2019 m. lapkričio 15 d., penktadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Aktualijos

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATAS

 

  Šiaulių rajonas - tai didžiausias Šiaulių apskrities rajonas, glaudžiu žiedu juosiantis Šiaurės Lietuvos sostine vadinamą Šiaulių miestą. Jo plotas – 1908 kvadratinių kilometrų ir sudaro 2,8 proc. Lietuvos teritorijos. Šiaulių rajonas ribojasi su visais Šiaulių apskrities rajonais.

     Šiaulių rajone gyvena apie 44 tūkstančius gyventojų. Vienintelis rajono miestas – Kuršėnai, dar vadinamas puodžių ir senųjų amatų sostine. Apie 12 tūkstančių žmonių gyvena Kuršėnų mieste ir apie 32  –  kaimiškose seniūnijose. Didesni Šiaulių rajono miesteliai: Gruzdžiai, Meškuičiai, Kužiai, Kairiai, Šakyna, Kurtuvėnai, Bazilionai. Stambesnės gyvenvietės: Ginkūnai, Aukštelkė, Bubiai, Raudėnai, Verbūnai, Naisiai, Bridai. Rajono teritorija suskirstyta į 11 seniūnijų, kuriose yra 579 kaimai.

          Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariatas (toliau – Šiaulių rajono policijos komisariatas), yra įsikūręs Šiaulių mieste, Purienų g. 48. Policijos komisariate yra įsteigtos 77 pareigybės, sudarytos iš 73 – statutinių valstybės tarnautojų ir  4 – darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. Viešosios policijos skyriaus padaliniai - Prevencijos poskyrio Kuršėnų policijos nuovada ir Operatyvaus valdymo grupė (budėtojų padalinys) yra įsikūrę Kuršėnuose, J. Basanavičiaus g. 7. Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio nuotolinės darbo vietos yra įsikūrusios didesniuose rajono miesteliuose - Gruzdžiuose, Kairiuose, Meškuičiuose, Kužiuose ir Bubiuose. Šiaulių rajono policijai vadovauja vyresnysis komisaras Ričardas Šiumberevičius.

  Šiaulių rajono policijos komisariato misija Šiaulių rajone užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės saugumą, saugoti ir gerbti asmens teises ir laisves, pagal kompetenciją formuoti saugią aplinką ir vykdyti veiksmingą nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, atskleidimą ir tyrimą.

  Šiaulių rajono policijos komisariatas glaudžiai bendradarbiauja su vietos savivalda. Šiaulių rajono savivaldybė finansuoja policijos komisariato parengtos ilgalaikės prevencinės programos „Nusikalstamumo prevencija Šiaulių rajone“ įgyvendinimą, o tai padeda policijos komisariato pareigūnams pasiekti geresnių rezultatų, mažinant nusikalstamumą Šiaulių rajone ir skatinant visuomenės aktyvumą, pilietiškumą, bendradarbiavimą su policijos ir savivaldos darbuotojais nusikalstamumo ir teisės pažeidimų prevencijos srityje. Pareigūnams formuoti saugią gyvenamosios vietos aplinką, užtikrinti viešąją tvarką ir žmonių saugumą padeda bendruomenės, policijos rėmėjai, jaunieji policijos rėmėjai ir Lietuvos šaulių sąjungos nariai.

  Šiaulių rajono policijos metraštyje ir  istorijoje paminėti policijos darbuotojai, kurie žuvo vykdydami savo tiesiogines tarnybines pareigas: 1993 metų kovo 6 dieną – vyr. policininkas Arvydas Milašauskas, 1995 metų rugsėjo 25 dieną – policininkas Tomas Naumovas.

   Šiaulių rajono policijos svarbiausi tikslai -  formuoti saugią aplinką, kartu su rajono valstybinėmis institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis, įgyvendinti veiksmingą nusikaltimų kontrolės ir prevencijos politiką, bendradarbiauti su bendruomenėmis, didinti visuomenės pasitikėjimą policija.

