Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Stebėsenos planas

Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos PROGRAMA 2020 metai

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstayme apibrėžta, jog stebėsena (monitoringas) - kultūros paveldo objektų, vietovių periodinis būklės ir jos kitimo stebėjimas, fiksavimas, vertingąsias savybes naikinančių ar žalojančių poveikių vertinimas, apibendrinimas ir prognozavimas. Šiaulių rajono savivaldybėje kultūros paveldo objektų apžiūra bei jų būklės fiksacija atliekama kultūros ministro patvirtinta stebėsenos tvarka. 

Savivaldybės Architektūros ir paveldosaugos skyrius ne rečiau kaip kartą per penkerius metus apžiūri kiekvieną kultūros paveldo objektą ir fiksuoja jo būklę, kaupia su tuo susijusią informaciją ir teikia ją Kultūros paveldo departamentui. Gauta informacija lyginama su ankstesnių apžiūrų metu bei nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotomis būklėmis, analizuojama, kokios priežastys sukėlė kaitą. Tokia kultūros paveldo objekto būklės kitimo fiksacija yra svarbi, nes suteikia galimybę nustatyti objekto būklės kitimo tendencijas bei padeda numatant priemones, kuriomis būtų galima sustabdyti, stabilizuoti ar panaikinti neigiamų poveikių atsiradimą bei plitimą.  

Eil. Nr.

Kultūros vertybės pavadinimas

Unikalus kodas Kultūros vertybių registre

Adresas

1.

Bubių dvaro sodyba:

1)      Rūmai

2)      Arklidė

3)      Grūdų sandėlis

4)      Sarginė

5)      Kumetynas

6)      Kumetynas

7)      Tvartas

8)      Siloso bokštas

9)      Daržinė

10)  Spirito varykla

11)  Spirito saugykla

12)  Ūkinis pastatas

13)  Namas

14)  Lentpjūvė

15)  Kumetynas

16)  Daržinė

17)  Mokykla

18)  Mokytojų namas

19)  Rūsys

604;

24716;

24717;

24718;

24719;

24720;

24721;

24722;

24723;

24724;

24725;

24726;

24727;

24728;

24729;

24730;

24731;

24732;

24733;

24734;

Bubių k., Bubių sen., Šiaulių r.

2.

Kurtuvėnų dvaro sodyba:

1)      Oficina

2)      Dvaro svirnas

3)      Karvidė

4)      Arklidė

5)      Virtuvė

6)      Kalvė

7)      Daržinė

8)      Rūsys

9)      Kumetynas

10)  Kumetynas

11)  Parkas

614; G112K

23386; G112K1

1620; G112K2

23387; G112K3

23388; G112K4

23389; G112K5

23390; G112K6

23391; G112K7

23392; G112K8

23293; G112K9

23394; G112K10

23395;G112K11

Kurtuvėnai, Bubių sen. Šiaulių r.

3.

Mirskiškės buv. dvaro sodyba

617;

Mirskiškės k., Bubių sen., Šiaulių r.

4.

Gilvyčių buv. dvaro sodyba

609;

Gilvyčių k., Bubių sen., Šiaulių r.

5.

Vandens malūnas su technologine įranga

1)      Vandens malūnas

2)      Technologinė įranga

22553; 22553;

22554;

Mirskiškės k., Bubių sen., Šiaulių r.

6.

Vandens malūnas su technologine įranga:

1)      Vandens malūnas

2)      Technologinė įranga

21977; S84K

2155; S84K1

21978; S84K2

Dengtilčio k., Bubių sen., Šiaulių r.

7.

Vėjo malūnas

2322; S37

Biržių k., Gruzdžių sen., Šiaulių r.

8.

Mažeikių vėjo malūnas

1618; AtV626

Mažeikių k., Gruzdžių sen., Šiaulių r.

9.

Vaistinė

2320; S411

Gruzdžiai, Gruzdžių sen., Šiaulių r.

10.

Varpinė

2321; S496

Liepų g., 1, Šiupylių k., Gruzdžių sen., Šiaulių r.

11.

