Šiaulių rajono savivaldybė


Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Vilniaus g. 263, LT-76337 Šiauliai
Tel. (8 41)  59 66 42,  faksas (8 41)  52 38 86,
El. p. prim@siauliuraj.lt
Biudžetinė įstaiga 
Juridinių asmenų registras
Įstaigos  kodas 188726051


  E. Demokratija
  • Kur kreiptis dėl informacijos?
  • Gyventojų prisijungimas
  • E. apklausos
  • E. konsultavimas
  • E. peticija
  • E. forumas
  • E. skundai
  • Pranešk apie pažeidimą
  • posėdžių transliacija
  • posėdžių klausimai
  • DUK
  •   Virsutinis
  • Savivaldybė
  • Naujienos
    Šiaulių rajonas
    Heraldika
    Istorija
    Geografija
    Teritorija
    Gyventojai
    Keliai
    Gamta
    Bendruomenės
    Bendruomeninės veiklos rėmimas
  • VEIKLOS SRITYS
  • Aplinkos apsauga
    Aktualijos
    Atliekos
    Tvarkymą reglamentuojantys dokumentai
    Komunalinės atliekos
    Antrinės žaliavos
    Pavojingos atliekos
    Žaliosios atliekos
    Aplinkos apsaugos skyrius
    Skyriaus struktūra, nuostatai
    Skyriaus veiklos ataskaitos
    Aplinkos apsaugos programa
    Aplinkosauginis švietimas
    Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
    Kraštovaizdis
    Reglamentuojantys dokumentai
    Saugotini želdiniai
    Leidimų išdavimo tvarka
    Prašymo forma
    Sodinamų želdinių planai
    Medžioklės prevencija
    Oras
    Saugomos teritorijos ir objektai
    Biosferos poligonai, NATURA teritorijos
    Gamtos paveldo objektai
    Draustiniai
    Regioniniai parkai
    Lankstinukas - žemėlapis
    Vanduo
    Bendradarbiavimas
    Civilinė metrikacija
    Aktualijos jaunavedžiams
    Darbo laikas
    CMS informuoja
    Teikiamos paslaugos
    Prašymai įregistruoti santuokas
    Veikla
    Civilinė sauga
    Ekonomika
    Aktualu
    Ekonomikos apžvalga
    Licencijos (leidimai)
    Strateginis planavimas
    Jaunimas
    Aktualijos
    Jaunimo reikalų taryba
    Jaunimo organizacijos
    Jaunimo politika
    Bendrasis konkursas
    Mobilus darbas su jaunimu
    Nuorodos
    Kelių priežiūra
    Lyčių lygybė
    Negyvenamųjų pastatų ir patalpų nuoma
    Nekilnojamo turto pardavimas
    NVO ir kitos organizacijos
    Naujienos
    NVO taryba ir nuostatai
    NVO sąrašas
    Bendruomeninės veiklos rėmimas
    Religinių bendruomenių veiklos rėmimas
    Projektai
    Įgyvendinami projektai
    Įgyvendinti projektai
    Integruota teritorijų vystymo programa
    Naudinga informacija
    Viešoji tvarka
    Gyvūnų gerovė
    Maudyklų būklės stebėsena
    Sanitarija
    Triukšmo prevencija
    Sportas
    Sporto naujienos
    Programų ir projektų rėmimas
    Sporto renginiai
    Sporto mokykla
    Sporto taryba
    ŠRVMKL
    Klubai
    Naudingos nuorodos
    Socialinis būstas
    Aktualu
    Sveikata
    Aktualijos
    Bendruomenės sveikatos taryba
    Švietimas
    Švietimo įstaigų veiklos naujienos
    Švietimo naujienos
    Švietimo įstaigos
    Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
    Ugdymo programų įgyvendinimas
    Vaikų darželio steigimas
    Mokyklų tinklas
    Mėnesio darbo planai
    Naudingos nuorodos
    Neformalus vaikų švietimas
    NVŠ tikslinis finansavimas
    Projektai
    Projekto „LECTIO DE VIA“ veikla
    Projekto „Lyderių laikas 3“ veikla
    Statistika ir ataskaitos
    Ugdymo organizavimas
    Užimtumo didinimo programos įgyvendinimas
    Žemės nuomos mokestis
    Žemės ūkis
    Bendra informacija
    Aktualijos melioracijos klausimais
    Valstybės pagalbos teikimas
    Melioracijos darbų programa
    Technikos registracija, apžiūra
    Ūkio registravimas
  • Gyventojams
  • Bendrojo naudojimo objektų administravimas
    Daugiabučių namų atnaujinimas
    El. sąskaitos už atliekų tvarkymą
    Karjeros galimybės
    Savivaldybės administracijoje
    Savivaldybės pavaldžiose įstaigose
    Kultūra
    Renginiai
    Šį mėnesį
    Kultūros skyrius
    Aktualijos
    Nuostatai, programos
    Kultūrinė veikla
    Kultūros ir meno premijos
    Leidybos finansavimo tvarka
    Etninės kultūros ir tradicinių amatų centras
    Viešoji biblioteka
    Apie biblioteką
    Renginiai bibliotekose
    Kultūros centras
    Kultūros paveldas
    Informacija
    Kapinių sąrašai
    Stebėsenos planas
    Mobilizacija
    Pagalba gaisro, stichinių nelaimių atveju
    Policija informuoja
    Socialinė parama
    Socialinių paslaugų centras
    Sveikatos priežiūros įstaigos
    Švietimo paslaugų centras
    Tarifai, mokesčiai, lengvatos
    Transportas
    TV laidos „Sodžius“ archyvas
    Valstybinė kalba
    Atsakingas asmuo
    Funkcijos
    Nuorodos
    Paskirtis
