2019 m. rugsėjo 15 d., sekmadienis
Spausdinti puslapio vidurį
ATLIKTAS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCINĖS APLINKOS SOCIOLOGINIS TYRIMAS

2017 m. lapkričio mėnesį Šiaulių rajono savivaldybės administracija atliko Šiaulių rajono savivaldybės antikorupcinės aplinkos sociologinį tyrimą, kurio tikslas – nustatyti Šiaulių rajono gyventojų, savivaldybės institucijų, įstaigų valstybės tarnautojų bei darbuotojų požiūrį į korupciją, korupcinę patirtį, korupcijos paplitimą ir labiausiai korupcijos paveiktas sritis Šiaulių rajono savivaldybės administracijos veikloje. Tyrimą atliko Šiaulių universiteto Viešojo administravimo katedros darbuotojai.

Savivaldybės administracijos struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių, savivaldybės biudžetinių įstaigų ir įmonių vadovų 2017 m. gruodžio 4 d. pasitarime Šiaulių universiteto Viešojo administravimo katedros lektorė Rita Toleikienė pristatė atlikto tyrimo rezultatus.

Šiam tyrimui atlikti buvo naudojama anketinė apklausa, kuroje dalyvavo 389 Šiaulių rajono gyventojai nuo 15 iki 70 metų ir 130 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos ir įstaigų darbuotojai. Šis sociologinis tyrimas atskleidė, savivaldybės gyventojų ir savivaldybės įstaigų darbuotojų nuomonę apie korupciją Savivaldybės administracijoje. Tyrimo rezultatai parodė, kad daugiau nei pusė respondentų žino, kur reiktų kreiptis norint pranešti apie galimą / esamą korupcijos atvejį, tačiau jie abejoja ar praneštų apie korupciją.

Su sociologinio tyrimu galite susipažinti čia.

Sociologinio tyrimo statistinė ataskaita

 

Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja

Ersida Medžiūnienė

 

 

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2017-12-07 14:01:45 Atgal