 

 

 

 

POLICIJOS RĖMĖJAS

 

Policijos rėmėjas - tai Lietuvos Respublikos pilietis ,savanoriškai padedantis policijai vykdyti jos uždavinius. Policijos rėmėjai talkina policijai užtikrinant konstitucines žmonių teises ir laisves, padeda užtikrinti viešąją tvarką, visuomenės rimtį per kultūrines, pramogines, sporto šventes.

       2013 m. Šiaulių rajono policijos komisariate dirbo 69 policijos rėmėjai (iš jų 5 šauliai), kurių uždavinys – talkinti policijai, užtikrinti konstitucines žmogaus teises ir laisves, palaikyti viešąją tvarką, visuomenės rimtį ir teisėtvarką, kartu su pareigūnais vykdyti nusikaltimų bei kitų teisės pažeidimų prevenciją.

  Prižiūrimoje teritorijoje, pasitelkiant policijos rėmėjus, šaulius per 2013 m. I pusmetį buvo organizuoti 64 reidai: 44 pagal vykdomus prevencinių priemonių planus ir 20 – pagal viešosios tvarkos, žmonių ir eismo saugumo užtikrinimo planus bei priemones. Policijos rėmėjai, šauliai dalyvavo prevencinėse priemonėse: „Reagavimo į incidentus užtikrinant Rusijos Federacijos piliečių tranzitą per Lietuvos Respublikos teritoriją ir nelegalios migracijos į Europos Sąjungą kontrolės tvarkos“, „Dėl teisės pažeidimų, susijusių su nelegalia prekių apyvarta, nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų ekonomikai, verslo tvarkai ir finansų sistemai suaktyvinimo“, „Vieša vieta“, „ Elektroninė erdvė: pavojai ir atsakomybė“

  Dviejuose atvejuose policijos rėmėjai dalyvavo atskleidžiant nusikalstamas veikas pagal LR BK 259 str. Policijos rėmėjai dalyvavo išaiškinant 2 nusikalstamas veikas pagal LR BK 201 str. Vykdant teisės pažeidimų prevenciją buvo pasitelkiami ir policijos rėmėjų automobiliai.

  Per 2013 m. I pusmetį policijos rėmėjai, padėdami Šiaulių rajono policijos komisariato pareigūnams, išdirbo 291 valandą.

  Siekiant išlaikyti policijos rėmėjų tobulinimosi procesą ir vykdant policijos rėmėjų įstatymo bendrąsias nuostatas, 2013 m. balandžio 17 - 18 dienomis Šiaulių rajono policijos komisariate buvo organizuojami policijos rėmėjų mokymai, kuriuose dalyvavo ir asmenys norintys tapti policijos rėmėjais. Mokytis susirinko patys aktyviausieji, rimtai ir atsakingai žiūrintys į policijos rėmėjų veiklą. Policijos veikloje taikomos administracinės praktikos naujoves pristatė  Viešosios policijos pareigūnai, o kriminalistai supažindino su būtinosios ginties, įteisintos baudžiamojoje teisėje, naujovėmis. Personalo skyriaus darbuotojai surengė mokymus apie savigyną, pademonstravo vaizdinę medžiagą. Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijos specialistės mokė praktinės pirmosios pagalbos. Po mokymų ir žinių patikrinimo įteikti rėmėjams skirti informaciniai – metodiniai leidiniai. 

 

JAUNŲJŲ POLICIJOS RĖMĖJŲ JUDĖJIMAS

  

  Šiaulių rajono policijos komisariato prižiūrimoje teritorijoje veikia 7 jaunųjų policijos rėmėjų būreliai: Drąsučių, Ginkūnų, Šakynos, Bazilionų, Meškuičių, Šilėnų mokyklose, Kuršėnų vaikų globos namuose. Juos lanko 98 nariai. Rajone veikia 2 jaunųjų šaulių būreliai – Kuršėnuose ir Gruzdžiuose, kuriuose yra 17 narių.