    Patarimai
    Veiklos sritis
    Lietuvių kalbos dienos
    Visuomenės sveikatos biuras
  • Verslininkams
  • Investicinė ir ekonominė aplinka
    Investicinė aplinka, ekonominiai rodikliai
    Verslo sektorius
    El. sąskaitos juridiniams asmenims už atliekų tvarkymą
    Licencijos ir leidimai
    Mažmeninė prekyba
    Išorinė reklama
    Naudingos nuorodos
    Tarifai, mokesčiai ir lengvatos
  • Turistams
  • Bendra informacija
    Laisvalaikis, sportas, pramogos
    Teisės aktai
    Turizmo ir verslo informacijos centras
    Šv. Jokūbo kelias
      Kita
  • TEISĖS AKTAI NUO 2009-Ų METŲ
  • NORMINIAI TEISĖS AKTAI 2014-2018 M.
  • ATSTOVAI SEIME
  • RIMA BAŠKIENĖ
    ARŪNAS GUMULIAUSKAS
    LIUDAS JONAITIS
    JUOZAS RIMKUS
  • TARNYBINĖS ETIKOS (ELGESIO) NORMOS
  • ADMINISTRACIJOS DARBO TARYBA
  • ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMAS
  • GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMAS
  • INFORMACINĖ SISTEMA MEPIS
  • REGISTRACIJA Į IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES
  • SOCIALINĖS PARAMOS ŠEIMAI INFORMACINĖ SISTEMA (SPIS)
  • E-PASLAUGOS
  • KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMAS
  • PRANEŠĖJŲ APSAUGA
  • TERITORIJŲ PLANAVIMAS
  • Teritorijų planavimas ir statyba
    Bendrieji planai
    Specialieji planai
    Rengiami dokumentai
    Informaciniai pranešimai
    Sutartys
  • Informacija darbuotojams
  • VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA
  •   Įstaigos meniu
  • Struktūra ir kontaktai
  • Valdymo struktūros schema
    Taryba
    Komitetai
    Komisijos
    Frakcijos
    Meras
    Mero pavaduotojas
    Mero padėjėja
    Kontrolės ir audito tarnyba
    Administracija
    Priimamojo informacija
    Savivaldybės įmonės ir įstaigos
    Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
    Viešosios ir biudžetinės įstaigos
    Darbo grupės ir komisijos
    Seniūnijos
    Bubių seniūnija
    Ginkūnų seniūnija
    Gruzdžių seniūnija
    Kairių seniūnija
    Kuršėnų kaimiškoji
    Kuršėnų miesto
    Kužių seniūnija
    Meškuičių seniūnija
    Raudėnų seniūnija
    Šakynos seniūnija
    Šiaulių kaimiškoji
  • Teisinė informacija
  • Teisės aktai
    Teisės aktų projektai
    Tarybos sprendimų projektai
    Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai
    Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
    Teisės aktų projektų archyvas
    Tyrimai ir analizės
    Teisės aktų pažeidimai
    Seimo kontrolierių pažymos
    Valstybės kontrolierių sprendimai
    Teismo sprendimai
    Tarnybiniai nusižengimai
    Teisinio reguliavimo stebėsena
    ES teisės aktai
    Pirminė teisinė pagalba
    Antrinė teisinė pagalba
  • Veiklos sritys
  • Korupcijos prevencija
  • Korupcijos prevencijos programos
    Korupcijos pasireiškimo tikimybė
    Korupcijos rizikos analizė
    Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
    Informacijos apie asmenį surinkimas
    Atsakingi už korupcijos prevenciją
    Antikorupcinis visuomenės švietimas
    Korupcijos rizikos valdymo vertinimas
    Pranešimai apie korupciją
    Pasiūlymai ir iniciatyvos
    Pasitikėjimo telefonas (8 41) 420472
    Antikorupcijos komisija
    Antikorupcijos komisijos veiklos ataskaitos
    Teisės aktai
    Privatūs interesai
  • Administracinė informacija
  • Nuostatai
    Planavimo dokumentai
    Teritorijų planavimas
    Strateginis planavimas
    Finansinis planavimas
    Darbo užmokestis
    Darbo užmokestis 2018 m.
    Darbo užmokestis 2017 m.
    Darbo užmokestis 2016 m.
    Darbo užmokestis 2015 m.
    Darbo užmokestis 2014 m.
    Darbo užmokestis 2013 m.
    Darbo užmokestis 2012 m.
    Darbo užmokestis 2019 m.
    Paskatinimai ir apdovanojimai
    Viešieji pirkimai
    Ataskaitos
    Pirkimų formų pavyzdžiai
    Planuojami pirkimai
    Teisės aktai
    Vykdomi pirkimai
    Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
    Finansinių ataskaitų rinkiniai
    Ūkio subjektų priežiūra
    Vadovų darbotvarkės
    Mero darbotvarkė
    Mero pavaduotojo darbotvarkė
    Direktoriaus darbotvarkė
    Direktoriaus pavaduotojo darbotvarkė
    Suvartojamo geriamo vandens kiekis
    Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  • Paslaugos
  • Informacijos rinkmenos
    Viešosios ir (ar) administracinės paslaugos
    Rengiamų dokumentų pavyzdžiai
    Asmenų aptarnavimo kokybė
  • Atviri duomenys
  • Asmens duomenų apsauga
  • Nuorodos
  • Valdžios elektroniniai vartai
    Valstybinės institucijos
    Kitos nuorodos
    BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

      ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ ADMINISTRAVIMO IR VYKDYMO  TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ 

    IŠLAIDOS PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ 2019 M. RUGSĖJO 30 D.

    IŠLAIDOS PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ 2019 M. BIRŽELIO 30 D.

    IŠLAIDOS PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ 2019 M. KOVO 31 D.

    IŠLAIDOS PAGAL FUNKCINĘ KLASICIKACIJĄ 2018 M. GRUODŽIO 31 D.

    IŠLAIDOS PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ 2018 M. RUGSĖJO 30 D.

    IŠLAIDOS PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ 2018 M. BIRŽELIO 30 D.

    IŠLAIDOS PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ 2018 M. KOVO 31 D.

    IŠLAIDOS PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ 2017 M. GRUODŽIO 31 D.

    IŠLAIDOS PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ 2017 M. RUGSĖJO 30 D.

    IŠLAIDOS PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ 2017 M. BIRŽELIO 30 D.

    IŠLAIDOS PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ 2017 M. KOVO 31 D.

    IŠLAIDOS PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ 2016 M. GRUODŽIO 31 D.

     

    BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS 2019 M. RUGSĖJO 30 D.

    BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS 2019 M. BIRŽELIO 30 D.

    BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS 2019 M. KOVO 31 D.

    BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS 2018 M. GRUODŽIO 31 D.

    BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS 2018 M. RUGSĖJO 30 D.

    BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS 2018 M. BIRŽELIO 30 D.

    BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS 2018 M. KOVO 31 D.

    BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS 2017 M. GRUODŽIO 31 D.

    BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS 2017 M. RUGSĖJO 30 D.

    BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS 2017 M. BIRŽELIO 30 D.

    BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS 2017 M. KOVO 31 D.

    BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATŲ VYKDYMAS 2016 M. GRUODŽIO 31 D.

    BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS 2019 M. RUGSĖJO 30 D.

    BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS 2019 M. BIRŽELIO 30 D.

    BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS 2019 M. KOVO 31 D.

    BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS 2018 M. GRUODŽIO 31 D.

    BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS 2018 M. RUGSĖJO 30 D.

    BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS 2018 M. BIRŽELIO 30 D.

    BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS 2018 M. KOVO 31 D.

    BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS 2017 M. GRUODŽIO 31 D.

    BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS 2017 M. RUGSĖJO 30 D.

    BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS 2017 M. BIRŽELIO 30 D.

    BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS 2017 M. KOVO 31 D.

    BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PLANO VYKDYMAS 2016 M. GRUODŽIO 31 D.

     

    PAŽYMA DĖL SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PAGAL KREDITORIUS, VALIUTAS, PRADINĘ IR LIKUTINĘ TRUKMĘ 2017 M. GRUODŽIO 31 D.

    PAŽYMA DĖL SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PAGAL KREDITORIUS, VALIUTAS, PRADINĘ IR LIKUTINĘ TRUKMĘ  2016 M. GRUODŽIO 31 D.

     

    SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ  2019 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

    SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ  2019 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA

    SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2019 M. KOVO 31 D. ATASKAITA

    SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2018 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

    SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2018 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

    SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2018 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA

    SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2018 M. KOVO 31 D. ATASKAITA

    SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2017 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

    SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2017 M. RUGSĖJO 30 D. ATASKAITA

    SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2017 M. BIRŽELIO 30 D. ATASKAITA

    SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2017 M. KOVO 31 D. ATASKAITA 

    SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ 2016 M. GRUODŽIO 31 D. ATASKAITA

     

    Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019 m. rugsėjo 30 d.

    Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019 m. birželio 30 d.

    Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019 m. kovo 31 d.

    Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d.

    Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2018 m. rugsėjo 30 d.

    Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2018 m. birželio 30 d.

    Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2018 m. kovo 31 d.

    Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d.

    Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d

    Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017 m. birželio 30 d.

    Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita  2017 m. kovo 31 d.

    Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d.

     

    Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaita pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis

     Šiaulių rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

    Šiaulių rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas

    Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. duomenis


    Šiaulių rajono savivaldybės administracijos pasirašyta 2019-04-17 KREDITO SUTARTIS Nr. KS/19-120 su Citadele banku.

    Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl leidimo Šiaulių rajono savivaldybei imti ilgalaikę paskolą“


    Šiaulių rajono savivaldybės administracijos pasirašyta 2018-08-23 KREDITO SUTARTIS Nr. KS-2018-093-00/SRZ-598(3.54) su Šiaulių banku.

    Bendrosios verslo klientų kreditavimo sąlygos (Šalių nepasirašomos, aktuali redakcija pateikiama Banko internetiniame puslapyje www.sb.lt)

     

     Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl leidimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijai imti ilgalaikę paskolą“

    2017-07-21 Finansavimo paslaugų (kreditavimo) sutartis Nr. K201707-0027


        Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl leidimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijai imti ilgalaikę paskolą“

        Kreditavimo sutartis Nr. 188726051-K1   


       Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl leidimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijai imti ilgalaikę paskolą“

        Finansavimo paslaugų (kreditavimo) sutartis Nr. K201506-0022


    SAVIVALDYBĖS METINIS BIUDŽETAS
    2019 m. Šiaulių rajono savivaldybės biudžetas
    2018 m. Šiaulių rajono savivaldybės biudžetas
    2017 m. Šiaulių rajono savivaldybės biudžetas
    2016 m. Šiaulių rajono savivaldybės biudžetas
    2015 m. Šiaulių rajono savivaldybės biudžetas
    2014 m. Šiaulių rajono savivaldybės biudžetas
    2013 m. Šiaulių rajono savivaldybės biudžetas
    2012 m. Šiaulių rajono savivaldybės biudžetas
    Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-05 15:59:46 Atgal
    © 2013 Šiaulių rajono savivaldybė.
    Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.