2019 m. gegužės 19 d., sekmadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Naujienos
ASOCIACIJOS „ŠIAULIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2018 m. balandžio 25 d. sušauktas Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ visuotinis narių susirinkimas, kuriame dalyvavo 42 nariai ir administracijos darbuotojai. Pirmininkas Povilas Zaveckas pristatė asociacijos strategijos įgyvendinimo eigą ir VVG veiklos ataskaitą už 2017 metus, informuodamas, kad VVG sudėtyje yra 61 narys.

Per 2017 m. buvo surengti penki VVG valdybos posėdžiai, suorganizuoti keturi viešinamieji renginiai, VVG pirmininkas ir valdybos nariai koordinavo ir analizavo strategijos įgyvendinimo eigą, kartu su VVG darbuotojais organizavo valdybos posėdžius. Įgyvendindami strategiją įgyvendinimo plane numatytus veiksmus VVG nariai, darbuotojai dalyvavo Šiaulių apskrities regiono organizuotuose susitikimuose, vietos veiklos grupių tinklo ir tarptautiniuose renginiuose bei Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros organizuotuose priemonėse.

P. Zaveckas apžvelgė vykdytus ir vykdomus kvietimus teikti vietos projektų paraiškas pagal „Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategiją“. I kvietimas teikti vietos projektus buvo vykdomas nuo 2017-06-15 iki 2017-07-13 pagal priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“. Paraiškas pateikė šeši pareiškėjai: Asociacija „Gegužių kaimo bendruomenė“, Šiaulių r. Aukštelkės mokykla, VšĮ „Naisių vasaros teatras“, Asociacija „Verbūnų bendruomenė“, Asociacija „Vijolių kaimo bendruomenė“ ir Asociacija „Kurtuvėnų bendruomenė“. Po visų vertinimų skirtos lėšos šiems vietos projektams įgyvendinti: Asociacija „Vijolių kaimo bendruomenė“, VšĮ „Naisių vasaros teatras“, Šiaulių r. Aukštelkės mokykla ir Asociacija „Gegužių kaimo bendruomenė“. Bendra tvirtinama paramos suma – 47457,59 Eur. II kvietimas teikti vietos projektus buvo vykdomas nuo 2017-11-20 iki 2018-01-11 pagal priemonės veiklos sritį „ Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“. Paraiškas pateikė šeši pareiškėjai: MB „Pipirica“, Mantas Kažukolovas, UAB „Ecohouse“, UAB „Instreita“, Gintautas Mačiūnas ir UAB „Šiaurės banga“. Atlikus vietos projekto preliminarų išlaidų tinkamumo vertinimą teigiamai įvertintos keturios paraiškos: UAB „Šiaurės banga“, MB „Pipirica“, UAB „Ecohouse“ ir Mantas Kažukolovas. Bendra vertinimo metu nustatyta preliminari tinkamų finansuoti išlaidų suma – 267483,50 Eur. III kvietimas teikti vietos projektus buvo vykdomas nuo 2018-01-15 iki 2018-02-17 pagal priemonės veiklos sritį „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis“. Paraiškų nesulaukta. IV kvietimas teikti vietos projektus buvo vykdomas nuo 2018-02-19 iki 2018-03-22 pagal priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“. Paraiškas pateikė septyni pareiškėjai: Asociacija „Verbūnų bendruomenė“, Šiaulių rajono savivaldybės administracija, Bazilionų miestelio bendruomenė, Asociacija „Naisių bendruomenė“, Viešoji įstaiga Aukštelkės neformaliojo ugdymo akademija, VO „Meškuičių bendruomenė“ ir Asociacija „Kurtuvėnų bendruomenė“. Bendra prašoma paramos suma – 68791,94 Eur. V kvietimas teikti vietos projektus vykdomas nuo 2017-04-23 iki 2018-05-24 pagal priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“.

Finansininkė Kristina Burke – Žilinskienė pateikė finansinę ataskaitą už 2017 metus. Revizinės komisijos narė Emilija Rimeikienė supažindino su revizinės komisijos ataskaita.

Susirinkime išrinkta šios sudėties nauja Šiaulių rajono vietos veiklos grupės valdyba: Algis Mačiulis, Ineta Navickaitė, Jolanda Rudavičienė, Vismantas Anglickas, Gediminas Karalius, Audrius Kundrotas, Judita Pališaitė, Vidutė Meižienė, Rita Cecervovė, Giedrius Jakubėnas, Algimantas Lacis ir Deimantė Radžvilė. Šie asmenys atstovauja skirtingus sektorius t. y. vietos valdžią, verslą ir pilietinę visuomenę.

Taip pat susirinkime išrinkti nauji revizinės komisijos nariai: A. Petravičienė, I. Šverienė ir E. Rimeikienė.

Susirinkimo metu buvo aptarti aktualūs einamieji klausimai.

Pagal pateiktą medžiagą

parengė Zigmas Ripinskis

 

Twitter Facebook

Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam


Spausdinimo versija Atgal