2019 m. rugpjūčio 17 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Kuršėnų Daugėlių vidurinės mokyklos stadiono renovavimo projekto parengimas

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas, SFMIS numeris

Projekto tikslai

Pagrindinės projekto veiklos

Projektą remiantis fondas

Projekto vertė

Įgyvendinimo laikotarpis

Bendri projekto kaštai

Paramos suma

 11. Kuršėnų Daugėlių vidurinės mokyklos stadiono renovavimo projekto parengimas

Nr. 2 EEE/NOR 2-061

 Sudaryti prielaidas Kuršėnų Daugėlių vidurinės mokyklos stadiono renovacijai vykdyti. Projekto tikslai integruojasi į pagrindinio projekto tikslus: sudaryti palankias sąlygas Kuršėnų Daugėlių vidurinės mokyklos vaikams ir jaunimui užsiimti kūno kultūra ir sportu. 1. Techninio projekto parengimas. Veiklos tikslas - pasirengti dokumentaciją, reikalingą Kuršėnų Daugėlių vidurinės mokyklos stadiono renovacijos darbams. 

2.     Projekto ekspertizė. Veiklos tikslas (Statinio projekto ekspertizės tikslas)  - įvertinti, kaip restauruojamo objekto projekte įgyvendinti esminiai  reikalavimai (Statybos įstatymo 4 straipsnis), taip pat kitų įstatymų ir teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimai.

3. Projekto administravimas ir viešinimas. Šia veikla siekiama informuoti, projekto tikslinę grupę (Šiaulių rajono gyventojus, Daugėlių vidurinės mokyklos mokinius ir mokyklos bendruomenę) ir visuomenę apie projekto tikslus,  įgyvendinimo eigą ir rezultatus; užtikrinti projekto įgyvendinimą ir valdymą.
 Europos Ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų Projektų rengimo fondas 25000 EUR 20000 EUR (80 proc. projekto kaštų) 2008-02-29 - 2008-09-01
 I. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ.
II. INFORMACIJA APIE PROJEKTO EIGĄ.
III. SKELBTA INFORMACIJA SPAUDOJE.
IV. INFORMACIJA TV.
V. PROJEKTO PATIKRA VIETOJE.
VI. VIEŠIEJI PIRKIMAI.
VII. ADMINISTRAVIMO GRUPĖ.
 
Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2011-06-29 11:23:05 Atgal