2019 m. spalio 18 d., penktadienis
Spausdinti puslapio vidurį
6.1 „Mūšos - Nemunėlio basino upių sausinimo sistemų ir jų hidrotechninių statinių rekonstrukcija Šiaulių rajone“

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas, SFMIS numeris

Projekto tikslai

Pagrindinės projekto veiklos

Projektą remiantis fondas

Projekto vertė

Įgyvendinimo laikotarpis

Savivaldybės
indėlis

Paramos suma

1392289,00 Lt

 1.

„Mūšos-Nemunėlio (Lielupės) baseino upių sausinimo sistemų ir jų hidrotechninių statinių rekonstrukcija Šiaulių rajone" Nr. 1IG-KS-09-1-003301-PR001/SRZ-589

 Sudaryti tinkamas sąlygas Mūšos-Nemunėlio (Lieplaukės) baseino upių sausinimo sistemų ir jų hidrotechninių statinių infrastruktūros plėtrai. Projekto specifiniai tikslai: gerinti kaimo vietovių gyventojų darbo sąlygas, pagerinti laukų bendrojo naudojimo melioracijos inžinerinės infrastruktūros techninę būklę, išsaugoti ir puoselėti žemės ūkio vandens išteklių ekologinę vertę Sausinimo sistemų ir jų hidrotechninių statinių rekonstrukcija Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai  115066,00  Lt 1035586,00  Lt  2010-04    -
2011-08
I. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ.
II. INFORMACIJA APIE PROJEKTO EIGĄ.
III. SKELBTA INFORMACIJA SPAUDOJE.
IV. INFORMACIJA TV.
V. PROJEKTO PATIKRA VIETOJE.
VI. VIEŠIEJI PIRKIMAI.
VII. ADMINISTRAVIMO GRUPĖ.
 
Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2011-05-31 10:19:32 Atgal