultūros vertybių registre: https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Paliesių dvaro sodybos fragmentų (621; 16058; 31465) Individualus apsaugos reglamentas


Patvirtinti 2020 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planai

Informuojame, kad Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, planuodamas kultūros vertybių apskaitą, Departamento direktoriaus įsakymu, pavedė Departamento teritoriniams skyriams užtikrinti Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektų tekstinių dalių parengimą ir jų pateikimą svarstyti Departamento nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryboms. Taip pat buvo patvirtintas Kultūros paveldo centro 2020 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planas.

Pateikiame susipažinti objektų, kuriems 2020 m. bus rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašus:

 1. Statinių ir vietovių, kuriems 2020 m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai, sąrašas Nr.1.
 2. Vietų, kurioms 2020 m. rengiami Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai, sąrašas Nr.2.
 3. Kilnojamųjų vertybių, kurioms 2020 m. rengiami aprašo projektai, sąrašas Nr.3.
 4. Kultūros vertybių, kurioms 2020 m. rengiama apskaitos dokumentacija, sąrašas Nr.4.

Kultūros paveldo objektams ir vietovėms, išvardintoms Nr. 1–3 sąrašuose, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektus rengia Kultūros paveldo centro specialistai (išsamesnę informaciją apie konkrečių objektų apskaitos dokumentų projektų rengimą bei terminus galite rasti adresu www.kpc.lt).

Kultūros vertybių, pateiktų sąraše Nr. 4, apskaitos dokumentų projektus rengia Kultūros paveldo departamento teritorinių skyrių specialistai (išsamesnę informaciją apie konkrečių objektų apskaitos dokumentų projektų rengimą bei terminus galite rasti konkrečiame teritoriniame skyriuje adresu www.kpd.lt).

Kultūros vertybių sąrašai buvo parengti atsižvelgiant į Kultūros paveldo departamento atliktą savivaldybių, kultūros paveldo objektų valdytojų, asociacijų, bendruomenių, savininkų apklausą.

Planuojant apskaitą yra palikta galimybė kreiptis dėl apskaitos dokumentacijos kultūros vertybėms parengimo papildomai. Tam kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plane yra palikta laisvų vietų, kurios 2020 m. eigoje bus užpildomos atsižvelgiant į piliečių bei institucijų gautus prašymus.

Kultūros vertybių, kurioms bus rengiama apskaitos dokumentacija ir tikslinami duomenys Kultūros vertybių registre 2020 m., sąrašus Departamentas taip pat paskelbė savo internetinėje svetainėje adresu http://www.kpd.lt/news/4474/158/Patvirtintas-2020-m-kulturos-vertvbiu-apskaitos-dokumentu-projektu-rengimo-planas.html.

 KULTŪROS PAVELDO INFORMACIJOS NUORODOS

 • Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (1994 m. gruodžio 22 d., Nr. I-733)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9BC8AEE9D9F8/asr

 • Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos -

http://www.kpd.lt/

 • Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis padalinys -

http://www.kpd.lt/lt/kontaktai

 • Kultūros paveldo centras -

http://www.kpc.lt/

 • Lietuvos kultūros vertybių registras -

https://kvr.kpd.lt/#/

 • Lietuvos kultūros paveldas -

http://www.musupaveldas.lt/lt

 • Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinė sistema

https://www.kpepis.lt/

 

 

Informacija atnaujinta 2020-11-16 11:05