2019 m. rugsėjo 15 d., sekmadienis
Spausdinti puslapio vidurį
Skelbta informacija spaudoje

Publikacija "Europos Sąjungos lėšos - Kužių mokyklos energetinių sistemų atnaujinimui".Šiaulių rajono laikraštis „Mūsų dienos“  2006-02-24 Nr.4 (344).

 

Mokyklai verkiant reikėjo remonto

„Mokyklai verkiant reikėjo remonto. Vos prasidėdavo šildymo sezonas, klasėse temperatūra tepakildavo iki 7-9 laipsnių šilumos. Neretai vaikai per pamokas sėdėdavo su striukėmis. O dabar situacija iš esmės pasikeitė. Mokykloje mokosi 368 vaikai, o mokyklos personalas - 53 asmenys. Mokyklos bendruomenė betarpiškai pajautė savo mokyklos pastato energetinių sistemų modernizavimo rezultatus – pedagogams užtikrintos geros darbo, o moksleiviams mokymosi sąlygos. Padidėjus energijos vartojimo efektyvumui, sutaupytos lėšos bus perskirstytos kitoms ugdymo reikmėms.” – teigia Kužių vidurinės mokyklos direktorė Roma Meinoriutė.

Pasak projekto vadovo Alfredo Budrio pasiektas pagrindinis projekto tikslas - padidintas energijos vartojimo efektyvumas, atnaujinant ir tobulinant pastato konstrukcijas bei energetines sistemas. Pasikeitė mokyklos senojo ir naujojo pastatų estetinė išvaizda. Mokymo patalpose sumontavus naujus varstomus plastikinius langus su mikroventiliacija, sumontavus naujas vėdinimo sistemas su oro rekuperacija ir rekonstravus mechaninę vėdinimo sistemą sporto salėje ir valgykloje užtikrintas gaivaus oro patekimas. Po rekonstrukcijos šių patalpų vidutinė temperatūra ir santykinė drėgmė atitinka higienos normų reikalavimus. Atlikus pastato renovaciją, ne tik sumažės šilumos nuostoliai bet ir energetinės sąnaudos, išlaidos energijos ištekliams, bet ir prasitęs pastato gyvavimo laikas.

Įvykdyto projekto vertė-2604282,09 Lt Didžioji dalis, net 96,1 % investicijų buvo panaudota energijos taupymo priemonėms įdiegti.

Mokyklos pastato energetinių sistemų rekonstrukciją vykdė UAB ,,Medingė“. Renovuojant mokyklą, buvo pakeista 561,60 m² langų, 39,36 m² lauko durų, užmūrijus angas, langų ir lauko durų plotas sumažėjo 105,24 m², apšiltinta 2520,60 m² išorės sienų, 1141,16 m² naujo korpuso sutapdinto stogo, renovuota 283 m² senojo korpuso šlaitinio stogo, įrengiant papildomą denginio apšiltinimą. Pakeista ir apšiltinta 1289,36 m² I aukšto ir sporto salės grindų. Renovuota 2231,5 m² šildymo ir karšto vandentiekio sistemų, rekonstruota vėdinimo sistema.

UAB “Statybos strategija” atliko mokyklos energetinio ūkio monitoringą (stebėseną). Buvo palygintos energijos sąnaudos, šilumos nuostoliai bei energijos vartojimą įtakojantys faktoriai prieš ir po renovacijos bei nustatytas įdiegtų energijos taupymo priemonių efektyvumas ir ekonomiškumas Energijos taupymo priemonių renovacijos darbų kokybė buvo patikrinta specialiu prietaisu – termovizoriumi. Juo buvo ištirtos renovuotų pastatų konstrukcijos: pastato fasadai, langai, lubos, patalpų išorinės sienos iš vidaus, šilumos punkto, vamzdynų bei vėdinimo sistemos izoliacija, nustatant pastato šilumos mainų, oro srautų kitimą ,drėgmės kaupimosi vietas, šiluminės izoliacijos efektyvumą. Remiantis monitoringo rezultatais, kasmet bus sutaupoma 245,83 MWH šiluminės energijos arba 46, 65 % norminių šilumos poreikių, buvusių prieš renovaciją. Prieš renovaciją apšildyti 1 m² kainavo 34,47 Lt, o po renovacijos – 18,39 Lt. Prieš renovaciją šilumos sąnaudos patalpų šildymui sudarė 236,13 kWh/ m² šildomo ploto, po renovacijos – tik 125,96 kWh/ m² šildomo ploto. Po renovacijos šiluminės energijos bus sutaupoma 254,6 MWh per metus arba kasmet - po 37170,45 Lt.

