Šiaulių rajono savivaldybė


Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai
Tel. (8 41)  59 66 42,  faksas (8 41)  52 38 86,
El. p. prim@siauliuraj.lt
Biudžetinė įstaiga 
Juridinių asmenų registras
Įstaigos  kodas 188726051


  E. Demokratija
 • Kur kreiptis dėl informacijos?
 • Gyventojų prisijungimas
 • E. apklausos
 • E. konsultavimas
 • E. peticija
 • E. forumas
 • E. skundai
 • Pranešk apie pažeidimą
 • posėdžių transliacija
 • posėdžių klausimai
 • DUK
 •   Virsutinis
 • Savivaldybė
 • Naujienos
  Šiaulių rajonas
  Heraldika
  Istorija
  Geografija
  Teritorija
  Gyventojai
  Keliai
  Gamta
  Bendruomenės
  Bendruomeninės veiklos rėmimas
 • VEIKLOS SRITYS
 • Aplinkos apsauga
  Aktualijos
  Atliekos
  Tvarkymą reglamentuojantys dokumentai
  Komunalinės atliekos
  Antrinės žaliavos
  Pavojingos atliekos
  Žaliosios atliekos
  Aplinkos apsaugos skyrius
  Skyriaus struktūra, nuostatai
  Skyriaus veiklos ataskaitos
  Aplinkos apsaugos programa
  Aplinkosauginis švietimas
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Kraštovaizdis
  Reglamentuojantys dokumentai
  Saugotini želdiniai
  Leidimų išdavimo tvarka
  Prašymo forma
  Sodinamų želdinių planai
  Medžioklės prevencija
  Oras
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biosferos poligonai, NATURA teritorijos
  Gamtos paveldo objektai
  Draustiniai
  Regioniniai parkai
  Lankstinukas - žemėlapis
  Vanduo
  Bendradarbiavimas
  Civilinė metrikacija
  Aktualijos jaunavedžiams
  Darbo laikas
  CMS informuoja
  Teikiamos paslaugos
  Prašymai įregistruoti santuokas
  Veikla
  Civilinė sauga
  Ekonomika
  Aktualu
  Ekonomikos apžvalga
  Licencijos (leidimai)
  Strateginis planavimas
  Jaunimas
  Aktualijos
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Jaunimo politika
  Bendrasis konkursas
  Mobilus darbas su jaunimu
  Nuorodos
  Kelių priežiūra
  Lyčių lygybė
  Negyvenamųjų pastatų ir patalpų nuoma
  Nekilnojamo turto pardavimas
  NVO ir kitos organizacijos
  Naujienos
  NVO taryba ir nuostatai
  NVO sąrašas
  Bendruomeninės veiklos rėmimas
  Religinių bendruomenių veiklos rėmimas
  Projektai
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai
  Integruota teritorijų vystymo programa
  Naudinga informacija
  Viešoji tvarka
  Gyvūnų gerovė
  Maudyklų būklės stebėsena
  Sanitarija
  Triukšmo prevencija
  Sportas
  Sporto naujienos
  Programų ir projektų rėmimas
  Sporto renginiai
  Sporto mokykla
  Sporto taryba
  ŠRVMKL
  Klubai
  Naudingos nuorodos
  Socialinis būstas
  Aktualu
  Sveikata
  Aktualijos
  Bendruomenės sveikatos taryba
  Švietimas
  Švietimo įstaigų veiklos naujienos
  Švietimo naujienos
  Švietimo įstaigos
  Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
  Ugdymo programų įgyvendinimas
  Vaikų darželio steigimas
  Mokyklų tinklas
  Mėnesio darbo planai
  Naudingos nuorodos
  Neformalus vaikų švietimas
  NVŠ tikslinis finansavimas
  Projektai
  Projekto „LECTIO DE VIA“ veikla
  Projekto „Lyderių laikas 3“ veikla
  Statistika ir ataskaitos
  Ugdymo organizavimas
  Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas
  Žemės nuomos mokestis
  Žemės ūkis
  Bendra informacija
  Aktualijos melioracijos klausimais
  Valstybės pagalbos teikimas
  Melioracijos darbų programa
  Technikos registracija, apžiūra
  Ūkio registravimas
 • Gyventojams
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
  Daugiabučių namų atnaujinimas
  El. sąskaitos už atliekų tvarkymą
  Karjeros galimybės
  Savivaldybės administracijoje
  Savivaldybės pavaldžiose įstaigose
  Kultūra
  Renginiai
  Šį mėnesį
  Kultūros skyrius
  Aktualijos
  Nuostatai, programos
  Kultūrinė veikla
  Kultūros ir meno premijos
  Leidybos finansavimo tvarka
  Etninės kultūros ir tradicinių amatų centras
  Viešoji biblioteka
  Apie biblioteką
  Renginiai bibliotekose
  Kultūros centras
  Kultūros paveldas
  Informacija
  Kapinių sąrašai
  Stebėsenos planas
  Mobilizacija
  Pagalba gaisro, stichinių nelaimių atveju
  Policija informuoja
  Socialinė parama
  Socialinių paslaugų centras