     2013 m. kovo 19 dieną Šiaulių rajono policijos Prevencijos poskyrio pareigūnai susitiko su jaunaisiais policijos rėmėjais, kurių gretas pareiškė norą papildyti dar trys nauji nariai. Susitikimo metu pareigūnai naujokams įteikė jaunojo policijos rėmėjo pažymėjimus, priminė administracinę atsakomybę, diskutavo apie patyčias ir kaip jų išvengti, žiūrėjo filmą „Tu prieš mane“. Į mokyklas kartu su pareigūnais atvykusi Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto studentė Toma Butavičiūtė vyresniems mokiniams papasakojo ir pateikė vaizdinę medžiagą apie organizuojamas studijas Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakultete, galimybes įsidarbinti, atsakė į studijuoti besiruošiančių jaunuolių klausimus. 

  2013 m. birželio mėn. 6 - 7 dienomis Kurtuvėnų regioninio parko Padubysio rekreacinės zonos Dengtilčio stovyklavietėje vyko Šiaulių apskrities jaunųjų policijos rėmėjų sąskrydis. Ši šventė tapo gražia tradicija ir yra organizuojama kasmet. Sąskrydžio organizatoriai – Šiaulių rajono policijos komisariato pareigūnai šį renginį skyrė vaikų (jaunųjų policijos rėmėjų būrelių nariams bei vaikams, kurių elgesiu domisi policija) užimtumui organizuoti, jų savarankiškumui, kūrybiškumui ugdyti bei pažintinei veiklai plėtoti. Sąskrydyje dalyvavo apie 220 moksleivių iš 14 jaunųjų policijos rėmėjų būrelių – Šiaulių, Joniškio, Pakruojo, Radviliškio, Raseinių rajonų bei Šiaulių miesto. Svečių teisėmis pakviesta  Kelmės rajono jaunųjų policijos rėmėjų komanda. 

 

  2013 m. birželio mėn. Šiaulių rajono policijos komisariato prižiūrimoje teritorijoje įsteigtas dar vienas jaunųjų policijos rėmėjų būrelis, kurio gretas papildė 7 Kuršėnų vaikų globos namų nauji nariai. Ši iniciatyvių jaunų žmonių grupė policijai talkins vykdant nepilnamečių nusikaltimų ir teisės pažeidimų prevenciją. Naujiesiems policijos rėmėjams pažymėjimai iškilmingai įteikti Šiaulių apskrities jaunųjų policijos rėmėjų sąskrydyje. Šiaulių rajono policijos komisariato prižiūrimoje teritorijoje veikia 7 jaunųjų policijos rėmėjų būreliai: Drąsučių, Ginkūnų, Šakynos, Bazilionų, Meškuičių, Šilėnų mokyklose, Kuršėnų vaikų globos namuose. Juos lanko 98 nariai. Rajone veikia 2 jaunųjų šaulių būreliai – Kuršėnuose ir Gruzdžiuose, kuriuose yra 17 narių. 

 

   Jei Jus domina policijos rėmėjų veikla, judėjimas „Jaunieji policijos rėmėjai”, kreipkitės į Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio viršininkę Vitą Mickūnienę, tel. 841 397844, el. p. vita.mickuniene@policija.lt ir vyriausiąją specialistę Aušrą Sirtautienę, tel. 841 397886, el. p.  ausra.sirtautiene@policija.lt

 

 

VIEŠOSIOS IR KRIMINALINĖS POLICIJOS PAREIGŪNAI ATSAKINGI ŠIAULIŲ RAJONO MOKYMO IR UGDYMO ĮSTAIGOSE, VYKDANT TEISĖS PAŽEIDIMŲ, NARKOMANIJOS, SMURTO IR SAUGAUS EISMO PREVENCIJĄ JOSE 

Kuršėnų L.Ivinskio gimnazijoje – Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio Kuršėnų policijos nuovados  tyrėjas Marius Vileikis (tel. 8 982 65783);

Meškuičių gimnazijoje – Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio tyrėjas Gintautas Staškus (tel. 8 682 48665);

Gruzdžių gimnazijoje – Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio tyrėjas Alys Jonkus (tel. 8 682 65797);