Naujos kokybės mokyklos gyvenimo kasdienybė įsivyravo įgyvendinus projektą “Šiaulių rajono Kužių vidurinės mokyklos pastato energetinių sistemų tobulinimas” finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo, LR biudžeto bendrojo finansavimo lėšų, bei projekto vykdytojo, Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Straipsnis spausdintas laikraštyje “Mūsų dienos”, 2007 04 20

SAVO BENDRUOMENĘ PASITIKO ATNAUJINTA KUŽIŲ VIDURINĖ

Kužių vidurinė mokykla šių metų rugsėjo pirmąją savo bendruomenę pasitiko spalvingai nudažyta, šviesi, atnaujinta. “Seni liko tik pamatai ir sienos, tačiau ir juos lietė statybininkų rankos, - sako meras Raimundas Jakutis. – Atnaujintas ne tik mokyklos pastato vidus ir išorė, bet ir nupirkti nauji baldai. Iš viso šiai mokyklai atnaujinti reikėjo 4,8 milijono litų.”
  

Į Kužių vidurinę šiemet susirinko beveik trys su puse šimto moksleivių. Iš jų – dvi dešimtys pirmokėlių ir beveik tiek pat abiturientų. Mokslo metų pradžios šventė buvo pradėta Šv. Mišiomis. Bažnyčion sugužėjo mokiniai, pedagogai, tėveliai, šventės svečiai. Po jų, visi susibūrė miestelio aikštėje. Čia skambėjo sveikinimų žodžiai, moksleivių atliekamos dainos, sukosi jaunųjų šokėjų poros.

Kužiškius sveikino ir sėkmės naujais mokslo metais jiems linkėjo Seimo narė Rima Baškienė, meras Raimundas Jakutis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Gintautas Sinickas, seniūnas Saulius Mickus.

Mokyklos direktorė Roma Meinoriutė padėkos žodžius išsakė, ne tik savivaldybės vadovams, bet ir visiems, kurie savo pagalba ir rūpesčiu prisidėjo prie to, kad sėkmingai vyktų praėjusių mokslo metų ugdymo procesas, kai mokytis teko ir vaikų darželio, seniūnijos, bažnyčios patalpose, o inventorių priglaudė visi, kas tik turėjo laisvų patalpų. Padėkos žodžių negailėta ir UAB ,,Medingė“ darbuotojams, iš pagrindų pakeitusiems visą mokyklos “veidą”.

Nauju mokyklos pastatu džiaugėsi ne tik mokiniai, mokytojai, tėveliai, aptarnaujantis personalas, bet ir visi miestelio žmonės. Su gėlėmis atskubėjo UAB “Kužių agroįmonė” direktorė Irena Kievišienė. Verslininkas Kęstutis Petrauskas padovanojo tiek sieninių laikrodžių, kad jų būtų kiekviename aukšte po vieną. Visus sveikino ir kiti rėmėjai, miestelio bendruomenės atstovai, buvę Kužių mokyklos, kuriai pernai sukako 85 metai, mokiniai. Visi džiaugėsi, kad miestelį puoš atjaunėjęs pastatas, o vaikai mokysis ir pedagogai dirbs šiltose, šviesiose patalpose.

Renovuojant mokyklą, buvo pakeisti langai, lauko durys, apšiltintos išorės sienos ir naujo korpuso stogas, renovuotas senojo korpuso šlaitinis stogas, pakeistos ir apšiltintos pirmo aukšto ir sporto salės grindys. Renovuotos šildymo ir karšto vandentiekio sistemos, rekonstruota vėdinimo sistema.

Atlikus pastato renovaciją padidintas energijos vartojimo efektyvumas. Pasikeitė mokyklos senojo ir naujojo pastatų estetinė išvaizda. Visos mokyklos patalpos tapo šiltos, jaukios ir atitinka higienos normų reikalavimus.

Publikuota rajono laikraštyje “Mūsų dienos” , 2007 09 07

 Publikacija ,, Savo bendruomene pasitiko atnaujinta Kužių vidurinė"
leidinyje ,,Savivaldybių žinios" Nr. 30 /2007 09 13

      Publikacija ,, Savo bendruomene pasitiko atnaujinta Kužių vidurinė"
Šiaulių rajono laikraštyje "Mūsų dienos" ,  2007 09 07

 

Spausdinimo versija   Paskutinis atnaujinimas: 2007-11-16 14:09:41 Atgal