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Švietimo paslaugų centras
  Tarifai, mokesčiai, lengvatos
  Transportas
  TV laidos „Sodžius“ archyvas
  Valstybinė kalba
  Atsakingas asmuo
  Funkcijos
  Nuorodos
  Paskirtis
  Patarimai
  Veiklos sritis
  Lietuvių kalbos dienos
  Visuomenės sveikatos biuras
 • Verslininkams
 • Investicinė ir ekonominė aplinka
  Investicinė aplinka, ekonominiai rodikliai
  Verslo sektorius
  El. sąskaitos juridiniams asmenims už atliekų tvarkymą
  Licencijos ir leidimai
  Mažmeninė prekyba
  Išorinė reklama
  Naudingos nuorodos
  Tarifai, mokesčiai ir lengvatos
 • Turistams
 • Bendra informacija
  Laisvalaikis, sportas, pramogos
  Teisės aktai
  Turizmo ir verslo informacijos centras
    Kita
 • TEISĖS AKTAI NUO 2009-Ų METŲ
 • NORMINIAI TEISĖS AKTAI 2014-2018 M.
 • ATSTOVAI SEIME
 • RIMA BAŠKIENĖ
  ARŪNAS GUMULIAUSKAS
  JUOZAS RIMKUS
 • TARNYBINĖS ETIKOS (ELGESIO) NORMOS
 • ADMINISTRACIJOS DARBO TARYBA
 • ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMAS
 • GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMAS
 • INFORMACINĖ SISTEMA MEPIS
 • REGISTRACIJA Į IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES
 • SOCIALINĖS PARAMOS ŠEIMAI INFORMACINĖ SISTEMA (SPIS)
 • E-PASLAUGOS
 • KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMAS
 • PRANEŠĖJŲ APSAUGA
 • TERITORIJŲ PLANAVIMAS
 • Teritorijų planavimas ir statyba
  Bendrieji planai
  Specialieji planai
  Rengiami dokumentai
  Informaciniai pranešimai
  Sutartys
 • Informacija darbuotojams
 • VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA
 •   Įstaigos meniu
 • Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
  Taryba
  Komitetai
  Komisijos
  Frakcijos
  Meras
  Mero pavaduotojas
  Mero padėjėja
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Administracija
  Priimamojo informacija
  Savivaldybės įmonės ir įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
  Viešosios ir biudžetinės įstaigos
  Darbo grupės ir komisijos
  Seniūnijos
  Bubių seniūnija
  Ginkūnų seniūnija
  Gruzdžių seniūnija
  Kairių seniūnija
  Kuršėnų kaimiškoji
  Kuršėnų miesto
  Kužių seniūnija
  Meškuičių seniūnija
  Raudėnų seniūnija
  Šakynos seniūnija
  Šiaulių kaimiškoji
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tarybos sprendimų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  ES teisės aktai
  Pirminė teisinė pagalba
  Antrinė teisinė pagalba
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Korupcijos prevencijos programos
  Korupcijos pasireiškimo tikimybė
  Korupcijos rizikos analizė
  Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
  Informacijos apie asmenį surinkimas
  Atsakingi už korupcijos prevenciją
  Antikorupcinis visuomenės švietimas
  Korupcijos rizikos valdymo vertinimas
  Pranešimai apie korupciją
  Pasiūlymai ir iniciatyvos
  Pasitikėjimo telefonas (8 41) 420472
  Antikorupcijos komisija
  Antikorupcijos komisijos veiklos ataskaitos
  Teisės aktai
  Privatūs interesai
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Teritorijų planavimas
  Strateginis planavimas
  Finansinis planavimas
  Darbo užmokestis
  Darbo užmokestis 2018 m.
  Darbo užmokestis 2017 m.
  Darbo užmokestis 2016 m.
  Darbo užmokestis 2015 m.
  Darbo užmokestis 2014 m.
  Darbo užmokestis 2013 m.
  Darbo užmokestis 2012 m.
  Darbo užmokestis 2019 m.
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Ataskaitos
  Pirkimų formų pavyzdžiai
  Planuojami pirkimai
  Teisės aktai
  Vykdomi pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Vadovų darbotvarkės
  Mero darbotvarkė
  Mero pavaduotojo darbotvarkė
  Direktoriaus darbotvarkė
  Direktoriaus pavaduotojo darbotvarkė
  Suvartojamo geriamo vandens kiekis
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Viešosios ir (ar) administracinės paslaugos
  Rengiamų dokumentų pavyzdžiai
  Asmenų aptarnavimo kokybė
 • Atviri duomenys
 • Asmens duomenų apsauga
 • Nuorodos
 • Valdžios elektroniniai vartai
  Valstybinės institucijos
  Kitos nuorodos
  DARBO UŽMOKESTIS 2012 M.