Bazilionų vidurinėje mokykloje – Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio vyresnysis tyrėjas Rolandas Makauskas (tel.8 619 69380);

Pavenčių vidurinėje mokykloje – Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio Kuršėnų policijos nuovados  tyrėja Irma Šatkauskienė (tel. 8 615 94250);

Kužių vidurinėje mokykloje – Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio vyriausiasis tyrėjas Valerijus Sauliūnas (tel. 8 615 94253);

Kuršėnų Daugėlių pagrindinėje mokykloje – Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio Kuršėnų policijos nuovados tyrėjas Vaidotas Tamošaitis (tel. 8 652 16332);  

Aukštelkės pagrindinėje mokykloje – Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio vyresnysis specialistas Egidijus Jankauskis (tel. 8 615 94112);

Bubių pagrindinėje mokykloje - Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio vyriausiasis tyrėjas Arūnas Čepauskas (tel. 8 615 94238);

Dirvonėnų pagrindinėje mokykloje – Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio Kuršėnų policijos nuovados  tyrėjas Darius Mažonavičius (tel. 8 682 65781);

Drąsučių pagrindinėje mokykloje – Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio Kuršėnų policijos nuovados tyrėjas Andrius Saliamonavičius (tel. 8 682 65753);

Gilvyčių pagrindinėje mokykloje - Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus tyrėjas Povilas Mišeikis (tel.8 41 397887);

Ginkūnų S.Vl. Zubovų pagrindinėje mokykloje - Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio vyriausioji specialistė Aušra Sirtautienė (tel. 8 612 77977);

Kairių pagrindinėje mokykloje - Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio tyrėjas Arūnas Renusas (tel. 8 615 94253);

Kuršėnų S. Anglickio pagrindinėje mokykloje - Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio specialistė Aida Tarasevičienė (tel. 8 615 94086);

Naisių pagrindinėje mokykloje - Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio tyrėja Danutė Jakubkienė (tel. 8 682 65819);

Pakapės pagrindinėje mokykloje - Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio tyrėja Akvilė Šimkutė (tel. 8 671 31921);

Raudėnų pagrindinėje mokykloje - Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio Kuršėnų policijos nuovados tyrėjas Darius Mažonavičius (tel. 8 682 65781);

Šakynos pagrindinėje mokykloje - Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus tyrėjas Darius Grigaitis (tel. 8 41 397887);

Šilėnų pagrindinėje mokykloje - Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus tyrėjas Gintautas Trinkūnas (tel. 8 41 397859);

Verbūnų pagrindinėje mokykloje - Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio vyriausiasis tyrėjas Valerijus Sauliūnas (tel. 8 615 94162);

Voveriškių pagrindinėje mokykloje - Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio vyriausiasis tyrėjas Valerijus Sauliūnas (tel. 8 615 94162 );

Žarėnų pagrindinėje mokykloje - Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus vyresnysis tyrėjas Mindaugas Stočkus (tel. 8 41 397859);

Kurtuvėnų pradinėje mokykloje - Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus tyrėja Rasa Ulvydienė (tel. 8 41 397893);

Gruzdžių vaikų socializacijos centre - Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio tyrėjas Alys Jonkus (tel. 8 682 65797);

Kuršėnų vaikų globos namuose – Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio specialistė Aida Tarasevičienė (tel. 8 615 94086);

Kuršėnų politechnikos mokykloje - Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio Kuršėnų policijos nuovados tyrėjas Vaidotas Tamošaitis  (tel. 8 652 16332).

    Pastaba:   Priskirti Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio Kuršėnų policijos nuovados,  Prevencijos poskyrio ir Kriminalinės policijos skyriaus tyrėjai inicijuoja susitikimus su mokymo ar ugdymo įstaigos administracija. Susitikimų metu aptaria mokymo įstaigoje kylančias problemas, kitus neigiamus veiksnius, sąlygojančius ar galinčius sąlygoti smurtą prieš vaikus ir tarp jų. Atkreipia mokyklų ar ugdymo įstaigų administracijų, pedagogų, socialinių pedagogų dėmesį į būtinumą bendrauti su policijos pareigūnais bendrais vaikų nusikalstamumo, narkomanijos ir saugaus eismo prevencijos klausimais, užkardant smurto tarp atskirų vaikų ar jų grupių, atvejus.  

