Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Socialinių paslaugų centras

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Adresas  J. Basanavičiaus g. 7, LT-81156 Kuršėnai,  Šiaulių rajonas

Darbo laikas

Pirmadienis – ketvirtadienis

8.00 - 17.00

Penktadienis

8.00 - 15.45

Pietų pertrauka

12.00 – 12.45

Pareigos

Vardas ir pavardė

Kontaktai

Direktorė

Danguolė Kraskauskienė

Tel. (8 41)  59 66 84

mob. 8 617 53247

El. p. danguole.kraskauskiene@siauliuraj.lt

Socialinio darbo organizatorė  

Lina

Šiukšterienė

Tel. (8 41)  59 66 84,

mob. 8 682 27205

El. p. lina.siuksteriene@siauliuraj.lt

Vyr. buhalterė   

Raimonda Kukarskienė

Tel. (8 41) 596684

El. p. raimonda.kukarskiene@siauliuraj.lt

Vyriausioji socialinė darbuotoja

Birutė

Orentienė

Tel. (8 41) 58 14 99

 mob. 8 629 74 704

 El. p. birute.orentiene@siauliuraj.lt

Socialinių paslaugų tikslas – įgyvendinti socialinių paslaugų strategiją, kuria siekiama sudaryti žmonėms palankias, saugias, orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, užtikrinančias savarankiškumo išsaugojimą, skatinančias integruotis į visuomenę.

                      Įstaiga paslaugas teikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493, Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, 2019 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. A1-290 Socialinių paslaugų katalogo redakcija, bei kitais norminiais teisės aktais.

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE TEIKIAMOS PASLAUGOS

Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Bendrųjų socialinių paslaugų tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Bendrosios socialinės paslaugos teikiamos socialinių paslaugų įstaigose, asmens namuose ir kitose vietose, kur organizuojamas socialinių paslaugų teikimas. Paslaugų teikimo trukmė/dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.

Bendrosios socialinės paslaugos:

 • informavimas;
 • konsultavimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • sociokultūrinės paslaugos;
 • aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis;
 • transporto organizavimas.

Paslaugos gavėjai:

 • darbingo amžiaus neįgalūs;
 • sulaukę pensijinio amžiaus.

Specialiosios socialinės paslaugos:

 Specialiosios socialinės paslaugos yra visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka.

Socialinė priežiūra teikiama socialinių paslaugų įstaigose ar asmens namuose.

Paslaugų teikimo trukmė/dažnumas priklauso nuo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio.

Socialinės priežiūros paslaugos:

 • pagalba į namus;
 • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas.

Paslaugų gavėjai:

 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • šeimos, patyrusios riziką;
 • kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

ATVEJO VADYBININKAI 

                      Atvejo vadybininkas telkia pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant pagalbą vaikui ir (ar) šeimai; organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdžius, koordinuoja pagalbos plano įgyvendinimą, vertina pagalbos plano poveikį vaikui ir (ar) šeimai, jo rezultatyvumą, efektyvumą; koordinuoja socialinių darbuotojų darbui su šeimomis veiklą.

Paslaugos gavėjai:

 • Socialinę riziką patiriančios šeimos, kurios augina nepilnamečius vaikus ir yra atsidūrusios krizinėje situacijoje (patyrusios smurtą, netektis, skyrybas šeimoje ir kt.).

Atvejo vadybininko pavardė

Paslaugos teikimo teritorija

Edita Zdanienė

mob. 8 682 72541

el. p. edita.zdaniene@siauliuraj.lt

Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Šakynos, Meškuičių ir Kairių seniūnijos

Kristina Skėrienė,

mob. 8 612 77080

el. p. kristina.skeriene@siauliuraj.lt

Ginkūnų, Gruzdžių, Kužių seniūnijos

Danutė Brazienė

mob. 861239969

el. p. danute.braziene@siauliuraj.lt.

