2019 m. birželio 26 d., trečiadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Administravimo grupė Kužių vid.

Europos sąjunga Švietimo ir mokslo ministerija Šiaulių raj. savivaldybė

KURKIME ATEITĮ DRAUGE!


Projekto administravimo ir priežiūros užtikrinimo grupė.

Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas, projekto bei statybos darbų ir energetikos ūkio stebėsenos sutarčių vadovas

Danutė Jasulevičienė, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus Programų ir investicijų paieškos poskyrio vyriausioji specialistė, laikinai einanti tarnybos vedėjo pareigas, asmuo, atsakingas už projekto priežiūrą bei projekto įgyvendinimo ataskaitų rengimo organizavimą, kontaktavimą su Viešąja įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra;

Ingrida Klupšaitė, Administracijos buhalterijos vedėja, projekto vyriausioji buhalterė, audito sutarties vadovė ir darbo sutarčių projekto darbuotojams sudarymo organizatorė;

Vytautas Breikštas, Turto valdymo skyriaus pastatų priežiūros poskyrio vyriausiasis inžinierius - projekto statybos darbų sutarties vadovo asistentas projekto techninei priežiūrai (inžinerinės komunikacijos), statinio statybos techninis prižiūrėtojas

Eduardas Bivainis, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus Programų ir investicijų paieškos poskyrio vyresnysis specialistas – projekto vadovo asistentas raštvedybos organizavimui, kontrolei ir bylų tvarkymui;

Feliksas Kačka, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas - projekto statybos darbų sutarties vadovo asistentas projekto techninei priežiūrai (bendrastatybiniai darbai), statinio statybos techninis prižiūrėtojas;

Reda Liutkuvienė, Kužių vidurinės mokyklos direktorės pavaduotoja ūkio reikalams, projekto partnerio atstovė - projekto statybos darbų ir energetikos ūkio stebėsenos sutarčių vadovo asistentė;

Laima Lungienė, informacijos tarnybos vedėja - projekto vadovo asistentas projekto ir paramos programos viešinimui, visuomenės informavimui ir projekto viešinimo plano vykdymui, sutarčių su reklamos agentūra bei leidybos įmone, vadovė;

Vaida Markauskienė, Švietimo paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja, laikinai einanti direktoriaus pareigas, projekto partnerio atstovė - projekto statybos darbų ir energetikos ūkio stebėsenos sutarčių vadovo asistentė;

Roma Meinoriutė, Kužių vidurinės mokyklos direktorė - projekto vadovo ir asmens, atsakingo už projekto priežiūrą, asistentas ryšiams su partneriais, visuomenės informavimo ir viešinimo plano vykdymo organizavimui;

Jurgita Mickūnaitė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė - projekto vadovo asistentė teisės klausimais;

Valentas Plukas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas - projekto vadovo asistentas viešiesiems paslaugų, prekių, darbų pirkimams

(Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. A-1030 ,, Dėl administracijos direktoriaus 2005 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. A-754 „Dėl projekto administravimo ir priežiūros užtikrinimo grupės sudarymo ir grupės darbo reglamento tvirtinimo“ keitimo“)

Alfredas Budrys, Turto valdymo skyriaus vedėjas, projekto bei statybos darbų ir energetikos ūkio stebėsenos sutarčių vadovas

Danutė Jasulevičienė, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus Programų ir investicijų paieškos tarnybos     vyriausioji specialistė, laikinai einanti tarnybos vedėjo pareigas, asmuo, atsakingas už projekto priežiūrą bei projekto įgyvendinimo ataskaitų rengimo organizavimą, kontaktavimą su Viešąja įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra;

Ingrida Klupšaitė, Administracijos  buhalterijos vedėja, projekto vyriausioji buhalterė, audito sutarties vadovė ir darbo sutarčių projekto darbuotojams sudarymo organizatorė;

Vytautas Breikštas, Turto valdymo skyriaus pastatų priežiūros poskyrio vyriausiasis inžinierius - projekto statybos darbų sutarties vadovo asistentas projekto techninei priežiūrai (inžinerinės komunikacijos), statinio statybos techninis prižiūrėtojas

Violeta Bučinskytė, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė – projekto vadovo asistentas raštvedybos organizavimui, kontrolei ir bylų tvarkymui;

Feliksas Kačka, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas - projekto statybos darbų sutarties vadovo asistentas projekto techninei priežiūrai (bendrastatybiniai darbai), statinio statybos techninis prižiūrėtojas;

Reda Liutkuvienė, Kužių vidurinės mokyklos direktorės pavaduotoja ūkio reikalams, projekto partnerio atstovė - projekto statybos darbų ir energetikos ūkio stebėsenos sutarčių vadovo asistentė;

Laima Lungienė, informacijos tarnybos vedėja - projekto vadovo asistentas projekto ir paramos programos viešinimui, visuomenės informavimui ir projekto viešinimo plano vykdymui, sutarčių su reklamos agentūra bei leidybos įmone, vadovė;

Vaida Markauskienė, Švietimo paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja, laikinai einanti direktoriaus pareigas, projekto partnerio atstovė - projekto statybos darbų ir energetikos ūkio stebėsenos sutarčių vadovo asistentė;

Roma Meinoriutė, Kužių vidurinės mokyklos direktorė - projekto vadovo ir asmens, atsakingo už projekto priežiūrą, asistentas ryšiams su partneriais, visuomenės informavimo ir viešinimo plano vykdymo organizavimui;

Jurgita Mickūnaitė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė - projekto vadovo asistentė teisės klausimais;

Valentas Plukas, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas - projekto vadovo asistentas viešiesiems paslaugų, prekių, darbų pirkimams

 (Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. A-754  „Dėl projekto administravimo ir priežiūros užtikrinimo grupės sudarymo ir grupės darbo reglamento  tvirtinimo“)

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2006-12-27 10:39:17 Atgal