2019 m. spalio 17 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
6.6 "Kairių bažnyčios bokšto - varpinės rekonstrukcija"

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas, SFMIS numeris

Projekto tikslai

Pagrindinės projekto veiklos

Projektą remiantis fondas

Projekto vertė

Įgyvendinimo laikotarpis

Savivaldybės indėlis
partnerio įnašu natūra

Paramos suma

443 151,00 Lt

6.6   

„Kairių bažnyčios bokšto - varpinės rekonstrukcija"

Nr. 3KA-KS-10-1-003494-PR001/SRZ-154

Padidinti Kairių miestelio gyvenamosios aplinkos patrauklumą Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos bažnyčios bokšto - varpinės rekonstravimasEuropos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai  75 882,00 Lt 367 269,00 Lt Iki 2011-m. lapkričio mėn.
I. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ.
II. INFORMACIJA APIE PROJEKTO EIGĄ.
III. SKELBTA INFORMACIJA SPAUDOJE.
IV. INFORMACIJA TV.
V. PROJEKTO PATIKRA VIETOJE.
VI. VIEŠIEJI PIRKIMAI.
VII. ADMINISTRAVIMO GRUPĖ .
 
Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2011-12-12 10:49:40 Atgal