Buvusi klebonija

2318; IP1276At

Gruzdžiai, Gruzdžių sen., Šiaulių r.

12.

Buv. klebonijos klėtis

2319; IP1277At

Gruzdžiai, Gruzdžių sen., Šiaulių r.

13.

Sodyba, Rašytojo Albino Vaitkaus – Mariaus Katiliškio (1914-1980) gimtinė:

1)      Namas

2)      Ūkinis pastatas

16605; G91K

23231; G91K1

23232; G91K2

Gruzdžiai, Gruzdžių sen., Šiaulių r.

14.

Gruzdžių dvaro sodyba:

1)      Arklidė

2)      Vandens bokštas su maniežu

3)      Kumetynas

4)      Tvartas

5)      Daržinė

6)      Oficina

7)      Ledainė

8)      Pieninė

9)      Ūkinis pastatas

10)  Sandėlis

11)  Garinis malūnas su džiovykla

12)  Rūmai

13)  Ekonomo namas

14)  Kumetynas

15)  Sandėlis

16)  Svirnas

17)  Pastatas

18)  Karvidė

19)  Kiaulidė

20)  Karietinė

21)  Arklidė

22)  Vežiminė

23)  Tvartas

24)  Ūkinis pastatas

25)  Namas

26)  Parkas

611;G111K

23361; G111K1

233362; G111K2

23363; G111K3

23364; G111K4

23365; G111K5

23366;G111K6

23367; G111K7

23368; G111K8

15990; G111K9

23369; G111K10

23370; G111K11

23371; G111K12

23372; G111K13

23373; G111K14

23374; G111K15

23375; G111K16

23376; G111K17

23377;G111K18

23378;G111K19

23379; G111K20

23380; G111K21

23381; G111K22

23382; G111K23

23384; G111K24

23384; G111K25

23385; G111K26

Gruzdžiai, Gruzdžių sen., Šiaulių r.

15.

Buvusio dvaro pirties pastatas

2714; IP1691At

Kairiai, Kairių sen., Šiaulių r.

16.

Karčemos pastatas

337; LA20807

Kairiai, Kairių sen., Šiaulių r.

17.

Varputėnų dvaro sodyba:

1)      Rūmai

2)      Kumetynas

3)      Tvartas

4)      Sandėlis

5)      Kumetynas

6)      Tvartas

7)      Parkas

627;

23396;

23397;

23398;

23399;

23400;

23401;

23402;

Varputėnų k., Kuršėnų kaim. sen., Šiaulių r.

18.

Kuršėnų dvaro sodyba:

1)      Rūmai

2)      Oficina

3)      Karvidė

4)      Arklidė

5)      Kumetynas

6)      Kumetynas

7)      Parkas

16057;

613

31144

31145

31146

31147

31148

31149

Ventos g. 7, Kuršėnai, Šiaulių r.

19.

Namas

11191; IV593

J. Basanavičiaus g. 5, Kuršėnai, Šiaulių r.

20.

Naisių buv. dvaro sodybos fragmentai

618; IP697

Naisių k., Meškuičių sen., Šiaulių r.

21.

Kapinių koplyčios ir vartų kompleksas:

1)      Kapinių koplyčia

2)      Vartai

1621; G188K

23673; G188K1

23674; G188K2

Sereikių k., Meškuičių sen., Šiaulių r.

22.

Geležinkelio tiltas

26981; S744

Taučių k., Raudėnų sen., Šiaulių r.

23

Paežerių buv. dvaro sodybos fragmentai

620; IP699At

Paežerių k., Raudėnų sen., Šiaulių r.

24.

Mikutaičių kapinių koplyčia, vad. Šakynos

22047; S492

Mikutaičių k., Šakynos sen., Šiaulių r.

25.

Žarėnų vėjo malūnas

16060; AtV1090

Žarėnų k., Šakynos sen., Šiaulių r.

26.

Paliesių buv. dvaro sodybos fragmentai

621; AtV1088

Paliesių k., Šakynos sen., Šiaulių r.

Informacija atnaujinta 2020-08-27 15:42