Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Rengiami dokumentai

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ - KEITIMĄ (kad. Nr. 9120/0007:0072 Rasos g. 118, Žuvininkų k., Ginkūnų sen., Šiaulių raj. sav.)

2021-10-04 Dalintis

                       Informuojame, apie rengiamą detaliojo plano „Žemės sklypo (kad. Nr. 9120/0007:0072 Rasos g. 118, Žuvininkų k., Ginkūnų sen., Šiaulių raj. sav., patvirtinto Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. A-699(3.1) „Dėl detaliojo plano Žuvininkų kaime tvirtinimo“, koregavimas - (geriamo vandens tiekimo būdo ir vietos) – keitimas.

                        Planavimo tikslai: Vadovaujantis Kompleksinio teritorijų  planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis 2014-01-02, Nr.D1-8 (suvestinė redakcija 2021-07-01), p.318.3, pakeisti Rasos g. 118, Žuvininkų k., Ginkūnų sen., Šiaulių raj. sav., geriamo vandens tiekimo būdo ir vietos keitimas sklype.

Planavimo  uždaviniai:

Atsižvelgiant į planavimo tikslus :

  1. geriamo vandens tiekimo būdo ir vietos keitimas.

Planavimo organizatorius: Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius (Vilniaus g.263,Šiauliai, tel.(8 41) 596655, el.paštas: direktorius@siauliuraj.lt

Planavimo iniciatorius: Privatus asmuo.

Plano rengėjas: UAB ”Dvarytis”, buveinės adresas -   Tilžės g. 156-208, Šiauliai, tel. 8 698 28810, el.paštas (r.murza@gmail.com)

 Informacija teikiama : apie planavimo eigą ir darbų programa teikiama plano rengėjo patalpose.

Sprendinių viešinimas numatomas  nuo 2021-10-06 iki  2021-10-20, ne mažiau 10 darbo dienų Šiaulių rajono savivaldybės skelbimų lentoje Vilniaus g. 263, Šiauliai, Šiaulių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.siauliuraj.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt ir plano rengėjo patalpose -  Tilžės g. 156-208, Šiauliuose.

Dokumentas rengiamas supaprastinta koreguojamų detaliųjų planų viešinimo procedūrų tvarka.

Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu, bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos.

ĮSAKYMAS

 

 

Informacija atnaujinta 2021-11-12 14:37