2019 m. rugsėjo 19 d., ketvirtadienis
Spausdinti puslapio vidurį
NVŠ tikslinis finansavimas

NVŠ Tikslinis finansavimas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Neformaliojo vaikų švietimo teikimo sutartis (NVŠ teikėjas ir tėvai)

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų akreditavimo ir akredituotų neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašo tvirtinimo"

 

Naujienos NVŠ teikėjams dėl programų įregistravimo/išregistravimo

KTPRR registro lango pavyzdys

Mokiniai gali lankyti kelias neformaliojo vaikų švietimo veiklas, tačiau finansinę sutartį (skiriant valstybės dotaciją) pasirašyti tik su vienu teikėju.

Dokumentai reglamentuojantys neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą:

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 9 D. SPRENDIMO NR. T-299 „DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“


ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. LIEPOS 23 D. ĮSAKYMAS NR. A-1041 "DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ TEIKIMO IR VERTINIMO ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" 

Dėl informacijos susijusios neformaliojo švietimo programų įgyvendinimu galima kreiptis į Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistą Tadą Matusevičių tel. (8 41) 43 25 74, el. p. tadas.matusevicius@siauliuraj.lt

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2019-08-12 11:37:33 Atgal