2019 m. rugsėjo 16 d., pirmadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Aktualijos
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA PROJEKTO „KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI“ (TOLIAU – PROJEKTAS) PARTNERIŲ ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGOMS ORGANIZUOTI IR TEIKTI ATRANKOS KONKURSĄ

Projekto partnerių atranka vykdoma vadovaujantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto‚ Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416‚ Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. A1-364 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“.

Plačiau
SKELBIAMAS KONKURSAS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS METŲ KRAŠTOTYRININKO PREMIJAI GAUTI

Siekiant skatinti Šiaulių rajono kraštotyrininkų veiklą, ugdyti kūrybiškumą, rengiant kraštotyros darbus, ekspedicijas, parodas, kuriant ir puoselėjant visuomeninius muziejus, plėtojant liaudies tradicijas, kviečiame teikti paraiškas Šiaulių rajono savivaldybės Metų kraštotyrininko premijai gauti.

Plačiau
SKELBIAMI ŠIAULIŲ REGIONO STASIO ANGLICKIO IR VYTAUTO VITKAUSKO PREMIJŲ KONKURSAI

Šiaulių rajono savivaldybė kviečia regiono moksleivius bei jų mokytojus dalyvauti Stasio Anglickio ir Vytauto Vitkausko premijų konkursuose.

Stasio Anglickio premijos tikslas – skatinti Šiaulių regiono mokinių kūrybiškumą ir išsaugoti bei puoselėti poeto ir mokytojo Stasio Anglickio atminimą.

Premija skiriama kasmet Šiaulių regiono jauniesiems mokyklinio amžiaus poetams už brandžiausius poezijos kūrinius.

Plačiau
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ PRIIMA PARAIŠKAS SOCIALINIAMS BUTAMS PIRKTI
Plačiau
KVIETIMAS Į DVIRAČIŲ ŽYGĮ

Plačiau
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ KVIEČIA TAPTI SPORTO PROJEKTŲ VERTINIMO EKSPERTAIS

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2019 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. T2-181 patvirtino Sporto projektų finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto tvarkos aprašą, Sporto projektų vertinimo ekspertų atrankos aprašą ir Sporto projektų vertinimo ekspertų darbo reglamentą. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Sporto ir kūno kultūros skyrius (toliau – Sporto skyrius) siekia atnaujinti sporto projektų vertinimo ekspertų sąrašą ir kviečia teikti kandidatūras tapti sporto projektų ekspertais.

Plačiau
NUOLAIDŲ PAKETAS GAUSIOMS IR NEĮGALIUS VAIKUS PRIŽIŪRINČIOMS ŠEIMOMS

Plačiau
KVIEČIAME Į NEMOKAMUS MOKYMUS

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakultetas, lyderis apskaitos ir finansų specialistų ruošime, įgyvendina projektą “Žemės ūkio apskaitos, finansų ir melioracijos kompetencijų tobulinimas siekiant žemės ūkio verslo subjektų veiklos efektyvumo ir konkurencingumo didinimo” (Nr. 14PM-KK-18-1-03441-PR001) ir kviečia ūkininkus, jų partnerius, ūkio darbuotojus; kitus fizinius ar juridinius asmenis, užsiimančius žemės, maisto ir miškų ūkio veikla; kaimo vietovėse ūkine veikla užsiimančius žemės valdytojus, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių darbuotojus bei amatininkus į organizuojamus rugsėjo mėnesį nemokamus mokymus pagal šias vykdomas mokymų programas:

Plačiau
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO 2020 METAMS PROJEKTO

Informuojame, kad Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. A-1148 sudaryta Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų plano 2020 metams rengimo grupė (toliau – grupė). Grupė pradėjo rengti Šiaulių rajono savivaldybės socialinių paslaugų plano 2020 metams projektą (toliau – Paslaugų planas).

Plačiau
DĖL ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ

Informuojame, kad nuo 2019-09-01 Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse bei atliekų priėmimo punktuose nebus priimamos žaliosios atliekos.

Plačiau