2017 m. spalio 21 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Aktualijos
DĖL 2017–2018 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS ŠVIETIMO IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 ĮSAKYMAS

DĖL 2017–2018 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS

ŠVIETIMO IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE

2017 m. spalio 3 d. Nr. A-1402

Šiauliai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 ,,Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, 61, 62 ir 63 punktais bei atsižvelgdamas į meteorologines sąlygas:

1. N u s p r e n d ž i u pradėti 2017–2018 metų šildymo sezoną Šiaulių rajono švietimo ir sveikatos priežiūros įstaigose nuo 2017 m. spalio 3 d.

2. Į p a r e i g o j u Bendrųjų reikalų skyriaus vedėją Ersidą Medžiūnienę paskelbti šį įsakymą vietos spaudoje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius Gipoldas Karklelis

Twitter Facebook

Jūsų komentaras
Vardas:
El. pašto adresas:


komentarų nėra
Spausdinimo versija Atgal