2019 m. rugsėjo 15 d., sekmadienis
Spausdinti puslapio vidurį
2011 m. veiklos ataskaita
 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS

KOMISIJA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybai

2011 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJOS VEIKLOS

ATASKAITA

2012-03-29

Šiauliai

  Vykdydama Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-365 patvirtintų Šiaulių rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos veiklos nuostatų 18 punktą, komisija kartą per metus ne vėliau kaip iki einamų metų gegužės 1 dienos teikia Savivaldybės tarybai ataskaitą apie Komisijos veiklą.

  Korupcijos prevencijos komisija 2011 metais rinkosi į 7 posėdžius.

  Iki 2011 m. balandžio 12 d. dirbo ir suorganizavo 2  posėdžius 2007 -2011 metų kadencijai sudaryta Korupcijos prevencijos komisija, kurios pirmininku buvo Arūnas Grubliauskis.

  Komisija inicijavo pasitikėjimo telefono numerio pakartotinį skelbimą spaudoje, internete, išklausė Korupcijos prevencijos pasitikėjimo telefonu gautas žinutes, priėmė dėl jų sprendimus, teikė Savivaldybės tarybai savo veiklos ataskaitą. 

  2011 m. birželio  16 d. patvirtinta 2011-2015 metų VII šaukimo Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikotarpiui Korupcijos prevencijos komisija iš 7 narių. Komisijos pirmininku paskirtas Savivaldybės tarybos narys Alfredas Jonuška, pirmininko pavaduotoju - Savivaldybės tarybos narys Martynas Rusteika, nariais - Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Vitalija Lisinskienė, Juridinio skyriaus vedėja Rasa Mitkienė, Savivaldybės tarybos narė Ingrida Venciuvienė.

  Naujai sudaryta komisija rinkosi į 5 posėdžius.

  2011 m. rugsėjo 15 d. posėdyje svarstytas Šiaulių rajono savivaldybės teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašas (sprendimo projektas Nr. TSP-247), pateikti pasiūlymai, kuriems pritarta ir svarstant klausimą Savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 15 d. posėdyje.

  Komisija nuolat tikrino Gyventojų pasiūlymų, atsiliepimų ir skundų dėžutę bei išklausė pasitikėjimo telefonų gautas žinutes.

  Komisija svarstė ir pateikė Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai 2011-09-03 išvadą Nr. S-2485(8.17) dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės.

Komisija 2011 m. rugsėjo 26 d. posėdyje inicijavo dienraštyje „Šiaulių kraštas" 2011 m. rugsėjo 20 d. išspausdintame straipsnyje  „Provincijos oligarchai ima milijonus" pateiktų faktų tyrimą. Šiam tyrimui atlikti prašė Turto valdymo skyriaus Viešųjų pirkimų pateikti informaciją (2002-2011 m. laikotarpis). Komisija tyrimą tęsė 2012 metais.

Komisija taip pat gilinosi į 2011 m. rugsėjo 15 d. Savivaldybės taryboje svarstytą klausimą dėl leidžiamo privatizuoti (parduoti) Savivaldybės vieno kambario buto bendrabučio dviejų kambarių bute Nr. 513, adresu: Šiaulių r. sav., Kuršėnai, Ventos g. 75A, su bendro naudojimo patalpomis ir nevisiškai aiškią situaciją, kodėl leidžiama privatizuoti.

Prašyta Turto valdymo skyriaus vedėjo Alfredo Budrio pateikti paaiškinimą dėl Savivaldybės vieno kambario buto bendrabučio dviejų kambarių bute Nr. 513, adresu: Šiaulių r. sav., Kuršėnai, Ventos g. 75A, su bendro naudojimo patalpomis privatizavimo (pardavimo).

Susipažinus su pateikta informacija, išklausytas ir Turto valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto Vyto Astrausko paaiškinimas dėl šio klausimo, kad vieną kambarį, Ventos g. 75A, Kuršėnų mieste,  (iš dviejų bendrabučio kambarių su bendro naudojimo koridoriumi ir tualetu), buvo įsigijusi iš privataus asmens, o ne iš Savivaldybės. Kitas kambarėlis buvo savivaldybės. Motyvai, kodėl kambarėlį siūlyta privatizuoti išdėstyti Turto valdymo skyriaus vedėjo Alfredo Budrio 2011-10-17 tarnybiniame pranešime Nr. TV2-17(16.79).

  2011 m. gruodžio 2 d. Savivaldybės administracijoje įvyko Korupcijos prevencijos komisijos posėdis-diskusija Jame dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo narė, Antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotoja Agnė Bilotaitė, Korupcijos prevencijos komisijos nariai, Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto viešojo administravimo specialybės studentai. Seimo narė Agnė Bilotaitė diskusijoje kėlė klausimą, kas tikrai yra korupcija ir ar žmonės ją teisingai supranta. Ji patikino, kad Komisijos turi būti kaip sarginis šuo ir esant kokiems nors įtarimams ar neaiškumams, reaguoti, kreiptis, pavyzdžiui, į Specialiųjų tyrimų tarnybą, Vyriausiąją tarnybinę etikos komisiją. Ji teigė, kad norint pasiekti gerų rezultatų, reikia labai daug dirbti. „Aš nuoširdžiai džiaugiuosi, nes, kas anksčiau buvo nepajudinama, dabar keliama į viešumą. Žmonės mato apsivalymą ir tai yra labai gerai" - atviravo Seimo narė. 

Posėdyje buvo kalbama apie gyventojų abejingumą. Nors yra suteikta galimybė nemokamai paskambinti ir pranešti apie korupcijos atvejus, o seniūnijose yra dėžutės, skirtos pranešimams, žmonių susidomėjimas - mažas, rajono gyventojai - abejingi.

Posėdyje taip pat diskutuota apie nelegalų lobizmą Seime, apie bujojantį nepotizmą valstybinėse institucijose. Į diskusijas buvo įtrauktos ir Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto viešojo administravimo specialybės trečio kurso studentės. Merginos Šiaulių rajono miesteliuose planavo apklausti daugiau nei šimtą žmonių ir išsiaiškinti, ką jie mano apie korupciją Šiaulių rajono savivaldybėje. 

Korupcijos prevencijos komisijos nariai vieningai nutarė, kad tokios diskusijos - labai reikalingos.

Komisijos pirmininkas      Alfredas Jonuška

 

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2012-05-02 09:53:32 Atgal