2019 m. spalio 24 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Lygių galimybių specialiųjų poreikių moksleiviams užtikrinimas, modernizuojant Šiaulių rajono Pavenčių vidurinės mokyklos fizine aplinka ir gerinant mokyklos infrastruktūrą

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas, SFMIS numeris

Projekto tikslai

Pagrindinės projekto veiklos

Projektą remiantis fondas

Projekto vertė

Įgyvendinimo laikotarpis

Bendri projekto kaštai

Paramos suma

2.

Lygių galimybių specialiųjų poreikių moksleiviams užtikrinimas, modernizuojant Šiaulių rajono Pavenčių vidurinės mokyklos fizine aplinka ir gerinant mokyklos infrastruktūrą

BPD04-ERPF-1.5.1-03-04/0029

Projekto tikslai - realizuoti tikslinių grupių poreikius.

Mokytojų ir technologijų profesijos mokytojų poreikiai - modernizuoti mokyklos fizine ir technine mokymo baze, užtikrinti aukštą mokymo kokybę, igijus kvalifikacinius gebėjimus (per vykdomą 2.4 priemonę),

Projekto tikslams pasiekti pasirinktą pagrindinę veiklų grupę ,,Švietimo ir profesinio mokymo infrastruktūros ir bazinės įrangos atnaujinimas" bei veiklų grupė užtikrinanti visuomenės informavimą ir projekto viešinimą.

Veiklos aplinka - Kuršėnų Pavenčių vidurinė mokykla -vienintelė rajone mokykla, turinti specialiasias klases mokiniams su dideliais ir labai dideliais specialiaisiais poreikiais.

Pagindinė veikla- TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS. TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRO steigimas, su šia infrastruktūra:

* Technologijų dalyko mokymo kabinetas;

* Maisto ruošimo kabinetas;

* Darbo su audiniais, siŪlais, verpalais kabinetas;

* Praktinis medžio darbų kabinetas;

* Praktinis metalo darbų kabinetas;

* Kompiuterinių technologijų kabinetas;

* Persirengimo ir padalijamosios medžiagos kabinetai ;

* Sanitarinės-higieninės paskirties patalpos;

* Poilsio zona.

Kitos projekto veiklos:

* Viešieji pirkimai;

* Įrangos, įrengimų įsigijimai;

*Projekto ir programos viešinimas;

* Projekto administravimas ir projekto priežiūra (projekto įgyvendinimo metu ir 5 metai po projekto įgyvendinimo );

* Projekto auditas

Europos Sajungos struktūriniai fondai

1083486Lt

966157Lt

Projekto pradžia nuo 2005-04-01 iki 2006-04-30 (tinkamų išlaidų patyrimo laikotarpis)

I. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ.
II. INFORMACIJA APIE PROJEKTO EIGĄ.
III. SKELBTA INFORMACIJA SPAUDOJE.
IV. INFORMACIJA TV.
V. PROJEKTO PATIKRA VIETOJE.
VI. VIEŠIEJI PIRKIMAI.
VII. ADMINISTRAVIMO GRUPĖ.
Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2011-06-29 11:47:41 Atgal