 

 

VISUOMENINĖ TARYBA

Tai prie Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato visuomeniniais pagrindais veikianti visuomeninė institucija (toliau - visuomeninė taryba). Visuomeninės tarybos sprendimai yra patariamojo, rekomendacinio pobūdžio.

Visuomeninės tarybos tikslas - svarstyti svarbiausias Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato bei vietos bendruomenės bendradarbiavimo, kuriant saugią aplinką Šiaulių rajono savivaldybei priskirtose teritorijose, kryptis ir formas.

Visuomeninė taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymu, kitais Lietuvos respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Vidaus reikalų ministerijos ir Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos teisės aktais tarptautinėmis sutartimis bei kitais teisės aktais ir Visuomeninės tarybos prie Šiaulių rajono policijos komisariato veiklos nuostatais. 

 

VISUOMENINĖS TARYBOS SUDĖTIS

Pirmininkas: 

Alfonsas Urbonavičius – Kuršėnų politechnikos mokyklos vyr. profesijos mokytojas;

 Nariai:

1. Jolanta Baškienė – Meškuičių seniūnijos seniūnė;

2. Vilija Kvasienė – Ginkūnų seniūnijos seniūnė;

3. Tomas Reinys – Meškuičių Šv. Vyskupo Stanislovo parapijos klebonas;

4. Rasa Paulauskienė – Šiaulių r. savivaldybės administracijos, Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

5. Rasa Riškuvienė – Bridų bendruomenės pirmininkė;

6. Romualdas Bučnis – Ginkūnų bendruomenės narys;

7. Saulius Mickus – Šiaulių rajono savivaldybės kontrolierius;

Sekretorius:

Aušra Sirtautienė – Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio vyriausioji specialistė.

_______________________________

 

 

SAUGI KAIMYNYSTĖ ŠIAULIŲ RAJONE 

PADĖK KAIMYNUI, PADĖSI SAU

  

  Geri kaimynai - tarsi gyvenimo dovana, apie kurią dažnai lyg ir pamirštame. Artimiau susipažinę, pasikalbėję, pabendravę, įgyjame ne tik gerų draugų, bet ir padedame vieni kitiems saugiau gyventi. Saugiai žmogus jausis tik tada, kai nebus abejingas ir pats aktyviai įsijungs į kovą su nusikalstamumu.

 8 darbai, kuriuos Jūs ir Jūsų kaimynai gali padaryti, kad gyventumėte saugiai:

 1. Susipažinkite su savo kaimynais. Pasikeiskite telefono numeriais, kad esant reikalui galėtumėte nesunkiai juos surasti.

2. Susiraskite Jūsų teritoriją prižiūrinčio apylinkės inspektoriaus telefono numerį ir susitarkite dėl susitikimo.

3. Pasirašykite saugios kaimynystės sutartį, kurią pasiūlys pareigūnas.

4. Siekdami padidinti namo (kiemo) saugumą, kartu su kaimynais aptarkite ir sudarykite priemonių planą, kurį norėtumėte įgyvendinti kartu su policijos bei seniūnijos darbuotojais, ir jiems jį pateikite.

5. Skatinkite savo kaimynus nebūti abejingus kreiptis į policiją pamačius nusikaltimą ar kitą teisės pažeidimą, pasirūpinkite, kad jaunimas jūsų gyvenamojoje teritorijoje turėtų kuo užsiimti.

6. Išvalykite savo kaimyniją! Į šią veiklą įtraukite visus – vaikus, paauglius, pagyvenusius žmones. Grafitai, šiukšlės, apgriuvę pastatai, apleisti automobiliai praneša potencialiems nusikaltėliams, kad jūs nesirūpinate savo gyvenamosios aplinkos saugumu, sudarote sąlygas kilti nusikaltimams. Kreipkitės į seniūną ar tam tikrą savivaldybės padalinį, prašydami jų pagalbos išspręsti šias problemas.

