2019 m. rugpjūčio 17 d., šeštadienis
Spausdinti puslapio vidurį
„Paežerių užtvankosmelioracijos įrenginių rekonstrukcija“

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas, SFMIS numeris

Projekto tikslai

Pagrindinės projekto veiklos

Projektą remiantis fondas

Projekto vertė

Įgyvendinimo laikotarpis

Bendri projekto kaštai

Paramos suma

 13.   ,,Paežerių užtvankos melioracijos įrenginių rekonstrukcija"

Nr. 1 IG-KS-07-1-001820-PR001

Projekto tikslai tiesiogiai siejasi su Lietuvos Kaimo plėtros 2007 - 2013 metų programos priemonės „Žemės ūkio veikla ir jos infrastruktūra"
veiklos srities „Žemės ūkio vandentvarka" tikslu - išsaugoti ir plėtoti žemės ūkio vandens išteklių ekologinę vertę.

Pagrindiniai projekto tikslai:

  • Mažinti neigiamą poveikį žemės ūkio subjektams ir kaimo gyventojams, apsaugant nuo žalingo vandens poveikio;
• Sukurti saugias ir tinkamas sąlygas naudotis Šiaulių rajono Paežerių tvenkinio hidrotechniniais įrenginiais.

 

Projekto įgyvendinimo vieta - Dirvonėnų kaimas (Paežerių tvenkinys), Raudėnų seniūnija, Šiaulių rajonas. Projekto objektas - Paežerių tvenkinio hidrotechninis statinys.


Projekto pagrindinės veiklos:


1) Paežerių užtvankos melioracijos įrenginių rekonstrukcija
2) Projekto ir paramos programos viešinimas

Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai

1 337 384 Lt

1 222 290 Lt

2008 m. spalis - 2009 m. lapkritis.

I. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ. 
II.  INFORMACIJA APIE PROJEKTO EIGĄ
III. SKELBTA INFORMACIJA SPAUDOJE
IV. INFORMACIJA TV
V. PROJEKTO PATIKRA VIETOJE
VI. VIEŠIEJI PIRKIMAI. 
VII. ADMINISTRAVIMO GRUPĖ.
Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2011-06-29 10:22:51 Atgal