   

   Pareigybė

  Darbuotojų skaičius

   2011 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo
  užmokestis,
  Lt 
   

   2011 m. vidutinis mėnesinis
   nustatytasis  darbo užmokestis,
  Lt 

   2012 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo
  užmokestis,
  Lt 
   

   

  2012 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo
  užmokestis,
  Lt

   

   

  2012 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo
  užmokestis,
  Lt

   
    2012 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo
  užmokestis,
  Lt  2012 m. vidutinis mėnesinis
  nustatytasis darbo užmokestis,
  Lt

   

   Politikai

   Meras

  1

   5148,00

   5331,00

  5148,00 

   5148,00

  5148,00

  5148,00

   5148,00

   Mero pavaduotojas

   1

   3885,00

   3885,00

   3885,00

   3992,00

   3992,00

   3992,00

   3965,00

   Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

   Administracijos direktorius

   1

   5083,00

   5083,00

   5083,00

   5083,00

   5083,00

  5083,00 

   5083,00

   Direktoriaus pavaduotojas

  1

   4811,00

   4811,00

   4811,00

   4920,00

   4920,00

   4920,00

   4893,00

   Karjeros valstybės tarnautojai

   Kontrolierius

  1

   3968,00

   3968,00

   3968,00

   4036,00

  4069,00 

   4069,00

   4035,00

   Kontrolieriaus pavaduotojas

  1

   4497,00

   4245,00

   4164,00

   4164,00

  4164,00

   4164,00

   4164,00

   Skyriaus vedėjas

  22

   3561,00

   3515,00

   3575,00

   3505,00

   3505,00

   

  3516,00

   

