2019 m. rugpjūčio 18 d., sekmadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas, SFMIS numeris

Projekto tikslai

Pagrindinės projekto veiklos

Projektą remiantis fondas

Projekto vertė

Įgyvendinimo laikotarpis

Bendri projekto kaštai

Paramos suma

 8. Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas

BPD2004-ESF-5.2.0-02-05/0028

  Pagrindiniai projekto tikslai:
-suformuoti savivaldybės teritorijos vystymo koncepciją, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus;

-Nustatyti teritorijos rajono teritorijos planinės ir erdvinės struktūros vystymosi principus;

-Nustatyti teritorijos naudojimo funkcinius prioritetus;

-Nustatyti teritorijos tvarkymo, reglamentavimo, naudojimo ir apsaugos principus.

Projektų ,,Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas" siekiama parengti rajono strateginį dokumentą, kuriuo būtų sudarytos visos prielaidos:

-Šiaulių rajono savivaldybės 2003 - 2013 m. Šiaulių rajono plėtros strateginiame plane numatytų priemonių įgyvendinimui;

-Veiksmingam būsimų investicijų į rajono infrastruktūrą ir žmogiškuosius išteklius užtikrinimą.

Projekto veiklos:

  1. Bendrojo plano rengimas
  2. Viešinimas.
  3. Auditas

 

 Remia - Europos Sajungos struktūriniai fondai 683340 Lt 500612 Lt

Įgyvendinimo terminai :

2006 03 31 - 2008 01 31

I. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ.
I
I. INFORMACIJA APIE PROJEKTO EIGĄ.
III. SKELBTA INFORMACIJA SPAUDOJE.
IV. INFORMACIJA TV.
V. PROJEKTO PATIKRA VIETOJE.
VI. VIEŠIEJI PIRKIMAI.
VII. ADMINISTRAVIMO GRUPĖ.
  
Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2011-06-29 11:29:17 Atgal