2019 m. spalio 24 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
4.4. Šiaulių rajono Kuršėnų L. Ivinskio gimnazijos energetinių sistemų tobulinimas

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas, SFMIS numeris

Projekto tikslai

Pagrindinės projekto veiklos

Projektą remiantis fondas

Projekto vertė

Įgyvendinimo laikotarpis

Pareiškėjo
indėlis

Paramos suma

 1 443 894,00 Lt

4.4 „Šiaulių rajono Kuršėnų L. Ivinskio gimnazijos energetinių sistemų tobulinimas“
Nr. S-VP3-3.4-ŪM-04-R-61-013
 Siekti efektyviau naudoti energetinius išteklius, sumažinant švietimo įstaigos – L. Ivinskio gimnazijos – pastato suvartojamos energijos sąnaudas- Vėdinimo sistemos rekonstrukcija;- Šildymo sistemos rekonstrukcija;- Šilumos punkto renovacija Europos Sąjungos Sanglaudos fondas 74 072,00 Lt 1 369 882,00 Lt 2010-06 – 2010-12-31
 I. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ.
II. INFORMACIJA APIE PROJEKTO EIGĄ.
III. SKELBTA INFORMACIJA SPAUDOJE.
IV. INFORMACIJA TV.
V. PROJEKTO PATIKRA VIETOJE
.
VI. VIEŠIEJI PIRKIMAI.

VII. ADMINISTRAVIMO GRUPĖ.
 
Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2012-08-14 10:03:00 Atgal