7. Suderinkite su kaimynais, parinkite vietą ir pakabinkite stendą su saugios kaimynystės ženklu. Jis informuos potencialius nusikaltėlius, kad namą ir kiemą saugo vieningi ir budrūs kaimynai.

8. Pasikonsultuokite su policijos, seniūnijos ar draudimo specialistais apie priemones, padėsiančias padidinti gyvenamosios aplinkos saugumą ir inicijuokite jų įgyvendinimą.

Atminkite, kad vieningi ir budrūs kaimynai gyvena saugiai.

Kurkite saugios kaimynystės grupes!

     Vykdant prevencinę priemonę „Saugią aplinką kurkime kartu“, Šiaulių rajono policijos komisariato aptarnaujamoje teritorijoje šiuo metu veikia 25 saugios kaimynystės grupių, kuriose yra apie 3200 aktyvių narių. Vien per 2013 m. birželio mėn. Šiaulių rajono prižiūrimoje teritorijoje įkurtos net trys saugios kaimynystės grupės: Raudėnų kaimo bendruomenės, Šakynos kaimo bendruomenės ir  Kuršėnų miesto Ventos gatvės 71 a namo gyventojų. Policijos statistika rodo, kad įkurtų saugios kaimynystės grupių nariai yra daug dėmesingesni savo aplinkai ir jų gyvenamojoje aplinkoje vykstantiems teisės pažeidimams. Gyventojai nuolat prižiūri ir puoselėja savo aplinką, sutvarkytos ir rakinamos laiptinių durys, laiptinėse, kiemuose ir privačių namų teritorijose įrengtas apšvietimas, gyventojai aktyviau stebėdami savo aplinką, telefonu policijai praneša apie galimus teisės pažeidimus ir nusikaltimus, apie jų gyvenamojoje aplinkoje pasirodžiusius įtartinus asmenis. Kuriant saugios aplinkos bendrijas, aktyviai dalyvauja ir Prevencijos poskyrio pareigūnai, kurie nuolat susitinka su gyventojais, papasakoja apie bendrą kriminogeninę situaciją Šiaulių rajone, pataria kaip reikėtų elgtis, pastebėjus, kad įvyko vagystė, kokių teisėtų veiksmų imtis, siekiant nutraukti daromą nusikaltimą. Prie visų įkurtų saugios kaimynystės grupių įvažiavimų, kaip prevencinė priemonė, pakabinti reklaminiai skydai „Šioje kaimo bendruomenėje (gyvenvietėje) veikia saugios kaimynystės grupė“.

 

  2013 m. vasario 23 dieną Šiaulių rajone, Bridų kaimelio parke, vyko jau tradicija tapusi „Saugios kaimynystės“ grupių žiemos šventė. Renginio organizatoriai - Šiaulių rajono policijos komisariato Prevencijos poskyrio pareigūnai ir Bridų kaimo bendruomenė teigia, kad šios šventės tikslas - skatinti bendradarbiavimą tarp kaimo bendruomenių, saugios kaimynystės grupių, jaunųjų policijos rėmėjų bei policijos pareigūnų. Į šventę susirinko bendruomenės iš Aukštelkės, Vijolių, Bridų. Gyventojai aktyviai dalyvavo įvairiuose sportiniuose žaidimuose. Jėgas išbandė ir patys policijos pareigūnai. Renginio dalyvius linksmino visiems jau puikiai žinomas policijos draugas - šunelis Amsis. Šventei įsibėgėjus, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato kinologai pademonstravo savo tarnybinių šunelių išmonę, patruliai kvietė prieiti prie prevencinio autobusiuko „Ginti, saugoti, padėti“ apžiūrėti ir išbandyti policijoje naudojamą įrangą. Šiaulių apskrities vyriausiame policijos komisariate praktiką atliekanti studentė dalino lankstinukus, atšvaitus bei knygeles vaikučiams. Sušalusius ir išalkusius gyventojus Lietuvos šauliai vaišino kareiviška koše bei karšta arbata, mažiausieji šildėsi prie laužo.  Po atrakcijų lauke visi svečiai buvo pakviesti į Bridų kultūros centrą, kuriame savo dainomis ir šypsenomis šildė iš Kuršėnų atkeliavusi šiuolaikinės muzikos grupė „Intro“. Po koncerto įteiktos padėkos ir apdovanojimai aktyviausiems saugių kaimynysčių grupių nariams.

