2019 m. spalio 21 d., pirmadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Aktualijos
DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Šiaulių rajono savivaldybė skelbia Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas.

 

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatais (toliau – Nuostatai).

Paraiškos teikiamos nuo 2019 m. spalio 2 d. iki 2019 m. lapkričio 4 d.

Pareiškėjas kartu su paraiška, kurią sudaro užpildyta paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas) ir projekto sąmata (Nuostatų 2 priedas), privalo pateikti Nuostatų 17 punkte nurodytus lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 15 punkte) arba jų kopijas.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu ir pasirašyta pateikta Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriui ir elektronine versija su visais priedais atsiųsta el. paštu: sek@siauliuraj.lt

Šiaulių rajono savivaldybei 2020 metų Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą p įgyvendinti planuojama skirti – 4952 Eur. Savivaldybės administracija iš savivaldybės biudžeto planuoja skirti – 1 238 Eur.

Projekto paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas)

Projekto išlaidų sąmatos forma (Nuostatų 2 priedas)

Deklaracijos forma (Nuostatų 5 priedas)

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Lipskienė, tel. 58 43 76 57, el. p. viktorija.lipskiene@siauliuraj.lt

 

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val., penktadieniais nuo 8 val. iki 15.45 val.

 

Twitter Facebook

Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam


komentarų nėra
Spausdinimo versija Atgal