  3525,00

   Skyriaus vedėjo pavaduotojas

   12

   3238,00

   3210,00

   3214,00

   3228,00

   3240,00

   3256,00

   3234,00

   Seniūnas

  11

   3246,00

   3238,00

   3246,00

   3190,00

   3190,00

   3221,00

   3212,00

   Seniūno pavaduotojas

  11

   2548,00

   2535,00

   2586,00

   2577,00

   2578,00

   2583,00

   2581,00

   Vyriausiasis specialistas

  49

   2605,00

   2516,00

   2539,00

   2582,00

   2582,00

   2611,00

   2578,00

   Dirbančių pagal darbo sutartį

   Archyvaras

  3

   1565,00

   1565,00

   1505,00

   1505,00

   1505,00

   1454,00

   1493,00

    Vyresnysis specialistas

  19

   2168,00

   2087,00

   2121,00

   2194,00

  2194,00

   2176,00

   2171,00

    Specialistas 

   11

   1669,00

   1630,00

   1609,00

   1629,00

   1629,00

   1650,00

   1629,00

    Vyresnysis buhalteris

  12

   1983,00

   2004,00

   1968,00

   1983,00

   1988,00

   1983,00

   1980,00

    Vyresnysis inžinierius

  1

   2616,00

   2568,00

   2616,00

   2616,00

   2616,00

   2617,00

   2616,00

    Referentas

  5

   1999,00

   1902,00

   1873,00

   1873,00

   1873,00

   2042,00

   1915,00

    Socialinis darbuotojas

  24

   1808,00

   1709,00

   1759,00

   1764,00

  1768,00

   1844,00

   1784,00

    Žemės ūkio specialistas

  11

   1139,00

   1139,00

   1086,00

   1086,00

  1086,00

   1125,00

   1095,00

    Vairuotojas

  3

   1628,00

   1628,00

   1628,00

   1628,00

   1628,00

   1628,00

   1628,00

    Valytojas

  17

   552,00

   552,00

   552,00

   552,00

   593,00

   593,00

   572,00

    Darbininkas

   13

   1101,00

   1094,00

   1022,00

   1024,00

   1074,00

   1075,00

   1049,00

    Tvarkytoja

   1

   427,00

   427,00

   427,00

  427,00 

  427,00

   427,00

   427,00

    Vyriausiasis inžinierius

   1

   2537,00

   2537,00

   2537,00

   2537,00

  2537,00

   2537,00

   2537,00

   Jaunimo reikalų koordinatorė

   1

   2277,00

   2277,00

   2277,00

   2315,00

   2339,00

   2339,00

   2317,00

   Savivaldybės gydytojas

   1

   3224,00

   3224,00

   3224,00

   3789,00

  3789,00

   3789,00

   3648,00

   Inžinierius

   1

   2299,00

   2234,00

   2299,00

   2299,00

   2299,00

   2299,00

   2299,00

   Kopijuotoja

   1

   1464,00

   1464,00

   1464,00

   1464,00

  1464,00

   1464,00

   1464,00

   Socialinių paslaugų centras

   Centro direktorius

  1

  2913,00

   2913,00

   2913,00

   2913,00

   2768,00

   2913,00

   2913,00

   Vyr. buhalteris

  1

  2104,00

   2042,00

   2054,00

   2063,00

   2268,00

   2054,00

   2054,00

   Soc. darbo organizatorius

  1

   2142,00

   2116,00

   2356,00

   2686,00

   2319,00

   2135,00

   2135,00

  Lankomosios priežiūros darbuotojas

  14

   931,00

   876,00

   1068,00

   1138,00

   1165,00

   1148,00

   1148,00

   Vairuotojas

  1

  1316,00

   1330,00

   1459,00

   1459,00

   1434,00

   1449,00

   1449,00

   Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras

   Direktorius

   1

   

   3477,00

   3459,00

  3459,00

  3459,00 

   3459,00

  3459,00

   Direktoriaus pavaduotojas

   3

   

   2610,00

   2520,00

   2520,00

   2520,00

   2520,00

   2520,00

   Vyriausiasis buhalteris

   1

   

   2863,00

   2628,00

  2628,00

  2628,00 

   2628,00

  2628,00 

   Vyresnysis buhalteris

   3

   

   1672,00

   1568,00

   1568,00

   1568,00

   1568,00

   1568,00

   Filialo direktorius

   13

   

   1686,00

   1648,00

  1648,00

  1648,00

   1648,00

   1648,00

   Specialistas

   2

   