  2013 m. balandžio 26 dieną Šiaulių rajono policijos komisariato Prevencijos poskyrio  pareigūnai lankėsi Bridų kaimo bendruomenės surengtame prevenciniame renginyje „Saugūs Jūs, kai saugūs mes“. Renginio metu policijos pareigūnai dar kartą priminė apie patyčias ir jų sprendimo būdus, apie saugų elgesį keliuose, apie aktualiausią šiandienos problemą - narkotikus, administracinę atsakomybę. Renginio pabaigoje visi žiūrėjo filmus apie patyčias, apie saugų eismą keliuose.

  Vykdydami policinę kompleksinę priemonę „Vieša vieta“, gegužės – birželio mėnesiais Šiaulių rajono policijos komisariato pareigūnai vykdė daiktų žymėjimo nuo vagystės akcijas. Gyventojai noriai naudojosi šia nemokamai teikiama paslauga ir viso buvo pažymėti 77 dviračiai ir 17 mobiliųjų telefonų.

 

 

 

ŠIAULIŲ RAJONE ĮKURTOS SAUGIOS KAIMYNYSTĖS GRUPĖS

 

Eil.

Nr.

Saugios kaimynystės duomenys

Teritoriją prižiūrintis apylinkės inspektorius

1.

Sodininkų bendrija ,,Šilojai“

Šiaulių r. PK vyresnysis tyrėjas

Rolandas Makauskas,

tel. 388 840

2.

Sodininkų bendrija ,,Vyšnia“

Šiaulių r. PK vyresnysis tyrėjas

Rolandas Makauskas,

tel. 388 840

3.

Kurtuvėnų kaimo bendruomenė

Šiaulių r. PK vyresnysis tyrėjas

Rolandas Makauskas,

tel. 388 840

4.

Aukštelkės kaimo bendruomenė ,,Aukštarūžė“

Šiaulių r. PK vyresnysis tyrėjas

Rolandas Makauskas,

tel. 388 840

5.

Sodininkų bendrija ,,Jovaras“

Šiaulių r. PK vyresnysis tyrėjas

Rolandas Makauskas,

tel. 388 840

6.

Gergždelių kaimo bendruomenė

Šiaulių r. PK Kuršėnų policijos nuovados tyrėjas

Andrius Saliamonavičius,

tel. 383 225

7.

Kuršėnų miesto V.Kudirkos g. 22 gyventojai

Šiaulių r. PK Kuršėnų policijos nuovados tyrėjas

Marius Vileikis,

tel. 383 223

8.

Kuršėnų miesto Šiaulių gatvės gyventojai

Šiaulių r. PK Kuršėnų policijos nuovados tyrėja

Irma Šatkauskienė,

tel. 383 224

9.

Kuršėnų miesto Pušyno gatvės gyventojai

Šiaulių r. PK Kuršėnų policijos nuovados tyrėjas

Vaidas Tamošaitis,

tel. 383 230

10.

Ginkūnų sodininkų bendrija

Šiaulių r. PK tyrėjai

Gintautas Staškus,

Danutė Jakubkienė,

tel. 370 583

11.

Šiupylių kaimo bendruomenė

Šiaulių r. PK tyrėjas

Alys Jonkus,

tel. 372 341

12.

Noreikių kaimo bendruomenė

Šiaulių r. PK vyriausiasis tyrėjas

Valerijus Sauliūnas,

tel.375 231

13.

Lukšių kaimo bendruomenė

Šiaulių r. PK vyriausiasis tyrėjas

Valerijus Sauliūnas,

tel. 375 231

14.