Kuršėnų miesto seniūnija

Sonata Daukintienė,

mob. 680 46 147

el. p. sonata.daukintiene@siauliuraj.lt

Bubių, Kužių, Raudėnų ir Kuršėnų kaimiškoji seniūnijos

SOCIALINIAI DARBUOTOJAI DARBUI SU ŠEIMOMIS

                      Socialinis darbuotojas dirba tiesioginį socialinį darbą su šeimomis ir vaikas, teikia šeimoms ir vaikams bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas šeimos namuose.

Paslaugos gavėjai:

 • Socialinę riziką patiriančios šeimos, kurios augina nepilnamečius vaikus ir yra atsidūrusios krizinėje situacijoje (patyrusios smurtą, netektis, skyrybas šeimoje ir kt.).

Socialinio darbuotojo pavardė

Paslaugos teikimo teritorija

Kristina Beržinienė
(vaiko priežiūros atostogose) kristina.berziniene@siauliuraj.lt

Deimantė Kriaučiūnaitė

mob. 8 658 00 338

deimante.kriauciunaite@siauliuraj.lt

Bubių seniūnija

Lina Mitrijeva

mob.  865800509

lina.mitrijeva@siauliuraj.lt

Kužių seniūnija

Aušra Pranckuvienė

mob. 8 658 00 560

ausra.pranckuviene@siauliuraj.lt

Šakynos seniūnija

Simona Kontenienė

mob. 8 611 51 294

simona.konteniene@siauliuraj.lt

Ginkūnų seniūnija

Silvija Morkevičienė

mob. 8 694 92 803

silvija.morkeviciene@siauliuraj.lt

Kuršėnų kaimiškoji seniūnija

Karolina Kirtiklė

mob. 8 658 00 503

karolina.kirtikle@siauliuraj.lt

Meškuičių seniūnija

Zinaida Baltramaitienė

mob. 8 600 43 863 (asmeninis)

zinaida.baltramaitiene@siauliuraj.lt

Šiaulių kaimiškoji seniūnija

Sonata Leščinskienė

mob. 8 682 02 994

sonata.lescinskiene@siauliuraj.lt

Gruzdžių seniūnija

Kristina Šiukšterytė

mob. 8 658 00 775

kristina.siuksteryte@siauliuraj.lt

Kuršėnų miesto seniūnija

Raimonda Tamašauskaitė

mob. 8 682 56 536

raimonda.tamasauskaite@siauliuraj.lt 

Kuršėnų miesto seniūnija

Eglė Ermanienė

mob. 8 612 00 875

egle.ermaniene@siauliuraj.lt

Kuršėnų miesto seniūnija

Laima Virginienė

mob. 8 612 58 405

laima.virginiene@siauliuraj.lt

Kuršėnų miesto seniūnija

Irena Šumbarauskaitė

mob. 8 612 27 864 (asmeninis)
irena.sumbarauskaite@siauliuraj.lt

Raudėnų seniūnija, Kuršėnų kaimiškoji seniūnija

Ausma Taurinskienė

mob. 8 658 00 511

ausma.taurinskiene@siauliuraj.lt

Kairių seniūnija

PAGALBA Į NAMUS

                      Pagalba į namus – asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Paslaugų gavėjai:

 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

Lankomosios priežiūros darbuotojo  pavardė

Paslaugos teikimo teritorija

Diana Tamašauskienė

Kuršėnų miesto seniūnija

Virginija Kaupienė

Kuršėnų miesto seniūnija

Virginija Luinienė

Kuršėnų miesto seniūnija

Ona Birutė Kazlauskienė

Kuršėnų miesto seniūnija

Danutė Dargevičienė

Kuršėnų miesto seniūnija

Aldona Zakarienė

Kuršėnų kaimiškoji seniūnija

Dalia Kudrevičienė

Kuršėnų kaimiškoji seniūnija

Irena Urbonavičienė

Bubių seniūnija, Kurtuvėnai

Gražina Pikelienė

Bubių seniūnija, Bazilionai

Saulė Kreimerienė

Šakynos seniūnija

Laimutė Balcerienė

Gruzdžių seniūnija

Nijolė Petravičienė

Gruzdžių seniūnija

Vaida Paulauskienė

Šiaulių k. sen., Kužių sen., Pakapės sen.