   1568,00

   1502,00

   1502,00

  1502,00

   1502,00

   1502,00

   Organizatorius

  12

   

   1235,00

   1197,00

  1197,00

  1197,00

   1197,00

   1197,00

   Kolektyvo vadovas

   39

   

   1409,00

   1367,00

  1197,00

  1367,00

   1367,00

   1367,00

   Darbininkas

   2

   

   1117,00

   1100,00

  1100,00

  1100,00

   1100,00

   1100,00

   Budėtojas

   3

   

   980,00

   954,00

  954,00

   1004,00

   1002,00

   979,00

   Valytojas

   17

   

   823,00

   800,00

  800,00

  800,00

   850,00

   821,00

   Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centras

   Direktorius

   1

   

   2324,00

   2342,00

  2342,00

  2342,00

   2342,00

   2342,00

   Koordinatorius

   1

   

   1403,00

   1403,00

   1403,00

   1403,00

   1403,00

   1403,00

   Valytojas

   1

   

   403,00

   403,00

  403,00

  419,00

   497,00

   430,00

  Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka

   Direktorius

   1

   

  2773,00 

   2782,00

         
   Vyr. metodininkas

   2

   

   1765,00

   1704,00

         
   Skyriaus vedėjas

   4

   

   1752,00

   1632,00

         
   Vyr. bibliotekininkas

   38

   

   1357,00

   1332,00

         
    Specialistas

   2

   

   1218,00

   1208,00

         
   Ūkvedis

   1

   

   1245,00

   1220,00

         
   Vairuotojas

   1

   

   1467,00

   1446,00

         
   Valytojas

   4

   

   835,00

   800,00

         

   Šiaulių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

   Tarnybos viršininkas

   1

   

   1952,00

   1952,00

   1952,00

   -

   1952,00

   1952,00

   Vyriausioji buhalterė

   1

   

   1935,00

  1927,00 

   1913,00

   1906,00

   1903,00

   1913,00

   Vyresn. ugniagesys
   gelbėtojas

   5

   

   1395,00

   1340,61

   1405,57

   1311,00

   1380,00

   1359,00

   Ugniagesys  gelbėtojas

   40

   

   1057,00

   1048,98

   1085,01

   1048,00

   1056,00

   1060,00

  Viešoji įstaiga Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorija

   Direktorius

   1

   

   4662,00

   4662,00

   4662,00

       

   Šeimos gydytojas 

   4

   

   3011,00

  3011,00

  3011,00      
   Bendruomenės slaugytoja

   6

   

   1617,00

   1617,00

  1617,00      
   Vyriausioji buhalterė

   1

   

  1711,00

  1711,00

  1711,00      
   Valytoja

   1

   

   494,00

   494,00

   494,00      

   Kuršėnų autobusų parkas UAB

   Direktorius

   1

   3809,00

   

   3801,00

   3780,62      
   Direktoriaus pavaduotojas eksploatacijai

   1

   3428,10

   

   3420,90

   3402,56      
   Vyr. finansininkė

   1

   3428,10

   

   3420,90 

   3402,56      
   Vyresn. buhalterė

   1

   2520,00

   

   2520,00

   2520,00      
   Personalo specialistė - sekretorė

   1

   1150,00

   

   1150,00

   1150,00      
   Kasininkė - inkasatorė

   1

   1150,00

   

   1150,00

   1150,00      
   Kasininkė - inkasatorė

   0,5

   575,00

   

   575,00

   575,00      
   Dirbtuvių vedėjas - sandėlininkas

   1

   1900,00

   

   1900,00

   1900,00      
   Dispečerė - apskaitininkė

   3

   1250,00

   

   1250,00

   1250,00      
   Budintis mechanikas

   3

   800,00

   

   800,00

   800,00      
   Suvirintojas elektra ir dujomis

   1

   2000,00

   

   2000,00

   2000,00      
   Autošaltkalvis

   3

   1250,00

   

   1250,00

   1250,00      
   Variklių rem. - autošaltkalvis

   1

   2000,00

   

