Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Rengiami dokumentai

INFORMACIJA APIE PARENGTO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO PAKARTOTINĄ VIEŠINIMĄ (Šiaulių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planas)

2021-09-17 Dalintis

Informuojame, kad parengtas Šiaulių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planas (specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – inžinerinės infrastruktūros vystymo planas).

Specialiojo plano rengimo pagrindas: Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 3 d. sprendimas Nr. T-271 „Dėl Vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano koregavimo Šiaulių rajone patvirtinimo“.

Planavimo organizatorius: Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai, tel. (8 41) 596 655 (655), el. p. direktorius@siauliuraj.lt.

Plano rengėjas: UAB „Daugėla“, A. Smetonos 8-2, 01115 Vilnius, tel./faks. (8 5) 273 3385, el. p. daugela@daugela.lt, interneto svetainės adresas: www.daugela.lt.

Planavimo tikslai: nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eigą, eiliškumą) ir finansavimą, siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas.

Planavimo uždaviniai: nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aglomeracijos teritorijos ribas; numatyti geriamojo vandens ir nuotekų sistemų plėtrai reikalingas teritorijas; numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas; numatyti (pagal poreikį) pagrįstas konkrečias vietas žemę paimti visuomenės poreikiams; numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus; nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas; patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekėjo teritorijas.

Planuojama teritorija: Šiaulių rajono savivaldybės teritorija.

Pasiūlymų teikimo ir susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: parengto specialiojo plano sprendiniai (brėžiniai ir aiškinamasis raštas) viešinami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS), interneto svetainės adresas https://www.tpdris.lt, specialiojo plano numeris TPDRIS sistemoje: S-RJ-91-20-78 (ieškoti TPDRIS interneto svetainės rubrikoje „Planuojamų teritorijų paieška“ arba „Rengiami TP dokumentai“).

Išsamesnė informacija teikiama Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriuje, Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai, Kontaktiniai asmenys: Vilija Vaičekauskienė tel. (8 41)  596649, el. p. vilija.vaicekauskiene@siauliuraj.lt, Jovita Rūkienė tel. (8 41)  500016, el. p. jovita.rukiene@siauliuraj.lt

Susipažinti su parengtu specialiojo teritorijų planavimo dokumentu skiriama 10 darbo dienų, t. y. nuo 2021 metų rugsėjo 17 d. iki 2021 metų rugsėjo 30 d.

Pasiūlymus dėl specialiojo plano galima teikti planavimo organizatoriui raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ar TPDRIS sistemoje iki specialiojo plano viešinimo pabaigos, t. y. iki rugsėjo 30 d.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių bus išnagrinėti ir raštu atsakoma pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.

Informacija atnaujinta 2021-09-17 09:58