Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos specialisto socialiniam darbui (kodas 263516) (terminuota darbo sutartis)

Šiaulių rajono savivaldybės administracija skelbia atranką į Kuršėnų kaimiškosios seniūnijos specialisto socialiniam darbui (kodas 263516) (terminuota darbo sutartis iki darbuotojos nėštumo, gimdymo atostogų pabaigos) pareigas.

Pareigybės lygis –A2. Pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio intervalas – 6 – 11,6.

Specialūs reikalavimai pretendentui:

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą;

1.2. turi būti įgijęs socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų  programą,  ar socialinės apsaugos  ir  darbo   ministro nustatyta  tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei  veiklai pasirengti skirtus mokymus;

1.3. žinoti teisės aktus, reglamentuojančius socialinį darbą, socialinių paslaugų ir paramos teikimą bei socialinio darbuotojo etikos kodeksą, dokumentų valdymo bei dokumentų rengimo taisykles;

1.4. gebėti pažinti žmogų, jį supančią aplinką, tiksliai vertinti žmogaus socialinę situaciją;

1.5. sugebėti organizuoti socialinį darbą ir socialinių paslaugų teikimą;

1.6. gebėti analizuoti pagalbos poveikio šeimai (asmeniui) veiksmingumą;

1.7. mokėti kaupti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

1.8. gerbti savo klientą, būti empatišku, suprasti kiekvieną žmogų ir stengtis jam padėti;

1.9. mokėti dirbti tekstų tvarkymo, elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterinėmis programomis.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (kopijas);
  3. gyvenimo aprašymą (pretendento siunčiamas gyvenimo aprašymas gali būti pasirašytas elektroniniu parašu arba turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (pavyzdžiui, PDF formatu);

Atrankos paskelbimo data – 2021 m. spalio 27 d.  

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo – iki 2021 m. lapkričio 10 d.  

Dokumentų pateikimo būdas: per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu  https://pm.vataras.lt  

Išsamesnė informacija tel. (8 41 ) 596 651, el. p. kadrai@siauliuraj.lt

Skelbimo Nr. 74509

Jūratė  Janušauskienė

Teisės ir personalo administravimo skyriaus

vyriausioji specialistė

tel. (8 41) 596 651

el. p. kadrai@siauliuraj.lt

Informacija atnaujinta 2021-10-28 10:55