   2000,00

   2000,00      
   Autošaltkalvis - autoelektrikas

   1

   1000,00

   

   1000,00

   1000,00      
   Valytoja

   1

   850,00

   

   850,00

   850,00      
   Tekintojas

   0,6

   620,00

   

   620,00

   620,00      
   Autoplovėjas

   0,6

   560,00

   

   560,00

   560,00      
   Elektrikas

   0,4

   500,00

   

   500,00

   500,00      
  Autobuso vairuotojas - konduktorius 

   28

   
  4,85
  5,50 vežant mokinius,
  priedas nuo surinktų pajamų be PVM:
  7% - užsakomaisiais reisais;
  8,4% - priemiesčio maršrut.;
  10,5% - maršr.Šiauliai-Kuršėnai;
  15,8% - miesto maršrutuose.

   

  Švietimo paslaugų centras

   Pareigybė

  Darbuotojų skaičius

  2011 m. 
  vidutinis 

  nustatytasis darbo užmokestis,
  Lt

  2011 m.  IV ketvirčio
  vidutinis 

  nustatytasis  darbo užmokestis,
  Lt

  2012 m.  I ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis Lt  2012 m. II ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis Lt  2012 m. III ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis Lt 2012 m. IV ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis Lt    2012 m.
  vidutinis

  nustatytasis darbo užmokestis,
  Lt
   Direktorius

   1

   3318,40

   3318,40

   3318,40

   3318,40   3318,40

   3318,40

   3318,40

   Vyriausiasis buhalteris 

   1

   2434,00

   2474,00

   2474,00

   2474,00   2474,00

    2474,00

    2474,00

   Vyriausiojo buhalterio pavaduotojas 

   2

   2116,80

   2166,80

   2136,80

   2136,80  2136,80

   2136,80

   2136,80

   Vyresnysis buhalteris 

  12 

   1643,66

  1638,45

   1572,29

  1572,29  1627,66

   1671,55

   1610,95

   Vyresnysis specialistas 

   3

   1910,80

  1910,80

   1859,93

  1859,93  1859,93 

   1910,80

   1872,65

   Šiaulių rajono lopšelis-darželis „Puriena"

   Direktorius

   1

   

   

     2745,00

   2745,00

   2745,00

   
   Direktoriaus pavaduotojas

   1

         2415,60

    2415,60

    2415,60

   
   Ūkvedys-sandėlininkas

   2

         1037,00

    1037,00

   1037,00

   
   Mokytojai (auklėtojos,meninio ugdymo mokytoja)

   13

   

   

     1712,00

   1712,00

   1712,00

   
   Pagalbą teikiantis specialistas (logopedas)

   1

   

   

     1644,00

   1644,00

   1644,00

   
   Sekretorė

   1

   

   

     549,00

   549,00

   549,00

   
   Darbininkas

   10

   

   

     821,45

   850,00

   850,00

   
   Vaikų slaugytoja-dietistė

   1

   

   

     1220,00

   1220,00

   1220,00

   
   Virėjos, virtuvės darbuotojos

  3

         851,00

   851,00

   851,00

   
   Darbininkas-sargas, naktinė auklė

   5

         Minimalus valandinis įkainis  Minimalus valandinis įkainis  Minimalus valandinis įkainis  

   Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis"

    Direktorius

   1

   2897,50

   2897,50

   2821,25

   2745,00

  2745,00

   2745,00

   
    Direktoriaus pavaduotojas

   1

   1274,90

   1274,90

   1389,27

   1351,15

   1351,15

   1553,82

   
    Mokytojas

   6

   2407,60

   2352,42

   2314,83

   2169,37

  2183,91

   2230,79

   
    Pagalbą teikiantis specialistas (logopedas)