Lina Garnienė

Raudėnų seniūnija

Birutė Šopienė

Kairių seniūnija

Ilona Jankauskienė

Ginkūnų seniūnija

INTEGRALI PAGALBA Į NAMUS ŠIAULIŲ RAJONE

                      Integralios pagalbos tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, užtikrinti tinkamą socialinės globos ir slaugos paslaugų organizavimą ir teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene.

Integralios pagalbos į namus gavėjai:

 • Suaugę darbingo amžiaus asmenys su negalia, kuriems nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
 • Senatvės pensijos amžių sukakę asmenys su sunkia negalia, kuriems nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Darbuotojo pavardė

Pareigos

Genovaitė Dovydaitienė

Bendrosios praktikos slaugytoja

Vilma Kavanauskienė

Kineziterapeutė/masažuotoja

Dalia Kulevičienė

Socialinio darbuotojo padėjėja

Kristina Stirbė

Socialinio darbuotojo padėjėja (vaiko priežiūros atostogos)

Regina Pikturnienė

Socialinio darbuotojo padėjėja

Rita Dzindzelėtienė

Socialinio darbuotojo padėjėja

Airida Viliušytė

Slaugytojos padėjėja

Laura Liunienė

Slaugytojos padėjėja

Gitana Baltrušaitienė

Slaugytojos padėjėja

Roma Ananjevienė

Slaugytojos padėjėja

ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGA ŠIAULIŲ RAJONE

                      Asmeninio asistento paslauga – namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui teikiama pagalba, padedanti įgalinti asmenį būti savarankišką ir užtikrinti svarbiausias asmens gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judumas/mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka).

Paslaugos gavėjai:

 • Asmenys nuo 16 metų iki pensijinio amžiaus, kuriems nustatytas neįgalumo arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organai) ir kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Darbuotojo pavardė

Paslaugos teikimo teritorija

Agnė Leonienė

Gruzdžių seniūnija

Daina Kulevičienė

Kuršėnų miesto seniūnija

Kuršėnų kaimiškoji seniūnija

Gražina Šiopienė

Kuršėnų miesto seniūnija

Kuršėnų kaimiškoji seniūnija

Tatjana Jonutienė

Meškuičių seniūnija

Kristijonas Koskus

Kairių seniūnija

Ilona Jankauskienė

Kairių seniūnija

Ilona Jankauskienė

Ginkūnų seniūnija

 BĮ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

Pirkimai, kurių vertė >= 10 000 Eur be PVM neatliekami naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos(CPO)  paslaugomis

Pirkimo pavadinimas

Pirkimo būdas

Sprendimas nepirkti per CPO

Lengvasis automobilis

Mažos vertės pirkimas (skelbiamas)

Prekės nėra CPO kataloge

 METINIS VEIKLOS PLANAS 2020 METAMS

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATAI

INTEGRALIOS PAGALBOS (DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS IR SLAUGOS) ASMENS NAMUOSE PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS, NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR SUDARYTAS PIRKIMO SUTARTIS

INTEGRALI PAGALBA Į NAMUS ŠIAULIŲ RAJONE 

INTEGRALI PAGALBA Į NAMUS ŠIAULIŲ RAJONE (2017-04-25)

INTEGRALI PAGALBA Į NAMUS ŠIAULIŲ RAJONE (2017-11-16)

SPRENDIMAS „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ 

MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠAS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS  

SPECIALIOSIOS PASKIRTIES TRANSPORTO PASLAUGŲ ĮKAINIO NUSTATYMO IR SPECIALIOSIOS PASKIRTIES TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO BEI MOKĖJIMO UŽ ŠIAS PASLAUGAS TVARKOS APRAŠAS T-323 (2010-12-16)

T-251 (2011-09-15)

T-31 (2013-02-21)

T-267 (2014-10-30)

T-267 (2014-10-30) 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2011 M. VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2010 M. VEIKLOS ATASKAITA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO 2009 M. VEIKLOS ATASKAITA

Informacija atnaujinta 2020-08-27 14:11