Žadžiūnų kaimo bendruomenė

Šiaulių r. PK tyrėjas

Arūnas Renusas

tel. 374 600

15.

Bridų kaimo bendruomenė

Šiaulių r. PK tyrėjas

Arūnas Čepauskas

tel. 375 231

16.

Ginkūnų kaimo bendruomenė

Šiaulių r. PK tyrėjai

Gintautas Staškus,

Danutė Jakubkienė,

tel. 370 583

17.

Meškuičių kaimo bendruomenė

Šiaulių r. PK tyrėjai

Gintautas Staškus,

Danutė Jakubkienė,

tel. 370 583

18.

Bubių kaimo bendruomenė

,,Bubių eglė“

Šiaulių r. PK vyresnysis tyrėjas

Rolandas Makauskas,

tel. 388 840

19.

Bubių kaimo bendruomenė

Šiaulių r. PK vyresnysis tyrėjas

Rolandas Makauskas,

tel. 388 840

20.

Kairių kaimo bendruomenė

Šiaulių r. PK tyrėjas

Arūnas Renusas,

tel. 374 600

21.

Naisių kaimo bendruomenė

Šiaulių r. PK tyrėjai

Gintautas Staškus,

Danutė Jakubkienė,

tel. 370 583

22.

Vijolių kaimo bendruomenė

Šiaulių r. PK vyriausiasis tyrėjas

Valerijus Sauliūnas,

tel. 375 231

23.

Raudėnų kaimo bendruomenė

Šiaulių r. PK Kuršėnų policijos nuovados tyrėjas

Darius Mažonavičius,

tel. 383 213

24.

 

Kuršėnų miesto Ventos gatvės 71 A namo gyventojai

Šiaulių r. PK Kuršėnų policijos nuovados tyrėja

Irma Šatkauskienė,

tel. 383 224

25.

 

Šakynos kaimo bendruomenė

Šiaulių r. PK tyrėjas

Alys Jonkus,

tel. 372 341

        Prašome namų bendrijų pirmininkų, seniūnų, kaimų seniūnaičių, bendruomenių vadovų, dvasininkų skleisti informaciją apie saugią kaimynystę, aktyviau prisidėti, organizuojant šią veiklą ir kviestis apylinkės inspektorius į organizuojamus gyventojų susirinkimus. Policija pasirengusi bendradarbiauti su visuomene. Bendrų pastangų dėka gyvensime saugiau, atviriau ir pozityviau, išsiugdysime pagarbą vieni kitiems.

Kontaktinė informacija apie Kuršėnų PN ir kitas nuotolines darbo vietas kaimuose:

J. Basanavičiaus g. 7, LT-81156 Kuršėnai,  Šiaulių r.

Tel. (8 ~ 41) 58 50 02

Vilties g. 1, LT-80265 Kužiai, Šiaulių r.

Tel. (8 ~ 41) 37 52 31

Plento g. 2, LT-80114 Kairiai‚ Šiaulių r.

Tel. (8 ~ 41) 37 46 00

J. Basanavičiaus g. 1A, LT-81443 Meškuičiai‚ Šiaulių r.

Tel.: (8 ~ 41) 39 78 42, (8 ~ 41) 37 05 83

Dubysos g. 6, LT-80201 Bubiai, Šiaulių r

Tel. (8 ~ 41) 38 88 40

Dariaus ir Girėno g. 6, LT-81479 Gruzdžiai‚ Šiaulių r.

Tel. (8 ~ 41) 37 23 41

Bendrasis pagalbos telefonas 112

Šiaulių apskrities VPK Šiaulių r. PK pasitikėjimo telefonas (8-41) 54 44 45

     Smulkesnę informaciją teikia Šiaulių apskrities VPK Šiaulių rajono PK Prevencijos poskyrio vyriausioji specialistė A.Sirtautienė telef. 397886, el.p. ausra.sirtautiene@policija.lt.

 

 

 

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2013-10-23 15:17:01 Atgal