Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje komisija

Sudaryta

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2016 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. A-628 (Pakeitimas 2018 m. spalio 11d. įsakymas A-1385)

Nuolatinė komisija Šiaulių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų, viešųjų įstaigų ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vadovų veiklos stebėsenai Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo įgyvendinimo srityje vykdyti

Pirmininkė – Ersida Medžiūnienė, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja.

Pirmininko pavaduotoja – Eugenija Kančauskaitė, Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė.

Nariai:

Audronė Birutienė, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vedėja;

Jonas Kiriliauskas, Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas;

Aldona Laukienė, Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė;

Jurgita Mickūnė, Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėja;

Inga Rimgailienė, Savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja;

Irena Simanauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja;

Kristina Steponavičienė, Architektūros ir paveldosaugos skyriaus Paveldosaugos ir turizmo poskyrio vedėja;

Judita Šertvytienė, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja;

Tomas Vaitkus, Kultūros skyriaus vedėjas.