2019 m. lapkričio 15 d., penktadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Rengiami dokumentai
INFORMUOJAME, KAD PARENGTOS ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO KONCEPCIJOS ALTERNATYVOS IR STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV) ATASKAITA
Plačiau