  3

   2308,17

   2261,44

   2150,74

   2021,70

   1961,46

   2032,20

   
    Ūkvedys-sandėlininkas

   2

   957,70

   1006,50

   1006,50

   1006,50

   1006,50

   1006,50

   
   Virėja, virtuvės darbininkė

   2

   854,00

   854,00

   854,00

   854,00

  854,00

  854,00

   
   Darbuotojai, gaunantys minimalų valandinį  
   atlyginimą

   7

   803,50

   811,82

   811,82

   811,82

   800,00

   850,34

   
   Darbininkas-sargas, naktinė auklė

   3

   Minimalus val. įkainis

    Minimalus val. įkainis

    Minimalus val. įkainis

    Minimalus val. įkainis

   Minimalus val. įkainis  Minimalus val. įkainis  

   Micaičių mokykla-darželis

   Direktorius

   1

   3294,00

   3123,00

   

   3123,00

       
   Mokytojas (auklėtojos, meninio ugdymo mok.)

   6

   1719,42

   2128,00

   

   2128,00

       
   Logopedas

   1

   969,90

   961,36

   

   961,36

       
   Ūkvedis, darbininkas, kiemsargis

   2

   804,54

   804,54

   

   804,56

       
   Sekretorė

   1

   244,00

   244,00

   

   244,00

       
   Valytoja

   1

   600,24

   600,24

   

   600,00

       
   Auklėtojos padėjėja

   1

   1000,00

   1000,00

   

   1000,00

       
   Valgyklos darbuotojas

   4

   986,27

   986,27

   

   986,27

       
   Sandėlininkė-dietistė

   1

   549,00

   549,00

   

   549,00

       
   Dujinių katilų priežiūros meistras

   1

   400,16

   400,16

   

   400,16

       

   Šiaulių rajono Ginkūnų lopšelis-darželis

   Direktorius

   1

   2897,00

   2897,00

   2897,50

   2897,50

   2897,50

  2897,50

   2897,50

   Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

   0,5

   1179,00

   1313,00

  1313,03

  1313,03

  1293,81

  1293,81 

   1303,42

   Mokytojas

  7

   1644,00

   1606,00

   max 2321,96
   min  1628,7
   max 2321,96
  min 1628,7
   max 1915,39
  min 1628,7

   1772,05

   1975,33

   Virėja, virtuvės darbininkė

   2

   854,00

   854,00

   854,00

   854,00

   854,00

   854,00

   854,00

   Vaikų slaugytoja-dietistė

   0,75

   915,00

   915,00

   915,00

   915,00

   915,00

   915,00

   915,00

   Ūkvedis-sandėlininkas

   1

   976,00

   976,00

   976,00

   976,00

   976,00

   976,00

   976,00

   Logopedas

  1

   1067,00

   1067,00

   2101,58

   1949,00

  1949,00

   1949,00

   1987,15

   Darbuotojai, gaunantys minimalų atlygį

  8

   800,32

   800,32

   800,32

   800,32

   833,00

   850,34

   821,00

   Sekretorius

   0,25

   

   

   274,50

  274,50

  274,50

   274,50

   274,50

   Kurtuvėnų mokykla

   Mokytojas

  1

   2458,20

   2535,80

       

   2169,94

   
   Priešmokyklinio ygdymo pedagogas

  0,6

   1207,80

   1207,80

       

   1387,41

   
   Logopedas

  0,25

   506,30

   506,30

       

   546,56

   
   Ūkvedys

   1

   976,00

   976,00

       

   976,00

   
   Virėja

  0,5

   488,00

   488,00

       

   488,00

   
   Sekretorė

  0,25

   200,08

   200,08

       

   212,58

   
   Valytoja

  0,75

   800,32

   800,32

       

   637,75

   
   Kiemsargis

   0,25

           

   212,58

   

   

  Šiaulių rajono Kuršėnų sporto mokykla

   Pareigybė

  Darbuotojų skaičius

  2011 m. vidutinis
  nustatytasis darbo užmokestis,
  Lt

  2012 m.  I ketvirčio
  vidutinis 

  nustatytasis  darbo užmokestis,
  Lt

   

  2012 m. II ketvirčio
  vidutinis

  nustatytasis darbo užmokestis,
  Lt

   
   

  2012 m. III ketvirčio
  vidutinis

  nustatytasis darbo užmokestis,
  Lt

   2012 m. IV ketvirčio
  vidutinis

  nustatytasis darbo užmokestis,
  Lt  2012 m. vidutinis

  nustatytasis darbo užmokestis,
  Lt

   
     Direktorius 

   1

   3409,90

  3291,97 

   3233,00

  3233,00

  3233,00

   
     Direktoriaus pavaduotojas

   1

  2936,13

  2895,47

   2867,00

   2867,00

  2867,00 

   
     Treneris (pagrindinė darbovietė)

   11

  2258,69

  2105,92

   2077,85

  1992,22

  1820,96

   
     Treneris (nepagrindinė darbovietė)

  6

  723,11

  689,83

   675,29

  652,13

  605,83

   
   Darbininkas

   1

   -

   800,32

   800,32

   816,99

   850,34

   
   Valytoja

   1

   -

   800,32

   800,32

   816,99

   850,34

   

   Kuršėnų kūrybos namai

   Direktorius

   1

  3263,50

  3206,56

   3092,70

   3092,70

   3092,00

   
   Direktoriaus pavaduotojas

   1

   3212,40

  3159,53

   3053,80

   2860,90

   2860,90

   
   Mokytojas

  9

   1510,28

  1444,99

   1444,99

   1444,99

   1467,96

   
   Pagalbinis darbininkas

  4

  800,32

   958,65

   800,32

   816,67

   850,34

   
   Valytoja

   2

   800,32

   800,32

   800,32

   816,67

   850,34

   
   Ūkvedys

   1

   1073,60

   1073,60

   1073,60

   1073,60

   1073,60

   
   Sekretorė

   0,5

   549,00

   549,00

  1073,60

  549,00

   549,00

   
   Dujiinių katilų priežiūros meistras

   0,5

   400,00

   400,00

         

   Kuršėnų meno mokykla

   Direktorius II vadybinė kategorija

   1

   

  3727,10

  3727,10

   3727,10

   3727,10

   
   Direktoriaus pavaduotojas
   II vadybinė kategorija

   1

   

   3592,00

   3592,00

   3416,00

   3416,00

   
   Mokytojas metodininkas

  14

   

   3073,64

   3073,64

   2530,65

   2530,65

   
   Vyresnysis mokytojas

  18

   

   2560,30

  2560,30

   2365,82

   2365,82

   
   Mokytojas

   5

   

  1890,00

  1890,00

  2055,55 

   2055,55

   
   Koncertmeisteris metodininkas

   1

   

   2964,60

   2964,60

   2964,60

   2964,60

   
   Vyresn. koncertmeisteris

  1

   

   525,82

   525,82

   507,52

   507,52

   
   Koncertmeisteris

  3

       

   242,78

   242,78

   
   Budėtojos

   2

   

  416,00

  416,00

   425,17

   425,17

   
   Darbininkai

   2

   

   416,00

   416,00

   425,17

   425,17

   
   Ūkvedys

   1

   

   1098,00

   1098,00

   1098,00

   1098,00

   
  Sekretorė

   1

   

  1098,00

  1098,00

   1098,00

   1098,00

   
   Bibliotekininkas

   1

   

  610,00

  610,00

   585,60

   585,60

   
   Kiemsargis

   1

   

   416,00

  416,00

   425,17

   425,17

   
   Valytojos

   3

   

  832,00

  832,00

   850,34

   850,34

   

   Pedagoginė psichologinė tarnyba

   Direktorius

   1

         

   3300,60

   3420,27

   Specialusis pedagogas

   1

         

   2613,24

   2613,24

   Logopedas

   1

         

   2613,24

   2613,24

   Psichologas

   2

         

   922,32

   1005,00

   Gydytojas neurologas

   1

         

   499,59

   499,59

   Valytojas

   1

         

   212,58

   201,30

  Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2013-08-28 14:38:26 Atgal
  © 2013 Šiaulių rajono savivaldybė.
  Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.